LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Midsommarkort - Midsummer cards

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

123.078, fr OII stpl Stockholm 25.VI.06, K7, SEK.60 123.087, T1, K8, Sold

 

123.131, fr GV stpl Skultuna 22.6.1915, K8, SEK.60 123.132, fr GV stpl Skultuna 22.6.1915, K8, SEK.60

 

123.079, T1, K8, SEK.60 123.126, ofr, T1, K7, SEK.60

 

123.127, ofr, T1, K7, SEK.60 123.128, fr OII stpl Forshammar 22.6.1904, K8, SEK.60

 

123.129, fr OII stpl Karsjö 21.6.1906, K8, SEK.60 123.130, pl, T1, K8, SEK.60

 

123.082, pl, T2, K8, SEK.60 123.080, ofr, T2, K6, Sold

 

123.081, T2, K8, SEK.60 123.133, ofr, T1, K8, SEK.60

 

123.088, T1, K8, SEK.60 123.090, T2, K8, SEK.50

 

123.134, fr OII stpl Lottefors 23.6.1910, K7, SEK.50 123.135, fr OII Stockholm 22..VI.05, K8, SEK.50

 

123.136, fr OII Stockholm 23.6.05, K7, SEK.50 123.137, pl, T1, K7, SEK.50

 

123.085, T1, K8. Sold 123.084, fr OII stpl Ockelbo 22.6.1904, K8. SEK.60 123.083, pl, T1, K7. SEK.60

 

 
123.086, pl, T2, K8, SEK.60 123.091, fr OII stpl Ockelbo 23.6.1906, K8. Sold 123.092, fr OII stpl Stockholm 23.VI.05, K7. SEK.50

 

123.096, ofr, T2, K8, SEK.50 123.138, fr OII stpl Uttersberg 20.6.1905, K8, SEK.50 123.139, ofr, T2, K8, SEK.50

 

123.140, fr OII stpl Vimmerby 27.6.1906, K7, SEK.50 123.141, fr GV stpl 22.6.1915, K7, SEK.50 123.142, T2, K8, SEK.60

 

123.094, fr OII stpl Karlshamn 22.6.1904, K8. SEK.50 123.097, fr OII stpl Ångbåts PXP, T1, K7. SEK.50

 

123.101, fr OII stpl Uddebo 23.6.1906, K7. SEK.50 123.106, T2, K7, SEK.50

 

123.095, ofr, T1, K8, SEK.50 123.104, ofr, T3, K7, SEK.40

 

123.152, ofr, T3, K8, SEK.40 123.098, ofr, T1, K8, SEK.50 123.093, T3, K8, Sold

 

123.114, fr stpl, T4, K8, SEK.40 123.117, fr OII stpl Stockholm 23.VI.05 , K8, SEK.40

 

123.111, fr stpl, T4, K7, SEK.40 123.108, fr GV stpl Stockholm 21.6.19,  K6, SEK.40

 

123.112, fr GV stpl, T3, K8, SEK.40 123.099, fr stpl, T4, K6, SEK.30

 

123.103, fr OII stpl Stockholm 22.6.07, K7, Sold 123.143, fr OII stpl Stockholm 22.6.07, K7, SEK.40 123.144, T3, K7, SEK.40

 

123.145, ofr, T1, K7, SEK.40 123.146, ofr, T1, K7, SEK.40 123.147, ofr, T1, K7, SEK.40

 

123.148, ofr, T1, K7, SEK.40 123.149, ofr, T1, K8, SEK.40 123.150, ofr, T1, K8, SEK.50

 

 
123.113, fr GV stpl, T3, K6, SEK.40 123.115, T1, K8, Sold 123.100, fr stpl 23.6.34, K7, SEK.30

 

123.110, fr OII stpl Södertelje 23.6.1905, K7, SEK.40 123.116, fr GV stpl Kristinehamn 22.6.1919, K8, SEK.40 123.102, T3, senare frankering, K8, SEK.30

 

123.105 fr OII, stpl, T2, K8, SEK.40 123.109,  ofr T2, K8, SEK.40 123.107, fr GV stpl Kalmar 21.6.1919, K7, SEK.40

 

123.151, ofr, T2, K8, SEK.50 123.118, T4, K8, SEK.30 123.119, fr stpl, T4, K8, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida
 T 3 = 1910 - tal
 T 4 = 1920 - tal
 T 5 = 1930 - 1950 - tal.VI.
 T 6 = 1960 - nutid

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order