Serie: Stjärnparadenbilder..........Sverige...1937

Antal: 1-56............Färg

Format: 80x126 mm

Ett album finns till Stjärnparadenbilderna från Allers Familj-Journal. Bilderna är numrerade men saknar namn på skådespelarna.

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Vid beställning ange Serie- och best.nr

Pris 10 kr/st om ej annat har angivits ..............SEK 10 each or the price below

 Rödmarkerade eller ej namngivna är slut förnärvarande

 

 Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn  Best. nr Namn
1. Finns till försäljning 2. 3. 4. Finns till försäljning
5. 6. Finns till försäljning 7. 8.
9. 10. 11. 12. Finns till försäljning
13. 14. 15. 16.
17. Finns till försäljning 18. Finns till försäljning 19. 20.
21. 22. Finns till försäljning 23. 24. Finns till försäljning
25. 26. 27. Finns till försäljning 28.
29. 30. 31. Finns till försäljning 32. Finns till försäljning
33. Finns till försäljning 34. 35. 36.
37. 38. Finns till försäljning 39. 40.
41. 42. Finns till försäljning 43. 44.
45. Finns till försäljning 46. 47. 48.
49. Finns till försäljning 50. 51. Finns till försäljning 52.
53. 54. 55. 56. Finns till försäljning

 

 Tillbaka till Samlarbilder Beställningsinformation
  Back to Collectible cards  How to order