LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Curt Nyström - Stoopendaal

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

sign. Curt  Nyström-Stoopendaal

God Jul

113.348, T5, K8, SEK.60 113.349, T5, K8, Sold 59.772, T5, K8, Sold

 

89.803, T5, K8, Sold 124.861, blank adressida. T5, K8, Sold

 

124.862, fr stpl, T5, K8, SEK.40

God Jul och Gott Nytt År

59.773, T5, K8, Sold 113.351, T5, K8, SEK.60 113.352, T5, K8, Sold

 

124.863, T5, K8, SEK.80 124.864, fr stpl Stockholm 23.12.37, K8, Sold 124.865, Calmare Nyckel. Göteborg-Delaware 1638. Marinmålning av Curt Nyström-Stoopendaal efter detaljuppgifter av J. Hägg. ofr, T5, K8, SEK.120

 

113.353, T5, K8, Sold 113.354, T5, K8, SEK.80

 

113.355, T5, K8, Sold

 

113.356, T5, K8, Sold 113.357, pl, T5, K7, Sold

4-sidiga kort ej adressida

113.358, T5, K8, Sold 113.359, T5, K8, Sold 113.360, T5, K8, SEK.60

Gott Nytt År

113.361, T5, K8, Sold

Glad Pingst

113.362, T5, K8, Sold

sign. Curt Nyström

God Jul

113.363, T5, K8, SEK.50

 

113.364, T5, K8, Sold 113.365, T5, K8, Sold

God Jul och Gott Nytt År

113.366, T5, K8, SEK.50 113.367, fr stpl Kristinehamn 19.12.56, K7, SEK.40 113.368, T5, K8, SEK.40

Gott Nytt År

113.369, T5, K8, Sold

Glad Påsk

113.370, T5, K8, SEK.30

 

Nedanstående kort är förminskade

Julkort

 

 
 59.771, T5, K9, SEK 60 61.011, fr stpl, T5, K8, Sold 61.012, fr stpl 23.12.44, K8, SEK.60  89.711, T5, K8, SEK.30 89.712, T5, K8, SEK.30  89.713, T5,  K8, SEK.30 89.714,T5, K8, SEK.30 89.716, T5, K8, SEK.30

 

   
 89.717, T5, K8, SEK.30 89.721, T5, K8, SEK.30  89.722, T5, K8, SEK.30 89.723, T5, K8, SEK.30 89.724, T5, K8, SEK.30 89.725, T5, K8, SEK.30 89.735, fr stpl, T5, K7, SEK.30 89.739, T5, K8, Sold

 

   
89.740, T5, K8, SEK.30  89.747, T5, K8, Sold 89.751, fr stpl, T5, K7, Sold 89.753, fr stpl, T5, K7, SEK.40 89.756, T5, K8, SEK.30 89.758, T5, K8, SEK.30

 

       
89.766, T5, K8, SEK.30 89.802, T5, K6, Sold 96.336, T5, K8, SEK.40  103.043, T5, K8, SEK.30 103.044, T5, K8, Sold 103.046, T5, K8, SEK.30 103.049, T5, K8, SEK.30

Nyårskort

 
53.147, fr stpl, T5, K8,  SEK.80 61.013, T5, K9, Sold 89.720, T5, K8, SEK.30 89.726, T5, K8, SEK.30  89.727, T5, K8, SEK.30 89.728, T5, K8, SEK.30 89.729, T5, K8, SEK.30 89.730, T5, K8, SEK.30 89.731, T5, K8, SEK.30

 

89.732, T5, K8, SEK.30 89.733, T5, K8, SEK.30 89.734, T5, K8, SEK.30 89.738, fr stpl, T5, K7, Sold 89.741, fr stpl, K8, SEK.30 89.743, T5, K8, SEK.30 89.745, fr stpl, T5, K7, Sold 89.746, fr stpl, T5, K7, Sold 89.749, fr stpl, T5, K8, Sold

 

 
89.754, T5, K8, SEK.30 89.755, T5, K8, SEK.30 89.757, T5, K8, SEK.30  89.759, fr stpl, T5, K7, Sold 89.763, fr stpl, T5, K7, SEK.40 89.764, fr stpl, T5, K7, SEK.30

 

89.779, T5, K8, SEK.30 96.330, fr + julmärke stpl Göteborg 31.12.37,  K8, SEK.80 96.331, T5, K8, Sold 96.333, T5, K8, Sold 96.335, T5, K8, Sold 99.072, T5, K7, Sold 103.045, T5, K8, SEK.30 103.212, fr stpl Stockholm 30.12.50, K8, Sold 103.214, T5, K8, Sold

Jul- och Nyårskort

89.715, fr stpl, T5, K7, SEK.30 89.718, T5, K8, SEK.30 89.719, T5, K8, SEK.30 89.736, fr stpl, T5, K7, Sold  89.737, fr stpl, T5, K7, Sold 89.742, fr stpl, T5, K7, SEK.30 89.748, fr stpl, T5, K7, Sold 89.750, fr stpl, T5, K8, Sold

 

89.760, fr stpl, T5, K7, Sold 89.761, T5, K8, SEK.30 89.762, fr stpl, T5, K7, Sold 89.765, fr stpl T5, K7, Sold  89.782, AE eller Knut Aüne Kunstforlag, Norge, 49/0, T5, K8, SEK.40 96.332, T5, K8, Sold 103.050, T5, K7, Sold

Påskkort

     
89.767, T5, K8, SEK.30 89.768, T5, K8, Sold 89.769, fr stpl, T5, K7, Sold 89.770, fr stpl, T5, K7, Sold 89.771, fr stpl, T5, K7, Sold 89.772, T5, K8, SEK.30 89.773, fr stpl, T5, K7, Sold 89.774, T5, K8, Sold 89.775, fr stpl, T5, K7, SEK.30 89.776, fr stpl, T5, K7, SEK.30

 

89.777, fr stpl, T5, K7, SEK.30 89.778, T5, K8, Sold 89.780, T5, K8, Sold 89.781, T5, K8, Sold 90.627, T5, K7, Sold 103.036,  T5, K8, SEK.30 103.037,  T5, K8, SEK.40 103.038,  T5, K8, SEK.40

 

 
103.039,  T5, K8, Sold 103.040,  T5, K8, SEK.30 103.041,  T5, K8, SEK.30 103.042,  T5, K8, SEK.30 103.048,  T5, K8, SEK.40 103.213,  ofr, T5, K8, Sold

 

Format 7x10,5 cm

Julkort

       
 103.059, fr stpl, T5, K8, SEK.20 103.062, fr stpl, T5, K7, SEK.20 103.063, T5, K8, SEK.20 103.069, fr stpl, T5, K6, SEK.20 103.071, T5, K8, SEK.20 103.080, T5, K8, SEK.20 103.090, T5, K8, SEK.20

Nyårskort

       
 103.060, T5, K8, SEK.20 103.061, T5, K8, SEK.20 103.064, T5, K8, SEK.20 103.066, T5, K8, SEK.20

 

99.073, T5, K8, Sold 99.075, fr stpl 30.12.1939, K7, SEK.20 103.067, fr stpl 20.12.52, T5, K8, SEK.20 103.072, T5, K8, SEK.20 103.073, fr stpl, T5, K8, SEK.20 103.074, T5, K8, Sold 103.075, T5, K8, SEK.20 103.078, T5, K8, SEK.20 103.079, T5, K8, SEK.20 103.083, fr stpl, T5, K7, SEK.20 103.084, T5, K8, SEK.20 103.085, T5, K8, Sold 103.086, T5, K8, SEK.20

Jul- och Nyårskort

99.078, T5, K8, SEK.20 103.035, fr stpl, T5, K8, Sold 103.065, T5, K8, SEK.20 103.068, fr stpl, T5, K8, SEK.20 103.070, T5, K8, SEK.20 103.076, fr stpl, T5, K8, SEK.20A 103.077, T5, K8, SEK.20 103.081, fr stpl, T5, K8, SEK.20 103.082, fr stpl, T5, K8, Sold 103.087, T5, K8, Sold 103.088, pl, T5, K8, SEK.20 103.089, T5, K8, SEK.20

Påskkort

99.074, T5, K8, Sold 99.076, T5, K8, Sold 99.077, fr stpl, T5, K7, Sold 103.051, fr stpl, T5, K8, SEK.20 103.052, fr stpl, T5, K8, Sold 103.053, fr stpl, T5, K8, Sold 103.054, T5, K8, SEK.20 103.055, fr stpl, T5, K8, Sold 103.056, T5, K8, SEK.20 103.057, fr stpl, T5, K7, Sold 103.058, T5, K8, SEK.20

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order