LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Einar Nerman

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag:  Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm (AE)

98.430, AE.9849, fr GV stpl Stockholm 24.12.18, K8, SEK.120 96.317, AE, fr stpl, T4, K8, Sold 60.499, AE 1407, fr stpl, T4, K7, Sold

 

85.373, AE, fr stpl, T4, K7, SEK.80 96.318, AE, fr stpl, T4, K6, SEK.40 60.270, AE.7717, fr GV stpl Stockholm 29.12.17, K7, SEK.120

 

96.315, AE.7864, fr GV + julmärke 1918-19 stpl, T3, K8, SEK.120 17.071, AE.7891, fr stpl, T3. K8, SEK.120 60.490, AE.9063, fr stpl, T4, K7, SEK.120

 

85.365, AE.7887, T3, K8, Sold 96.316, AE.7969, pl, T4, K7, SEK.60 85.345, AE.9843, fr GV stpl 1918, K8, SEK.120

 

58.334, AE, ofr, T4, K7, SEK.80 123.527, AE, fr stpl, fr stpl Facit nr 226 5+5 öre stpl Linköping 22.12.28, K7, SEK.140 123.530, AE, T4-5, K8, Sold

 

123.531, AE, fr stpl 1924, K7, Sold 123.529, AE, fr stpl 1925, K7, SEK.80 123.528, AE, fr stpl, T4-5, K7, SEK.80

 

123.533, AE, fr stpl, T4, K7, SEK.80 123.534, AE, T4-5, K8, Sold 123.532, AE, T4-5, K8, Sold

 

123.535, AE, fr stpl, T4-5, K6, Sold 123.537, AE, T4, K8, Sold 123.536, AE, T4, K8, Sold

 

123.539, AE, fr stpl 1934, K7, Sold 123.538, AE, fr stpl 2.1.1930, K7, Sold 123.540, AE, ofr, T4-5, K8, Sold

 

123.542, AE, fr stpl, T5, K6, Sold 123.541, AE, fr stpl, T4-5, K6, SEK.40 123.543, AE.10220, Flickan som trampade på brödet. fr GV stpl, T3, K7, SEK.140

 

123.544, AE.1005, T4, K7, SEK.120 123.545, AE.1006, T4, K8, SEK.120 123.546, AE.1011, T4, K7, Sold

 

123.547, AE.1012, T4, K8, SEK.120 123.549, AE.1513, T4, K7, SEK.120 123.548, AE.1512, T4, K7, SEK.120

 

123.550, AE.1619, fr stpl, T4, K6, Sold 123.551, AE.6212, fr GV stpl 1920, K6, Sold 123.552, AE.6290, T4, K8, SEK.120

 

123.553, AE.6438, fr stpl, T4, K8, SEK.120 123.555, AE.6723, T4, K8, SEK.120 123.556, AE.7717, fr GV stpl 1918, K6, SEK.40

 

123.558, AE.7934, T4, K7, SEK.80 123.559, AE.9285, T3, K8, SEK.140 123.561,  AE.9844, fr GV stpl, T3, K6, Sold

 

123.563, AE.9919, T3, K7, Sold 123.562, AE.9851, fr GV + Julmärke 1918-1919 Einar Nerman stpl Svenljunga 24.12.1918, K8, SEK.140 123.560, AE.9508, T3, senare frankering, K7, SEK.120

Format: A7

123.724, AE 6511/4, fr stpl + julmärke Marieholm 29.12.1922, K7, SEK.50 126.145, AE 6580/1. T4, K8, SEK.50 123.714, AE 7573/1, fr stpl Karlskrona 27.12.1922, K7, SEK.50 123.721, AE 7573/2, fr stpl, T4, K7, SEK.50

 

91.238, AE, T5, K8, SEK.50 93.187 AE, T5, K8, SEK.50 93.185, AE, T5, K8, SEK.50 86.008, AE, T5, K8, Sold

 

96.186, AE, T5, K8, SEK.50 98.960, AE, T5, K7, SEK.50 91.236 AE, T5, K8, SEK.50 91.240, AE, T5, K8, SEK.50

 

123.726, AE 1460/2, fr Stockholm 24.12.23, K6, SEK.50 126.144, AE 1616/2. T4, K8, SEK.50 126.143, AE 1616/3. T4, K8, Sold

 

123.724, AE 6511/4, fr stpl + julmärke Marieholm 29.12.1922, K7, SEK.50 123.714, AE 7573/1, fr stpl Karlskrona 27.12.1922, K7, SEK.50 123.721, AE 7573/2, fr stpl, T4, K7, SEK.50

 

 

126.146, AE, T5, K8, Sold 126.147, AE, T5, K8, Sold 126.148, AE, T5, K8, SEK.50 126.149, AE, fr stpl, T4, K7, SEK.50

 

126.150, AE, fr stpl, T5, K8, SEK.50 126.151, AE, fr stpl, T5, K8, Sold 126.152, AE, fr stpl, T5, K8, SEK.50 126.153, AE, fr stpl, T5, K8, Sold

 

126.154, AE, fr stpl, T5, K7, SEK.50 126.164, AE, T5, K8, Sold 126.165, AE, T5, K8, SEK.50 126.160, AE, T5, K8, SEK.50

 

126.169, AE, T5, K8, Sold 126.170, AE, fr stpl, T5, K8, SEK.50 126.171, AE, T5, K8, SEK.50

 

123.715, AE, fr stpl Kiruna 22.12.54, K8, Sold 91.233, AE, fr stpl 23.12.1927, K8, Sold 102.902, AE, fr stpl 1928, K8, Sold 123.719, AE, fr stpl Stockholm 31.12.26, K6, SEK.40

 

       
123.720, AE, fr stpl, T5, K7, SEK.50 123.727, AE, fr stpl 1931, K7, Sold 123.723, AE, fr stpl, T4, K7, SEK.50 123.725, AE, fr stpl Norrköping 31.12.52, K6, Sold

 

126.155, AE, T5, K8, Sold 126.161, AE, T5, K8, Sold 126.162, AE, T5, K8, Sold 126.163, AE, T5, K8, Sold

 

126.156, AE, T5, K8, Sold 126.157, AE, T5, K8, Sold 126.159, AE, T4, K8, Sold 91.237, AE, T5, K8, SEK.50

 

91.233, AE,  fr stpl Göteborg 24.12.26, K6, SEK.40 126.158, AE, T4, K7, SEK.50 91.232, AE,  fr stpl Fläckebo 9.4.1925, K8, Sold

 

123.716, AE,  fr stpl, T4, K7, Sold 91.239, AE, fr stpl 30.12.1926, K8, Sold 102.900, AE, T5, K8, SEK.50

 

126.166, AE, T5, K8, Sold 126.167, AE, T5, K8, Sold 126.168, AE, T5, K8, Sold

 

102.903, AE, fr stpl Mjölby, K7, SEK.50 123.728, AE.  K8, Sold

 

96.323, utan förlag, fr stpl Hofslätt 31.12.1931, K8, Sold 102.904, NK.3365, fr stpl, T5, K8, Sold

 

126.179, AE. fr stpl Gnesta 4.4.1931, K7, SEK.50 126.180, AE, fr stpl, T5, K7, SEK.50 126.181, AE, fr stpl, T5, K7, Sold

 

126.182, AE, fr stpl, T5, K7, SEK.50 126.183, ej adressida. T5, K7, SEK.50

 

Förlag: Nordisk Konst, Stockholm (NK)

 
126.172, NK.922, fr stpl, T5, K8, SEK.50 126.173, NK.1440, fr stpl, T5, K8, Sold 126.174, NK.2125, fr stpl, T5, K6, SEK.50 126.175, NK.2397, fr stpl, T5, K8, Sold

 

126.176, NK.2658, fr stpl, T5, K8, SEK.50 126.177, NK.33582, fr stpl, T5, K8, Sold 126.178, NK.3977, fr stpl, T5, K8, SEK.50

 

123.510, NK.11, fr stpl, T5, K8, Sold 123.511, NK.33, fr stpl, T5, K7, Sold 123.512, NK.694, fr stpl, T5, K8, SEK.80

 

 
 
60.502, NK.1395, fr stpl, T5, K8, Sold 123.513, NK.1435,  T5, K8, Sold

 

123.514, NK.2121, fr stpl, T5, K7, SEK.80 123.515, NK.2650, fr stpl, T5, K8, Sold 123.516, NK.2653,  T5, K7, SEK.80

 

123.517, NK.3350,  T5, K8, SEK.80 60.507, NK.3360,  T5, K8, SEK.80 123.518, NK.3362,  fr stpl, T5, K7, SEK.80

 

123.519, NK.5500,  T5, K8, Sold

Förlag: A/B Skandinaviska Kortcentralen, Stockholm (KCK)

 

58.338, KCK.96, T5, K8, Sold 98.424, KCK.97, T5, K8, SEK.80 98.425, KCK.98, T5, K8, SEK.80

 

98.426, KCK.99, T5, K8, SEK.80 85.380, KCK.101, T5, K8,Sold

 

96.319, KCK.102, T5, K8, SEK.80 98.428, KCK.103, T5, K7, Sold

 

 
58.340, KCK.104, T5, K8, SEK.80

60.510, KCK.105, fr stpl, T5, K7, Sold

58.327, KCK.107, T5, K8, SEK.80

 

60.508, KCK.109, T5, K8, SEK.80

58.339, KCK.110, T5, K8, Sold

 

60.509, KCK.112, T5, K8, SEK.80 98.429, KCK.113, T5, K8, SEK.80

 

85.352, KCK.114, T5, K8, SEK.80 96.320, KCK.115, T5, K7, SEK.80

 

123.526, KCK.182, T5, K8, Sold 123.520, KCK.183, T5, K8, Sold 123.521, KCK.184, T5, K8, Sold

 

123.522, KCK.185, T5, K8, Sold 85.379, KCK.186, T5, K8, Sold

 

123.523, KCK.188, T5, K8, Sold 123.524, KCK.189, T5, K8, Sold

 

123.525, KCK.190, T5, K8, Sold

Övrigt

71.912, Förgätmigejkort, fr stpl, T6, K8, SEK.50 85.633, Riksföreningen mot Reumatism, fr stpl, T6, K6, Sold 71.913, Grafiska 1974, fr stpl, T6, K7, SEK.50

 

86.118, Till förmån för Svenska Röda Korsets Stockholmsdistrikt, fr stpl, T5, K8, SEK.50 86.116, 1915, Fredmans ep. nr.44, T3, K6, SEK.50 98.435, 4-sidigt kort utan text, ej vykort, T5, K8, SEK.40

 

126.184,  Tummelisa och grodorna. Nermans Studio, Lidingö. K8, Sold 126.188, AE, E. Nerman 1923. Mors Dag. T4, K8, Sold 126.189, Kronprins Carl Gustaf. Målad av Einar Nerman. T5, K8, Sold

 

126.185, Einar Nerman. "Liebesfreud". Goodwin Kamerabild. fr GV stpl Stocksund 17.5.1915, K7, Sold 126.186, Einar Nerman "Liebesfreud". I. Andrén Foto, T3, K6, Sold 126.187, Jenny Lind. E. Nerman 1920, K8, Sold

 

126.190, AE. fr stpl 1977, K7, SEK.40 126.191, AE. God Jul  Gott Nytt År. fr stpl 1977, K8, SEK.40 126.192, AE. T5-6, K6, SEK.40

 

126.193, Mor och barn. Förlag Chemigraph. fr stpl Hällingsjö 19.7.58, K6, Sold 126.194, Förlag: Mittet & Co, Oslo. Serie 2551. ofr, 1934, K7, SEK.80

4-sidiga kort utan adressida, God Jul och Gott Nytt År

126.195, AE. T5, K8, SEK.50 126.196, AE. T5, K8, Sold 126.197, AE. T5, K8, Sold 126.198, AE. T5, K8, Sold

 

126.199, AE. T5, K8, SEK.50

Britt-Marie Colstrup. Roman av Ejnar Smith med bilder av Einar Nerman

126.200, Häfte 12 sidor med 3 st svart-vita bilder av Ejnar Nerman. 1923, K8, SEK.120
 

Djurgården

Förlag: Konstförlaget Grafia, Stockholm

86.100, Grafia 113. Listonhill. T4, K8, SEK.50 86.101, Grafia 114. Gröndahl. T4, K8, SEK.50 86.102, Grafia 115. Rotundan. T4, K8, SEK.50

 

86.103, Grafia 116. Franska Värdshuset. T4, K8, SEK.50 86.104, Grafia 117. Gröna Lund. T4, K7, SEK.50 86.105, Grafia 118. Det gula huset. T4, K8, SEK.50

 

86.106, Grafia 119. Beckholmen. T4, K8, SEK.50 86.107, Grafia 120. Rosendahl. T4, K8, SEK.50

 

86.108, Grafia 121. Weylandts Villa. T4, K8, SEK.50 86.109, Grafia 122. Waldemarsudde. T4, K8, SEK.50

Skansen

Förlag: Nordiska Museet

89.318, AE.2492. Petissan, T4, K7, SEK.50 86.112, AE.2498. Gula huset. T4, K8, SEK.50 86.110, Bollnässtugan. fr stpl Stockholm 25.12.23, K7, SEK.50

 

86.111, Väderkvarn från Främmestad i Västergötland. T4, K8, SEK.50 86.113, Hällestadsstapeln. T4, K8, SEK.50 86.114, Renberget. fr stpl 23.7.24, K7, SEK.50

 

86.115,  Älvrosgården. fr stpl 1922, K7, SEK.50

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm

Bilder ur Gösta Berlinga saga tecknade av Einar Nerman

86.090, Berga, T3, K8, SEK.50 86.091, Björne, T3, K8, SEK.50 86.089, Borg, T3, K8, SEK.50

 

86.092, Ekeby, T3, K8, SEK.50 86.093, Fors, T3, K8, SEK.50 86.094, Kavaljersflygeln, T3, K8, SEK.50

 

86.095, Kyrkogården, T3, K8, SEK.50 86.096, Lövdala, T3, K8, SEK.50 86.097, Sjö, T3, K8, SEK.50

 

86.098, Smedjan, T3, K8, SEK.50 86.013, Altringer, T3, K8, SEK.50 86.014, Kristian Berg, T3, K8, SEK.50

 

86.015, Gösta Berling, T3, K5 (klippt), SEK.20 86.099, Brobyprästen, T3, K8, SEK.50 86.016, Margareta Celsing, T3, K8, SEK.50

 

86.017, Ullrika Dillner, T3, K8, SEK.50 86.018, Ebba Dohna, T3, K8, SEK.50 86.019, Märtha Dohna, T3, K8, SEK.50

 

86.020, Farbror Eberhard, T3, K8, SEK.50 86.031, Unga grevinnan, T3, K8, SEK.50 86.021 Patron Julius, T3, K8, SEK.50

 

86.022, Kusin Kristoffer, T3, K8, SEK.50 86.023, Kevenhüller, T3, K8, SEK.50 86.024, Lilliecrona, T3, K8, SEK.50

 

86.025, Lövenborg, T3, K8, SEK.50 86.030, Majorskan, T3, K8, SEK.50 86.026, Mamsell Marie, T3, K8, SEK.50

 

86.027, Marianne Sinclaire, T3, K8, SEK.50 86.028, Anna Stjärnhök, T3, K8, SEK.50 86.029, Rutger von Örneclou, T3, K8, SEK.50

 

 
123.717, Komplett mapp med 30 st brefkort med Bilder ur Gösta Berlings Saga tecknade av Einar Nerman. T3, K8, SEK.900   123.718, NK, Silhuettbild ur Gösta Berlings Saga. Margareta Celsing. fr stpl Lund 2.1.26, K7, SEK.60

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order