LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopold@swipnet.se

Jenny Nyström

 Uppdaterad 2011-10-31

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kartongkort

 

         
69.848, T1, K7, Sold 69.849, T1, K9, SEK.800   80.532, När månen vandrar på himlen blå. T1, K8, Sold  80.529, Vallflickan. T1, K8, SEK.800 80.525, Ungdom och ålderdom.T1, K8, SEK.800

 

         
80.572, T1, K7, Sold 80.573, T1, K8, SEK.700 80.570, T1, k8, Sold 80.565, T1, K8, SEK.700 107.126, Tummeliten. T1, K8, SEK.700

Vykort

 

         
96.239, fr GV stpl 25.12.1915, K7, SEK.120  96.246, fr GV stpl, T3, K7, Sold 96.237, fr GV stpl, T3, K7, SEK.120 96.247, T2, K7, Sold 96.242, fr OII stpl Stockholm 25.12.1909, K7, Sold 96.254, fr OII stpl 22.12.1909, K8, Sold

 

98.997, fr GV stpl, T3, K7, Sold 101.951, T4, K8, SEK.80 101.952, fr stpl Stockholm 30.12.23, K7, SEK.80 101.949, T4, K8, SEK.80 101.948, fr stpl, T4, K7, SEK.80 102.027, fr GV stpl, T3, K7, Sold

 

         
 101.937, fr stpl, T5, K8, Sold 96.270, ofr, T2, K8, SEK.150 56.403, fr OII stpl Stockholm 31.12.09, K7, Sold 96.271, fr OII stpl Falköping-Ranten  31.12.1906, K7, SEK.120 102.025, fr stpl Göteborg 23.12.21, K8, SEK.90 102.023, fr GV stpl, T3, K8, Sold

 

       
 97.071, T4, K8, SEK.120 83.575, fr OII stpl Stockholm 1.4.1906, K7, Sold 102.015, fr, T4, K7, SEK.120 96.257, fr stpl 22.12.26, K7, SEK.80 102.091, fr OII stpl Uddevalla 13.6.1906, K7, Sold 102.013, fr GV stpl Fornåsa 22.12.1912, K7, SEK.120

 

   
89.550, fr OII stpl 23.12.05, K7, Sold 96.236, fr OII stpl PLK 198, T2, K8, Sold 83.571, fr OII stpl Bollnäs 22.12.1908, K7, SEK.120  83.451, fr stpl 23.12.28, K7, SEK.60 89.555, fr GV stpl 1916, K7, SEK.90 92.228, T3,  K7, SEK.120

 

     
 92.237, fr OII stpl 1903, K8, SEK.150 102.077, fr OII stpl PLK 401 24.12.1906, K6, Sold 102.150, fr stpl Stockholm  23.12.33, K8, Sold 102.151, fr stpl 1931, K8, Sold 102.155, T5, K8, SEK.80 102.156,  fr stpl, T5, K7, Sold

 

 

         
92.226, fr stpl, T4, K7, SEK.120 90.523, fr GV stpl, T3, K7, SEK.120 92.223, fr GV stpl 1914, K7, Sold  89.557, fr OII stpl, T2, K6, SEK.90  89.710, T5, K8, SEK.40 89.552, fr GV stpl 23.12.1919, K7, SEK.120

 

     
 102.132, fr stpl 1929, Kr, SEK.80 102.133, fr stpl 1925, K6, Sold 102.128, fr stpl 1925, K7, SEK.80 102.279, T3, K8, SEK.120

 

   
53.143, T2, K8, SEK.130 69.664, Ljungby Horn. guldtryck. T1, K8, Sold 83.037, Askungen. fr OII stpl 1901, K7, SEK.60 90.534, Margareta. Guldtryck T1, K7, SEK.150

 

     
101.939, fr stpl 23.12.29, K8, SEK.80  89.548, fr stpl OII stpl, T2, K7, SEK.120 96.245, T2, K7, SEK.90  101.940, fr stpl Lidingö 23.12.36, K8, SEK.80

 

     
 56.809, fr OII stpl, T2, K8, Sold 83.563, fr OII stpl, T2, K7, SEK.120 65.483, fr OII stpl 25.12.1908, K7, Sold 102.072, fr stpl, T4, K7, Sold

 

 
101.955, T4, K8, SEK.80  101.956, T4, K8, Sold 92.268, fr OII stpl Bjersjölagård 31.5.1906, K7, Sold

Jenny Nyström, Påskkort - Easter cards

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order