LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Thorvald Rasmussen (TRn)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

         
 69.727, M&M, Serie 1905-1, fr OII stpl 1905, K7, Pris.120 kr  87.584, M&M, Serie 1905-6, fr stpl, T1, K7, Pris.90.kr  69.728, M&M, Serie 1905-7, fr OII stpl, T1, K7, Pris.120.kr  87.586, M&M, Serie 1905-9, fr OII stpl, T1, K8, Pris.120.kr  87.585, M&M, Serie 1905-10, fr OII stpl, T1, K7, Pris.90.kr

 

         
92.873, fr OII stpl PKXP 8 B 30.12.1902, K7, Pris.160.kr  87.583, M&M, Serie 1903, fr OII stpl, T1, K7, Pris.120.kr  87.587, WLS, ofr, T1. K8, Sold  87.588, Serie 1963, fr OII stpl, T1, K7, Sold  87.589, fr OII stpl, T1, K7, Pris.90.kr

 

     
 87.590, WLS, fr OII stpl, T1, K7, Sold 87.591, WLS, fr OII stpl, T1, K7, Sold 87.592, WLS, ofr, T1, K8, Sold

 

 
 57.945,  Stockholm, stadsvapen i färg, Stockholm lätta fria stad...., M&M, fr stpl PKXP 13.2.1904. K6, Pris.200.kr  58.102, Kalfatring, K. Ser III. Nr 1855, fr stpl, T2, K7, Sold  58.103, Ljungby horn, M&M 3, ofr, T1, K7, Pris.90.kr  58.104, Prinsen och prinsessan i sagan om "Svinvaktaren", M&M 10, ofr, T1, K7, Pris.90.kr  87.593. 3474. pl. T1. K7. Pris.120.kr 102.946, Gustaf Wasa 1521-1560. Konungen talar till ständerna. M&M 127, fr OII stpl PKXP 8C 20.4.1904, K7, Pris.120.kr

 

     
 87.600, Ser.III.Nr.1741, fr OII stpl, T2, K7, Sold  87.601, Ser.III.Nr.1747, fr OII stpl, T2, K7, Sold  87.602, Ser.III.Nr.1751, fr OII stpl, T2, K7, Pris.60.kr 102.945, fr OII stpl Stockholm 22.12.09, K8, Sold

 

Ur "Tomten" af Viktor Rydberg

       
 87.597, M&M N:o 1, fr OII stpl, T2, K6, Sold 87.598, M&M N:o 3, T2, K6 (skadad adressida).Pris.120.kr  97.215, M&M N:o 4, T2, K8, Pris.120.kr  97.214, M&M N:o 8, T2, K7, Sold 97.216, M&M N:o 9, fr OII stpl 21.12.08, K7, Sold

med finsk text

     
52.101, N:o 5. finsk fr. (skadat), T2, K7, Sold  71.691, N:o 7. finsk fr. stpl 24.XII.11. K6. Pris.80.kr 87.599, N:o 8, ofr, T2, K7, Sold

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V