LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  -  Svenska Flaggans Dag

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

 

 

 42.253, 1916, fr GV stpl Stockholm 3.6.16, K8, Pris.80.kr 54.708, 1921-23, K8, Pris.80.kr 42.265, 1923, K8 Pris.80.kr

 

 

 

 

 42.263, Svenska Flottans 400-års-dag 1522-6.Juni-1922. Nationaldagens Brevkort. sign. Jacob Hägg. K8, Såld 42.264, Svenska Flottans 400-års-dag 1522-6.Juni-1922. Svenska Flaggans Dag den 6 juni Nationaldagen. sign. Jacob Hägg. K8, Såld 42.255, 1924, sign. Lennart Nyblom. K8, Såld

 

 

 

 95.949, Nationaldagen. Svenska Fkaggans dag 6 juni. (1932). K7, Såld 95.950, Svenska Flaggans dag den 6 juni. (1933). sign, Ollers 33. K8, Såld

 

 

 

95.951, Svenska Flaggans dag den 6 juni. (1934). K8, Såld 95.952, Svenska Flaggans dag den 6 juni. (1935). K8, Såld

 

 

 

 50.336, Stockholm, Stadion. Svenska Flaggans Dag. K8, Pris.40.kr 50.646, Stockholm, Stadion. Svenska Flaggans Dag. K8, Pris.40.kr

 

 
110.925, Stockholm. Stadion. Svenska Flaggans dag. Ultra 340G. T6, K8, Pris.40.kr 110.924, Sverige 1990. En hälsning från Sveriges Nationaldag 6 juni. ofr, T6, K8, Såld

 

 

 

95.955, Nationaldagen 1994. Kungaslupen Vasaorden. K8, Såld 95.956, Sveriges Nationaldag 6 juni 1995. K8, Pris.30.kr

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order