LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Tage Nilsson

T. N.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Bokstavskort

93.237. T1. K8. Pris.200.kr 71.528. T1. K8. Pris.200.kr 93.238. T1. K8. Pris.200.kr

 

93.239. T1. K8. Pris.200.kr 93.240. T1. K8. Pris.200.kr 93.241. T1. K8. Pris.200.kr

 

93.242. T1. K8. Pris.200.kr 93.243. T1. K8. Pris.200.kr 93.244. T1. K8. Pris.200.kr

 

93.245. T1. K8. Pris.200.kr 93.246. T1. K8. Pris.200.kr 93.247. T1. K6. Såld

 

58.099. T1. K8. Sold 93.248. T1. K8. Sold

 

71.529. T1. K8. Pris.200.kr 93.250. fr. stpl. T1. K6. Sold

 

Pusselkort

 

53.258. Pusselbit 1. T1. K8. Pris.160.kr 53.258. Pusselbit 2. ofr. T1. K8. Såld

 

53.260. Pusselbit 1. T1. K8. Såld 53.260. Pusselbit 2. T1. K8. Pris.200.kr

 

Påskkort

122.481. pl. T1. K7. Pris.80.kr 71.527. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 58.097. fr. stpl. T1. K7. Såld

 

71.518. fr OII stpl Brattbäcken 26.3.1910. K7. Såld 122.448. fr. stpl. T1. K6. Pris.60.kr 122.470. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.496. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.371. fr. stpl. T1. K6. Pris.50.kr 122.446. fr. stpl. T1. K6. Pris.50.kr

 

122.487. fr. stpl. T1. K6. Pris.50.kr 122.453. fr. stpl. T1. K6. Såld 122.469. pl. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.432. fr. stpl. T1. K6. Såld 122.458. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.478. fr. stpl. T1. K8. Pris.80.kr 122.486. ofr. T1. K7. Pris.80.kr

 

131.748, fr OII stpl 1904, K7, Pris.80.kr 131.749, pl. T2. K7, Såld

 

God Jul

122.465. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.451. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.463. ofr. T1. K7. Pris.80.kr

 

92.664. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.492. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.450. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.483. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 103.273. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.457. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.493. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.482. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.459. fr. stpl. T1. K6. Pris.60.kr

 

122.464. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 93.252. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.447. T2. K8. Pris.80.kr

 

122.488. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.485. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.471. T2. K7. Såld

 

122.454. ofr. T2. K8. Pris.80.kr 122.479. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.489. T2. K7. Såld 122.460. T1. K7. Pris.80.kr 131.750, fr stpl 1902, K7, Pris.80.kr

 

122.497. T2. K8. Pris.120.kr 122.499. fr. stpl. T1. K7. Såld

 

Gott Nytt År

122.449. fr. stpl. T1. K8. Pris.80.kr 122.452. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.444. fr. stpl. T1. K6. Såld

 

122.369. fr. stpl. T1. K6. Pris.50.kr 122.468. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.467. fr. stpl. T1. K7. Såld

 

92.667. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.476. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.462. fr OII stpl Upsala 31.12.1902. K7. Såld

 

122.494. fr. stpl. T1. K8. Pris.80.kr 122.491. fr. stpl. T1. K7. Pris.120.kr

 

71.521. fr. stpl. T1. K7. Såld 71.522. pl. T1. K7. Såld

 

Övrigt

122.484. fr. stpl. T1. K6. Såld 131.753, ofr, T3, K6, Såld

 

122.502. T1. K6. Såld 92.666. T1. K8. Pris.80.kr

 

103.270. T1. K8. Såld 103.271. T1. K7. Pris.120.kr 58.098. fr. stpl. T1. K7. Såld

 

58.919. fr. stpl. T1. K6. Såld 92.665. T2. K8. Såld

 

98.972. T1. K7. Pris.80.kr 122.480. fr. stpl. T1. K8. Pris.120.kr 122.474. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.472. fr. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 122.501. fr. stpl. T1. K7. Såld 71.526. ofr. T1. K7. Pris.80.kr

 

122.461. ofr. T1. K7. Såld 122.477. fr. stpl. T2. K7. Pris.80.kr 122.490. fr. stpl. T2. K7. Såld

 

122.455. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.466. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.372. T2. K8. Såld

 

122.456. T1. K6. Pris.60.kr 122.473. T1. K7. Såld 103.274. fr. stpl. T2. K8. Såld

 

122.445. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.498. ofr. T1. K6. Pris.40.kr

 

122.495. fr. stpl. T1. K7. Såld 122.475. T2. K7. Pris.120.kr

 

131.751, ofr, T1, K7, Såld 131.752, fr OII stpl 1903, K7, Pris.80.kr

 

122.500. ofr. T2. K6. Pris.50.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order