LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Axel Mathiesen

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

     
 88.277, 2604/1, K8, SEK.30 88.276, 2604/2, K8, SEK.30 88.269, 2604/3, K8, SEK.30  88.274, 2604/4, K8, SEK.30 88.275, 2604/5, K8, SEK.30 88.273, 2604/6, K8, SEK.30

     
 88.272, 2631/1, K8, SEK.30 88.278, 2631/2, K8, SEK.30 88.268, 2631/3, K8, SEK.30 88.271, 2631/4, K8, SEK.30 88.270, 2631/3, K8, SEK.30 88.267, 2631/6, K8, SEK.30

 

         
98.463, 2563/5, K7, Sold 98.464, 2600/5, K7, SEK.30 98.465, 2635/2, fr stpl Södertelje 1.1.1927, K7, Sold 102.998, 2635/6, K6, Sold 98.466, 2639/4, K7, SEK.30 98.467, 2639/5, fr stpl, T4, K7, SEK.30 102.997,  K8, SEK.30 

 

     
98.471, 2557/6, K8, SEK.30  98.468, 2563/1, K7, SEK.30 98.469, 2601/1, K7, SEK.30 98.470, 2601/5, fr stpl, T4, K7, SEK.30  98.472, 2602/6, K7, Sold 98.473, 2632/6, fr stpl, T4, K7, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order