LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Påvar - Popes

Många av vykorten finns i flera olika utföranden. Pris 40-60 kr/st om ej annat har angivits
 
We have many different postcards of some of the Popes. SEK 40-60 each or the price below.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

120.032, Papa Leone X, 1513-1521 120.033, Pope Julius II, 1483-1520 120.034, Innocenzo X, 1644-1655

 

120.035, Leo XIII, 1878-1903 120.036, S.S. Le Pape Pie X, 1903-1914 120.037, Offizielle Fest-Postkarte. Zur Erinnerung an den XX. Internationalen  Eucharistischen Kongress Cöln, 4-8 Aug. 1909. Pius X Pont. Max., Vincenzo Kardinal Vannutelli, Antonius Kardinal Fischer, Ludov. Heylen Bischof v. Namur. SEK.140

 

120.038, S.S. Bennedetto XV, 1914-1922 120.039, S.S. Pio XI, 1922--1939 120.040, S.S. Pio  XII, 1939-1958

 

120.041, S.S. Giovanni XXIII, 1958-1963 120.042, Paulus P.P. VI, 1963-1978 120.043, Papa Giovanni Paolo I, 1978

 

120.044, Johannes Paul II, 1978-2005

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order