LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Svenska Amerikalinjen

Swedish American Line

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Drottningholm

 
 52.309, T.S. Drottningholm. K8, SEK.40 52.308, T.S. Drottningholm, sign. Alex Kircher. A6, K8, SEK.40

 

 
 52.313, S/S Drottningholm, fr 2 cents stpl Brooklyn N.Y.STA.C, Oct 5. 1921, K7, Sold 52.314, S/S Drottningholm, K7, SEK.50

 

 
 52.312, T/S Drottningholm, ofr, K8, SEK.40 60.228, S.S. Drottningholm, K8, SEK.80

 

 
60.227, S.S. Drottningholm, K8, SEK.60  111.457, Drottningholm. fr stpl SJP.7 Göteborg-New York 25.8.31 + sidostpl Göteborg-New York Svenska Amerika Linien "Drottningholm", K6, Pris.160.kr

Gripsholm

 
53.577, M/S Gripsholm, Göteborg, SEK.60  60.232, M/S Gripsholm vid ankomsten till Göteborg den 8/11 1925, fr stpl Göteborg 16.10.26, K6, SEK.120

 

52.288, M.S. Gripsholm, SEK.50 52.292, M.S. Gripsholm, fr stpl SJP Göteborg - New York 17.5.46, K7, SEK.80

 

52.287, M.S. Gripsholm, SEK.50

 

 60.258, M/S Gripsholm, SEK.60 71.307, M/S "Gripsholm". Göteborg. SEK.60

 

52.285, M/S "Gripsholm", Manhattan skyscrapers, fr stpl 6.5.49, SEK.40 52.286, M/S "Gripsholm", SEK.50

 

71.308, T.M.S. "Gripsholm". Göteborg. fr stpl Göteborg 13.3.32, SEK.60 111.461, Norddeutscher Lloyd Bremen. M.S. "Gripsholm" fr stpl New York SEP 6 1954, K7, Sold

 

60.255, M.S. Gripsholm, SEK.80 111.459, Göteborg M/S Gripsholm. SEK.120

 

 52.293, M/S "Gripsholm", SEK.50 59.840, Göteborg, M/S Gripsholm, SEK.60

 

52.295, M/S Gripsholm, Göteborg, SEK.60 52.296, Göteborg, T.M.S. "Gripsholm", K6, SEK.50

 

52.294, Göteborg, Älvsborgsfjorden med M/S Gripsholm på utgående, fr stpl Göteborg 1947, SEK.40 96.992, Göteborg. Hamnen med Amerikabåtarna. Sold

 

117.651, Gripsholm 1933, (fotografi). SEK.30 117.650, Gripsholm 1933, (fotografi). SEK.30

 

52.255, MS Gripsholm, sign. H. Sten 55, fr stpl Borås 8.12.57, SEK.50 52.256, MS Gripsholm, Sold

 

52.257, MS Gripsholm, SEK.40 60.263, MS Gripsholm,SEK.60

 

52.259, m.s. "Gripsholm", K7, SEK.50 52.275, m.s. "Gripsholm", SEK.50

 

52.258, MS Gripsholm, SEK.40 52.260, Göteborg, Hamnen med "Gripsholm", SEK.30

 

52.261, The deluxe motorliner Gripsholm..., fr stpl SAL Cruise 25.11.60  SEK.50 52.262, The deluxe motorliner Gripsholm..., K6, SEK.50

 

 52.263, Svenska Amerika Linien MF Gripsholm,  SEK.40 111.458, Swedish American Line. MS Gripsholm, SEK.40

 

52.264, Svenska Amerika Linjen M/S Gripsholm, SEK.40 111.460, (Gripsholm). Hamburg. Hafen mit Stadtpanorama. fr stpl Hamburg 4.4.72, K6, Pris.80.kr

Kungsholm

83.819, M/S Kumgsholm, Göteborg. fr stpl Göteborg 14.3.29, SEK.120 111.466, Göteborg. M/S Kungsholm. pl, Sold

 

52.284, Göteborg. m.s. "Kungsholm".SEK.60 111.463, Göteborg. T.M.S. "Kungsholm" på utgående. SEK.80

 

52.277, Kungsholm-Gripsholm, Swedish American Liners, (i Göteborg), SEK.40

 

52.278, Motorfartygen Kungsholm - Gripsholm, (i Göteborg),  fr stpl 20 öre Sjöpostexp 7. Nya Sverige Minnet 27.6.38 + sjöpoststpl SJP 7 Göteborg New-York Svenska Amerika Linien "Kungsholm". K8, Sold 52.283, Hälsning från Göteborg. SEK.40

 

111.473, Hälsning från Göteborg. A6, SEK.40 111.465, T.M.S. "Kungsholm"  å Stockholms ström. fr Stockholm 14.6.35, K6, Sold

 

60.234, Göteborg. T.M.S. "Kungsholm". pl, K6, SEK.50 111.464, Göteborg. Kungsholm. fr stpl Kungsbacka 12.3.45, K7, SEK.60

 

93.794, Göteborg. m/s Kungsholm. fr stpl Göteborg 11.8.41, K7, SEK.120 93.869, Göteborg. M/S Kungsholm. fr stpl Göteborg 2.9.39, K7, SEK.80

 

94.813, M/S Kungsholm. Göteborg. fr 318 CB stpl Göteborg 8.12.39, K7, SEK.160  52.276, Svenska Amerika Linien, T.M.S. Kungsholm, SEK.120

 

93.796, MS Kungsholm. K8, SEK.40

 

65.458, Svenska Amerika Linien, T.M.S. Kungsholm, fr GV   stpl Göteborg 18.11.28, K7, SEK.80 52.269, MS Kungsholm, (i Göteborg). SEK.50

 

55.718, Swedish American Line. The new deluxe motorliner Kungsholm, Sold 111.469, Göteborg. Hamnen med Kungsholm. fr stpl Göteborg 1.3.68, Sold

 

111.472, Göteborg. Hamnen med Kungsholm. fr stpl Göteborg 8.9.56, SEK.40 60.219, Göteborg, Hamnen med Kungsholm,  A6, SEK.40

 

 
111.467, Göteborg. Hamnen med Kungsholm. SEK.40 111.468, Göteborg. Hamnen med Kungsholm. Sold

 

52.266, MS Kungsholm, (i New York). SEK.40 52.268, MS Kungsholm, SEK.40

 

60.220, S.S. Kungsholm i Panamacanalen, SEK.120 111.462, Cape Cod, Mass. An aerial view showing the cruise ship Kungsholm. fr 21 cent stpl Falmouth JUL 18 1977, Sold

 

52.265, T.M.S. "Kungsholm", (i New York), SEK.50 60.238, m.s. Kungsholm. SEK.60

 

52.267, m.s. "Kungsholm".(i Göteborg), SEK.50 60.237, Swedish American Line, The new deluxe motorliner Kungsholm, Sold

 

60.213, Göteborg, Älvsborgsbron. Kungsholm,  SEK.40 93.797, Stockholm. M/S Kungsholm på kryssningsbesök. Sold

 

111.470, Hamburg. Hafen mit Stadtpanorama. fr stpl Frankfurt, SEK.80 111.471, Hamburg. Hafen mit M.S. "Kungsholm". fr stpl Hamburg-Flensburg Bahnpost 26.9.72, Sold

 

60.267, m.s. Kungsholm, Drawing Room, K7, SEK.120

Stockholm

111.474, Svenska Amerika-Linien. Rederiaktiebolaget Sverige-Nordamerika. Direkt Göteborg-New-York. s/s Stockholm. K8, Sold

 

111.475, M.S. Stockholm. SEK.120 52.315, m.s "Stockholm", SEK.50

 

111.476, Göteborg. M/s Stockholm. fr stpl Göteborg 30.8.52, K7, SEK.50 87.574, M/S Stockholm. flygfoto,  fr stpl Göteborg 26.3.72, K7, Sold

 

52.317, M/S Stockholm, SEK.50 60.225, M/S Stockholm, A6,  fr stpl Göteborg 20.11.57, K7, SEK.40

 

52.316, Hälsning från Göteborg, m .s. Stockholm, SEK.40

 

52.306, Ångaren "Stockholm", lämnar New York, fr stpl Göteborg 12.8.23, K6, SEK.80 60.265, Jultian 1987. Julbåten 1915 (Stockholm). fr stpl, T6, K7, SEK.30

 

83.800, m/s Stockholm, T5, K8, SEK.90 52.304, M/S "Stockholm", (i Göteborg), SEK.40

 

52.305, m.s. "Stockholm", (i New York), SEK.50 60.222, Göteborg, Hamnen med M/S Stockholm och M/S Saga, SEK.50

 

52.301, MS Stockholm, SEK.50 52.303, M/S "Stockholm", SEK.40

 

117.649, Hälsning från S.S. Stockholm. Göteborg-New-York direkt. Bildbandskort med 12 st utvikningsbilder. Kontoret i Göteborg. Före avgången i Göteborgs hamn. 1:a klass ingång. 1:a klass dôme. 1:a klass salong. 1:a klass skrivrum. 1:a klass rökrum. 1:a klass hytt. 2:a klass matsal. 2:a klass hytt. 3:e klass matsal. 3:e klass hytt för 2. fr GV stpl Göteborg 23.2.20, K6, (luckan är lös). SEK.340

Övrigt

111.485, S/S Kastelholm. sign. T. Wikström 34 fr stpl 1955, K7, Sold 111.486, S/S Kastelholm. sign. T. Wikström 34, Sold

 

111.487, M/S "Stegeholm". Swedish American Line Gothenburg. K7, Sold 111.488, M/S "Rydboholm". Swedish American Line - Swedish America Mexico Line Gothenburg. Sold

 

111.478, M/S Kungsholm och M/S Gripsholm i Göteborgs hamn. SEK.80 111.479, Göteborg. Hamnen med M/S Kungsholm, Gripsholm o. Drottningholm. SEK.60

 

52.320, Göteborg. Saga, Gripsholm och Britannia i hamn. SEK.50 60.259, Göteborg. Hamnen med Amerikabåtarna.  K7, SEK.40

 

52.323, Hälsning från Göteborg. SEK.40 52.322, Hälsning från Göteborg. SEK.40

 

111.480, Göteborg. Hamnen. K7, Sold 111.481, Stockholm. Turistångare på Strömmen. Sold

 

111.482, Göteborg. Porten mot väster.K7, SEK.30 60.218, Göteborg. Utsikt över hamnen. K7, SEK.30

 

111.483, Hamburg. Vorsetzen und Überseebrücke, K7, Sold 111.484, Grüsse aus Hamburg, Sold

 

52.273, Kungsholm - Gripsholm. Sold 111.477, Kungsholm - Gripsholm. SEK.60

 

52.270, Kungsholm - Gripsholm. SEK.40 52.271, Kungsholm - Gripsholm. SEK.40

 

52.280, Motorfartygen Kungsholm - Gripsholm. SEK.40 52.281, Kungsholm - Gripsholm.  SEK.40

 

117.652, Meny-blankett, Sold

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order