LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag AE = Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm

JFF = John Fröberg, Finspong

JF(K) = John Fredriksons Kunstforlag, Christiania

EH = Eskil Holm, Stockholm

Snöbolls-kort

 115.272, Snöbolls.kort, förlag EH. K9, Sold

 115.273, Snöbolls-kort, Lumipallo-kortti, förlag AE. finsk fr 10 Mark stpl Helsingfors 14.IV.06, K7, Sold

Kartongkort

 

   
115.276, förlag H. Abel, Christiania. K8, Sold 115.279, AE, K8, Sold

 

   
80.536, utan förlag. K8, SEK.700  63.282, AE. K8, Sold 80.565, T1, K8, Pris.700.kr

 

115.282, Svea. AE, K7, SEK.700 80.555, Putte skulle åka..., T1, K8, Pris.800.kr

 

80.575, JF. med glitter. K8, Sold 69.851, JF. K8, Sold 80.576, JF. K7, SEK.700

 

   
80.524, utan förlag. K7, SEK.800  80.526, Prinsessan Törnros. AE, K7, SEK.800 115.280, utländsk adressida. Eneret J.F. K8, SEK.800

 

124.878, AE. Julgubben. K8, Sold 124.879, Marias Bebudelse. K8, SEK.700 124.880, JF. K7, skadad baksida. SEK.800

 

80.525, Ungdom och ålderdom. T1, K8, Pris.800.kr 80.520, Se jag står framför dörren och klappar. T1, K8, Pris.800.kr

 

   
80.559, utan förlag, T1, K8, Pris.800.kr 80.561, Två öre jag fick vid grinden i går...., T1, K8, Pris.800.kr

 

Med vers och noter

 

   
60.280, Jag ser uppå dina ögon. AE, K7, SEK.800  80.551, Och jag skall väfva mig en randig kjortel. AE, K8, SEK.800 115.281, Fjorton år tror jag visst att jag va'. AE, K8, SEK.800

 

80.550, Till Österland vill jag fara. AE. K8, SEK.800

Utländsk adressida, utan förlag

   
80.534, K8, SEK.800  80.535 K8, SEK.800 80.540, K8, SEK.800

 

Vykort

Julkort

 

   
115.292, AE.633. fr OII stol Stockholm 24.12.1906, K7, SEK.150 65.467, AE.1657. fr GV stpl, T3, K7, SEK.150

 

   
115.291, AE.1562. fr OII stpl PKXP 34A 24.12.1909, K7, SEK.150 89.548, AE.6229. T3, K7, Sold

 

 
102.276, AE.9144, fr GV stpl Stockholm 22.12.16, K6, SEK.120 56.809, JFF.156. ofr, T2, K8, Sold

 

65.480, AE.1586. fr OII stpl Stockholm 24.12.1903, K8, Sold 98.998, AE.1589. fr OII stpl Stockholm 24.12.03, K8, Sold

 

92.295, AE. fr stpl Stockholm 25.12.24, K8, SEK.60 124.870, JF.136. fr OII stpl 1905, K7, SEK.150

 

     
115.283, AE.1039. fr GV stpl, T3, K7, SEK.120 115.284, AE.1044. fr stpl 1921, K7, AEK.120 102.025, AE.1166. ofr, T3, K8, SEK.90

 

     
115.285, AE.1255. fr OII stpl Stockholm 25.12.1907, K7, SEK.120 115.286, AE.1312. fr GV stpl PLK.168  22.12.1911, K7, SEK.120 96.239, AE.1373. fr GV stpl Norrköping 23.12.17, K7, SEK.120

 

     
115.289, AE.1374. T3, K8, SEK.120 115.288, AE.9453. fr GV stpl Fellingssbro 24.12.191?, T3, K7, SEK.120 89.549, AE.9468. T3, K7, SEK.120

 

   
115.290, AE.9470. T3, K8, Sold 115.287, AE.9473. T3, K7, Sold 115.295, fr OII stpl Göteborg 24.12.07. K8, Sold

 

96.248, AE. fr OII stpl Göteborg 25.12.07, K7, SEK.150 96.249, AE. fr OII stpl Stockholm 24.12.1907, K8, SEK.150 115.293, AE. fr OII stpl Jönköping 24.12.1907, K7, SEK.150

 

96.235, AE.1066. fr OII stpl, T2, K7. SEK.150 102.209, AE.9074. fr GV stpl Stockholm 25.12.12, K7, SEK.150 59.787, SEK.1310. fr OII stpl, T2, K7, SEK.150

 

102.017, AE.9145. fr GV stpl Stockholm 22.12.17, K7, Sold 92.236, AE.1561. fr GV stpl, T2, K7, SEK.150 124.867, AE.1048. T2, K7, Sold

 

124.868, AE.1247. fr OII stpl Sundbyberg 24.12.1907, K7, SEK.150 124.866, AE.7593, T3, K7, SEK.150

 

102.133, AE. ofr, T5, K8, Sold 115.299, AE. T5, K8, Sold 115.298, AE. fr stpl Mälarhöjden 23.12.42, K7, Sold

 

83.697, AE. T5, K8, Sold 110.646, AE. fr stpl Norrköping, T4-5, K7, SEK.80 115.300, AE. ofr, T4, K8, SEK.80

 

110.645, AE. fr stpl Ronneby 22.12.34, K7, SEK.80 115.296, EH. T2, K8, Sold 124.876, JF.474. fr OII stpl PKXP 54A 23.12.1908, K7, SEK.150

 

83.456, AE. fr stpl 23.12.30, K8, SEK.120 102.128, AE. T4, K8, SEK.120 110.641, AE. T4, K8, SEK.120

 

124.858, AE, T4, K8, SEK.120 92.259, JFF.160. fr OII stpl Ängebo 23.12.1905, K7, SEK.120 115.294, JFF.161. ofr, T1, K7, SEK.150

Jul- och Nyårskort

 

83.455, AE. T4, K8, SEK.120 115.303, AE. T5, K8, Sold 115.304, AE. T5, K8, SEK.80

 

124.859, AE. T4, K8, SEK.120 124.860, AE. fr stpl Stockholm 25.12.27, K7, SEK.120

Nyårskort

 

65.469, AE.1587. fr OII stpl Nässjö 1.1.1904, K6, SEK.180 65.479, AE.823. fr OII stpl Stockholm 31.12.03, K8, SEK.180

 

65.467, AE.1657. fr GV + julmärke stpl Stockholm 31.12.11, K8, SEK.150 115.308, AE.1947. T2-3, K8, SEK.120

 

115.309, AE.fr OII stpl Mörsil 31.12.1905, K7, Sold 101.955, AE.1637. T4, K8, SEK.80

 

59.778, AE.814. fr OII stpl Tierp 31.12.190?, K8, SEK.180 124.875, 159. fr OII stpl 1.1.1909, K8, SEK.150 102.295, AE.819. fr OII stpl Stockholm 1.1.1904, K8, SEK.180

 

115.314, AE.990. fr OII stpl Arvika 31.12.1902, K7, SEK.180 115.315, EH, fr OII stpl, T1, K8, Sold 56.795, AE.1261. fr OII stpl, T2, K7, Sold

 

102.222, AE.1565. ofr, T3, K7, SEK.120 115.305, AE.1655. fr GV stpl Norrköping 31.12.11, K7, SEK.120 102.013, AE.1659. ofr, T2-3, K8, SEK.120

 

83.570, AE.1573. fr 4 öre stpl Malmö 31.12.08, K7, SEK.150 96.268, AE.1778. T2-3, K8, SEK.120 115.306, AE.1785. fr GV stpl Göteborg 31.12.12, K7, SEK.120

 

102.225, AE.7315. fr GV stpl Karlskrona 30.12.16, K6, SEK.150 115.307, AE.7877. fr 3 öre stpl 21.12.19, K7, SEK.120 83.575, AE. fr OII stpl Stockholm 31.12.05, K7, SEK.150

 

102.280, AE. fr OII stpl, 1.1.1907, K7, SEK.120 96.275, AE. T5, K8, Sold 115.310, AE. pl, T5, K7, SEK.80

Nyström.Jenny

 

124.869, EH. fr OII stpl Uttersberg 1.1.1908, K8, SEK.180 115.312, AE. fr stpl Väddöbacka 30.12.39, K7, SEK.80 115.313, AE. T5, K8, SEK.80

 

Jenny Nyström, Påskkort - Easter cards

Jenny Nyström, Mors Dag, Midsommar- och Pingstkort

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order