Serie: Pix pastiller landsserie..........Sverige...30-talet

Antal: 1-50............Färgbilder

Format: 37x63 mm

En fin kolorerad serie med damer i nationaldräkter som håller i landets flagga utgiven i samband med PIX halstabletter.

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 20 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 20 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. Sverige 2. Norge 3. Danmark 4. Island
5. Ryssland 6. Finnland 7. Polen 8. England
9. Skottland 10. Irland 11. Australien 12. Bayern
13. Holland 14. Belgien 15. Frankrike 16. Spanien
17. Portugal 18. Italien 19. Schweiz 20. Österrike
21. Böhmen 22. Ungern 23. Serbien 24. Montenegro
25. Rumänien 26. Bulgarien 27. Grekland 28. Turkiet
29. 30. Indien 31. Persien 32. Arabien
33. 34. 35. Marocko 36. Algier
37. 38. 39. Japan 40.
41. 42. Amerika 43. Kanada 44.
45. 46. 47. 48.
49. Wales 50. Mexiko    

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order