Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Serie: Kalendarium 59.........1959

Antal: 1-100............Färgbilder

En annorlunda serie i olika färgtryck med text på baksidan. Serien är gjord i fyra tryckningar.

Varianter:

(A. Röd bild) - (B. Svart eller grå bild) - (C. Brun bild) - (D. Brun-vit oklar bild)

Varianter A - B och C har texten horisontellt medan variant D har texten vertikalt.

20 dubbelnummer finns i serien.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Rödmarkerade är slut. Red-marked is sold.

Best. nr Namn

Best. nr Namn Best. nr Namn Best. nr Namn
1.A. Elvis Presley 1.B. Elvis Presley 1.C. Elvis Presley 1.D. Elvis Presley
2.A. Elvis Presley 2.B. Elvis Presley 2.C. Elvis Presley 2.D. Elvis Presley
3.A. Elvis Presley 3.B. Elvis Presley 3.C. Elvis Presley 3.D. Elvis Presley
4.A. Elvis Presley 4.B. Elvis Presley 4.C. Elvis Presley 4.D. Elvis Presley
5.A. Elvis Presley 5.B. Elvis Presley 5.C. Elvis Presley 5.D. Elvis Presley
  6.C. Ingemar Johansson 6.D. Ingemar Johansson
6.A. Tommy Steele 6.B. Tommy Steele 6.C. Tommy Steele  
  7.C. Ingemar Johansson 7.D. Ingemar Johansson
7.A. Tommy Steele 7.B. Tommy Steele 7.C. Tommy Steele  
  8.C. Ingemar Johansson 8.D. Ingemar Johansson
8.A. Tommy Steele 8.B. Tommy Steele 8.C. Tommy Steele  
  9.C. Ingemar Johansson 9.D. Ingemar Johansson
9.A. Tommy Steele 9.B. Tommy Steele 9.C. Tommy Steele  
  10.C. Ingemar Johansson 10.D. Ingemar Johansson
10.A. Tommy Steele 10.B. Tommy Steele 10.C. Tommy Steele  
11.A. Elvis Presley 11.B. Elvis Presley 11.C. Elvis Presley 11.D. Elvis Presley
12.A. Elvis Presley 12.B. Elvis Presley 12.C. Elvis Presley 12.D. Elvis Presley
13.A. Elvis Presley 13.B. Elvis Presley 13.C. Elvis Presley 13.D. Elvis Presley
14.A. Elvis Presley 14.B. Elvis Presley 14.C. Elvis Presley 14.D. Elvis Presley
15.A. Elvis Presley 15.B. Elvis Presley 15.C. Elvis Presley 15.D. Elvis Presley
  16.C. Ingemar Johansson 16.D. Ingemar Johansson
16.A. Tommy Steele 16.B. Tommy Steele 16.C. Tommy Steele  
  17.C. Ingemar Johansson 17.D. Ingemar Johansson
17.A. Tommy Steele 17.B. Tommy Steele 17.C. Tommy Steele  
  18.C. Ingemar Johansson 18.D. Ingemar Johansson
18.A. Tommy Steele 18.B. Tommy Steele 18.C. Tommy Steele  
  19.C. Ingemar Johansson 19.D. Ingemar Johansson
19.A. Tommy Steele 19.B. Tommy Steele 19.C. Tommy Steele  
  20.C. Ingemar Johansson 20.D. Ingemar Johansson
20.A. Tommy Steele 20.B. Tommy Steele 20.C. Tommy Steele  
21.A. Elvis Presley 21.B. Elvis Presley 21.C. Elvis Presley 21.D. Elvis Presley
22.A. Elvis Presley 22.B. Elvis Presley 22.C. Elvis Presley 22.D. Elvis Presley
23.A. Elvis Presley 23.B. Elvis Presley 23.C. Elvis Presley 23.D. Elvis Presley
24.A. Tommy Steele 24.B. Tommy Steele 24.C. Tommy Steele 24.D. Tommy Steele
25.A. Tommy Steele 25.B. Tommy Steele 25.C. Tommy Steele 25.D. Tommy Steele
26.A. Lassie 26.B. Lassie 26.C. Lassie 26.D. Lassie
27.A. Lonnie Donegan 27.B. Lonnie Donegan 27.C. Lonnie Donegan 27.D. Lonnie Donegan
28.A. Paul Anka Pris.50.kr 28.B. Paul Anka 28.C. Paul Anka 28.D. Paul Anka
29.A. Paul Anka 29.B. Paul Anka 29.C. Paul Anka Pris.30.kr 29.D. Paul Anka
30.A. Romy Schneider 30.B. Romy Schneider 30.C. Romy Schneider 30.D. Romy Schneider
31.A. Elvis Presley 31.B. Elvis Presley 31.C. Elvis Presley 31.D. Elvis Presley
32.A. Elvis Presley 32.B. Elvis Presley 32.C. Elvis Presley 32.D. Elvis Presley
33.A. Elvis Presley 33.B. Elvis Presley 33.C. Elvis Presley 33.D. Elvis Presley
34.A. Elvis Presley 34.B. Elvis Presley 34.C. Elvis Presley 34.D. Elvis Presley Pris.70.kr
35.A. Tommy Steele 35.B. Tommy Steele 35.C. Tommy Steele Pris.30.kr 35.D. Tommy Steele
36.A. Tommy Steele 36.B. Tommy Steele 36.C. Tommy Steele Pris.30.kr 36.D. Tommy Steele
37.A. Tommy Steele 37.B. Tommy Steele 37.C. Tommy Steele Pris.30.kr 37.D. Tommy Steele
38.A. John Saxon 38.B. John Saxon 38.C. John Saxon Pris.30.kr 38.D. John Saxon
39.A. Pat Boone 39.B. Pat Boone 39.C. Pat Boone 39.D. Pat Boone
40.A. Paul Anka Pris.50.kr 40.B. Paul Anka 40.C. Paul Anka 40.D. Paul Anka
41.A. Elvis Presley 41.B. Elvis Presley 41.C. Elvis Presley 41.D. Elvis Presley
42.A. Elvis Presley 42.B. Elvis Presley 42.C. Elvis Presley 42.D. Elvis Presley
43.A. Elvis Presley Pris.70.kr 43.B. Elvis Presley 43.C. Elvis Presley Pris.50.kr 43.D. Elvis Presley
44.A. Elvis Presley 44.B. Elvis Presley 44.C. Elvis Presley 44.D. Elvis Presley
45.A. Elvis Presley 45.B. Elvis Presley 45.C. Elvis Presley 45.D. Elvis Presley
46.A. Elvis Presley 46.B. Elvis Presley 46.C. Elvis Presley 46.D. Elvis Presley
47.A. Brigitte Bardot 47.B. Brigitte Bardot 47.C. Brigitte Bardot 47.D. Brigitte Bardot
48.A. Brigitte Bardot 48.B. Brigitte Bardot 48.C. Brigitte Bardot 48.D. Brigitte Bardot
49.A. Romy Schneider 49.B. Romy Schneider 49.C. Romy Schneider Pris.30.kr 49.D. Romy Schneider
50.A. Tommy Steele Pris.50.kr 50.B. Tommy Steele 50.C. Tommy Steele Pris.30.kr 50.D. Tommy Steele
51.A. Elvis Presley & Little Gerhard 51.B. Elvis Presley & Little Gerhard 51.C. Elvis Presley & Little Gerhard 51.D. Elvis Presley & Little Gerhard
52.A. Terry Dene 52.B. Terry Dene 52.C. Terry Dene Pris.30.kr 52.D. Terry Dene
53.A. Little Richard 53.B. Little Richard 53.C. Little Richard Pris.30.kr 53.D. Little Richard
54.A. Bill Haley 54.B. Bill Haley 54.C. Bill Haley 54.D. Bill Haley Pris.50.kr
55.A. John Saxon 55.B. John Saxon 55.C. John Saxon Pris.30.kr 55.D. John Saxon
56.A. Elvis Presley 56.B. Elvis Presley 56.C. Elvis Presley 56.D. Elvis Presley
57.A. Elvis Presley 57.B. Elvis Presley 57.C. Elvis Presley 57.D. Elvis Presley
58.A. Tommy Steele 58.B. Tommy Steele 58.C. Tommy Steele Pris.30.kr 58.D. Tommy Steele
59.A. Elvis Presley 59.B. Elvis Presley 59.C. Elvis Presley 59.D. Elvis Presley
60.A. Tommy Steele 60.B. Tommy Steele 60.C. Tommy Steele Pris.30.kr 60.D. Tommy Steele
61.A. Brigitte Bardot 61.B. Brigitte Bardot 61.C. Brigitte Bardot 61.D. Brigitte Bardot
62.A. Brigitte Bardot 62.B. Brigitte Bardot 62.C. Brigitte Bardot 62.D. Brigitte Bardot
63.A. Brigitte Bardot 63.B. Brigitte Bardot 63.C. Brigitte Bardot 63.D. Brigitte Bardot
64.A. Brigitte Bardot 64.B. Brigitte Bardot 64.C. Brigitte Bardot 64.D. Brigitte Bardot
65.A. Brigitte Bardot 65.B. Brigitte Bardot 65.C. Brigitte Bardot 65.D. Brigitte Bardot
    66.C. Ingemar Johansson Pris.30.kr 66.D. Ingemar Johansson
66.A. Sophia Loren 66.B. Sophia Loren    
    67.C. Shirley MacLaine Pris.30.kr 67.D. Shirley MacLaine
67.A. Sophia Loren 67.B. Sophia Loren    
    68.C. Elvis Presley 68.D. Elvis Presley
68.A. Sophia Loren 68.B. Sophia Loren    
    69.C. Elvis Presley 69.D. Elvis Presley
69.A. Gina Lollobrigida 69.B. Gina Lollobrigida    
    70.C. Brigitte Bardot 70.D. Brigitte Bardot
70.A. Gina Lollobrigida 70.B. Gina Lollobrigida    
71.A. Brigitte Bardot 71.B. Brigitte Bardot 71.C. Brigitte Bardot 71.D. Brigitte Bardot
72.A. Brigitte Bardot 72.B. Brigitte Bardot 72.C. Brigitte Bardot 72.D. Brigitte Bardot
73.A. Brigitte Bardot 73.B. Brigitte Bardot 73.C. Brigitte Bardot 73.D. Brigitte Bardot
74.A. Brigitte Bardot 74.B. Brigitte Bardot 74.C. Brigitte Bardot 74.D. Brigitte Bardot
75.A. Brigitte Bardot 75.B. Brigitte Bardot 75.C. Brigitte Bardot 75.D. Brigitte Bardot
    76.C. Susan Strasberg Pris.30.kr 76.D. Susan Strasberg
76.A. Sophia Loren 76.B. Sophia Loren    
    77.C. Brigitte Bardot 77.D. Brigitte Bardot
77.A. Sophia Loren 77.B. Sophia Loren    
    78.C. Brigitte Bardot 78.D. Brigitte Bardot
78.A. Gina Lollobrigida 78.B. Gina Lollobrigida    
    79.C. Brigitte Bardot 79.D. Brigitte Bardot
79.A. Gina Lollobrigida 79.B. Gina Lollobrigida    
    80.C. Brigitte Bardot 80.D. Brigitte Bardot
80.A. Gina Lollobrigida 80.B. Gina Lollobrigida    
81.A. David Niven &            Sir Cedric Hardwiche 81.B. David Niven &          Sir Cedric Hardwiche 81.C. David Niven & Sir.Cedric Hardwiche Pris.30.kr 81.D. David Niven &             Sir Cedric Hardwiche
82.A. David Niven & Cantiflas 82.B. David Niven & Cantiflas 82.C. David Niven & Cantiflas 82.D. David Niven & Cantiflas
83.A. David Niven 83.B. David Niven 83.C. David Niven Pris.30.kr 83.D. David Niven
84.A. Robert Newton Pris.50.kr 84.B. Robert Newton 84.C. Robert Newton 84.D. Robert Newton
85.A. David Niven - Cantinflas - Gilbert Roland 85.B. David Niven - Cantinflas - Gilbert Roland 85.C. David Niven - Cantinflas - Gilbert Roland Pris.30.kr 85.D. David Niven - Cantinflas - Gilbert Roland
86.A. Eileen Moore 86.B. Eileen Moore 86.C. Eileen Moore Pris.30.kr 86.D. Eileen Moore
87.A. Johhny Weissmüller,                 Maureen O´Sullivan, John Sheffield 87.B. Johhny Weissmüller,                 Maureen O´Sullivan, John Sheffield 87.C. Johhny Weissmüller,              Maureen O´Sullivan, John Sheffield 87.D. Johhny Weissmüller,                 Maureen O´Sullivan, John Sheffield
88.A. Johhny Weissmüller,                 Maureen O´Sullivan 88.B. Johhny Weissmüller,                 Maureen O´Sullivan 88.C. Johhny Weissmüller,                 Maureen O´Sullivan 88.D. Johhny Weissmüller,                 Maureen O´Sullivan
89.A. Don Taylor & Reginald Beckwith 89.B. Don Taylor & Reginald Beckwith 89.C. Don Taylor & Reginald Beckwith Pris.30.kr 89.D. Don Taylor & Reginald Beckwith
90.A. Tommy Steele Pris.50.kr 90.B. Tommy Steele 90.C. Tommy Steele Pris.30.kr 90.D. Tommy Steele
91.A. "Cantinflas Mario Moreno" 91.B. "Cantinflas Mario Moreno" 91.C. "Cantinflas Mario Moreno" Pris.30.kr 91.D. "Cantinflas Mario Moreno"
92.A. Robert Newton 92.B. Robert Newton 92.C. Robert Newton Pris.30.kr 92.D. Robert Newton
93.A. Shirley MacLaine 93.B. Shirley MacLaine 93.C. Shirley MacLaine 93.D. Shirley MacLaine
94.A. R. Newton - D. Niven - S. McLaine 94.B. R. Newton - D. Niven - S. McLaine 94.C. R. Newton - D. Niven - S. McLaine Pris.30.kr 94.D. R. Newton - D. Niven - S. McLaine
95.A. David Niven 95.B. David Niven 95.C. David Niven 95.D. David Niven
96.A. Lassie 96.B. Lassie 96.C. Lassie Pris.30.kr 96.D. Lassie
97.A. Lassie 97.B. Lassie 97.C. Lassie 97.D. Lassie
98.A. Don Taylor 98.B. Don Taylor 98.C. Don Taylor Pris.30.kr 98.D. Don Taylor
99.A. Don Taylor 99.B. Don Taylor 99.C. Don Taylor Pris.30.kr 99.D. Don Taylor
100.A. Tommy Steele 100.B. Tommy Steele 100.C. Tommy Steele 100.D. Tommy Steele
 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order