Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Serie: Gamla långa nummerserien............1955-58

Antal: 601-998............Färgbilder

Nummer i denna serie som slutar på -99 och -00 existerar inte. Nästan enbart amerikanska filmstjärnor.

Varianter:

Olika tryckningar, textvarianter, färgvarianter och bilder utan namn och nummer förekommer, dessa är inte upptagna i denna lista.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 10 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 10 each or the price below

Rödmarkerade är slut. Red-marked is sold.

Best. nr Namn

Best. nr Namn Best. nr Namn Best. nr Namn
601. Doris Day 602. Elisabeth Taylor 603. Doris Day 604. Ingrid Bergman
605. Farley Granger 606. Esther Williams 607. Ava Gardner 608. Cary Gray - Lassie
609. Doris Day 610. Esther Williams 611. Charlton Heston 612. Elisabeth Taylor
613. Gregory Peck 614. Stewart Granger 615. Doris Day 616. Peter Lawford
617. Doris Day 618. Elisabeth Taylor 619. Gregory Peck 620. Elisabeth Taylor
621. Elisabeth Taylor 622. Daniel Gelin 623. Doris Day 624. Gregory Peck
625. Gordon Mac Rae 626. Esther Williams 627. Roy Rogers 628. Roy Rogers
629. Doris Day 630. Roy Rogers 631. Doris Day 632. Audrey Hepburn
633. Cornel Wilde 634. Vera Ellen 635. Brenda Joyce  Johnny Weissmüller 636. Rita Hayworth
637. Doris Day 638. Elisabeth Taylor 639. Gregory Peck 640. Rita Hayworth
641. Alan Ladd 642. Gregory Peck 643. Doris Day 644. Audrey Hepburn
645. Doris Day 646. Esther Williams 647. Robert Taylor 648. Audrey Hepburn
649. Esther Williams 650. Marta Torén 651. William Bendix 652. Tyrone Power
653. Jane Powell 654. Kirk Douglas 655. Alan Ladd  Lizbeth Scott 656. Piper Laurie
657. Peter Lawford 658. Mona Freeman 659. Barbara Payton 660. Gregory Peck
661. Debra Paget  Louis Jourdan 662. Gregory Peck 663. Bing Crosby 664. Anne Baxter
665. Kirk Douglas 666. Doris Day 667. Gregory Peck  Virginia Mayo 668. Harry James
669. Maureen O´Hara  Peter Lawford 670. Fred Astaire  Jane Powell 671. Errol Flynn 672. Vera Ellen
673. Gregory Peck 674. Harry Carey J:r 675. Virginia Mayo 676. Alan Ladd
677. Gregory Peck 678. Esther Williams 679. Frank Sinatra 680. Dennis O´Keefe
681. Virginia May 682. Robert Ryan 683. Kathryn Grayson  Mario Lanza 684. Ruth Roman  Gary Cooper
685. Cornel Wilde 686. Rita Hayworth 687. Kathryn Grayson 688. William Holden
689. Barbara Payton  Gregory Peck 690. Mario Lanza 691. Arthur Kennedy 692. Doris Day-Gene Nelson
693. Gregory Peck 694. Cary Grant 695. Susan Hayward 696. Montgomery Clift
697. Micheline Presle  Tyrone Power 698. Macdonald Carey 699. (Ej utgiven) 700. (Ej utgiven)
701. Lex Barker 702. Esther Williams 703. Larry Parks 704. Roy Rogers
705. Ricardo Montalban 706. Marilyn Monroe 707. Ray Milland 708. Cyd Charisse
709. Janet Leigh 710. Lorette Luez  Errol Flynn 711. Stewart Granger  Deborah Kerr 712. Victor Mature
713. Doris Day 714. Virginia Mayo 715. Pier Angeli  Gene Kelly 716. Peter Lawford
717. Joyce Mc. Kenzie  Lex Barker 718. Anne Jeffreys 719. Walter Huston 720. Audrey Hepburn
721. Van Heflin 722. June Allyson 723. Dorothy Malone 724. Piper Lauri
725. Mel Ferrer 726. Bud Abbott 727. Doris Day 728. Stewart Granger
729. June Allyson 730. Walter Pidgeon 731. Cary Gray - Lassy 732. Jeff Chandler
733. Cyd Charisse 734. Humphrey Bogart 735. Turhan Bey 736. Vera Ellen
737. Cornel Wilde 738. Doris Day 739. Gary Cooper  Ruth Roman 740. Joseph Cotten
741. Marla Elena Marquez  Clark Gable 742. Ingrid Bergman 743. Vera Ellen 744. Doris Day
745. Robert Walker 746. Montgomery Clift 747. Gary Cooper 748. Dana Andrews
749. Ava Gardner 750. Van Johnson  Esther Williams 751. Cyd Charisse 752. Victor Mature
753. Doris Day 754. Marlon Brando 755. Esther Williams 756. Dane Clark
757. Gene Kelly 758. Esther Williams 759. Elisabeth Taylor 760. Esther Williams
761. John Garfield 762. Richard Widmark 763. Doris Day 764. Virginia Mayo
765. Doris Day 766. James Stewart 767. Elisabeth Taylor  Don Taylor 768. Sabu
769. Elisabeth Taylor 770. Shirley Temple 771. Janet Leigh 772. Jane Russel
773. Burt Lancaster 774. Mario Lanza 775. John Wayne 776. John Wayne
777. Marshall Thompson 778. Janet Leigh  Glenn Ford 779. Roy Rogers 780. Ezio Pinza
781. Jane Powell 782. Jane Powell 783. Ronald Reagan 784. Roy Rogers
785. Errol Flynn 786. Audrey Hepburn 787. Esther Williams 788. Johnny Weissmuller                    Maureen O´Sullivan
789. Audie Murphy 790. Lassie 791. Esther Williams 792. Gerard Philippe
793. Audrey Hepburn 794. Johnny Weissmuller                    Maureen O´Sullivan 795. Gregory Peck 796. Debbie Reynolds  Leslie Caron
797. Debbie Reynolds 798. Jane Russel 799. (Ej utgiven) 800. (Ej utgiven)
801. June Allyson 802. Doris Day 803. Howard Keel 804. Roland Reagan
805. Jane Powell 806. Gene Kelly 807. Linda Darnell  Tyrone Power 808. Maureen O´Hara
809. Tony Curtis 810. Errol Flynn 811. Butch Jenkins 812. Esther Williams
813. Leo Glenn 814. Tony Curtis 815. Marta Toren 816. Dennis Morgan
817. Deborah Kerr  Stewart Granger 818. Marilyn Monroe 819. Leslie Caron 820. Mario Lanza
821. Doris Day 822. Montgomery Clift 823. Lassie 824. Alan Ladd
825. June Allyson  Gene Kelly 826. Ava Gardner 827. Dave O´Brien 828. John Derek
829. Gregory Peck 830. Pier Angeli 831. Ann Blyth 832. Esther Williams
833. John Lund 834. Ricardo Montalban 835. Tony Curtis 836. Elisabeth Taylor
837. Vera Ellen 838. Kathryn Grayson  Mario Lanza 839. Dennis O´Keefe 840. Johnny Weissmüller
841. Fernando Lamas 842. Marilyn Monroe 843. Virginia Mayo 844. Gary Cooper
845. Doris Day 846. Esther Williams 847. Tony Curtis 848. Alan Ladd
849. Elisabeth Taylor 850. Jeff Chandler 851. Charlton Heston 852. Audrey Hepburn
853. Gordon Mac Rae 854. Walter Pidgeon 855. Vera Ellen 856. Ingrid Bergman
857. Rita Hayworth 858. Tony Curtis 859. Johnny Weismüller 860. Steve Cochran
861. Pier Angeli 862. Rock Hudson 863. Michael Kirby 864. Jane Powell
865. Johnny Weismüller Maureen O´Hara 866. Esther Williams 867. Elisabeth Taylor 868. Farley Granger
869. Pier Angeli 870. Piper Laurie 871. Deborah Kerr  Stewart Granger 872. Doris Day
873. Jeff Chandler 874. Alan Ladd 875. Roy Rogers 876. Gary Gray-Lassie
877. Elisabeth Taylor 878. Gary Cooper 879. Richard Widmark 880. Esther Williams
881. Doris Day 882. Elisabeth Taylor 883. Audie Murphy 884. Maureen O´Sullivan                       Johnny Weissmüller
885. Glenn Ford 886. Burt Lancaster 887. Roy Rogers 888. Gina Lollobrigida
889. Dean Stockwell 890. Esther Williams 891. Tony Curtis 892. Alan Ladd
893. Elisabeth Taylor 894. William Holden 895. Lassie 896. Esther Williams
897. Rita Hayworth 898. Peter Lawford 899. (Ej utgiven) 900. (Ej utgiven)
901. Lena Horne 902. Ingrid Bergman 903. Johnny Weissmüller 904. Grace Kelly
905. Janet Leigh 906. Tim Holt 907. Tony Curtis 908. Esther Williams
909. Audrey Hepburn 910. Gina Lollobrigida 911. Terry Moore-Robert Wagner 912. Roy och Dale Rogers
913. Russel Hayden 914. Buster Crabbe 915. Anne Baxter 916. Audie Murphy
917. Birgitte Bardot 918. Alan Ladd 919. James Dean 920. June Allyson
921. Robert Mitchum 922. Vera Ellen 923. Ann Blyth 924. Gregory Peck
925. Sophia Loren 926. Jeff Chandler 927. Scott Brady 928. William Holden
929. Gary Cooper 930. Martine Carol 931. Terry Moore 932. Audie Murphy
933. Rossano Brazzi 934. Johnny Sheffield 935. Cyd Charisse 936. Rosemary Clooney
937. Brigitte Bardot- Jean Bretonniere 938. Robert Wagner 939. Audrey Hepburn 940. Tim Holt
941. Lassie och Laddie 942. Lex Barker  Tommy Carlton 943. Ester Williams 944. Marilyn Monroe
945. Sophia Loren 946. Gregory Peck 947. Louis Armstrong 948. Johnny Weissmüller
949. Tony Curtis 950. Jean Simmons 951. Bibi Johns 952. Glenn Ford
953. Davy Crockett 954. William Boyd och Topper 955. Dean Stockwell 956. Mel Ferrer
957. Brigitte Bardot 958. Esther Williams 959. Marilyn Monroe 960. Vera Ellen
961. Rock Hudson 962. Lex Barker 963. William Boyd 964. Leslie Caron
965. Sophia Loren 966. Dirk Bogarde 967. Ester Williams 968. Tony Curtis  Janet Leigh
969. Carey MacDonald 970. Kay Kendall 971. Kim Novak 972. Jean Marais
973. Audrey Hepburn 974. Gina Lollobrigida 975. Eddie Dean 976. Jon Hall
977. Tony Curtis 978. Eva Bartok 979. James Stewart 980. Vera Ellen
981. Elisabeth Taylor 982. Burt Lancaster 983. Lex Barker Tommy Carlton 984. Steve Cochran
985. Jean Marais 986. Audrey Hepburn 987. Romy Schneider Erik Schuman 988. Gina Lollobrigida
989. Gary Cooper 990. Randolph Scott 991. Jeff Chandler 992. Errol Flynn
993. Sophia Loren 994. Rock Hudson 995. Martine Carol 996. John Hodiak
997. Roy Rogers Dale Evans Trigger 998. Jeff Morrow    
 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order