LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Skytterörelsen - För Hem och Härd

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

     
 89.959, N:o 1. sign. Minnberg. fr stpl Karlstad 31.12.34, K7, Såld 89.960, N:o 2. sign. W. Meyer, T5, K8, Pris.60.kr 89.961, N:o 3. sign. W. Meyer. fr stpl Eda 16.4.51, K8, Pris.60.kr 89.962, N:o 4. sign. W. Meyer, T5, K8, Pris.60.kr 89.963, N:o 5. sign. W. Meyer, fr stpl Stockholm 4.1.34, K7, Pris.60.kr 89.964, N:o 6. sign. W. Meyer, ofr, T5, K8, Såld

För Hem och Härd

       
 89.965, N:r.9. Riksmedaljen i silver. T5, K8, Pris.80.kr  89.966, N:r.11. Riksskytte-tävlingsmedalj i silver. T5, K8, Pris.80.kr 89.967, N:r.12. Riksskytte-tävlingsmedalj i guld. T5, K8, Pris.80.kr 89.968, N:r.13. Årtalsmärke, lägre, i silver. T5, K8, Pris.80.kr 89.969, N:r.14. Årtalsmärke, lägre, i guld. T5, K8, Pris.80.kr 89.970, N:r.15. Årtalsmärke, högre, i silver. T5, K8, Pris.80.kr  89.979, N:r.16, Årtalsmärke, högre, i guld. fr stpl Unbyn 22.3.41, K7, Pris.80.kr 89.972, N:r.17. sign. G. Lannmark, NK, T5, K8, Pris.60.kr 89.971, N:r 18. NK, T5, K7, Pris.60.kr
 

Hem och Härd

     
 89.973, fr stpl 27.12.1915, K7, Såld 89.974, pl, T3, K7, Såld 89.975, För Försvaret af Hem och Härd. Säljes till förmån för Landstormsbefälets Kamratfond. sign. G.W. T3, K7, Pris.80.kr  89.976, Stöd den frivilliga skytterörelsen! Den vill försvara ditt hem!. Köp skyttetecknet på skyttarnas dag. Din skärv tillfaller din hemtrakts skytteförening. fr GV stpl PLK 203A 11.8.1913, K7, Såld 89.977, Stöd den frivilliga skytterörelsen! Den vill försvara ditt hem!. Köp skyttetecknet på skyttarnas dag. Din skärv tillfaller din hemtrakts skytteförening. fr GV stpl Väddö,  T3, K6, Pris.80.kr 89.978, Skyttarnes dag. För Hem och Härd. Köp skyttetecknet. Pris 10 öre. fr stpl PLK 146 15.7.1922, K6, Såld

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order