LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Jenny Nyström, Mors Dag, Midsommar- och Pingstkort

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Mors Dag

 
97.073, T4, K8, SEK.80

 

97.072, T4, K8, SEK.80 98.994, T4, K8, SEK.80 98.995, fr stpl, T4, K8, SEK.80

 

102.129, T4, K8, SEK.80 102.130, T4, K8, SEK.80 102.131, T4, K8, SEK.80

 

102.135, T4, K8, SEK.80 102.136, T4, K8, SEK.80 102.142, T4, K8, SEK.60

 

92.305, T5, K8, SEK.80 110.631, fr stpl Stockholm 29.5.25, K8, SEK.80 101.932, T5, K8, SERK.80

 

101.941, fr stpl 1923, K8, SEK.60 101.942, ofr,T4, K8, SEK.80 101.943, ofr,T4, K8, SEK.80

 

102.089, fr stpl 1921, K8, SEK.80 102.153, ofr, T5, K8, SEK.80 110.763, ofr, T4, K8, SEK.80

 

110.764, T4, K8, SEK.40 110.765, T4, K8, SEK.40 110.767, T4-5, med vers, ej adressida, K8, SEK.80

 

102.143, T4, K8, SEK.60 110.766, T4, K8, SEK.40

 

Glad Midsommar

110.639, T4, K8, SEK.80 102.147, T5, K8, SEK.120

 

102.146, T5, K8, SEK.120 102.145, T5, K8, SEK.80 110.781, fr stpl, T5, K8, Sold

 

59.786, T2, K8, SEK.150 110.778, T4, K8, Såld 110.779, T4, K8, SEK.80

 

110.777, fr OII stpl Stockholm 22.6.06, K8, SEK.120 92.276, ofr, T2, K8, SEK.120

 

110.780, pl, T5, K8, Såld 83.412, T5, K8, SEK.80

 

102.080, fr OII stpl Göteborg 22.6.07, K7, Sold 59.782, fr OII stpl Stockholm 23.6.10, K7, Sold

 

Glad Pingst

83.414, fr stpl 1922., T3, K7, SEK.80 110.782, T3, K8, Sold 83.413, fr stpl 24.5.31, K8, SEK.80

 

102.158, T5, K8, SEK.80

Övrigt

124.874, JF.139. fr OII stpl Stockholm 23.3.07, K8, SEK.150 124.873, JF.200. ofr, T1, K7, SEK.150 124.872, JF.212. ofr. T1, K7, SEK.150

 

124.871, JF. fr OII, stpl, T1, K7, SEK.150

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order