LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Nya teatern Stockholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order

 

Pris 60/kr per program om ej annat angives

 

Best.nr  År  Nya teatern Pris kr, SEK
TP.139 1939 Den ljusnande tid. En svensk revy av Alf Henrikson. Regi: Sandro Malmquist. Medverkande: Olle Florin, Sten Hedlund, Egil Holmsen, Gunnar Björnstrand, Thore Wallengren, Sten Sture Modéen, Saga Sjöberg, Emy Reiners, Pips Christiernin, Eva Lagerström, Willie Sjöberg, Aisa Florin, Ann Marie Söderblom, Isa Palmgren, Marianne Aminoff, Karl-Erik Flens, Ivar Wahlgren, Thore Wallengren  
TP.1029 1940 Jag älskar dig markatta. Pjäs av Noel Coward. Regi: Gösta Cederlund. Medverkande: Irma Christenson, Sven-Bertil Norberg, Sif Ruud, Marianne Aminoff,  Per-Axel Branner  
 TP.140  1943 Salome. Skådespel av Oscar Wilde. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Stig Järrel, Märta Arbin, Gerd Hagman, Gunnar Björnstrand, George Fant, Arne Ragneborn, Göran Öhrström, Curt Norin, Gunnar Lundin, Walter Sarmell, Magnus Kesster, Åke Uppström, Börje Mellvig, Bengt Ekerot, John Zacharias, Rolf Tourd, Kurt Willbing, Gunnar Öhlund  
 TP.141  1945 Tobaksvägen. Pjäs av Jack Kirkland. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Stig Järrel, Bengt Ekerot, Märta Arbin, Fylgia Zadig, Margit, Andelius, Erik Strandmark, Tord Stål, Sif Ruud, Karin Håkansson, Sven Lindberg, Willy Peters  
 TP.142  1946 På tre man hand. Lustspel av Jens Locher. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande:        Hasse Ekman, Eva Henning, Gunn Wållgren, Sven Lindberg

Såld

 TP.143  1947 Född i går. Komedi av Garson Kanin. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Estrid Hesse, Sven Lindberg, Börje Blomberg, Peter Lindgren, Gunnar Björnstrand, Gunn Wållgren, Keve Hjelm, Georg Funkqvist  
TP.1030 1947 Jag vill kärleken. Skådespel av Jean Anoulh. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Sven Lindberg, Georg Funkquist, Gunn Wållgren, Sif Ruud, Tord Stål, Eric Molin, Gunnar Björnstrand, Keve Hjelm, Tage Berg, Nils Kihlberg  
 TP.144  1947 Alltsedan paradiset. En lekfull komedi av J. B. Priestley. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Percy Brandt, Gunnel Sporr, Claes Thelander, Gerd Hagman, Sture Ström, Else-Marie Brandt  
 TP.145  1948 Född i går. Nya Teaterns turné. Komedi av Garson Kanin. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Ulla Akselson, Lars-Eric Molin, Palle Granditsky, Torsten Hillberg, Gerd Hagman, Tord Stål, Mac Hertzman-Ericson, Stig Malmros, Linnéa Hillberg  
 TP.146  1949 Arvtagerskan. Pjäs av Ruth och Augustus Goetz. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Gunnar Sjöberg, Gunn Wållgren, Karl-Arne Holmsten, Märta Arbin, Marianne Aminoff, Britt Ångström, Maud Hyttenberg, Fylgia Zadig, Bengt Blomgren  
 TP.147  1950 "Boboll". Komedi av André Roussin. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Sture Lagerwall, Gunn Wållgren, Marianne Aminoff, Sven Lindberg, Tord Stål, Guje Lagerwall, Nils Ohlin, Doreen Denning, Bengt Blomgren, Lennart Lundh, Palle Granditsky  
 TP.148  1950 Nina. Farskomedi av André Roussin. Regi: Per-Axel Branner

 Såld

 TP.149  1954 The och sympati... Pjäs av Robert Anderson. Regi: Frank Sundström. Medverkande: Eva Henning, Ulla Wikander, Lars Ekborg, Peter Lindgren, Hans Dahlberg, Christian Bratt, Fale Burman, Helge Hagerman, Bengt Martin, Tord Stål. Med inklistrade tidningsurklipp.

 

TP.2977 1954 Litet bo. En komedi i folkhemmet av Herbert Grevenius. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Inga Gill, Lars Ekborg, Hans Dahlberg, Margreth Weivers, Karl-Arne Holmsten, Eva Wikman  
 TP.150  1955 Simon och Laura. Komedi av Alan Melville. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Claes Thelander, Sonja Wigert, Nils Ohlin, Britta Brunius, Percy Brandt, Lars Ekborg, Sissi Kaiser, Johan Sandström, Sten Ardenstam, Fale Burman, Eva Wikman, Barbro Schenström  
 TP.151  1956 Alltsedan paradiset. Komedi av J. B. Priestley. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Nils Kihlberg, Marianne Aminoff, Hilding Gavle, Irma Christenson, Karl-Arne Holmsten, Barbo Kollberg  
TP.2978 1956-57 Alltsedan Paradiset. En lekfull komedi av J. B. Priestley. Översättning: Barbro Alving. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Percy Brandt, Gunnel Sporr, Claes Thelander, Gerd Hagman, Sture Ström, Else-Marie Brandt  

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order