LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Nykterhet IOGT, NTO

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 65.390, Minne från Nordiska Nykterhetsmötet i Stockholm, Juli 1902, S. Wieselgren, Elof Ljunggren, V. Styrlander, S.J. Svanfeldt, Friz J. Hermelin, G. Ekman, C.J. Nyström, A. Forsell, A. Lindh. ofr T, K8, Pris 160 kr 65.441, Nord. Nykterhetsmötets officiella minneskort. Cheferna för de olika Nykterhetssällskapen. För Nykterhet. Sanning och Ljus. S. Wieselgren, A. Forsell, W. Styrlander, J. Hermelin, K. Ekman, C.J. Nyström, E. Ljunggren, C.J. Svanfeldt. ofr, T1, K8, Såld

 

65.387, Nationaltemplarorden Jack London, 1924, K8,  Pris.120.kr 65.386, Nationaltemplarorden Folkhögskolan, Wendelsberg, Mölnlycke, 1924, K8, Pris.120.kr

 

65.442, Sveriges Storloges av I.O.G.T. Wärkst. Råd. I.O.G.T. 1913-1914. Aron Danielsson, Johan Bergman, S.K. Kvarnzelius, Mauritz Karlsson, Oskar Olsson, Bror Eriksson, Oskar Eklund, Ernst Strandman, Oskar Gylfe. K8, Pris.120.kr 65.389, Rösta för rusdrycksförbud, T4, K8,  Pris 120 kr

 

65.391, Kronprins Gustaf Adolf Goodtemplarorden, vid antialkoholkongr. 1907, K8, Pris.90.kr  65.392, Statsminister Karl Staaff, Goodtemplarorden, 1907, K8, Pris.90.kr 65.393, Professor Johan Bergman, Goodtemplarorden, 1907, K8, Pris.90.kr

 

65.394, Lloyd George, Goodtemplarorden, 1907, K8, Pris.90.kr 65.396, Edv. Wide, Goodtemplarorden, 1907, K8, Pris.90.kr

 

112.299, Wieselgrens hem och minnessten. T1, K8, Pris.80.kr 39.045, Sällskapets för Kristlig Social Nykterhetsverksamhet. Vemdalen för Floda Arbetarekoloni. sign. R. Ekman, pl, T3, K7, Pris.60.kr

 

65.443, Norges Goodtemplar-Ungdomsförbund 27-6 1909. K7, Pris.140.kr 112.290, I.O.G.T., God Jul. K8, Pris.30.kr

 

112.298, Centralförbundets för nykterhetsundervisning Populärvetenskapliga vinterkurs 3-10 Januari 1904. (kursens öppnande). fr OII stpl Stockholm 7.1.1904, K8, Pris.80.kr 112.295, Goodtemplare på midsommarutflykt 1903.ofr, K7, Pris.60.kr

 

112.293, Godtemplarträdgården. Höstfästen 1905. K8, Pris.60.kr 112.292, Godtemplarträdgård. 1905. K8, Pris.60.kr

 

112.291, Goodtemplarfästen vid Kylh ? den 9 aug 1908. K6, Pris.50.kr 112.297, Medlemmar av logen Sköldmön samlade till möte på sin egen tomt. T3, K6, Såld

 

112.296, Logen 1845 Risinge Banér. T2, K7, Såld

 

112.300, Stämpel: WikstaGoodtemplares Basar den 19/2 1905. fr OII stpl Skyttorp 20.2.1905, K7, Såld 112.301, Stämpel: Godt.Trädg. Höstfäst 1903. T1, K8, Såld

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order