LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Helfrid Selldin

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag Nordisk Konst, Stockholm (NK)

 

   
87.656, NK.2, T5, K8, SEK.50 87.659, NK.3. fr stpl Stockholm 8.6.62, K6, SEK.30 99.422, NK.5, fr stpl 13.7.51, K8, SEK.50

 

 
112.167, NK.6, T5, K8, SEK.50 99.401, NK.7, T5, K8, SEK.50

 

112.168, NK.3098, ofr, K8, SEK.50 99.393, NK.5710, T5, K8, Såld 112.169, NK.5711, T5, K8, SEK.50

 

112.170, NK.6212, T5, K8, SEK.50 112.171, NK.6726, fr stpl 24.5.47, K8, SEK.50 87.660, NK.7590, T5, K8, SEK.50

 

87.658, NK.7591, T5, K8, Sold 99.390, NK.7641.T5, K8, SEK.50 99.391, NK.8000, T5, K8, Sold

 

99.405, NK.8001,T5, K8, SEK.50 112.172, NK.8470, fr stpl, T5, K8, Sold

 

112.173, NK.2355, fr stpl T4, K8, SEK.30 112.174, NK.2455, fr stpl T4, K8, SEK.30 112.175, NK.3084, fr stpl Visby 17.4.1924, K8, Sold 112.176, NK.4246, fr stpl 1943, K8, SEK.30

 

112.177, NK.4524, fr stpl 1926, K8, Sold

 

Nedanstående kort är förminskade

101.781, NK.1, T5, K8, SEK.50  99.402, NK.8, T5, K8, SEK.50 99.403, NK.9, fr stpl 1974, T5, K8, SEK.50 99.395, NK.2893, ofr, T4, K7, SEK.50 99.396, NK.2894, ofr, T4, K7, SEK.50 87.664, NK.2897, fr stpl 1922, K7, SEK.50 99.397, NK.2898, T4, K8, SEK.50 101.783, NK.3410, T5, K8, Sold

 

       
 101.784, NK.3411, T5, K8, Sold 101.785, NK.3412, T5, K8, Sold 101.786, NK.3413, T5, K8, Sold  101.789, NK.3419, T5, K8, Sold 99.392, NK.5210, fr stpl Västerås 12.4.11, K7, SEK.50  99.387, NK.5531, fr stpl, T4, K7, SEK.50 87.657, NK.6720, T5, K8, SEK.50 99.420, NK.6721, fr stpl, T5, K8, SEK.50

 

   
 99.400, NK.6725, fr stpl Bromma 3.6.49, K7, SEK.50 99.389, NK.6760, T5, K8, Sold  99.394, NK.7051, T5, K8, SEK.50 87.655, NK.7580, T5, K8, SEK.50 87.661. NK.7581. T5, K8, SEK.50 101.780, NK.7640, T5, K8, SEK.0 

 

87.653, NK.8700, T5, K8, SEK.50 87.652, NK.8701, T5, K8, SEK.50 99.406, NK.8702, T5, K8, SEK.40 87.654, NK.8703, T5, K8, SEK.50 101.782, NK.9221, T5, K8, Sold 99.421, NK.9570, T5, K8, SEK.0

 

 

     
 103.223, NK.400, fr stpl, T5, K8, SEK.30 103.224, NK.2357, fr stpl Kävlinge 9.4.36, K7, SEK.30 103.225,  NK.2476, fr stpl, T5, K8, SEK.30 101.778, NK.2580, T5, K8, SEK.30 101.779, NK.2587, T5, K8, SEK.30 99.413, NK.4706, fr stpl Stockholm 3.4.47, K8, SEK.30 

 

       
103.226, NK.6020, fr stpl, T5, K8, SEK.30 99.414, NK.6215, T5, K8, SEK.30 99.415, NK.6216, T5, K8, SEK.30  99.416, NK.6217, T5, K8, SEK.30  101.777, NK.7645, T5, K8, SEK.30 99.417, NK.8006, fr stpl Söderhamn 5.4.47, K8, SEK.30   99.407, NK.8135, fr stpl Johanneshov 22.12.50, K8, SEK.30  101.776, NK.8145, T5, K8, SEK.30

 

         
99.408, NK.8465, fr stpl, T5, K8, SEK.30  99.409, NK.8476, T5, K8, SEK.30  99.418, NK.8705, fr stpl Bromma 6.4.50, K8, SEK.30 99.410, NK.8825, T5, K8, SEK.30  99.411, NK.9215, T5, K8, SEK.30  99.412, NK.9625, T5, K8, SEK.30 

 

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order