Serie: F I B Folket i bild.................Sverige........50-talet

Antal: 1-55+............Färg

Format: 50x45 mm

Samlarserie från tidningen Folket i bild.

Varierande text på baksidan "Samla VM-spelare varje vecka i FIB Folket i bild", finns även utan text samt endast med bokstav.

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 20 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 20 each or the price below

  Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. Kurt Hamrin 2. Sven Axbom 3. Jan Ekström 4. Karl-Alfred Jacobsson
5. Lennart Skoglund 6. Sylve Bengtsson 7. Sigvard Parling 8. Bengt Berndtsson
9. Nils Liedholm 10. Torbjörn Jonsson 11. Pravitz Öberg 12. Ingemar Clarin
13. Bengt Gustafsson 14. Leif Aronsson 15. Åke Rydberg 16. Olle Håkansson
17. Arne Selmosson 18. Bertil Nilsson 19. Hans Nell 20. Hans Olsson
21. Gunnar Gren 22. Orvar Bergmark 23. Lennart Carlsson 24. Åke Hallström
25. Bengt Lindskog 26. Inge Blomberg 27. Ove Olsson 28. Nils Söderqvist
29. Åke Johansson 30. Tore Svensson 31. Arne Hodin 32. Kurt Liander
33. Kalle Svensson 34. Bertil Johansson 35. Henry Källgren 36. Olle Hellström
37. Gösta Löfgren 38. Lennart Backman 39. Reino Börjesson 40. Gunnar Blom
41. Agne Simonsson 42. Lars Broström 43. Olle Ericsson 44. Lars-Erik Ahlberg
45. Gösta Sandberg 46. Gerhard Andersson 47. Sven Ove Svensson 48. Bengt Nyholm
49. Henry Thillberg 50. Nils Jonsson 51. Ingemar Haraldsson 52. John Eriksson
53. Lars Råberg 54. Bror Mellberg 55. Sven Espling  

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order