LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Segelfartyg - segelbåtar

Sailing- boats, -vessels

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

101.137, Archibald Russel. T6, K8, SEK.50 115.994, L'Avenir. Mariehamn. fr stpl, T5, K7, Sold

 

101.108, Sjömannasällskapets i Göteborg Skolfartyg "Benjamin". T2, K8, Sold

 

101.131, Sjömannasällskapets i Göteborg Skolfartyg "Benjamin". T2, K8, Sold 101.132, Sjömannasällskapets i Göteborg Skolfartyg "Benjamin". T2, K8, Sold 117.004, Schulschiff "Deutschland". T5, K8, SEK.80

 

115.998, Hertzogin Cecilie. T4, K8, Sold 116.000, 4 m/bk Hezogin Cecilie i stiltje på resa Åland - Australien. T6, K8, SEK.40

 

 
101.109, H. M. af Chapman. T4 K8, SEK.50 115.993, S.M.S. Charlotte. T1, K8, SEK.140

 

115.996, The Cutty Sark. Falmouth. fr stpl 26.Oct.1947, K7, SEK.60 117.001, Polarskipet "Fram" 1893. T5, K8, SEK.120

 

101.104, H. M. Korvett Freja. T1, K8, SEK.50 101.098, H. M. Korvett Freja. T1, K8, SEK.50

 

   
 88.686, H.M. Korvett Freja, T1, K6, SEK.80 101.140, H.M. Korvett Freja, fr OII stpl T1, K7, SEK.120

 

   
 88.696, "Iduna", H.M. Tyska Kejsarinnans skonertjakt. T1, K6, SEK.80 88.697, Segelyacht "Iduna", fr stpl Kiel 7.8.09, K7, SEK.80

 

117.009, J.M Yacht ¤Iduna".  fr OII stpl Karls(krona) 27.1.1907, K7, SEK.120

 

   
92.537, Passat. T5, K8, Sold  101.145, Passat. T5, K8, Sold

 

117.005, Mariehamn. "Pommern". fr ostpl, K6, SEK.60 117.002, Laeisz' 5 Mast Vollschiff "Preussen". T3, K8, SEK.120

 

88.694, "Ponape". T5, K7, Sold 101.133, Göteborg. "Sunbeam" i hamn. T5, K8, SEK.60 115.999, H.M.S. "Victory", Portsmouth harbour. fr stpl Portsmouth 16.Nov.1928, K7, SEK.120

 

 
117.006, Skepp "Skatan" Wätö. fr OII stpl, T1, K7, Sold 88.691, S/V "Viking". fr stpl. T5, K8, SEK.40

 

115.997, Trois-Mâts au plus près. T1, K7, SEK.120 117.007, Vollschiff, Segel bergend, um einen Lootsen an Bord zu nehmen. fr OII stpl Sundsvall 20.12.1901, K8, Sold

 

 92.533, Kuttern "Arla". ofr, T1, K7, SEK.40 117.008, K.S.S.S. Borghild. fr OII stpl Mar(strand) 25.7.1910, K8, SEK.60

 

88.706, Badroulboudour. foto: Axel Larson, Göteborg. T4, K8, SEK.40  88.698, Commodore. T2, K7, SEK.60

 

101.148, Godt Nytt År! tillönskas af Weras besättning.fr OII stpl Stockholm, T1, K7, SEK.50 117.010, Isjaktsegling. fr OII stpl 23.2.(1903). K7, SEK.120

 

 

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.