LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Kungliga Dramaten

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order

 

Pris 60/kr per program om ej annat angives

 

Best.nr

År

  Kungliga Dramaten

Pris

TP.589 1931 Pickwick-klubben. Av Charles Dickens. Regi: Olov Molander. Medverkande: Ivar Kåge, Carl Barcklind, Kotti Chave, Semmy Friedmann, Ivan Hedqvist, Gösta Hillberg, Olof Winnerstrand, Torsten Winge, Sven Bergvall, Ellen Borlander, Maria Schildknecht, Solveig Hedengran, Birgit Torsslow, Bror Bügler, Oscar Johanson, Frida Winnerstrand, Josua Bengtson, Gabriel Alw, Axel Högel, Anders Henrikson, Stina Ståhle, Silja Hjelm, Märta Ekström, Tyra Dörum, Sonja Sjöstrand, Signe Enwall, Renée Björling, Wanda Rothgardt, Hjalmar Lundholm, Axel Janse, Colbjörn Knudsen

 

TP.593 1933 Före solnedgången. Skådespel av Gerhart Hauptmann. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Anders de Wahl, Anders Henrikson, Håkan Westergren, Maria Schildknecht, Birgit Rosengren, Ivar Kåge, Renée Björling, Gösta Hillberg, Gösta Cederlund, Carl Barcklind, Semmy Friedmann, Josua Bengtson, Hilda Borgström, Wanda Rothgardt, Axel Högel, Axel Janse  
TP.594 1933 Cyrano de Bergerac. Komedi av Edmond Rostand. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Anders de Wahl, Semmy Friedmann , Gabriel Alw, Axel Högel, Gunnar Strååt, Gösta Hillberg, Kotti Chave, Anders Henrikson, Frank Sundström, Folke Hamrin, Carl Barcklind, Torsten Winge, Josua Bengtson, Bror Bügler, Carl Browallius, Tord Stål, Oscar Ljung, Håkan Westergren, Axel Janse, Gunnar Sjöberg Inga Tidblad, Karin Ekelund, Anna-Lisa Hydén, Karin Albihn, Ellen Borlander, Frida Winnerstrand, Tyra Dörum, Solveig Hedengran, Maj Törnblad, Birgit Rosengren, Sally Palmblad, Signe Enwall, Signe Larsson, Wanda Rothgardt  
TP.596 1934 Othello. Skådespel av William Shakespeare. Regi: Rudolf Wendbladh. Medverkande: Albert Nycop, Frans O. Öberg, Otto Landahl, Arvid Erwall. Sten Lindgren, Ivar Wahlgren, Martin Ericsson, Yngve Nordwall  
TP.598 1935 Kvartetten som sprängdes. Av Birger Sjöberg. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Carl Barcklind, Ellen Borlander, Anders Henrikson, Sture Lagerwall, Torsten Winge, Ivar Kåge, Maria Schildknecht, Gerda Petterson, Marianne Löfgren, Lisbeth Bodin, Olle Bengtson, Renée Björling, Frida Winnerstrand, Signe Bergvall, Olof Winnerstrand, Signe Enwall, Rune Carlsten, Gunda Asplund, Olof Sandborg, Gösta Hillberg, Josua Bengtson, Frank Sundström, Artur Cederborgh  
TP.2853 1935 Ett drömspel. Av August Strindberg. Regi: Olov Molander. Medverkande: Sven Bergvall, Tora Teje, Gösta Hillberg, Lars Hanson, Georg Blickingberg, Hilda Borgström, Ellen Borlamder, Tyra Dörum, Axel Högel, Lillie Lundahl, Irma Christenson, Lars Seligman, Axel Janse, Gunnar Björnstrand, Gabriel Alw, Renée Björling, Torsten Winge, Lars Seligman, Ivar Kåge, Frank Sundström, Signe Hasso, Josua Bengtson, Willie Sjöberg, Ann-Mari Johamsson, Frida Winnerstrand, Rune Carlsten, Olof Sandberg, Willie Sjöberg,  
TP.2669 1935 Ljuva Ungdomstid. Komedi av Eugene O´neill. Regi: Rune Carlsén. Medverkande: Olof Winnerstrand, Frida Winnerstrand, Gunnar Björnstrand, Frank Sundström, Irma Christenson, Sven-Eric Carlson, Carl Barcklind, Renée Björling, Olof Sandborg, Signe Hasso, Willie Sjöberg, Marianne Löfgren, Tyra Dörum, Josua Bengtson, Rune Carlstén  
TP.2854 1935 Ljuva Ungdomstid. Komedi av Eugene O´neill. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Olof Winnerstrand, Frida Winnerstrand, Gunnar Björnstrand, Sture Lagerwall, Irma Christenson, Helle Winther, Carl Barcklind, Märta Ekström, Olof Sandborg, Signe Hasso, Willie Sjöberg, Marianne Löfgren, Tyra Dörum, Josua Bengtson, Rune Carlsten  
TP.2855 1935 Hustrun. Av Vilhelm Moberg. Scenbilden av Alf Sjöberg. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Märta Ekström, Maria Schildknecht, Gunnar Olsson, Sven Bergvall, Ivar Kåge, Axel Högel  
TP.2856 1935 Den stora världsteatern. Av Hugo von Hofmannsthal. Iscensättning: Amos Andersson. Scenbild av Henry Ericson.Medverkande: Gerd Wrede, Kerstin Nylander, Gunnar Wallin, Halvar Lindholm, Edvin Ingberg, Runar Schauman, May Pihlgren, Axel Slangus,   Erik Lindström, Emil Lindh, Birgit Kronström, Rurik Ekroos, Sven Ehrström, Bertel Gustafsson + Engelbrektskören under ledning av David Åhlén. Vid orgeln John Sundberg                                                                                                                          Sockenskomakarna. Lustspel av Alexis Kivi. Översättning från finskan Per Åke Lauren. Iscensättning: Axel Slangus.     Medverkande: Edvin Ingberg, Emil Lindh, Agnes Lindh, Axel Slangus, Sven Ehrström, Jalo Lesche, May Pihlgren, Gunnar Wallin, Rurik Ekroos, Runar Schauman, Kerstin Nylander, Erik Lindström, Bertel Gustafsson, Waldemar Wohlström, Halvar Lindholm,   Elsa Nyström. Handlingen försiggår i Finland på 1860-talet  
TP.2857 1935 Huset vid landsvägen. Av Jean-Jacques Bernard. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Ivar Kåge, Frida Winnerstrand, Signe Hasso, Olof Winnerstrand, Frank Sundström  
TP.473 1935 Den gröna fracken. Komedi i fyra akter av Robert de Flers och G.A. Caillavet. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Anders de Wahl, Georg Blickingberg, Olof Winnerstrand, Olof Sandborg, Ivar Kåge, Gabriel Alw, Frank Sundström, Märta Ekström, Karin Molander, Lillie Björnstrand, Renée Björling, Marianne Löfgren, Irma Christenson, Axel Högel, Josua Bengtson, Gunnar Olsson, Gösta Hillberg, Carl Barcklind, Axel Janse, Gunnar Björnstrand, Willie Sjöberg  
TP.475 1937 En så´n dag. Komedi i 3 akter av Dodie Smith. Regi Rune Carlsten. Medverkande: Ivar Kåge, Tora Teje, Inga Tidblad, Frank Sundström, Signe Hasso, Helna Ericsson, Elsa Ebbesen-Thornblad, Märta Ekström, Uno Henning, Renée Björling, Frida Winnerstrand, Olof Winnerstrand, Gunnel Granhult, Anna Lindahl  
TP.2671 1937 En så´n dag. Komedi i 3 akter av Dodie Smith. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Ivar Kåge, Renée Björling, Inga Tidblad, Frank Sundström, Gunn Wållgren, Helna Ericsson, Elsa Ebbesen-Thornblad, Märta Ekström, Uno Henning, Dora Söderberg, Hjördis Petterson-Lindholm, Olof Winnerstrand, Gunnel Granhult, Anna Lindahl, Margareta Bergfelt  
TP.2858 1937 En så´n dag. Komedi i 3 akter av Dodie Smith. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Ivar Kåge, Tora Teje, Inga Tidblad, Frank Sundström, Gunn Wållgren, Helna Ericsson, Elsa Ebbesen-Thornblad, Märta Ekström, Uno Henning, Renée Björling, Hjördis   Petterson-Lindholm, Olof Winnerstrand, Dora Söderberg, Anna Lindahl, Olof Widgren, Margareta Bergfelt  
TP.2233 1937 Till Damaskus. Av August Strindberg. Regi: Olov Molander. Medverkande: Lars Hanson, Märta Ekström, Ivar Kåge, Hilda Borgström, Rune Carlsten, Hjördis Petterson, Gunnar Olsson, Georg Blickingberg, Frida Winnerstrand  
TP.2859 1937 Eva gör sin barnplikt. Komedi av Kjeld Abell. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Josua Bengtson, Dora Söderberg, Hjördis   Pettersson, Inga Tidblad, Ivar Kåge, Frida Winnerstrand, Renée Björling, Tyra Dörum, Gösta Hillberg, Anna Lindahl, Marianne Löfgren, Lisskulla Jobs, Frank Sundström, Lars Hanson, Georg Blickingberg, Carl Barcklind, Olof Sandborg, Åke Engfeldt, Gunn Wållgren, Gunnar Olsson  
TP.2234 1938 Mayerlingdramat. Skådespel av Maxwell Anderson. Till svenska av Karl Ragnar Gierow. Dekorationer och kostymer Sven-Erik Skawonius. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Olof Widgren, Erik Faustman, Tora Teje, Rune Carlsten, Hjördis Pettersson, Olof Sandborg, Axel Högel, Helna Ericsson, Ulla Wikander, Olle Ek, Lars Seligman, Gösta Grip, Arnold Sjöstrand, Åke Engfeldt,  Mona Mårtenson, Anna Lindahl, Georg Funkquist, Toivo Pawlo, Ivar Kåge  
TP.2235 1938 Som ni behagar. Av William Shakespeare. Musik: Wilhelm Stenhammar. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Ivar Kåge, Sven Bergvall, Gösta Kjellertz, Uno Henning, Toivo Pawlo, Harald Wehlnor, Arnold Sjöstrand, Eric Faustman, Sture Lagerwall, Axel Högel, Axel Janse, Josua Bengtson, Olof Sandborg, Frank Sundström, Åke Engfeldt, Inga Tidblad, Gunn Wållgren, Hjördis Petterson, Signe Enwall  
TP.2236 1938 Älskling, jag ger mig... Komedi av Mark Reed. Översättning av Elsa Trolle. Scenbild: Sven-Erik Skawonius. Regi: Olov Molander. Medverkande: Märta Ekström, Ivar Kåge, Inga Tidblad, Dora Söderberg, Frank Sundström, Olof Winnerstrand, Signe Enwall  
TP.476 1938-1939 Kvinnorna. Komedi av Clare Boothe. Översättning av Gunilla Wettergren. Dekorationer: Sven-Erik Skawonius. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Dora Söderberg, Renée Björling, Gunn Wållgren, Karin Carlson-Kavli, Margit Manstad, Märta Ekström, Lisskulla Jobs, Signe Wirff, Ingrid Borthen, Ingrid Sandahl, Ingrid Luterkort, Edla Rothgardt, Manetta Ryberg, Signe Enwall, Inga-Lilly Forsström, Harriet Bosse, Gunnel Granhult, Elsa Ebbesen, Ester Textorius, Grete Eberth, Helna Ericsson, Martha Colliander, Lill-Tollie Zellman, Karin Schröder, Barbro Kollberg, Märta Möller Vera Schmiterlöw, Signhild Björkman, Lili Ziedner, Frida Winnerstrand, Mona Mårtenson, Märta Arbin, Stina Ståhle, Hjördis Pettersson, Anna Lindahl, Margit Schwandt, Constance Gibson, Gun Schubert, Anna-Greta Adolphson, Ingrid Borthen, Britta Estelle

   

TP.480 1939 Paul Lange och Tora Parsberg. Skådespel av Björnstjerne Björnson. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Anders de Wahl, Pauline Brunius, Sven Bergvall, Olof Sandborg, Olof Winnerstrand, Astri Torssell, Axel Högel, Josua Bengtson, Torsten Winge, Olof Widgren  
TP.482 1939 Guldbröllop. Komedi av Dodie Smith. Regi: Carlo Keil-Möller. Medverkande: Olof Winnerstrand, Pauline Brunius, Hjördis Pettersson, Frida Winnerstrand, Märta Ekström, Håkan Westergren, Erik Faustman, Bodil Kåge, Tom Olsson, Inga-Lilly Forsström, Renée Björling, Ivar Kåge, Barbro Kollberg, Harriet Bosse, Inga Tidblad Anna Olin, Elsa Ebbesen-Thornblad, Gun Robertson  
TP.2238 1939 Mordet i katedralen. Av T.S. Elliot.Till svenska av Erik Lindegren och Karl Vennberg. Musik: Björn Schildknecht. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Gunnel Granhult, Greta Berthels, Karin Schultz, Signe Enwall, Anna Lindahl. Karin Bergman, Lotten Olsson, Elsa Ebbesen, Stina Ståhle, Valborg Granberg, Renée Björling, Adéle Crimaurt  
TP.2239 1939 Nederlaget. Skådespel om Pariskommunen av Nordahl Grieg. Översättning av Guido Valentin.      Gästregissör: Svend Gade. Medverkande: Frank Sundström, Anna Lindahl, Josua Bengtson, Hugo Tranberg, Helge Hagerman, Sture Lagerwall, Gunn Wållgren, Axel Högel, Sven-Eric Carlson, Tom Olsson, Else-Marie Linder, Märta Ekström, Arnold Sjöstrand, Hjördis Petterson, Olof Widgren, Erik Faustman, Tom Walter, Olof Sandborg, Ivar Kåge, Olle Hilding, Signe Enwall, Barbro Kollberg,Uno Henning, Toivo Pawlo, Gabriel Rosén, Dora Söderberg, Carl Barcklind, Ulla Wikander, Georg Blickingberg, Lars Hanson, Harriet Bosse, Georg Funkquist. Gösta Grip, Otto Malmberg, Erik Hell, Sture Ericson, Gunnel Granhult, Åke Engfeldt, Richard Lindström, Olof Winnerstrand, Axel Janse, Algot Pehrsson, Hugo Björne, Mona Mårtenson, Erik Faustman  
TP.2860 1939 Mitt i Europa. Av Robert E. Sherwood. Regi: Rune Carlsten. Balett: Axel Witzansky. Medverkande: Axel Högel, Georg Funkquist, Josua Bengtson, Hugo Tranberg, Olof Sandborg, Ivar Kåge, Frank Sundström, Dora Söderberg, Edvin Adolphson, Gunn Wållgren, Mona Mårtenson, Ulla Wikander, Helna Ericsson, Ziri-Gun Eriksson, Ingrid Borthen, Pasquale Gigante, Mischa Angelini, Lennart Pilotti, Marcello Minerbi, Giovanni Jaconelli, Uno Henning, Olof Winnerstrand, Märta Ekström  
TP2861 1939 Som ni behagar. Av William Shakespeare. Musik: Vilhelm Stenhammar. Musikaliskt arrangemang och ledning: Björn  Schildknekt. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Ivar Kåge, Sven Bergvall, Gösta Kjellertz , Uno Henning, Toivo Pawlo, Harald Wehlnor, Arnold Sjöstrand, Eric Faustman, Sture Lagerwall, Axel Högel, Axel Janse, Torsten Winge, Josua Bengtson, Olof Sandborg, Frank Sundström, Åke Engfelt, Inga Tidblad, Gunn Wållgren, Hjördis Petterson, Signe Enwall  
TP.800 1939-1940 Möss och människor. Skådespel av John Steinbeck. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Holger Löwenadler, Axel Högel, Josua Bengtson, Bengt Ekerot, Gunn Wållgren, Uno Henning, Sven Bergvall, Erik Hell, Olof Widgren  
TP.2244 1939-1940 Mycket väsen för ingenting. Komedi av William Shakespeare. Musik: Björn Schildknecht. Regi: Alf Sjöberg Medverkande: Olof Winnerstrand, Olof Widgren, Arnold Sjöstrand, Edvin Adolphson, Ivar Kåge, Axel Högel, Conny Söderström, Erik Faustman, Georg Årlin, Georg Funkquist, Carl Barcklind, Erik Strandmark, Torsten Winge, Anna Lindahl, Inga Tidblad, Ulla Wikander, Ingrid Borthen. Danssolot i maskeradscenen utföres av eleven Maj-Britt Håkansson  
TP.483 1940 Morgondagens män. Skådespel av Maxwell Anderson. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Uno Henning, Arnold Sjöstrand, Frank Sundström, Erik Hell, Lars Hanson,Olof Sandborg, Georg Blickingberg, Inga Tidblad, Axel Högel, Georg Funkquist, Rune Carlsten, Georg Årlin, Ejvor Landström, Viveca Lindfors, Erik Strandmark, Hjördis Petterson, Josua Bengtson, Elsa Ebbesen, Henrik Schildt, Sven Lindberg, Barbro Flodquist, Gun Robertson, Gabriel Alw, Anders Ek  
TP.801 1940-1941 Karl XII. Skådespel av August Strindberg. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Hjördis Pettersson, Ivar Kåge, Sven Bergvall, Georg Funkquist, Arnold Sjöstrand, Axel Högel, Ziri Gun, Inga Tidblad, Olof Widgren, Torsten Winge, Uno Henning, Mona Mårtenson, Bengt Ekerot, Olof Sandborg, Georg Årlin, Josua Bengtson, Henrik Schildt, John Eriksson, Erik Hell, Erik Strandmark, Erik Faustman, Sven Lindberg, Jan-Erik Lindquist, Gottfrid Holde, Ander Ek, Signe Enwall, Olof Bergström, Hugo Tranberg, Axel Janse  
TP.802 1940-1941 Äventyret. Komedi av Gaston Caillavet och Robert de Flers. Regi: Carlo Keil-Möller. Medverkande: Ivar Kåge, Hjördis Pettersson, Arnold Sjöstrand, Gunn Wållgren, Harriet Bosse, Anders de Wahl, Torsten Winge, Dora Carlsten, Renée Björling, Ingrid Borthen, Erik Faustman, Olof Sandborg, Signe Enwall, Mona Mårtenson, Ziri Gun, Ejvor Landström, Helga Hempel, Georg Funkquist, Axel Högel, Axel Janse, Barbro Flodquist, Elsa Ebbesen, Josua Bengtson, Henrik Schildt, Barbro Stenberg  
TP.803 1940-1941 Nya Skördar. Komedi av Emlyn Williams. Regi: Carlo Keil-Möller. Medverkande: Georg Funkquist, Dora Söderberg, Bengt Ekerot, Elsa Ebbesen, Axel Janse, Ivar Kåge, Viveca Lindfors, Mimi Pollak, Märta Ekström, Ander Ek, Olof Bergström, Jan-Erik Lindqvist, Folke Hamrin, Frank Sundström, Axel Högel  
TP.2240 1941 Farmor och Vår Herre. Av Hjalmar Bergman. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Tora Teje, Sven Bergvall, Renée Björling, Gabriel Alw, Frida Winnerstrand, Axel Högel, Olof Sandborg, Dora Söderberg, Torsten Winge, Georg Årlin, Olof Widgren  
TP.804 1941-1942 Döbeln. Skådespel av Sven Stolpe. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Uno Henning, Olof Widgren, Gerd Hagman, Gabriel Alw, Olof Sandborg, Sven Bergvall, Ivar Kåge, Torsten Winge, Frank Sundström, Georg Funkquist, Holger Löwenadler, Sven-Göran Alw, Henrik Schildt, Hans Strååt, Axel Janse, Josua Bengtson, Nils Dahlgren, Jan-Erik Lindquist, Torsten Lilliecrona, Sven Lindberg, Erik Janson, Tor Wallén, Erik Hell, Agneta Lagerfeldt, Eivor Landström, Axel Högel  
TP.805 1941-1942 Beredskap. Skådespel utan hjälte av Gunnar Ahlström. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Frida Winnerstrand, Eivor Landström, Sven Lindberg, Olof Widgren, Jan-Erik Lindqvist, Erik Faustman, Erik Hell, Torsten Lilliecrona, Henrik Schildt, Arnold Sjöstrand, Holger Löwenadler, Rune Halvarsson, Georg Funkquist, Frank Sundström, Olof Winnerstrand, Olof Sandborg, Bruno Calleberg, Gunnar Collin, Sven-Göran Alw, Torsten Winge  
TP.2241 1941-1942 Hamlet. Skådespel av William Shakespeare. Musik Ture Rangström och dirigent Erik Erling. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Sven Bergvall, Karin Kavli, Lars Hansson, Olof Sandborg, Gunn Wållgren, Olof Widgren, Holger Löwenadler, Torsten Lilliecrona, Oscar Ljung, Henrik Schildt, Frank Sundström, Gabriel Alw Erik Hell, Jan-Erik Lindqvist, Erik Faustman, Josua Bengtson, Axel Högel, Olof Bergström, Axel Janse, Ivar Kåge, Hans Strååt, Sven-Göran Alw, Barbro Flodquist  
TP.806 1942-1943 Rid i Natt! Skådespel av Vilhelm Moberg. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Uno Henning, Mimi Pollak, Anders Henrikson, Anna Lindahl, Eivor Landström, Sven Bergvall, Carl Deurell, Georg Årlin, Jan-Erik Lindqvist, Gabriel Alw, Dora Söderberg, Holger Löwenadler, Erik Hell, Georg Funkqvist, Ninni Löfberg, Josua Bengtson, Axel Högel, Åke Claesson, Sven Lindberg, Olof Sandborg, Henrik Schildt, Artur Cederborg, Axel Janse, Gunnar Hagberg, Sven Zedolin, Torsten Lilliecrona, Sven-Göran Alw  
TP.2242 1943 Brutus. Av Sigfrid Siwertz. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Olof Widgren, Uno Henning, Gabriel Alw, Ivar Kåge, Inga Tidblad, Renée Björling, Anna Lindahl, Rune Carlsten, Frank Sundström, Holger Löwenadler, Sven Bergvall, Hans Strååt, Josua Bengtson, Torsten Lilliecrona, Axel Janse, Henrik Schildt, Olof Bergström, Sven Lindberg, Sven-Göran Alw. Danserna inövade av Birgit Cullberg. Solodansöser: Margareta von Bahr, Barbro Cramér, Birgitta Wielandt  
TP.485 1943 Don Carlos. Skådespel av Friedrich von Schiller. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Olof Bergström, Birgitta Valberg, Carl-Hugo Calander, Hans Strååt, Eva Dahlbeck, Henrik Schildt, Erik Strandell, Jan-Erik Lindqvist, Gunnel Broström, Roland Sandström, Sven Lindberg, Göran Gentele  
TP.486 1943 Markisinnan. Komedi av Noel Coward. Regi: Carlo Keil-Möller. Medverkande: Elsa Carlsson, Uno Henning, Ninni Löfberg, Åke Claesson, Göran Gentele, Olof Bergström, Josua Bengtson, Axel Högel, Anita Björk  
TP.809 1943-1944 Kungen. Komedi i fyra akter. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Lars Hanson, Olof Winnerstrand, Erik Berglund, Sture Lagerwall, Olof Sandborg, Torsten Winge, Axel Högel, Einar Axelsson, Hans Strååt, Roland Sandström, Ingemar Pallin, Olof Bergström Henrik Schildt, Göran Gentele, Georg Fernqvist, Sven Lindberg, Erik Strandell, Sven-Erik Carlson, Josua Bengtson, Jan-Erik Lindqvist, Axel Janse, Ulf Palme, Elsa Carlsson, Inga Tidblad, Birgitta Valberg, Dora Söderberg, Mona Mårtenson, Eva Dahlbeck, Signe Enwall, Renée Björling, Elsa Ebbesen, Gunnel Broström  
TP.487 1944 Den Heliga Enfalden. Skådespel av Paul Vincent Carrol. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Lars Hanson, Mai Zetterling, Henrik Schildt, Erik Strandell, Frank Sundström, Lillebil Kjellén, Dora Söderberg, Roland Sandström, Josua Bengtson, Signe Enwall  
TP.488        1944 Blodsbröllop. Skådespel av Federico Garcia Lorca. Regi Alf Sjöberg.   Medverkande: Märta Ekström, Olof Widgren, Tekla Sjöblom, Mimmi Pollak, Anna Lindahl, Uno Henning, Ninni Löfberg, Elsa Carlsson, Åke Claesson, Viveca Lindfors Frank Sundström, Torsten Winge. Flickorna: Nancy Dalunde, Eva Stiberg, Barbro Hiort af Ornäs.Ynglingarna: Sven-Erik Carlson, Roland Sandström, Rolf Gregor.Vedhuggarna: Ulf Palme, Olof Bergström, Per Oskarsson. En liten flicka Kerstin Söderkvist  
TP.489 1944 Köpmannen i Venedig. av William Shakespeare. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Åke Claesson, Carl Hugo Calander, Torsten Winge, Uno Henning, Arnold Sjöstrand Olof Bergström, Henrik Schildt, Hans Strååt, Sven Lindberg, Inga Tidblad, Mai Zetterling, Holger Löwenadler, Mimi Pollak, Axel Högel, Sven-Erik Carlson, Einar Axelsson, Göran Gentele, Ulf Palme, Jan Molander, Roland Sandström, Jan-Erik Lindqvist  
TP.2243 1944 Köpmannen i Venedig. av William Shakespeare. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Åke Claesson, Carl Hugo Calander, Torsten Winge, Uno Henning, Arnold Sjöstrand Olof Bergström, Henrik Schildt, Hans Strååt, Frank Sundström, Inga Tidblad, Mai Zetterling, Holger Löwenadler, Mimi Pollak, Axel Högel, Sven-Erik Carlson, Einar Axelsson, Göran Gentele, Ulf Palme, Ingemar Pallin, Jan Molander, Roland Sandström, Jan-Erik Lindqvist  
TP.2837 1945 Flugorna. Av Jean-Paul Sartre. Musik: av Hilding Rosenberg. Koreografi: Birgit Cullberg. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Uno Henning, Olof Widgren, Mai Zetterling, Stig Järrel, Karin Kavli, Åke Claesson, Jan-Erik Lindqvist, Ulf Palme, Erik Strandell, Birgitta Valberg, Ellika Mann, Harriet Hedemo, Greta Berthels, Renée Björling, Gunnel Boström, Eva Stiberg, Roland Sandström.            Folk i Argos: Sören Alm, Gunnel Broström, Margareta Fahlén, Rolf Gregor, Barbro Hiort af Ornäs, Inger Juel, Margot Lindén, Per Oscarsson, Ingemar Pallin, Eva Stiberg, Kurt-Olof Sundström  
TP.810 1945-1946 Det är från polisen... på lilla scen. Pjäs i tre akter av J.B. Priestley. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Lars Hanson, Gösta Cederlund, Elsa Carlsson, Lillebil Kjellén, Jan-Erik Lindqvist, Erik Strandell, Harriet Hedenmo  
TP.811 1945-1946 Av Hjärtans lust. Komedi av Karl Ragnar Gierow. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Stig Järrel, Renée Björling, Elsa Ebbesen, Olof Winnderstrand, Inga Tidblad, Åke Claesson, Olof Sandborg, Eva Dahlbeck, Göran Gentele, Eva Stiberg, Axel Janse, Erik Strandell, Jan-Erik Lindqvist  
TP.490 1946 Trettondagsafton. Av William Shakespeare. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande:  Carl Hugo Calander, Inga Tidblad, Stig Ohlin, Viveca Lindfors, Åke Claesson, Einar Axelsson, Olof Sandborg, Mai Zetterling, Olof Widgren, Sven-Erik Carlsson, Hans Strååt, Ulf Palme, Sören Alm, Per Oscarsson, Hans Sundberg, Kurt-Olof Sundström, Bengt Eklund  
TP.491 1946-1947 Mannen och hans överman. Komedi av George Bernhard Shaw. Regi: Göran Gentele. Medverkande: Olof Sandborg, Signe Envall, Renée Björling, Gunnel Broström, Erik Strandell, Anita Björk, Stig Järrel, Bengt Eklund, Artur Cederborgh, Olof Bergström, Marianne Lindberg  
TP.2672 1946-1947 Mannen och hans överman. Komedi av George Bernhard Shaw. Regi: Göran Gentele. Medverkande: Olof Sandborg, Signe Envall, Renée Björling, Gunnel Broström, Erik Strandell, Anita Björk, Stig Järrel, Bengt Eklund, Rudolf Wendbladh, Olof Bergström, Marianne Lindberg  
TP.492 1946-1947 Brott i sol. Pjäs av Staffan Tjerneld. Regi: Göran Gentele. Medverkande: Olof Bergström, Carl-Hugo Calander, Margareta Fahlén, Hans Strååt, Eva Dahlbeck, Erik Strandell, Bengt Eklund, Hugo Tranberg  
TP.493 1946-1947 Silkeborg. Skådespel av Kjeld Abell. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Erik Strandell, Carl-Hugo Calander, Axel Janse, Åke Claesson, Tekla Sjöblom, Einar Axelsson, Renée Björling, Eva Stiberg, Anna Lindahl, Kurt-Olof Sundström, Birgitta Valberg, Hans Sundberg, Jan-Erik Lindqvist, Christian Bratt, Uno Henning, Bengt Eklund  
TP.494 1946-1947 Markurells i Wadköping. Komedi av Hjalmar Bergman. Regi: Rudolf Wendbladh. Medverkande: Anders de Wahl, Stina Ståhle, Ingemar Pallin, Torsten Winge, Henrik Schildt, Anna Lindahl, Olof Widgren, Rudolf Wendbladh, Holger Löwenadler, Josua Bengtson, Olle Hilding, Mauritz Strömbom, Elsa Ebbesen, Axel Janse, Barbro Hiort af Ornäs  
TP.495 1947 Den dödsdömde. Drama av Stig Dagerman. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Hugo Björne, Olof Widgren, Bengt Eklund, Carl-Hugo Calander, Birgitta Valberg, Ulf Palme Kurt-Olof Sundström, Hans Strååt, Jan Erik Lindquist, Eva Dahlbeck  
TP.496 1947 Äktenskapsskolan. Komedi av Jean Baptiste Moliére.Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Rune Carlsten, Margareta Fahlén, Rolf Gregor, Elsa Ebbesen, Carl-Henrik Fant, Olle Hilding, Hugo Björne, Hans Strååt  
TP.497 1947 Britannicus. av Jean Racine. Regi: Olof Molander. Medverkande: Holger Löwenadler, Olof Bergström, Tora Teje, Gunnel Broström, Olof Sandborg, Åke Claesson, Renée Björling

 

TP.498 1947 Richard 111. Tragedi av William Shakespeare. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Uno Henning, Hans Lindgren, Hans-Georg Järrsten, Olof Widgren, Lars Hanson, Christer Bruhn, Ulf Palme, Eric von Gegerfelt, Nils Dahlgren, Artur Cederborgh, Hugo Björne, Olle Hilding, Kurt-Olof Sundström, Per Oscarsson, Holger Löwenadler, Rudolf Wendbladh, Rolf Gregor, Bengt Eklund, Hans Strååt, Carl-Hugo Calander, Nils Dahlgren, Olle Florin, Axel Janse, Carl Deurell, Birgitta Valberg, Tora Teje, Gerda Lundequist, Anna Lindahl, Doris Svedlund, Sören Alm,  Christian Bratt, Sven Eric Carlson, Jarl Kulle, Ingvar Kjellson, Carl- Henrik Fant, Arne Ragneborn  
TP.499 1947 Hjälten på den gröna ön. Skådespel av John M. Synge. Regi: Göran Gentele. Medverkande: Stig Järrel, Hugo Björne, Artur Cederborgh, Gunnel Broström, Erik Strandell, Anna Lindahl, Hans Strååt, Rolf Gregor, Harriet Hedenmo, Marianne Karlbeck, Marianne Lindberg, Ulla Smidje  
TP.628 1947 Skolteaterprogramblad. Markurells i Wadköping. Komedi av Hjalmar Bergman. Regi: Rudolf Wendbladh. Medverkande: Rudolf Wendbladh, Stina Ståhle, Ingemar Pallin, Torsten Winge, Henrik Schildt, Anna Lindahl, Olof Widgren, Artur Cederborgh, Holger Löwenadler, Josua Bengtson, Axel Janse  
TP.629 1947 Skolteaterprogramblad. Hjälten på den gröna ön. Skådespel av John M. Synge. Regi: Göran Gentele. Medverkande: Per Oscarsson, Axel Högel, Artur Cederborgh, Barbro Hjort af Ornäs, Erik Strandell, Anna Lindahl, Hans Strååt, Rolf Gregor, Harriet Hedenmo, Marianne Lindberg, Ulla Smidje, Marianne Thiel  
TP.2245 1947 Kranes konditori. Pjäs av Helge Krog efter Cora Sandels roman. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Inga Tidblad, Uno Henning, Elsa Carlsson, Mimi Pollak, Ellika Mann, Rudolf Wendbladh, Christian Bratt, Anita Björk, Gösta Cederlund, Mona Mårtenson, Einar Axelsson, Barbro Hiort af Ornäs, Henrik Schildt, Elsa Ebbesen, Dora Söderberg  
TP.1665 1947-1948 En Vildfågel. Pjäs av Jean Anouilh. Kapellmästare Tord Brenner. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Inga Tidblad, Olof Bergström, Olof Winnerstrand, Holger Löwenadler, Åke Claesson, Elsa Carlsson, Mimi Pollak, Margareta Fahlén, Tekla Sjöblom, Dora Söderberg, Margot Lindén, Barbro Hiort af Ornäs, Marit Bergson, Hans Strååt, Jarl Kulle  
TP.630 1948 Programblad för eftermiddagsföreställning. Jungfruleken. av Jean Genet. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Anita Björk, Majbritt Nilsson, Mimi Pollak  
TP.631 1948 Skolteaterprogramblad. Jeppe på berget. Komedi av Ludvig Holberg. Regi: Rudolf Wendbladh. Medverkande: Einar Axelsson, Sören Alm, Per Gerhard, Ingvar Kjellson, Sven-Eric Gamble, Axel Janse, Signe Enwall, Artur Cederborgh, Elsa Carlsson, Henrik Schildt, Hans Sundberg  
TP.500 1947-1948 Johan Gabriel Borkman. Skådespel av Henrik Ibsen. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Tora Teje, Carl-Henrik Fant, Anna Lindahl, Gunnel Broström, Anders Henrikson, Ulla Smidje, Helga Brofelt  
TP.501 1947-1948 De vises sten. Skådespel av Pär Lagerkvist. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Anna Lindahl, Gunnel Broström, Uno Henning, Olof Widgren, Bengt Eklund, Henrik Schildt, Mona Geijer-Falkner, Renée Björling, Artur Cederborgh, Ulf Palme, Ingvar Kjellson, Kurt-Olof Sundström, Arne Ragneborn, Per Oscarsson, Birgitta Valberg, Hugo Björne  
TP.502 1947-1948 Hans Nåds testamente. Lustspel av Hjalmar Bergman. Regi: Göran Gentele. Medverkande: Olof Sandborg, Gerda Lundequist, Per Gerard, Artur Cederborgh, Einar Axelsson, Sten Lindgren, Ingvar Kjellson, Elsa Ebbesen, Per Oscarsson, Maj-Britt Nilsson, Erik Strandell, Rolf Gregor, Hans Strååt  
TP.2673 1947-1948 Si, iskarlen kommer! Skådespel av Eugene O´Neill. Regi: Olof Molander. Medverkande: Olof Sandborg, Åke Claesson, Artur Cederborgh, Olof Widgren, Holger Löwenadler, Rudolf Wendbladh, Einar Axelsson, Torsten Winge, Olle Hilding, Hugo Björne, Olof Bergström, Hans Strååt, Harriet Hedenmo, Anita Björk, Eva Dahlbeck, Ulf Palme, Uno Henning, Henrik Schildt, Mauritz Strömbom

Såld

TP.2674 1947-1948 Bernardas hus på lilla scenen. Kvinnodrama av Federico Garcia Lorca. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Tora Teje Gerda Lundequist, Ellika Mann, Gunnel Broström, Marianne Lindberg, Mimi Pollak, Mai Zetterling, Elsa Carlsson, Birgitta Valberg, Tekla Sjöblom, Brita Billsten, Marit Bergson, Greta Stave, Elsa Ebbesen, Aina Westin, Margot Lindén  
TP.2675 1947-1948 Den dödsdömde. På lilla scenen. Drama av Stig Dagerman. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Hugo Björne, Olof Widgren, Bengt Eklund, Carl-Hugo Calander, Birgitta Valberg, Olof Widgren, Ulf Palme, Kurt-Olof Sundström,  Hans Strååt, Jan Erik Lindquist, Eva Dahlbeck  
TP.2676 1947-1948 Alla mina söner. På lilla scenen. Pjäs av Arthur Miller. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Holger Löwenadler,  Elsa Carlsson, Ulf Palme, Birgitta Valberg, Olof Widgren, Åke Claesson, Barbro Hiort af Ornäs, Ellika Mann, Kurt Olof Sundström  
TP.503 1949 Strindbergsjubileet. Den starkare. En scen av August Strindberg. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Märta Ekström, Eva Dahlbeck, Elsa Widborg. Fröken Julie. Sorgespel av August Strindberg. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Inga Tidblad Ulf Palme, Märta Dorff  
TP.504 1948-1949 Linje Lusta. Skådespel av Tennessee Williams. Regi: Olof Molander. Medverkande: Mona Mårtenson, Anne-Marie Brunius, Ulf Palme, Erik Strandell, Gunnel Broström, Keve Hjelm, Inga Tidblad, Jarl Kulle, Lennart Lundh, Marianne Karlbeck, Elsa Ebbesen, Rudolf Wendbladh, Kurt-Olof Sundström, Karin Kavli, Rudolf Wendbladh, Olle Hilding  
TP.505 1949 Strindbergsjubileet. Självbiografisk rapsodi. Strindberg bakom ridån. Strindberg och Dramaten. Självbiografisk rapsodi. läses av Anna Lindahl, Uno Henning, och Olof Widgren. Stora landsvägen. vandringsdrama med sju Stationer av August Strindberg. Regi: Olof Molander. Medverkande: Lars Hansson, Hugo Björne, Holger Löwenadler, Artur Cederborgh, Henrik Schildt, Elsa Ebbesen, Maj-Britt Nilsson, Einar Axelsson, Olof Sandborg, Ingvar Kjellson, Hans Strååt, Elsa Widborg, Sven-Eric Gamble, Elsa Carlsson, Olof Widgren, John Ekman, Birgitta Valberg, Uno Henning

    80

TP.2838 1948-1949 Johanna från Lottringen. Pjäs av Maxwell Anderson. Regi: Olof Molander. Medverkande: Uno Henning, Maj-Britt Nilsson, Olof Widgren, Hugo Björne, Olof Sandborg, Einar Axelsson, Ulrika Modin, Ellika Mann, Henrik Schildt, Axel Högel. Ingvar Kjellson, Olle Hilding, Hans Sundberg, Erik Strandell, Rudolf Wendbladh, Hans Strååt, Sven-Eric Gamle, Doris Svedlund, Renée Björling, Gunnar Collin  
TP.2677 1948-1949 Antigone. På lilla scenen. Av Sofokles tolkad av Hjalmar Gullberg. Musiken komponerad av Hilding Rosenberg.     Regi: Olof Molander. Medverkande: Åke Claesson, Birgitta Valberg, Per Oscarsson, Anna Lindahl, Brita Billsten, Holger Löwenadler, Hans Strååt, Olof Bergström, Nils Hultgren, Carl Sjunneson, Erik Strandell, John Elfström, Ingvar Kjellson  
TP.508 1949 Streber. Skådespel av Stig Dagerman. Regi: Göran Gentele. Medverkande: Adolf Jahr, Elsa Ebbesen, Jarl Kulle, Marianne Lindberg, Hans Sundberg, Einar Axelsson, Rune Carlsten, Ellika Mann, Holger Löwenadler, Anna Lindahl  
TP.1666 1949 En handelsresandes död. Av Arthur Miller. Musik: Ales North. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Hilding Gavle, Tora Teje, Hans Strååt, Per Oscarson, Kurt-Olof Sundström, Birgitta Valberg, Olof Winnerstrand, Olof Widgren, Olof Bergström, Ulrika Modin, Sven-Eric Gamble, Yvonne Lombard, Margareta Krook  
TP.510 1949-1950 Den farliga vänskapen. Komedi av Marivaux. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Irma Christenson, Uno Henning, Einar Axelsson, Birgitta Valberg, Erik Strandmark, Ingvar Kjellson  
TP.511 1949-1950 Chéri. Komedi av Colette och Léopold Marchand. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Inga Tidblad, Carl-Henrik Fant, Elsa Carlsson, Åke Claesson, Henrik Schildt, Hans Strååt, Maj-Britt Nilsson, Tollie Zellman, Renée Björling, Ellika Mann, Dora Söderberg, Jan-Olof Strandberg, Yvonne Lombard, Lars Granberg  
TP.1667 1949-1950 Erik X1V. Skådespel av August Strindberg. Musik: Tord Benner. Regi: Alf Sjöberg Medverkande: Ulf Palme, Lars Hanson, Åke Claesson, Måns Westfeldt, Gunnar Persson, Hans Strååt, Doris Svedlund, Kurt Lidström, Inger Norberg, Aurore Palmgren, Ellika Mann, Kerstin Svensson, Kurt-Olof Sundström, Birgitta Valberg, Ingvar Kjellson, Erik Strandmark, Per Oscarson, Sven-Eric Gamble, Jan-Olof Strandberg, Hugo Björne, Erik Strandell, Artur Cederborgh, Arne Ragneborn, Asta Bolin, Lars Granberg, Lissi Ahland, Margit Carlqvist, Ingrid Thulin, Margareta Krook m.fl.  
TP.1668 1950 Herr Brotonneau. Komedi av Robert de Flers och G.-A de Caillavet. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Holger Löwenadler, Henrik Schildt, Per Sjöstrand, Hans Sundberg, Hugo Björne, Carl-Gunnar Wingård, Sven Berle, Aino Taube, Karla Larsson, Claes-Håkan Westergren, Elsa Ebbesen  
TP.2829 1950 Fröken Julie. Sorgespel av August Strindberg. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Inga Tidblad, Ulf Palme, Märta Dorff.                                                                                                                                                                                                Paria. Av August Strindberg. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Anders Henrikson, Lars Hanson         
TP.515 1950-1951 Fallna änglar. Lustspel av Noël Coward. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Eva Dahlbeck, Henrik Schildt, Irma Christenson, Jarl Kulle, Carl-Henrik Fant, Elsa Ebbesen  
TP.517        1950-1951 Kvinnan bör inte brännas. Komedi av Christopher Fry. Regi Alf Sjöberg. Medverkande: Sven-Eric Gamble, Erik Strandmark, Yvonne Lombard, Arne Ragneborn, Elsa Carlsson, Jarl Kulle, Hilding Gavle, Eva Dahlbeck, Einar Axelsson, Hugo Björne, Ingvar Kjellson  
TP.519 1950-1951 Kalla mig Ismael. Skådespel av Per. E. Rundquist. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Irma Christenson, Anders Henrikson, Marianne Lindberg, Jarl Kulle, Mona Mårtenson, Ingrid Thulin, Renée Björling, Henrik Schildt, Elsa Prawitz  
TP.632 1951 Program vid Elevskolans uppvisning. Uppvisning i fäktning instruerad av major Nils Hellsten. Le Mur (hälsningsscen). Modern florettfäktning. Medverkande: Jan-Olof Strandberg, Måns Westfelt. Fäktning med vänsterhandsdolk. Medverkande: Gunnar Hellström, Jan Malmsjö. Den Starke. scen av August Strindberg. Medverkande: Margaretha Krook , Ulla Sjöblom. Ur Othello. Av William Shakespeare. Medverkande: Max von Sydow, Jan-Olof Strandberg. Ur Grevinnan av Eau  d´Espagne. Av Tennesse Williams. Medverkande: Lissi Alandh, Margaretha Krook, Allan Edwall. I Italien. Spel i en akt av Hjalmar Bergman. Medverkande: Lissi Alandh, Margit Carlqvist, Måns Westfelt, Allan Edwall  
TP.2830 1951 Dans under stjärnorna. Komedi av Jean Anouilh. Musik: Richard Addinsell. Danser: Else Fischer. Regi: Mimi Pollak.   Medverkande: Lars Ekborg, Tora Teje, Irma Christenson, Åke Claesson, Ingrid Thulin, Olof Bergström, Holger Löwenadler, Anita Björk, Renée Björling, Dora Söderberg, Olof Sandberg  
TP.521 1951-1952 Din nästas huvud. Pjäs av Marcel Aymé. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Holger Löwenadler, Birgitta Valberg, Ellika Mann, Einar Axelsson, Åke Claesson,  Eva Dahlbeck, Annie Jenhoff, Jarl Kulle, Jan-Erik Lindqvist, Olle Hilding, Ulla Sjöblom, Torsten Winge, Hans Sundberg  
TP.522 1951-1952 Fröken Rosita eller Blommornas språk. Scenisk dikt av Frederico Garcia Lorca Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Inga Tidblad, Uno Henning, Maria Schildknecht, Tora Teje, Olof Bergström, Jane Friedmann, Pia Arnell, Asta Bolin, Elsa Carlsson, Ulla Smidje, Marianne Lindberg, Ellika Mann, Elsa Prawitz, Annie Jenhoff, Einar Axelsson, Hilding Gavle, Lars Ekborg  
TP.524 1951-1952 Colombe. Komedi av Jean Anouilh. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Tora Teje, Jarl Kulle, Olof Bergström, Anita Björk, Olof Sandborg, Rudolf Wendbladh, Hugo Björne, Anders Henrikson Dora Söderberg, Gunnar Hellström, Bernt Callenbo, Lissi Alandh, Scenarbetare: Sven-Erik Perzon, Mauritz Strömbom  
TP.1669 1951-1952 Colombe. Komedi av Jean Anouilh. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Tora Teje, Jarl Kulle, Olof Bergström, Anita Björk, Olof Sandborg, Rudolf Wendbladh, Hugo Björne, Anders Henrikson Dora Söderberg, Gunnar Hellström, Allan Edwall Lissi Alandh, Scenarbetare: Måns Westfelt, Mauritz Strömbom  
TP.525 1951-1952 Revisorn. Komedi av Nikolaj Gogol. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Anders Henrikson, Elsa Carlsson, Marianne Lindberg, Henrik Schildt, Mona Mårtenson, Hugo Björne, Rudolf Wendbladh, Olof Sandborg, Kurt-Olof Sundström, Lars Ekborg, Hilding Gavle, Torsten Lilliecrona, Axel Janse, Bernt Callenbo, Per Sjöstrand, Lars Granberg, Silvija Bardh, Artur Cederborgh, Mauritz Strömbom,   Olle Tjernberg, Ernst Marcusson, Olof Thunberg, Signe Enwall, Elsa Ebbesen, Jan Malmsjö, Gunnar Hellström, Sven-Erik Perzon, Sören Alm, Berit Gramer  
TP.526 1951-1952 Festen snart förbi. Pjäs av Axel Strindberg. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Erik Strandmark, Birgitta Valberg, Doris Svedlund, Elsa Ebbesen, Einar Axelsson, Hilding Gavle, Ernst Marcusson  
TP.527 1951-1952 Syskon. Skådespel av H. C. Branner. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Uno Henning, Eva Dahlbeck, Ulf Palme, Ulla Smidje, Olle Hilding  
TP.1670 1951-1952 Antonius och Kleopatra. Skådespel av William Shakespeare. Musik: Ingmar Milveden. Dans: Ulla Wahlin. Regi: Olof Molander. Medverkande: Inga Tidblad, Holger Löwenadler, Olof Bergström, Åke Claesson, Jarl Kulle, Ellika Mann, Gunnar Olsson, Olof Sandborg, Siegfried Fischer, Erik Strandmark, Rudolf Wendbladh, Måns Westfelt, Henrik Schildt, Erik Strandell, Lars Ekborg, Jan Malmsjö, Einar Axelsson, Lars Granberg, Margit Carlqvist, Ulla Sjöblom, Olof Thunberg, Gunnar Hellström, Nils Hultgren, Allan Edwall  
TP.1671 1952 Pygmalion. Romantisk pjäs av George Bernard Shaw. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Renée Björling, Elsa Carlsson, Åke Claesson, Anders Henrikson, Anita Björk, Tekla Sjöblom, Ulla Sjöblom, Jan Malmsjö, Arne Ragneborn, Kurt-Olof Sundström, Mona Mårtenson, Olof Thunberg  
TP.528 1952-1953 En månad på landet. Komedi av Ivan Turgenjev. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Jan-Erik Lindqvist, Irma Christenson, Rolf-Björne Huhtaniemi alt. Curt Lidström, Jane Friedmann, Renée Björling, Signe Enwall, Einar Axelsson, Olof Widgren, Lars Ekborg, Hugo Björne, Åke Claesson, Artur Cederborgh, Marianne Lindberg  
TP.529 1952-1953 Man lyder. Skådespel av Sivar Arnér. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Olof Widgren, Irma Christenson, Lars Ekborg, Ellika Mann, Erik Strandmark, Kurt-Olof Sundström, Hans Sundberg  
TP.1672 1953 Gertrud. Skådespel av Hjalmar Söderberg. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Holger Löwenadler, Eva Dahlbeck, Gunnar Hellström, Anders Henrikson, Renée Björling, Hans Sundberg, Rudolf Wendbladh, Måns Westfelt, Olle Hilding, Bernt Callenbo, Ellika Mann, Tekla Sjöblom, Silvija Bardh, Olga Appellöf, Betty Tuvén, Pia Skoglund, Anna-Greta Bergman, Karl Fejerstam

Såld

TP.1673 1953 Romeo och Julia. Tragedi av William Shakespeare. Musik: Dag Wirén. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Måns Westfelt, Jan Malmsjö, Olof Sandborg, Holger Löwenadler, Axel Janse, Jarl Kulle, Olof Bergström, Jan-Erik Lindqvist, Gunnar Hellström, Hilding Gavle, Artur Cederborgh, Bernt Callenbo, Olof Thunberg Per Sjöstrand, Gabriel Rosén, Allan Edwall, Sven Erik Perzon, Silvija Bardh, Olof Thunberg, Henrik Schildt, Dora Söderberg, Birgitta Valberg, Anita Björk, Sif Ruud, Gerd Ericsson  
TP.1674 1953 Barabbas. Skådespel av Pär Lagerkvist. Regi: Olof Molander. Medverkande: Anders Ek, Silvija Bardh, Birgitta Valberg, Gunnar Hellström, Henrik Schildt, Gunvor Pontén, Ulla Sjöblom, Holger Löwenadler, Kurt-Olof Sundström, Olof Thunberg, Allan Edwall, Jan-Erik Lindqvist, Måns Westfelt, Olle Hilding, Olof Widgren, Jarl Kulle, Arne Ragneborn, Artur Cederborgh, Gustaf Hiort af Ornäs, Åke Claesson, Per Sjöstrand, Hans Sundberg, Sven-Erik Perzon, Bernt Callenbo, Björn Bjelfvenstam, Josua Bengtson  
TP.1315 1953 Mästerkatten i stövlar. Skolteaterprogram. Sagospel av Hans Werner. Regi: Rolf Carlsten. Medverkande: Artur Cederborgh, Berit Gramer, Per Sjöstrand, Jane Friedman, Lars Granberg, Sven Erik Perzon, Gerd Ericsson, Jane Antoniazzi, Emy Storm, Meg Westergren  
TP.1316 1953 Buffalo Bill. Skolteaterprogram. Äventyrspjäs av Carl-Otto Sandgren. Regi: Olle Hilding. Medverkande: Sten Hedlund, Berit Gramer, Måns Westfelt, Per Sjöstrand, Mats Björne, Sven-Erik Perzon, Lars Granberg, Jan Malmsjö, Björn Bjelfvenstam, Bernt Callenbo, Artur Cederborgh, Axel Janse, Tage Severinsson, Rolf Carlsten, Mauritz Strömbom  
TP.2678 1953 Måne för olycksfödda. På lilla scenen. Skådespel av Eugene O´Neill. Regi: Olof Molander. Medverkande: Lars Hanson, Eva Dahlbeck, Hans Sundberg, Uno Henning, Lars Granberg

Såld

TP.2831 1953 Återfall i dygden. Komedi av John Vanbrugh. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Georg Funkquist, Jan-Erik Lindqvist, Anders Henrikson, Doris Svedlund, Irma Christenson, Olof Bergström, Holger Löwenadler, Elsa Prawitz, Olle Hilding, Hugo Björne, Måns Westfelt, Einar Axelsson, Lars Ekborg, Bernt Callenbo, Dora Söderberg, Mona Mårtenson, Gunnar Hellström, Silvija Bardh, Hans Sundberg, Ernst Marcusson, Sven Zedolin,  
TP.1675 1953-1954 Stackars Don Juan. Komedi av Anton Tjechov. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Eva Dahlbeck, Allan Edwall, Anita Björk, Hugo Björne, Gunnar Hellström, Jane Friedmann, Georg Funkquist, Måns Westfelt, Jarl Kulle, Ulla Sjöblom, Rune Carlsten, Rudolf Wendbladh, Holger Löwenadler, Sven-Erik Gamble, Bernt Callenbo, Per Sjöstrand, Gerd Ericsson  
TP.1317 1954 Tom Sawyer som detektiv. Skolteaterprogram. Roman av Mark Twain. Dramatisering av Göran Gentele. Regi Rolf Carlsson. Medverkande: Jerk Liljefors, Dennis Dahlsten, Elsa Ebbesen, Hugo Tranberg, Signe Enwall, Anna-Greta Bergman Per Sjöstrand, Kåre Santesson, Bengt Gillberg, Hans Sundberg, Wiktor Andersson, Mauritz Strömbom, Sven Blohm, Sven Berle, Birger Frohm, Gunnar Hellström, Gunnel Sporr  
TP.1318 1954 Noark ark. Skolteaterprogram. Pjäs av Sten Sternberg. Regi: Per Sjöstrand. Medverkande: Wiktor Andersson, Signe Enwall, Johan Sandström, Dennis Dahlsten Mona Åstrand, Pia Skoglund, Karla Larsson, Sonja Westerbergh, Barbro Larsson, Mauritz Strömbom, Bengt Gillberg, Gunnel Sporr, Jane Friedman, Sven Berle, Tommy Nilson, Jerk Liljefors, Charlotte Lindell  
TP.531 1953-1954 Privatsekreteraren. Komedi av T. S. Eliot. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande:   Åke Claesson, Georg Funkquist, Bengt Ekerot, Margit Carlqvist, Henrik Schildt, Inga Tidblad, Sif Ruud  
TP.532 1953-1954 Modell Beatrice. Skådespel av Tore Zetterholm. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Ulf Palme, Hugo Björne, Ulla Sjöblom, Catrin Westerlund, Tommy Nilson, Holger Löwenadler, Betty Tuvén, Elsa Carlsson, Aino Taube, Sif Ruud  
TP.533 1953-1954 Myteriet på Caine. Skådespel av Herman Wouk. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Jan-Erik Lindqvist, Olof Widgren, Uno Henning, Åke Claesson,   Lars Hanson, Kåre Santesson, Hans Sundberg, Per Sjöstrand, Olof Sandborg, Einar Axelsson, Allan Edwall, Birger Frohm

Såld

TP.534 1954-1955 Nationalmonumentet. Lustspel av Tor Hedberg. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Eva Dahlbeck, Anders Henrikson, Holger Löwenadler, Georg Funkquist, Jarl Kulle, Henrik Schildt, Elsa Ebbesen, Elsa Carlsson, Axel Högel, Olav Riégo, Hans Sundberg, Carl-Gunnar Wingård, Tommy Nilson, Kåre Santesson, Dennis Dahlsten  
TP.2246 1954-1955 Nationalmonumentet. Lustspel av Tor Hedberg. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Eva Dahlbeck, Anders Henrikson, Holger Löwenadler, Georg Funkquist, Jarl Kulle, Henrik Schildt, Sif Ruud, Elsa Carlsson, Axel Högel, Olav Riégo, Hans Sundberg, Carl-Gunnar Wingård, Tommy Nilson, Sven Berle, Dennis Dahlsten  
TP.535 1954-1955 Misantropen. Komedi av Moliére. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande: Anders Henrikson, Inga Tidblad, Hilding Gavle, Doris Svedlund, AinoTaube, Åke Claesson Olav Riégo, Einar Axelsson, Jerk Liljefors, Björn Gustafson, Bengt Gillberg                 
TP.536 1954-1955 Kameliadamen. av Al.exandre Dumas d.y. Regi: Stig Torsslow. Medverkande:    Inga Tidblad, Olof Bergström, Hugo Björne, Olav Ríégo, Olof Sandborg, Olof Widgren, Einar Axelsson, Elsa Carlsson, Margit Carlqvist, Marianne Lindberg, Olle Hilding, Hans Sundberg, Måns Westfelt, Tommy Nilson, Kåre Santesson, Jerk Liljefors, Dennis Dahlsten, Mauritz Strömbom, Bengt Gillberg, Sven Berle  
TP.538 1954-1955 Macbeth. av William Shakespeare. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande: Hugo Björne, Lars Hanson, Holger Löwenadler, Anders Ek, Jarl Kulle, Jan-Erik Lindqvist, Irma Christenson, Doris Svedlund, Måns Westfelt, Jerk Liljefors, Sif Ruud, Gerd Ericsson, Betty Tuvén, Henrik Schildt, Olav Riégo, Kurt Emche, Dora Söderberg, Allan Edwall, Olle Hilding, Einar Axelsson, Bernt Callenbo, Dennis Dahlsten, Kåre Santesson, Bengt Gillberg  
TP.539 1954-1955 Vildanden. Skådespel av Henrik Ibsen. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Åke Claesson, Olof Bergström, Georg Funkquist, Ulf Palme, Eva Dahlbeck, Margit Carlqvist,  Aino Taube, Anders Henrikson, Gunnar Hellström, Frithiof Bjärne, Gunnar Collin, Per Sjöstrand, Carl-Gunnar Wingård, Olav Riégo, Gösta Gustafson  
TP.540 1954-1955 Onkel Vanja. av Anton Tjechov. Regi: Per-Axel Brannar. Medverkande: Georg Funkquist, Eva Dahlbeck, Gunn Wållgren, Renée Björling, Anders Ek, Jarl Kulle, Olle Hilding, Sif Ruud, Rolf Gregor  
TP.634 1955 Programblad för eftermiddagsprogram. Babels Torn. av Lars Helgesson. Regi: Rolf Carlsten. Medverkande: Doris Svedlund, Margit Carlquist, Ellika Mann,  Pia Skoglund, Bengt Ekerot  
TP.1319 1955 Sparbanken. Skolteaterprogram. Komedi av Henrik Hertz. Regi: Rolf Carlsten. Medverkande: Carl Gunnar Wingård, Signe Enwall, Pia Skoglund, Anna-Greta Bergman, Hans Sundberg, Hans Dahlberg, Mona Åstrand, Sven Berle, Dennis Dahlsten, Bengt Gillberg, Kåre Santesson, Sonja Westerbergh, Gunnel Sporr  
TP.542 1955-1956 Sällskapslek. Komedi av Erland Josephson. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Georg Funkquist, Elsa Carlsson, Olof Sandborg, Renée Björling, Henrik Schildt, Doris Svedlund, Bengt Eklund  
TP.543 1955-1956 Lång Dags färd mot natt. Skådespel av Eugene O´neill. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande: Lars Hanson, Inga Tidblad, Ulf Palme, Jarl Kulle, Catrin Westerlund  
TP.544 1955-1956 Herr Brotonneu. Komedi av Robert de Flers och G. A. de Caillavet. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Holger Löwenadler, Henrik Schildt, Per Sjöstrand, Hans Sundberg, Hugo Björne, Carl-Gunnar Wingård, Sven Berle, Claes-Håkan Westergren, Aino Taube, Karla Larsson, Elsa Ebbesen  
TP.2832 1956 Ornifle. Komedi av Jean Anouilh. Musik: Gunnar Hahn. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Anders Henrikson, Lars Lind, Bengt Eklund, Birgitta Valberg, Irma Christenson, Sif Ruud, Mona Malm, Hilding Gavle, Rune Carlsten, Sven-Erik Gamble, Bengt Gillberg Berit Lindjo  
TP.546 1956-1957 Se dig om i vrede. Pjäs av John Osborne. Gästspel på Blanche-Teatern. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Bengt Ekerot, Jan-Erik Lindqvist, Anita Björk, Annika Tretow, Olof Sandborg  
TP.547 1956-1957 Sex roller söka en författare. Drama av Luigi Pirandello. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande: Anders Henrikson, Aino Taube, Catrin Westerlund, Lars Lind, Catherine Berg, Märta Dorff, Uno Henning, Håkan Westergren, Berit Lindjo Olga Appellöf, Gio Petré, Bo-Ivan Petersson, Britt Olofsson, Bo Montelius, Birger Frohm, Sven Zedolin, Gösta Grip, Mauritz Strömbom, Wiktor Andersson. Flickan: alt. Annelie Lundberg, Anette Strand, Barbro Forsell  
TP.548 1956-1957 Farmor och Vår Herre. Komedi av Hjalmar Bergman. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Tora Teje, Åke Claesson, Renée Björling, Henrik Schildt, Elsa Carlsson, Einar Axelsson, Olof Sandborg, Elsa Ebbesen, Olle Hilding, Björn Gustafson, Anders Ek  
TP.549 1956-1957 Ett Brott. Skådespel av Sigfrid Siwertz. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Åke Claesson, Jarl Kulle, Gunn Wållgren, Olof Widgren, Doris Svedlund, Sven-Erik Weilar, Uno Henning, Håkan Westergren, Aino Taube, Per Sjöstrand, Hilding Gavle Carl Gunnar Wingård, Birger Frohm, Gun Jönsson, Olle Hilding, Gunnar Collin, Betty Tuvén, Elsa Ebbesen, Aurore Palmgren, Tommy Nilson, Renée Björling, Einar Axelsson, Björn Gustafson, Leif Hallberg, Sven Zedolin, Mauritz Strömbom  
TP.551 1956-1957 Atlashäxan. Äventyr av G. B. Shaw. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Olle Hilding Anders Henrikson, Hans Sundberg, Hugo Björne; Inga Tidblad, Bengt Eklund, Per Myrberg, Håkan Westergren, Einar Axelsson, Bo-Ivan Petersson, Heinz Hopf, Carl-Gunnar Wingård, Erland Josephson, Sven Zedolin  
TP.812 1957 Leka med Elden. på lilla scenen. Komedi av August Strindberg. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Olle Hilding, Elsa Ebbesen, Erland Josephson, Doris Svedlund, Jarl Kulle, Catherine Berg. Fordringsägare. på lilla scenen. Tragikomedi av August Strindberg.Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Eva Dahlbeck, Olof Widgren, Ulf Palme  
TP.2833 1957 Häxan i Atlasbergen. Äventyr av G.B. Shaw. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Olof Widgren, Anders Henrikson, Hans Sundberg Hugo Björne, Inga Tidblad, Bengt Eklund, Erland Josephson, Håkan Westergren, Einar Axelsson, Henrik Schildt, Artur Cederborgh  Holger Löwenadler, Tommy Nilson, Sven Zedolin, Heinz Hopf  
TP.552 1957-1958 När dagen vänder. Av Paul Claudel. Regi: Olof Molander. Medverkande: Inga Tidblad, Olof Widgren, Uno Henning, Bengt Ekerot  
TP.553 1957-1958 Vildanden. Skådespel av Henrik Ibsen. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Åke Claesson, Henrik Schildt, Georg Funkquist, Ulf Palme, Eva Dahlbeck, Christina Lundquist, Aino Taube, Anders Henriksson, Olof Sandborg, Tommy Nilson, Rune Carlsten, Olof Widgren, Erland Josephson  
TP.554 1957-1958 Drottningens juvelsmycke. Dramatisk dikt av Carl Jonas Love Almquist. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Hans Strååt, Mona Malm, Barbro Larsson, Lars Lind, Bengt Ekerot, Inger Hayman, Olle Hilding, Monica Nielsen, Anita Björk, Anders Ek, Bo Montelius, Jan-Erik Lindqvist, Jerk Liljefors, Heinz Hopf, Per Sjöstrand, Per Myrberg, Leif Hallberg, Bo-Ivan Petersson, Catherine Berg, Gun Jönsson, Pia Baeckström, Britt Olofsson, Eva Engström, Tora Teje, Claes Thelander Elsa Carlsson, Kristina Adolphson, Georg Rydeberg, Torsten Wahlund, Hans Sundberg, Mauritz Strömbom  
TP.555 1957-1958 Don Juan. Komedi av Moliére. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Jarl Kulle, Anders Henrikson, Anita Björk, Olof Sandborg, Hilding Gavle, Jan-Erik Lindqvist, Olle Hilding, Einar Axelsson, Catrin Westerlund, Mona Malm, Björn Gustafson, Lars Lind, Jerk Liljefors, Morgan Andersson, Sture Hovstadius, Bo Montelius, Leif Hallberg, Wiktor Andersson  
TP.813 1958 Mister Ernest. på Alléteatern. Komedi av Oscar Wilde. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Sture Lagerwall, Jarl Kulle, Sif Ruud, Birgitta Valberg, Annika Tretow, Hugo Björne, Renée Björling, Einar Axelsson, Tage Berg  
TP.1320 1958 Elektra.Skolteaterprogram. Av Sophokles i tolkning av Emil Zilliacus. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Catrin Westerlund, Gertrud Fridh, Lars Lind Mona Malm, Hans Strååt, Lennart Klefbom, Einar Axelsson, Renée Björling, Catherine Berg, Gio Petré, Eva Engström  
TP.1321 1958 Farmor och Vår Herre. Skolteaterprogram. Komedi av Hjalmar Bergman. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Tora Teje, Åke Claesson, Renée Björling, Henrik Schildt, Elsa Carlsson, Einar Axelsson, Olof Sandborg, Elsa Ebbesen, Olle Hilding, Björn Gustafson, Anders Ek  
TP.1322 1958 Den ouppnåeliga. Skolteaterprogram. Komedi av W. Somerset Maugham. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Irma Christenson, Birgitta Valberg, Margit Carlqvist, Gunnar Sjöberg, Hilding Gavle, Per Sjöstrand, Inger Hayman  
TP.2679 1958 Utsikt från en bro. På lilla scenen. Pjäs av Arthur Miller. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Lars Hanson, Sif Ruud, Margit Carlqvist, Jan-Erik Lindqvist, Per Myrberg, Holger Löwenadler, Leif Hallberg, Bo-Ivan Petersson, Tommy Nilson, Lars Elldin, Morgan Andersson,  
TP.1323 1959 Den politiske kannstöparen. Skolteaterprogram. Komedi av Ludvig Holberg. Regi: Rune Carlsten. Medverkande: Holger Löwenadler, Elsa Carlsson, Catherine Berg, Lars Lind, Erland Josephson, Monica Nielsen, Torsten Wahlund, Niels Dybeck, Olof Sandborg, Olle Hilding, Carl-Gunnar Wingård, Gustaf Andersson, Hans Sundberg, Tommy Nilson, Per Sjöstrand,  
TP.2834 1959 Att tiga. Av Roman Brandstaetter. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Anders Henrikson, Annika Tretow, Catrin Westerlund, Georg Rydeberg, Henrik Schildt, Gunnat Collin  
TP.2835 1959 Offentlig person. Av T.S. Elliot. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Åke Claesson, Barbro Larsson, Lars Edström, Lars Lind,   Elsa Carlsson, Hans Strååt, Sif Ruud, Einar Axelsson  
TP.2836 1959 Mörkrets makt. Av Leo Tolstoj. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Hilding Gavle, Gertrud Fridh, Inger Hayman, Christina Schollin, Ulf Palme, Allan Edwall, Sif Ruud, Barbro Larsson, Marianne Karlbeck, Jan-Erik Lindqvist, Hugo Björne, Siegfried Fischer, Gio Petré, Lena Brodin, Gunnar Olsson, Mona Geijer-Falkner, Dennis Dahlsten, Mauritz Strömbom, Ellika Mann  
TP.635 1960 Programblad för Matinéprogram. Låtsaslek. Av Per E. Rundquist. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Irma Christenson, Heinz Hopf, Bibi Andersson, Allan Edwall, Carin Lundquist  
TP.2247 1960 Programblad för Matinéprogram. Tionde mannen. Av Paddy Chayefsky. Regi: Mimi Pollak. Medverkande:   Olle Hilding, Hans Sundberg, Hans Strååt, Georg Rydeberg, Olof Widgren, Håkan Westergren, Margit Carlqvist, Erland Josephson, Einar Axelsson, Lars Edström, Christian Berling, Etienne Glaser, Morgan Andersson  
TP.2248 1960 En folkfiende. Komedi av Henrik Ibsen. Regi: Per Sjöstrand. Medverkande: Anders Henrikson, Aino Taube, Kristina Adolphson, Conny Axberg, Kjell Jönsson/Eddie Axberg, Uno Henning, Hugo Björne, Henrik Schildt, Per Olof Eriksson, Jan Erik Lindqvist, Allan Edwall, Inger Liljefors, Gunnar Collin, Åke Svensson, Mauritz Strömbom, Fritjof Bjärne, Uno Larsson  
TP.2680 1960 Vargar och lamm. Komedi av Alexander Ostrovskij. Regi: Stig Torslow. Medverkande: Sif Ruud, Björn Gustafson, Barbro Larsson, Gertrud Fridh, Elsa Ebbesen, Henrik Schildt, Åke Claesson, Olof Sandborg, Per Olof Eriksson, Jan Blomberg, Helge Skoog, Gunnar Collin, Morgan Andersson, Lars Edström, Mauritz Strömbom, Sven Zedolin  
TP.2814 1960 Måsen. Komedi av Anton Tjechov. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Eva Dahlbeck, Per Myrberg, Hugo Björne, Christina Schollin, Jan Erik Lindqvist, Aino Taube, Kristina Adolphson, Ulf Palme, Uno Henning, Hans Strååt, Gunnar Collin, Gustaf Andersson, Carin Lundqvist, Etienne Glaser  
TP.2816 1960 Tionde mannen. Av Paddy Chayefsky. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Olle Hilding, Hans Sundberg, Hans Strååt, Georg Rydeberg, Olof Widgren, Håkan Westerberg, Margit Carlqvist, Erland Josephson, Einar Axelsson, Lars Edström, Christian Berling, Etienne Glaser, Morgan Andersson  
TP.2817 1960 Låtsaslek. Av Per E. Rundquist. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Irma Christenson, Heinz Hopf, Bibi Andersson, Allan Edwall, Carin Lundquist  
TP.2818 1960 Härbärget. Dramatisk legend av Fritz Hochwälder. Regi: Olof Molander. Medverkande: Hugo Björne, Christina Lundquist, Per Myrberg, Anders Ek, Bengt Eklund, Olof Widgren, Björn Gustafson, Allan Edwall, Olle Hilding                                                  Doft av honung. Matinéprogram på Lilla Scenen. Av Shelagh Delaney. Musik: Gunnar Hahn.  Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Irma Christenson, Catrin Westerlund, Erland Josephson, Per Myrberg, Hans Sundberg  
TP.556 1960-1961 Kära lögnare. Brevkomedi av G. Bernard Shaw och Mrs. Patrick Campbell.  Regi: Per Axel Branner. Medverkande: Gunn Wållgren, Holger Löwenadler  
TP.557 1960-1961 Vargar och lamm. Komedi av Alexander Ostrovskij. Regi: Stig Torslow. Medverkande: Tora Teje, Björn Gustafson, Barbro Larsson Gertrud Fridh, Elsa Ebbesen, Henrik Schildt, Åke Claesson, Olof Sandborg, Per Olof Eriksson, Hans Sundberg, Helge Skoog, Gunnar Collin, Morgan Andersson, Lars Edström , Mauritz Strömbom, Sven Zedolin  
TP.558 1960-1961 Candida. Mysterium av George Bernard Shaw. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Ulf Palme, Eva Dahlbeck, Olof Sandborg, Per Sjöstrand, Per Oscarsson  
TP.560 1960-1961 Gisslan. av Brendan Behan. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Olof Sandborg Gunn Wållgren, Håkan Westergren, Erland Josephson, Irma Christenson, Gio Petre, Sven-Bertil Taube, Hans Sundberg, Hans Wahlgren, Jan Blomberg, Christian Berling, Monica Nielsen, Anna Schönberg, Maude Axelson, Adrienne Lombard, Lena Ewert, Marianne Karlbeck, Helge Skoog, Arne Strand  
TP.2815 1961 Nattkyparen. Av Vilhelm Moberg. Regi: Stig Torslow. Medverkande: Georg Rydeberg, Bengt Eklund, Renée Björling, Henrik Schildt, Anders Henrikson, Helena Brodin, Rudolf Wendbladh, Gunnel Broström, Holger Löwenadler, Catrin Westerlund  
TP.1324 1961-1962 Fröken Julie. Sorgespel av August Strindberg. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Inga Tidblad, Ulf Palme, Irma Christenson  
TP.1325 1961-1962 Hans Nåds Testamente. Lustspel av Hjalmar Bergman. Regi: Stig Torslow. Medverkande: Olof Sandborg, Elsa Carlsson, Etienne Glaser, Håkan Westergren, Olle Hilding, Adolf Jahr, Sif Ruud, Olle Ek, Lars Göran Carlson, Solveig Ternström, Frithiof Bjärne, Per Olof Eriksson, Gunnar Collin  
TP. 2681 1961-1962 Spöksonaten. av August Strindberg. Regi: Olof Molander. Medverkande: Anders Henrikson, Allan Edwall, Holger Löwenadler, Birgitta Valberg, Barbro Larsson, Olle Hilding, Henrik Schildt, Christina Lundqvist, Morgan Andersson, Mona Andersson, Renée Björling, Kristina Adolphson,  
TP.561 1962 Johan Ulfstjerna. Skådespel av Tor Hedberg. Regi: Per-Axel Branner Medverkande: Lars Hanson, Gunn Wållgren, Lars Lind, Olle Hilding, Per Myrberg, Gio Petré, Adolf Jahr, Mona Andersson, Jan Blomberg, Arne Hertler, Etienne Glaser, Frithiof Bjärne,  
TP.562 1962 Köpmannen i Venedig. av William Shakespeare. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Olle Hilding, Erland Josephson, Bengt Eklund, Olof Widgren, Hans Strååt, Morgan Andersson, Sven-Erik Weilar, Sven-Bertil Taube, Runar Martholm, Gunn Wållgren, Christina Schollin, Georg Rydeberg, Margit Carlqvist, Tord Stål, Ernst-Hugo Järegård, Håkan Westergren, Sven Nilsson, Mathias Henrikson, Axel Fritz, Lars Göran Carlson  
TP.563 1962 Bygg dig allt högre boningar. av Karl Ragnar Gierow. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Inga Tidblad, Jarl Kulle, Gunnel Broström, Henrik Schildt, Olle Ek, Olof Sandborg  
TP.564 1962 Min kära är en ros. Av Bo Sköld. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Heinz Hopf, Kotti Chave, Bengt Eklund, Gertrud Fridh, Christina Schollin, Sif Ruud, Sten Hedman, Carl-Johan Seth, Sven Nilsson, Christian Bergling, Olle Ek  
TP.56 1962 Resan. Pjäs av Georges Schehadé. Regi Alf Sjöberg. Medverkande: Holger Löwenadler, Sven Lindberg, Anita Björk, Allan Edwall, Olof Sandborg, Ola Svensson, Heinz Hopf, Aino Taube, Morgan Andersson, Per Olof Eriksson, Etienné Glaser, Christian Berling, Lars Göran Carlson, Bengt Eklund, Olle Ek, Jan Blomberg, Anders Henrikson, Renée Björling, Björn Gustafson, Per Olof Eriksson, Hans Strååt, Margit Carlqvist, Torsten Winge, Sven-Bertil Taube, Lauritz Falk, Fillie Lyckow, Christina Schollin, Axel Fritz, Etienne Glaser, Christian Berling  
TP.566 1962 Rötter. Av Arnold Wesker. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Christina Schollin, Christina Lundqvist, Jan Bergquist, Sif Ruud, Tord Stål, Morgan Andersson Gio Petré, Hans Strååt, Lars Göran Carlson  
TP.567 1962-1963 Ändå älskar vi varann. Skådespel av Francois Mauriac. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Georg Rydeberg, Eva Dahlbeck, Gio Petré, Christian Berling, Turid Korsvold  
TP.1957 1962-1963 Köpmannen i Venedig. Av William Shakespeare. Musik: Dag Wirén. Danser: Jackie Söderman. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Olle Hilding, Erland Josephson, Bengt Eklund, Olof Widgren, Hans Strååt, Morgan Andersson, Sven-Erik Weilar, Sven-Bertil Taube, Runar Martholm, Gunn Wållgren, Christina Schollin, Georg Rydeberg, Margit Carlqvist, Tord Stål, Ernst-Hugo Järegård, Håkan Westergren, Sven Nilssson, Mathias Henrikson, Axel Fritz, Lars Göran Carlson . + Danser och pantomimer  
TP.1958 1963 Sagan. Av Hjalmar Bergman. Musik: Ingvar Wieslander. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Bibi Andersson, Per Myrberg, Uno Henning, Björn Gustafson, Aino Taube, Renée Björling, Kristina Adolphson, Erland Josephson, Helena Brodin, Ragnar Falck

 

 

TP.2819 1963 Regattan. Skådespel av Bengt Söderbergh. Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Olof Sandborg, Aino Taube, Hans Strååt, Gio Petré, Gertrud Fridh, Sven Nilsson,  
TP.568 1963-1964 När barnen tar makten. Av Roger Vitrac, Regi: Mimi Polak. Medverkande: Sven-Bertil Taube, Sigge Fürst, Marianne Aminoff, Mona Andersson, Solveig Ternström, Ernst-Hugo Järegård, Gunnel Broström, Ragnar Arvedson, Margareta Krook, Tord Stål  
TP.569 1963-1964 Vem är rädd för Virginia Woolf. Skådespel av Edward Albee. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Karin Kavli, Georg Rydeberg, Bibi Andersson, Thommy Berggren

 

TP.570 1963-1964 Svejk i andra världskriget. Skådespel av Bertolt Brecht. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Allan Edwall, Björn Gustafson, Margareta Krook, Per Myrberg, Kotti Chave, Bengt Eklund, Christina Schollin, Solveig Ternström, Ernst-Hugo Järegård, Tord Stål, Morgan Andersson, Lenn Hjortzberg, Åke Lagergren, Sigge Fürst, Agda Helin, Christian Berling, Sven-Erik Weilar, Sven-Bertil Taube, Per-Olof Ekwall, Axel Fritz, Lars Göran Carlsson, Helge Skoog, Birger Malmsten, Olle Ek, Jan Blomberg, Einar Axelson, Hans Sundberg,  
TP.571 1963-1964 Tiggarens Opera. Av John Gay. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Anders Henrikson, Sigge Fürst, Sven-Bertil Taube, Helge Skoog, Morgan Andersson, Christian Berling, Jan Blomberg, Claes-Håkan Westergren, Sven-Erik Weilar, Hans Sundberg, Birger Malmsten, Åke Lagergren, Olof Sandborg, Håkan Westergren, Olle Ek, Rudolf Wendbladh, Margareta Krook, Busk-Margit Jonsson, Fillie Lyckow Gunnel Broström, Sif Ruud, Christina Lundqvist, Lena Nyman, Marianne Karlbeck, Solveig Ternström, Barbro Larsson, Signe Enwall, Ellika Mann, Sonja Kolthoff  
TP.572 1963-1964 Som ni behagar. Av William Shakespeare. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Erland Josephson, Georg Rydeberg, Åke Lagergren, Morgan Andersson, Björn Gustafson, Hans Strååt, Christina Lundqvist, Per Myrberg, Ragnar Falck, Einar Axelsson, Allan Edwall, Jonny Blanc, Anita Björk, Bibi Andersson, Signe Enwall, Maude Adelson, Sven-Erik Weilar, Olle Ek, Hans Sundberg, Kerstin Wartel, Mona-Lisa Rosenqvist  
TP.573 1963-1964 Dramatens repertoar 1963-1964.  
TP.2820 1963-1965 Dramatens repetoar 1963-1964 och 1964-1965  
TP.2249 1964 Den yttersta dagen. Av Stig Dagerman. Regi: Ulf Palme. Medverkande: Lars Hanson, Karin Kavli, Hans Strååt, Birgitta Valberg, Christina Frambäck, Carl Billquist, Ragnar Falck, Agda Helin  
TP.2682 1964 Hedda Gabler. Av Henrik Ibsen. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Ingvar Kjellson, Gertrud Fridh, Renée Björling, Jane Friedmann, Olof Widgren, Georg Årlin, Ellika Mann  
TP.2822 1964 Balkongen. Av Jean Genet. Musik: Ulf Björlin. Regi: Frank Sundström. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Åke Lagergren, Morgan Andersson, Hans Strååt, Erland Josephson, Hans Sundberg, Jan Blomberg, Christian Berling, Eric von Gegerfelt, Oscar Ljung, Helge Skoog, Sven-Erik Weilar, Olle Ek, Henrik Schildt, Ragnar Arvedson, Marianne Aminoff, Eva Dahlbeck, Maud Adelson, Bibi Andersson, Mona Malm, Solveig Ternström, Barbro Larsson, Anne Marie Semitjov  
TP.574       1964-1965 Ett glas vatten. Av Eugène Scribe. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Anita Björk, Gunn Wållgren, Holger Löwenadler, Sven-Bertil Taube, Margareta Byström, Tord Stål, Einar Axelsson, Ragnar Arvedson, Else Fisher, Mona-Lisa Rosenquist  
TP.2821       1964-1965 Ett glas vatten. Av Eugène Scribe. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Anita Björk, Gunn Wållgren, Holger Löwenadler, Sven-Bertil Taube, Margareta Byström, Tord Stål, Einar Axelsson, Ragnar Arvedson, Else Fisher, Anne Nord  
TP.575 1964-1965 Celestina. Tragikomedi av Fernando de Rojas. Regi: Mimi Pollak. Medverkande:  Thommy Berggren, Barbro Larsson, Erland Josephson, Sif Ruud, Per Myrberg, Ernst-Hugo Järegård, Bengt Eklund, Christina Lundqvist, Mona Malm, Mona Andersson, Lars-Göran Carlson, Sten Hedman, Olof Lundström, Sven Nilsson,  Bruce Baxter  
TP.576 1964-1965 Efter syndafallet. Av Arthur Miller. Regi: Frank Sundström. Medverkande: Max von Sydow, Helena Brodin, Birger Malmsten, Holger Löwenadler, Anita Björk, Irma Christenson, Margareta Byström, Kristina Adolphson, Tord Stål, Curt Masreliez, Bibi Andersson, Marianne Karlbeck, Ragnar Arvedson, Sture Hofstadius, Bo Rosenquist  
TP.2823 1964-1965 Efter Syndafallet. Regi: Frank Sundström. Musik: Daniel Bell. Medverkande: Max von Sydow, Helena Brodin, Sten Hedman, Holger Löwenadler, Anita Björk, Irma Christenson, Margareta Byström/Fillie Lyckow, Kristina Adolphson, Frank Sundström, Curt Masreliez, Bibi Andersson, Else Fisher, Ragnar Arvedson, Sture Hofstadiet, Bo Rosenquist  
TP.577 1964-1965 Galenpannan. Ett skådespel om Gustav IV Adolf av Lars Forssell. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande: Georg Rydeberg, Barbro Larsson, Olle Hilding, Mona Andersson, Solveig Ternström, Ragnar Falck, Ernst-Hugo Järegård, Hans Sundberg, Morgan Andersson, Sven Nilsson, Runar Martholm, Carl-Johan Seth, Per-Olof Ekwall, Henrik Schildt, Bengt Eklund, Lars Göran Carlson, Georg Årlin, Einar Axelsson, Olle Ek, Sten Hedman, Sonja Kolthoff, Thommy Berggren, Ulf Johansson Gösta Prüzelius, Mona Malm, Elsa Carlsson, Sif Ruud, Anders Henriksson, Olof Widgren, Frank Sundström  
TP.578 1964-1965 Å vilket härligt krig!  Av Charles Chilton. Regi: Jackie Söderman. Medverkande: Björn Gustafson, Lenn Hjortzberg, Ingvar Kjellson, Åke Lagergren, Lars Lind, Olof Lundström, Hans Strååt, Sven-Bertil Taube  
TP.2683 1964-1965 Dramatens repertoar 1964-1965  
TP.636 1963-1965 Innehållsförteckning över Dramatens programblad Spelåren 1963-64 och 1964-65  
TP.1867 1965 Mutter Courage och hennes barn av Bertolt Brecht. Bild och regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Margareta Krook, Margit Carlqvist, Thommy Berggren, Axel Düberg, Henrik Schildt, Lars Amble, Gösta Prüzelius, Ulf Johanson, Bengt Eklund, Lars Amble, Barbro Larsson, Åke Lagergren, Sven-Bertil Taube, Hans Strååt, Olle Hilding, Helge Skoog, Börje Ahlstedt, Aino Taube, Per Ragnar, Marianne Karlbeck, Ragnar Falk, Carl Billquist, Sten Hedman, Per-Olof Ekvall, Sven A. Nilsson  
TP.2685 1965 Mutter Courage och hennes Barn av Bertolt Brecht. Bild och regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Margareta Krook, Margit Carlqvist, Thommy Berggren, Axel Düberg, Henrik Schildt, Björn Gustafson, Gösta Prüzelius, Ulf Johanson, Bengt Eklund, Morgan Andersson, Barbro Larsson, Åke Lagergren, Sven-Bertil Taube, Hans Strååt, Olle Hilding, Carl-Johan Seth, Aino Taube, Carl-Göran Carlson, Marianne Karlbeck, Ragnar Falk, Carl Billquist, Helge Skoog, , Sten Hedman, Per-Olof Ekvall, Sven A.Nilsson  
TP.1959 1965 Faust. Av Johann Wolfgang von Goethe. Musik: Bertil  Malmberg. Regi: Staffan Aspelin. Medverkande: Erland Josephson, Paul Budsko, Oscar Ljung, Jan-Olof Strandberg, Lars Lind, Hans Strååt, Axel Düberg, Tord Stål, Kristina Adolphson, Sif Ruud, Mona Andersson, Sven A. Nilsson, Birgitta Valberg  
TP.2250 1965 Blues for Mr Charlie. Av James Baldwin. Regi: Ulf Palme. Medverkande: Ulf Johanson, Mona Malm, Birger Malmsten, Helge Skoog, Elsa Carlsson, Bengt Eklund, Fillie Lyckow, Olof Widgren, Thommy Berggren, Olle Hilding, Signe Enwall, Christina Lundqvist, Sonja Kolthoff, Lars Göran Carlson, Olof Lundström, Morgan Andersson, Runar Martholm, Olle Ek, Al Samfors, Frithiof Bjärne, Carl-Johan Seth  
TP.2684 1965 Glasmenageriet. Av Tennessee Williams. Musik: Ulf Björlin. Regi: Staffan Aspelin. Medverkande: Inga Tidblad, Bibi Andersson, Lars Lind, Carl Billquist  
TP.2824 1965 Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen. Av Thorbjörn Egner. Regi: Jackie Söderman. Dirigent: Daniel Bell. Medverkande: Sven-Bertil Taube, Helena Brodin, Sten Hedman, Sif Ruud, Lars Lind, Axel Düberg, Per-Olof Ekvall, Sven A. Nilsson, Göthe Pettersson, Sonja Kolthoff, Sigge Fürst, Dora Söderberg, Jörgen Düberg/Peter Thelin, Magnus Ryde/Tomas Svanfeldt, Christopher Bell/Michael Ohm, Git Rundgren/Suzanne Ernrup, Anders Edström, Lena Edström, Dan Söderman, Eva Bergquist, Felicity Bell, Micaela Strååt, Daphne Strååt, Nicke Björlin, Eva Nielsen, Jesper Taube, Madeleine Fjellström, Ingalill Eklund, Einar Axelsson, Marianne Karlbeck, Helge Skoog, Christina Frambäck  
TP.2825 1965 Lek ej med kärleken. Av Alfred de Musset. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Holger Löwenadler, Sven-Bertil Taube, Ragnar Falck, Einar Axelsson, Jane Friedmann, Ellika Mann, Helena Brodin, Hans Sandberg, Marianne Karlbeck, Sonja Kolthoff, Agda Helin, Börje Ahlstedt, Olle Ek. Per Olof Gillblad spelar engelskt horn.  
TP.2826 1965 Huset. Komedi av Werner Aspenström. Regi: Lars-Erik Liedholm. Medverkande: Olle Hilding, Birgitta Valberg, Irma Christenson, Henrik Schildt, Mathias Henrikson, Christina Lundqvist, Bengt Eklund, Birger Malmsten, Per Ragnar, Mona Andersson, Bertil Lundén, Göthe Pettersson   
TP.579 1965-1966 Mordet på Marat. Av Peter Weiss. Regi: Frank Sundström. Medverkande: Erland Josephson, Bengt Ekerot, Kristina Adolphson, Marianne Aminoff, Georg Årlin, Jan-Olof Strandberg, Ingvar Kjellson, Olof Lundström, Evert Lindberg, Fillie Lyckow, Ernst-Hugo Järegård, Olof Widgren, Agda Helin, Evabritt Strandberg, Hans Sundberg, Tord Stål, Solveig Ternström, Birger Malmsten, Mathias Henrikson, Einar Axelsson, Ragnar Arvedson, Bertil Lundén, Viveca Serlachius, Mercedes Björlin, Gudrun Östby, Hilde Ebbersten, Karin H. Larsson, Gerd Lindgren, Barbro Samuelsson, Lottie Ejebrant, Britta Gunnarsdotter  
TP.2686 1965-1966 Mordet på Marat. Av Peter Weiss. Regi: Frank Sundström. Musik: Hans-Martin Majewski och Dirigent Ulf Björlin. Medverkande: Erland Josephson, Bengt Ekerot, Kristina Adolpson, Marianne Aminoff, Curt Masreliez, Jan-Olof Strandberg, Sven Nilsson, Olof Lundström, Evert Lindbergh, Fillie Lyskow, Ernst-Hugo Järegård, Olof Widgren, Agda Helin, Anne Nord, Hans Sundberg, Ingvar Kjellson, Solveig Ternström, Birger Malmsten, Runar Martholm, Einar Axelsson, Ragnar Arvedson, Bertil Lundén, Viveca Serlachius, Mercedes Björlin, Gudrun Östby, Lottie Ejebrant, Hilde Ebbesten, Karin H. Larsson, Gerd Lindgren, Barbro Samuelsson  
TP.580 1965-1966 Den italienska halmhatten. Av Eugéne Labiche. Regi: Jackie Söderman. Medverkande: Per Myrberg, Hans Strååt, Georg Årlin, Ingvar Kjellson, Axel Düberg, Olof Lundström, Lars Lind, Carl Billquist, Åke Lagergren, Anita Björk, Solveig Ternström, Gertrud Fridh, Mona Malm, Margareta Byström, Fillie Lyckow, Per-Olof Ekvall, Christina Carlwind, Carl Axel Elfwing, Else Fisher, Monica Lindberg, Sven A. Nilsson, Walter Norman, Ullacarin Rydén, Sten Hedman, Karin Mang, Dorrit Kleimert, Åke Ljungholm, Evabritt Strandberg, Lars Amble, Sven A. Bengtsson, Anita Wall, Miklos Kundler, Berit Tancred, Mercedes Björlin, Sonja Karlsson, Anita Sjörin   
TP.581 1965-1966 Yvonne prinsessa av Bourgogne. av Witold Gombrowicz. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Ulla Sjöblom, Sigge Fürst, Margareta Krook, Mathias Henrikson, Ingvar Kjellson, Evabritt Strandberg, Lars Amble, Carl Billquist, Renée Björling, Irma Christenson, Per Ragnar, Helge Hagerman, Ragnar Arvedson, Olle Ek, Hans Sundberg, Helge Skoog, Börje Ahlstedt, Olof Lundström, Solveig Ternström, Margareta Byström, Christina Carlwind, Anita Wall, Lena Madsén, Karin Thulin, Mercedes Björlin, Else Fisher, Kristina Söderstrand, Annika Renström, Karin  H. Larsson, Bo Axel Lindgren, Börje Remberger, Kenneth Gustafsson, Ellert Ekerdal, Torbjörn Haage, Bruno Bran, Göran Sarring, Kenneth Bergström, Walter Norman, Lenn Hjortzberg  
TP.582 1965-1966 Markurells i Wadköping. Av Hjalmar Bergman. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Holger Löwenadler, Irma Christenson, Mathias Henrikson, Erland Josephson, Anita Björk, Jan-Olof Strandberg, Hans Strååt, Tord Stål, Ulf Johanson, Oscar Ljung, Åke Lagergren, Ragnar Arvedson, Renée Björling, Signe Enwall, Olle Ek, Börje Ahlstedt, Lars Amble, Sten Hedman, Per Ragnar, Olof Lundström, Kenneth Bergström Sven A. Nilsson  
TP.1699 1965-1966 Dramatens repertoar 1965-1966.  
TP.1702 1966-1967 Dramatens reportoar 1966-1967.  
TP.1326 1966 Å vilken härlig fred. Beredskapsrevy av AB Svenska Ord. Regi: Hans Alfredson. Medverkande: Georg Rydeberg, Sigge Fürst, Irma Christenson, Sif Ruud, Per Myrberg, Thommy Berggren, Helena Brodin, Bengt Eklund, Lars Amble, Mona Malm, Ernst-Hugo Järegård, Helena Eklund, Annika Renström. Programblad.  
TP.1700 1966 I väntan på Godot. Av Samuel Beckett. Regi: Jackie Söderman. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Jan-Olof Strandberg, Georg Årlin, Ulf Johanson, Michael Ohm  
TP.2251 1966 Hönssoppa med korngryn. På lilla scenen. Av Arnold Wesker. Regi: Lars-Erik Liedholm. Medverkande: Birgitta Valberg, Henrik Schildt, Carl Billquist, Helge Skoog, Per Myrberg, Ragnar Falck, Ellika Mann, Lena Granhagen, Thommy Berggren, Sonja Kolthoff  
TP.2252 1966 Anatol. På lilla scenen. Av Arthur Schnitzler. Medverkande: Sven-Bertil Taube, Georg Rydeberg, Helena Brodin, Marianne Aminoff, Mona Andersson, Bibi Andersson, Einar Axelsson, Gertrud Fridh   
TP.2253 1966 Informatorn. Av Bertolt Brecht efter J.M.R. Lenz. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Anders Ek, Oscar Ljung, Georg Årlin, Rolf Skoglund, Bengt Eklund, Irma Christenson, Solveig Ternström, Stig-Erik Hammar, Jan-Olof Strandberg, Ingrid Boström, Lars Amble, Mathias Henrikson, Börje Ahlstedt, Agda Helin, Margareta Byström, Inga Didong, Karin H. Larsson, Lena-Pia Bernhardsson, Ing-Margret Lackne, Yvonne Lundeqvist.       Koreografi Mats Ek och koreografisk grupp: Anders Behling, Ralf Glaerum, Bengt Granberg, Bo Hollsten, Fredrik Kihlström, Jörgen Lanz, Jan de Laval, Irene Norelius, Robert Panzenböck, Dagmar Skarstedt, Göran Wåhlberg  
TP.1701 1966    Carl XII. Skådespel i fem akter av August Strindberg. Regi: Lars-Erik Liedholm. Medverkande: Anders Ek, Birgitta Valberg, Ulf Johanson, Oscar Ljung, Åke Lagergren, Henrik Schildt, Helge Hagerman, Marianne Aminoff, Christina Carlwind, Carl Billquist, Hans Sundberg, Erik Hell, Christian Berling, Per-Olof Ekvall, Sven A. Nilsson, Ragnar Arvedson, Olle Ek, Alf Östlund, Einar Axelsson, Sigge Fischer, Olle Hilding, Birger Malmsten, Signe Enwall, Christina Lundqvist, Åke Wästersjö, Börje Ahlstedt, Jim Steffe,  
TP.1960 1966 Herr Puntila och hans dräng Matti. Av Bertolt Brecht efter pjäsutkast av Hella Wuolijoki. Musik: Paul Dessau. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Sigge Fürst, Gunnel Broström, Thommy Berggren,   Anders Ek, Ulla Sjöblom, Helena Brodin, Kristina Adolphson, Mona Andersson, Gösta Prüzelius, Ingvar Kjellson, Tord Stål, Ellika Mann, Agda Helin, Christina Frambäck, Åke Lagergren, Birger Malmsten, Per Ragnar, Lars Amble, Per-Olof Ekvall, Helge Skoog, Christina Carlwind. Musiker: Daniel Bell, Lasse Benny, Rolf la Fleur  
TP.1961 1966 Maria Stuart. Sorgespel i sju bilder av Friedrich von Schiller. Regi: Ulf Palme. Medverkande: Anita Björk, Ulla Sjöblom, Aino Taube, Margareta Byström, Ingvar Kjellson, Gösta Prüzelius, Tord Stål, Axel Düberg, Kotti Chave, Mathias Henrikson, Ove Tjernberg, Björn Helge Strand  
TP.2687 1966 I afton improviserar vi. Under ledning av Hans Strååt. Textunderlag av Luigi Prandello. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Jan Olof Strandberg, Georg Årlin, Margareta Krook, Gertrud Fridh, Eva-Britt Strandberg, Mona Andersson, Anita Wall, Carl Billquist, Birger Malmsten, Bo Samuelson, Åke Lagergren, Sven A. Nilsson, Kristina Adolphson, Alf Östlund, Olle Ek, Ellika Mann, Lottie Ejebrant, Miklos Kundler, Karin H. Larsson, Lena Madsén, Mia Nyström, Ivan Renliden  
TP.2688 1966 Rannsakningen Oratorium i 11 sånger. Av Peter Weiss. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Hans Strååt, Gösta Prüzelius, Olle Hilding, Sigge Fürst, Erland Josephson, Alf Östlund, Ragnar Arvedson, Hans Sundberg, Olle Ek, Ulf Johanson, Helge Hagerman, Bengt Eklund, Per-Olof Ekvall, Birger Malmsten, Per Myrberg, Oscar Ljung, Kotti Chave, Henrik Schildt, Rudolf Wendbladh, Axel Düberg, Gösta Krantz, Ingvar Kjellson, Georg Årlin, Olof Widgren, Anita Björk. Barbro Larsson, Tord Stål, Anders Ek, Jan-Olof Strandberg, Ragnar Falck  
TP.1962 1966 Kylen. Av Megan Terry. Regi: Sten Lonnert. Medverkande: Heinz Hopf, Torsten Wahlund, Hans Ernback  
TP.2689 1966 Gröna Julia. På lilla scenen. Komedi av Paul Ableman. Regi: Niklas Brunius. Medverkande: Börje Ahlstedt, Lars Amble. Programblad.  
TP.1703 1967 Troilus och Cressida. Av William Shakespeare. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Erik Hell, Anders Ek, Per Myrberg, Börje Ahlstedt, Bo Hollsten, Christian Bergling, Rolf Skoglund, Hans Strååt, Helge Hagerman, Kotti Chave, Georg Funkquist, Sigge Fürst, Gösta Prüzelius, Ove Tjernberg, Lars Amble, Ingvar Kjellson, Sven-Eric Gamble, Birger Malmsten, Mathias Henrikson, Ernst-Hugo Järegård, Carl Billquist, Kristina Adolphson, Solveig Ternström, Margareta Byström, Anita Wall, Ingrid Boström, Marie Göranzon, Stig-Erik Hammar, Irene Lindh, Jan Nyman, Lena Nyman, Urban Sahlin, Christer Byström, Rolf Hadarsson, Åke Jonasson, Fredrik Kihlström, Stefano Mariano, Peter Mattsson, Oliver Rahmat, Jim Steffe, Per-Olof Sundelin, Thomas Theander  
TP.1704 1967 En midsommarnattsdröm. Av William Shakespeare. Endast programblad med 4 sidor. Regi: Donya Feuer. Medverkande: Urban Sahlin, Iréne Lindh, Lena Nyman, Rolf Skoglund, Ingrid Boström, Jan Nyman, Marie Göranzon, Stig-Erik Hammar, Axel Segerström, Mathias Henrikson, Göran Adolfsson, Stefan Böhm, Jonas Bergström, Dietrich Hollinder, Gudrun Berg, Malin Ek, Ann Nord, Lennart Svensson, Hans Bredefeldt, Sune Linné, Leif Sandberg, Lena Bergqvist, Eva Persson Viveka Stigzelius  
TP.1705 1967 Dödsdansen. Av August Strindberg. Regi: Ulf Palme. Medverkande: Holger Löwenadler, Margareta Krook, Georg Årlin, Lena Nyman, Agda Helin  
TP.1706 1967 Om fem år. Av Federico García Lorca. Iscensättning: Ulf Björlin, Donya Feuer, Lennart Mörk. Medverkande: Christian Berling, Helena Brodin, Stig-Erik Hammar, Olle Hilding, Ingvar Kjellson, Margareta Krook, Irene Lindh, Lena Nyman, Lilian Sjöstrand, Tord Stål, Sven-Bertil Taube, Catrin Westerlund  
TP.1707 1967 Livet en dröm. Av Pedro Calderon de la Barca. Regi: Lars-Erik Liedholm. Medverkande: Olof Widgren, Thommy Berggren, Carl Billquist, Kristina Adolphsson, Henrik Schildt, Barbro Larsson, Sven-Erik Gamble, Olle Ek, Urban Sahlin, Jan Nyman, Christer Byström, Rolf Björkholm, Matthias Erdelyi, Nils Holmqvist, Olivier Rahmat  
TP.1708 1967 Vigseln. Pjäs i 3 akter av Witold Gombrowicz. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Birgitta Valberg, Jan-Olof Strandberg, Christian Berling, Solveig Ternström, Ingvar Kjellson, Tord Stål, Gösta Prüzelius, Hans Strååt, Sven A Bengtsson, Einar Bergh, Lena-Pia Bernhardsson, Mercedes Björlin, Inga Didong,  Ove Engström, Monique Ernstdotter, Bo Hollsten, Åke Jonasson, Miklos Kundler, Jörgen Lantz, Karin H. Larsson, Bo Montelius, Lennart Norbäck, Pia Palmquist, Lilian Sjöstrand, Jane Skoog-Antoniazzi, Gunnar Stenzén, Per Waldenstad  
TP.2690 1967 Balansgång. På lilla scenen. Av Edward Albee. Regi: Bo Widerberg. Medverkande: Irma Christenson, Holger Löwenadler, Margareta Krook, Barbro Larsson, Sif Ruud, Ulf Johanson  
TP.2691 1967 Körsbärsträdgården. Komedi av Anton Tjechov. Regi: Per-Axel Branner. Medverkande: Gunn Wållgren, Mona Malm, Kristina Adolphson, Olof Widgren, Gösta Prüzelius, Birger Malmsten, Bengt Eklund, Anita Björk, Hans Sundberg, Mona Andersson, Tord Stål, Axel Düberg, Einar Axelsson, Olle Ek, Alf Östlund  
TP.1709 1968 Alkestis. Satyrspel av Euripides. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Hans Strååt, Georg Rydeberg, Anita Björk, Lena Nyman, Rune Larsen/Kjell Berglind, Henrik Schildt, Jan-Erik Lindqvist, Kotti Chave, Helena Brodin, Ellika Mann, Tord Stål, Sven-Erik Gamble, Axel Düberg, Åke Lagergren, Oscar Ljung, Jan Nyman, Yvonne Lundequist. Dansare: Maria Ekström, Pia Wallin, Margareta Holmberg, Lena-Pia Bernhardsson, Kristina Schüldt, Barbro Carlman, Göran af Wåhlberg, Peter Mattsson, Robert Panzenböck, Olivier Rahmat, Dick Olsson, Jan de Laval, André Danko  
TP.1710 1968 Spel för Arnold M. av David Storey. Regi: Ulf Palme. Medverkande: Aino Taube, Mona Malm, Ernst-Hugo Järegård, Ingvar Kjellson, Christina Lundqvist, Irene Lindh  
TP.1711 1968 Stormen. Av William Shakespeare. Regi: Donya Feuer. Medverkande: Anders Ek, Marie Göranzon, Bengt Virdestam, Gudrun Berg, Lars Amble, Mathias Henrikson, Anita Björk, Oscar Ljung, Christian Berling  
TP.1712 1968 Den inbillningssjuke. Komedi med musik och dans av Molière.Regi: Stig Torsslow. Medverkande: Holger Löwenadler, Kristina Adolphson, Margaretha Byström, Suzanne Ernrup/Eva Bergqvist, Sigge Fürst, Hjördis Pettersson, Urban Sahlin, Gösta Prüzelius, Bengt Eklund, Sven-Eric Gamble, Olle Hilding, Alf Östlund. Reserver i Louisons roll: Lena Eklund/ Eva Nielsen. Dansare ur Cramérbaletten: Gunilla Thorssell, John Massey, Terje Thoresen, Unnur Gudjonsdottir, Elise Englund  
TP.1327 1967-1968 Informatorn. Av Bertolt Brecht efter J.M.R. Lenz. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Anders Ek, Oscar Ljung, Georg Årlin, Rolf Skoglund, Bengt Eklund, Irma Christenson, Solveig Ternström, Stig Erik Hammar. Jan-Olof Strandberg, Ingrid Boström. Lars Amble, Mathias Henrikson, Börje Ahlstedt, Agda Helin, Margaretha Byström, Inga Didong, Karin H. Larsson, Lena-Pia Bernhardsson, Ing-Margret Lackne, Yvonne Lundeqvist  
TP.1963 1967-1968 Dramatens repertoar 1967-1968  
TP.583 1968 Leva loppan. Av Georges Feydeau. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Jan-Olof Strandberg, Catrin Westerlund, Mathias Henrikson, Ingvar Kjellson, Sigge Fürst, Gösta Prüzelius, Anita Björk, Carl Billquist, Margareta Byström, Bengt Eklund, Dora Söderberg, Olle Hilding, Urban Sahlin, Irene Lindh alt. Gudrun Berg  
TP.2254 1968 Leva loppan. Av Georges Feydeau. Regi: Mimi Pollak. Jan-Olof Strandberg, Catrin Westerlund, Mathias Henrikson, Thommy Berggren, Gösta Prüzelius, Sigge Fürst, Jane Friedmann, Carl Billquist, Margareta Byström, Bengt Eklund, Renée Björling, Olle Hilding, Urban Sahlin, Ingrid Boström  
TP.2255 1968 Zigenare. På lilla scenen. Av och med Gun Berg, Ingrid Boström, Stefan Böhm, Christer Enderlein, Joakim Kruuse, Stefan Ringbom, Helena Henschen, Lena Nyman, Gunilla Ohlsson, Gunnar Ohrlander, Ove Tjernberg, Rolf Skoglund, Örjan Wiklund  
TP.2692     1968 Tidig morgon. På lilla scenen. Av Edward Bond. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Göran Graffman, Jonas Bergström, Birgitta Valberg, Ingvar Kjellson, Solveig Ternström, Ulf Johansson, Stig Erik Hammar, Hans Strååt, John Harryson, Rolf Skoglund, Catrin Westerlund, Birger Malmsten, Jan Nyman, Bo Montelius, Stefan Böhm, Rolf Björkholm, Lennart Pilotti, Oskar Rangner  
TP.2827 1968-1969 Dramatiska teatern program spelåret 1968-1969  
TP.1713 1969 Flickan i kulturhuset. Av Mats Ödeen. Regi: Mats Ödeen. Medverkande: Bengt Virdestam, Solveig Ternström, Jonas Bergström, Barbro Larssón, Irma Christenson, Oscar Ljung  
TP.1967 1969 Woyzeck. Av Georg Büchner. Musik: Daniel Bell. Koreografi: Mats Ek. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Thommy Berggren, Gunnel Lindblom, Charlotta Öhman/Susanna Söderström, Sigge Fürst, Tord Stål, Lars Amble, Axel Düberg, Ulf Johanson, Agda Helin, Sven-Eric Gamble, Urban Sahlin, Gösta Prüzelius, Birger Malmsten, Sif Ruud, Margareta Byström, Erik Hell, Ellika Mann, Carl Billquist, Malin Ek, Cecilia Nilsson/Daphne Strååt, Madeleine Fjellström/Mikaela Strååt  
TP.1966 1969 Carl XVI Joseph. Av Arne Törnqvist. Musik: Ulf Björlin. Regi: Mimi Pollak. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Olof Widgren, Ingvar Kjellson, Harriet Andersson, Eva Olsson/Cecilia Åström, Dora Söderberg, Brita Öberg, Aino Taube, Jan-Erik Lindqvist, Malin Ek, Stefan Böhm, John Harryson, Hans Strååt, Göran Graffman, Olle Ek, Jan Nyman, Einar Axelsson, Anne Lie Alexandersson, Susanne Sahlberg, MargaritaTinterova, Tore Bengtsson, Dennis Dahlsten, Jan Sjödin, Vasil Tinteroff, Kurt Swahn  
TP.2693 1969 Nils Johan Andersson m.fl. Lilla scenen. Av och med Rolf Andersson, Gudrun Berg, Tomas Bolme, Ingrid Boström, Stefan Böhm, Anders Forsslund, Gunnar Iderin, Stefan Ringbom, Olof Willgren (på scenen) Görel Engstrand, Helena Henschen, Gunnar Ohrlander, Rolf Skoglund, Ove Tjernberg, Ville Holopainen, Tommy Sund, Karl Axel Strid, Håkan Nyberg, Dennis Smith  
TP.2828 1969 Tolvskillingsoperan. Av Bertolt Brecht. Musik: Kurt Weill. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Jan Olof Strandberg, Sven-Eric Gamble, Hjördis Pettersson, Lena Nyman, John Harryson, Catrin Westerlund, Harriet Andersson, Dennis Dahlsten, Hans Sundberg, Jonas Bergström, Gerthi Kulle, Bengt Virdestam, Börje Ahlstedt, Einar Axelsson, Tomas Bolme, Göran Graffman, Stefan Böhm, Agda Helin, Renee Björling, Christina Lundqvist, Ingrid Boström, Solveig Ternström, Gudrun Berg, Stig-Erik Hammar, Tore Bengtsson. Gruppen: Bert Bellman, Daniel Brandmüller, Rune Graffo, Rune Hallberg, Sven-Olof Hultgren, Hans Kumlien, Elsie Lemon, Franco Mariano, Margita Nyström, Dick Olson, Robert Panzenböck, Susanne Sahlberg, Erkki Woytto, Åke Wästersjö, Sten Berglind, Rosanna Mariano  
TP.1968 1969-1970 Tre Systrar. Av Anton Tjechov. Regi: Keve Hjelm. Medverkande: Mathias Henrikson, Anita Björk, Harriet Andersson, Kristina Adolphson, Ulf Johanson, Anders Ek, Bengt Virdestam, Sven-Erik Gamble, Erik Hell, Urban Sahlin, Erik Hammar, Magareta Byström, Birger Malmsten, Agda Helin  
TP.1969 1969-1970 Drömspelet. Av August Strindberg. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Georg Årlin, Malin, Ek, Oscar Ljung, Holger Löwenadler, Henrik Schildt, Aino Taube, Ellika Mann, Birgitta Valberg, John Harryson, Irene Lindh, Kari Sylwan, Dora Söderberg, Olof Willgren, Hans Sundberg, Allan Edwall, Ragnar Arvedson, Gösta Prüzelius, Einar Axelsson, Jan Dolata, Axel Düberg, Hans Strååt, Olle Hilding, Renée Björling, Kristina Adolphson, Ann Andersson, Marie Andersson, Inger Eiservall, Bruno Winzell, Göran af Wåhlberg, Sanna Törnqvist, Anna Bergelv  
TP.2865 1970-1971 Dramaten. 4. 1970-1971. Årgång 1  1 löst programblad  
TP.2866 1970-1971 Dramaten. 2. 1970-1971. Årgång 1. 1 löst programblad  
TP.1965 1970 Kasimir och Karoline. Av Odön von Horváth. Regi: Mimi Pollak. Musik arrangemang: Daniel Bell.  Medverkande: Börje Ahlstedt, Helena Brodin, Sigge Fürst, Tord Stål, Hjördis Pettersson, Jan-Olof Strandberg, Heinz Hopf, Gerthi Kulle, Christina Lundqvist, Gudrun Berg, Gunilla Olsson, Alf Östlund, Olle Ek, Johann Neumann, Erkki Suoanen, Ellen Goude, Susanne Sahlberg, Per Areskog, Bert Bellman, Daniel Brandmüller, Linnéa Broberg, Inga Eliasson, Kerstin Eliasson, Ulf Larsson, Franco Mariano, Trudy Mariano, Dick Olson, Robert Pantzenböck  
TP.2256 1970 Borgaren och Marx. På lilla scenen. Av Lars Forssell. 2 sidigt programblad. Regi: Mimi Pollak.  Medverkande: Holger Löwenadler, Irene Lindh, Börje Ahlstedt, Gertrud Fridh, Lickå Sjöman, Hjördis Pettersson, Heinz Hopf, Gösta Prüzelius, John Harryson, Peter Harryson  
TP.2257 1971 Lycko-Pers resa. Sagospel av August Strindberg. Barn och ungdomsteatern. Regi: Ingvar Kjellson. Medverkande: Tord Stål, Bengt Virdestam, Katarina Gustafson, Kristina Adolphson, Åke Lagergren, Ragnar Arvedson, Gösta Prüzelius, Hans Sundberg, Lars-Göran Magnusson, Hans Strååt, Jan Nyman, Solveig Ternström, Dora Söderberg, Alf Östlund, Christina Lundqvist, Margareta Byström, Clemens Paal, Christel Aminoff, Per Areskog, Hans Beck-Friis, Daniel Brandmüller, Chino Mariano, Lickå Sjöman.         Stort ensidigt vikblad. Lite skadat.  
TP.1970 1972 Oskuld & arsenik. En pjäs om C. J. L Almqvist och hans tid av Mats Ödeen. Regi: Barbro Larsson. Medverkande: Heinz Hopf, Per Sjöstrand, Irene Lindh, Jan Olof Strandberg, Sigge Fürst, Hans Strååt, Börje Ahlstedt, Mathias Henrikson, Birger Malmsten, Kristina Adolphson, Lars Passgård, Sven Eric Gamble, Oscar Ljung, Henrik Schildt, Toivo Pawlo, Georg Årlin, Göran Järvefelt, Gertie Kulle, Christina Lundqvist, Mona Malm, Gunilla Olsson. Fyrsidigt programblad.  
TP.1971 1972 Hölderlin. Av Peter Weiss. Musik: Björn J:son Lindh. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Per Sjöstrand Björn J:son Lindh, Jan Bandel, Christian Berling, Sven Erik Gamble, Lil Terselius, Christina Lundqvist, Jan Malmsjö, Tomas Pontén, Börje Ahlstedt, Jonas Bergström, Göran Järvefelt, Peter Harryson, Sigge Fürst, Dennis Dahlsten, Per Mattsson, Jan Jönson, Stellan Skarsgård, Clemens Paal, Dick Olsson, Claes Jangard, Henrik Schildt, Aino Taube, Helena Brodin, Lauritz Falk, Anita Wall, Solveig Ternström, Erland Josephson, Ingvar Kjellson, Gösta Söderberg, Georg Årlin, Anita Björk, Hans Sundberg, Mona Malm, Olle Hilding, Tom Deutgen, Per Areskog, Kaj Forsgårdh, Franco Mariano, Stefano Mariano, Gunnar Rundkvist, Robert Panzenböck. Fyrsidigt programblad  
TP.2694 1973 Hölderlin. Av Peter Weiss. Musik Björn J-son Lindh. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Per Sjöstrand, Björn J-son Lindh, Jan Brandel, Christian Berling, Sven-Erik Gamle, Lil Terselius, Gerthi Kulle, Jan Malmsjö, Tomas Pontén, Börje Ahlstedt, Göran Järvefelt, Lars-Göran Magnusson, Urban Sahlin, Sigge Fürst, Dennis Dahlsten, Per Mattsson, Rolf Adolfsson, Stellan Skarsgård, Nicke Lundblad, Hans Beck-Friis, Robert Panzenböck, Per Mattsson, Rolf Adolfsson, Henrik Schildt, Aino Taube, Helena Brodin, Lauritz Falk, Marie Göranzon, Solveig Ternström, Jan-Olof Strandberg, Erland Josephson, Ingvar Kjellson, Gösta Söderberg, Malin Ek. Hans Sundberg, Olle Hilding,  Barbro Hiort af Ornäs, Peter Luckhaus, Per Areskog, Kaj Forsgårdh, Franco Mariano, Stefano Mariano, Gunnar Rundkvist, Mihail Butnariu. Sexsidigt programblad.  
TP.2258 1972 Mäster Olof. Av August Strindberg. Musikarrangemang: Daniel Bell. Ljus och regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Thommy Berggren, Toivo Pawlo, Jan-Olof Strandberg, Georg Rydeberg, Lars Göran Carlson, Georg Årlin, Hans Strååt, Hans Klinga, John Harryson, Sven-Eric Gamble, Axel Düberg, Lars Passgård, Börje Ahlstedt, Mathias Henrikson, Tomas Pontén, Birger Malmsten, Jan Nyman, Göran Järvefelt, Jan Jönsson, Oscar Ljung, Henrik Schildt, Dennis Dahlsten, Peter Harryson, Lars-Göran Magnusson, Tom Deutgen, Gertrud Fridh, Helena Brodin, Barbro Larsson, Gunilla Olsson, Ellika Mann, Gertie Kulle, Katarina Gustafson, Lil Terselius, Franco Mariano, Clemens Paal, Sture Melander, Tommy Wilhelmsen, Robert Panzenböck, Bert Bellman. Programblad 5-sidigt.  
TP.2259 1972-1973 Dramaten 1972-1973. Litet minihäfte med det som händer under dessa år.  
TP.584 1973 Pampen. Av Lars Björkman. Regi: Yngve Gamlin. Medverkande: Sigge Fürst, Aino Taube, Henrik Schildt, Irene Lindh, Gösta Prüzelius, Lars Passgård, Carl Billquist, Christian Berling, Segol Mann, Gösta Söderberg, Christina Lundquist, Tom Deutgen, Robert Panzenböck, Birgitta Nordström, Chino Mariano  
TP.1972 1973 Mondäna Kretsar. af Hr Boucicault. Bearbetad för scenen af Hr Eyre. Regi: Frk Pollak. Medverkande: Hr Strååt, Hr Mattsson, Hr Fürst, Fru Kulle, Hr Lindberg, Fru Fridh, Hr Pontén, Hr Järegård, Hr Schildt,       Fru Hiort af Ornäs, Hr Mann, Hr Panzenböck, Hr. Söderberg, Hr Dahlsten. Fyrsidigt programblad  
TP.1973 1973 An der schönen blauen Donau. Av Ödön von Horváth. Regi: Jan Håkanson. Musik: Bengt Ernryd. Medverkande: Håkan Serner, Börje Nyberg, Ulla Sjöblom, Jan-Erik Lindqvist, Annika Tretow, Lena Granhagen, Åke Lindström, Frej Lindqvist, Krister Henriksson, Jane Friedmann, Eva-Kristin Tangen, Christer Banck, Marianne Aminoff, Linnea Hillberg, Stig Gustavsson, Gregor Dahlman, Lis Nilheim  
TP.2260 1973 Gruffet i Chiozza. Av Carlo Goldoni. Bearbetning och regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Per Sjöstrand, Catrin Westerlund, Lil Terselius, Jonas Bergström, Börje Ahlstedt, Hans Alfredson, Sif Ruud, Anita Wall, Lena Nyman, Olle Hilding, Janne Jönson, Tomas Pontén, Hans Strååt, Stellan Skarsgård, Urban Sahlin, Olof Willgren, Bert Bellman, Peter Brennan, Juan Casanovas, Pontus Gustafson, Börje Krüger Franco Mariano.Fyrsidigt programblad  
TP.2695 1973 Spöksonaten. Av August Strindberg. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Toivo Pawlo, Mathias Henrikson, Anders Ek, Gertrud Fridh, Axel Düberg, Oscar Ljung, Harriet Andersson, Frank Sundström, Kari Sylwan, Dora Söderberg, Hjördis Petterson, Gösta Prüzelius, Marianne Karlbeck, Christel Aminoff, Hans Beck-Friis, Gunnar Berggren, Karl-Axel Forssberg, Raymond Johansson, Viktor Larsson, Gertrud Mariano, Malin Wallen/Maria Selander, Robert Panzenböck. Fyrsidigt programblad.  
TP.2696 1973 Sjung vackert om kärlek. Ett spel om kärlek av Gottfried Grafström. Regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Ulf Johanson, Helena Brodin, Solveig Ternström, Lauritz Falk, Jan Nyman, Christian Berling, Mona Malm. Fyrsidigt programblad.  
TP.2864 1973-1974 Dramaten 30. 1973-1974. Årgång 4. 23 augusti- 10 okt. 1 löst programblad.  
TP.2262 1973-1974 Dramaten 34. 1973-1974. Årgång 4. 10 Januari - 14 februari. Med 4 lösa programblad.  
TP2262 1973-1974 Dramaten 37. 1973 -1974. Årgång 4. 18 april - 16 maj. Med 4 lösa programblad.  
TP.2263 1974-1975 Dramaten 39. 1974-1975. Årgång 5. 22 augusti - 10 oktober. med  3 lösa programblad.  
TP.2867 1974-1975 Dramaten 44. 1974-1975. Årgång. 5. 20 februari - 26 mars. 2 lösa programblad  
TP.1714 1974-1975 Dramaten 46. 1974/1975. Årgång 5. 18 april - 10 juni. 40 sidor    
TP.1974 1974 Morbror Vanja. Av Anton Tjechov. Översättning: Astrid Baecklund och Herbert Grevenius. Regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Georg Årlin, Solveig Ternström, Margaretha Byström, Dora Söderberg, Ulf Johanson, Bengt Virdestam, Birger Malmsten, Aino Taube, Per Areskoog, Jan-Åke Svedberg. Fyrsidigt programblad.   
TP.2697 1974 Morbror Vanja. av Anton Tjechov. Översättning: Astrid Baecklund och Herbert Grevenius. Regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Georg Årlin, Solveig Ternström, Margaretha Byström, Dora Söderberg, Ulf Johanson, Erland Josephson, Birger Malmsten Aino Taube, Per Areskoog, Robert Panzenböck. Fyrsidigt programblad.  
TP.1975 1974 Den jäktade. Av Ludvig Holberg. Översättning: Per Erik Wahlund. Regi: Henning Moritzen. Medverkande: Jan-Olof Strandberg, Kerstin Hänström, Margareta Krook, Lena Nyman, Rolf Adolfsson, Jan Jönson, Jonas Bergström, Gösta Prüzelius, Ingvar Kjellson, Urban Sahlin, Per Mattsson, Ernst-Hugo Järegård, Carl Billquist, Peter Luckhaus, Lars-Göran Magnusson, Gösta Söderberg, Mia Nyström. Tvåsidigt programblad.  
TP.1976 1974 Galilei. Av Bertolt Brecht. Översättning: Erwin Leiser och Herbert Grevenius. Musik: Hanns Eisler.Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Toivo Pawlo, Urban Malmberg/Sebastian Håkansson, Jonas Bergström, Mathias Henrikson, Palle Granditsky, Erland Josephson, Sven-Eric Gamble, Sture Ericson, Lauritz Falk, Jan Jönson, Lars-Erik Ingdén/Dan Grandér, Tomas Pontén, Dennis Dahlsten/Oscar Ljung, Segol Mann, Carl Billquist, Göran Graffman, Jan Nyman, John Harryson, Hans Beck-Friis, Stellan Skarsgård, Birger Malmsten, Hans Sundberg, Frank Sundström, Rolf Skoglund, Lars Amble, Heinz Hopf, Axel Düberg, Sif Ruud, Helena Brodin, Barbro Hiort af Ornäs, Yvonne Elgstrand, Mia Nyström/Katarina Gustafsson, Peter Luckhaus, Kerstin Hänström, Marianne Engström, Suzanne Ernrup, Jana Grefbo, Jan Cullborg, Dan Ekborg, Urban Göransson, Bill Hugg, Christer Kurba, Michael Janhammar, Raymond Johansson, Björn Novén, Peter Thelin, Tommy Vilhelmsén, Börje Krüger. Fyrsidigt programblad.  
TP.2700 1974 Till Damaskus. Av August Strindberg. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Jan-Olof Strandberg, Helena Brodin, Anders Ek, Ulf Johanson, Frank Sundström, Aino Taube, Olle Hilding, Oscar Ljung, Gösta Prüzelius, Birgitta Valberg, Karin Thulin, Gertrud Fridh, Birger Malmsten, Segol Mann, Dennis Dahlsten, Dora Söderberg, John Harryson, Barbro Hiort af Ornäs, Gerthi Kulle/Kari Sylwan, Gösta Söderberg, Per Sjöstrand, Palle Granditsky. Fyrsidigt programblad  
TP.1977 1975 Ett obehagligt stycke. Av George Bernard Shaw. Översättning: Per Erik Wahlund. Regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Georg Årlin, Lars Amble, Ulf Johanson, Margaretha Byström, Axel Düberg, Ingrid Boström, Börge Krüger. Fyrsidigt programblad.   
TP.1978 1975 Tribadernas natt. Av Per Olov Enquist. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Anita Björk, Ernst-Hugo Järegård, Harriet Andersson, Carl Billquist, Oskar Rangner. Fyrsidigt programblad.  
TP.2698 1975 Tribadernas natt. Av Per Olov Enquist. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Anita Björk, Ernst-Hugo Järegård, Lena Nyman, Carl Billquist, Oskar Rangner. Fyrsidigt programblad.  
TP.2699 1975 I väntan på Bardot. En liten tragedi av Lars Björkman och Sigvard Olsson. Regi: Barbro Larsson. Medverkande: Ingvar Kjellson, Axel Düberg, Mona Malm, Viveca Dahlén, Birger Malmsten, Lars Göran Carlson. Fyrsidigt programblad.  
TP.2701 1975 Trettondagsafton eller Vad ni begär. Av William Shakespeare. Musik: Daniel Bell. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande. Bibi Andersson, Heinz Hoph, Lil Terselius, Jonas Bergström, Solveig Ternström, Urban Sahlin, Göran Graffman, Ulf Johansson, Lauritz Falk, Sven Lindberg, Jan-Olof Strandberg, Ingvar Kjellson, Sven Erik Gamble, Olle Hilding, Segol Mann, Birger Malmsten, Rebecca Pawlo, Karin Stensdotter, Peter Thelin, Tommy Wilhelmsén. Fyrsidigt programblad.  
TP.1715 1975-1976 Dramaten 47. 1975/1976. Årgång 6. 14 augusti - 11 september. 36 sidor  
TP.2869 1976-1977 Dramaten 58. 1976-1977. Årgång 7. 39 sidor.  
TP.2868 1976-1977 Dramaten 63. 1976/1977 Årgång 7.  31 sidor. 1 löst programblad  
TP.2870 1976-1977 Dramaten. 67. 1976/1977 Årgång 7. 55 sidor. 1 löst programblad  
TP.2871 1977-1978 Dramaten. 75. 1977-1978 Årgång 8. 31 sidor.  
TP.1328 1976 Köpmannen. Av Arnold Wesker. Regi: Staffan Roos. Medverkande: Ingvar Kjellson, Malin Ek, Gunn Wållgren, Gösta Prüzelius, Ulf Johanson, Tomas Pontén, Lars Amble, Rolf Skoglund, Anita Wall, Ulla Sjöblom, Lauritz Falk, Åke Lagergren, Lacke Magnusson, Helena Brodin, Sture Ericson, Frank Sundström. Programblad med rollista.  
TP.1979 1976 Måne för olycksfödda. Av Eugene O´Neill. Översättning: Sven Barthel. Regi: Palle Granditsky. Medverkande: Hans Strååt, Mona Malm, Jan Blomberg, Segol Mann. Fyrsidigt programblad.  
TP.1980 1976 John Gabriel Borkman. Av Henrik Ibsen. Översättning: Axel Ringström. Regi: Göran Järvefelt. Medverkande: Georg Årlin, Aino Taube, Stellan Skarsgård, Irma Christenson, Harriet Andersson, Jan Erik Lindqvist, Katarina Gustafsson, Agneta Ehrensvärd. Tvåsidigt programblad.  
TP.1981 1976 Köpmannen. Av Arnold Wesker. Översättning: Olov Jonason. Musik: Daniel Bell. Regi: Göran Wassberg. Medverkande: Ingvar Kjellson, Malin Ek, Gunn Wållgren, Gösta Prüzelius, Ulf Johanson, Tomas Pontén,    Lars Amble, Rolf Skoglund, Anita Wall, Ulla Sjöblom, Lauritz Falk, Åke Lagergren, Lacke Magnusson, Helena Brodin, Sture Ericson, Frank Sundström. Fyrsidigt programblad.  
TP.2264 1976 Gropen ett spel om svek. Av Kent Andersson. Musik: Daniel Bell. Regi: Gun Jönsson. Medverkande: Rolf Skoglund, Kristina Adolphson, Börje Ahlstedt, Helena Brodin, Jan Jönson, Mathias Henrikson, Christina Andersson, Gösta Prüzelius, John Harryson, Rolf Adolfsson, Hans Sundberg, Barbro Hiort af Ornäs, Katarina Gustafsson, Aino Taube, Sture Ericson, m.fl. 4-sidigt programblad.   
TP.2265 1976 Vitt äktenskap. Av Tadeusz Rózewicz. Regi: Ernst Günther. Medverkande: Kerstin, Hänström, Marie Göranzon, Ulla Sjöblom, Sven Lindberg, Jan Blomberg, Sif Ruud, Per Mattsson, Christina Andersson, Stephen Karlsén. m.fl. 4-sidigt programblad  
TP.2266 1976 Gud bevare omgivningen när en människa får en idé. På lilla scenen. Av Stig Ossian Ericson. Regi: Per Sjöstrand. Medverkande: Sven Lindberg, Birgitta Andersson, Britta Blomberg, Jonas Bergström, Per Sjöstrand Irene Lindh, samt Anna-Carin Franzén och Gertrud Mariano, m.fl.  
TP.2702 1976 Chez nous. Bilder från det dekadenta 70-talet av Anders Ehnmark och Per Olov Enquist. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Anita Wall, Catrin Westerlund, Jan-Olof Strandberg, Jonas Bergström, Michael Kallaanvaara, Jan Malmsjö, Irene Lindh, Sven Lindberg, Ingvar Kjellson, Lars Amble, Börje Mellvig, Lars Göran Carlson,Tommy Johnson. 2-sidigt programblad.  
TP.2703 1976 Bingo. Av Edward Bond. Musik: Bernt Rosengren. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Ulf Johanson, Jan Erik Lindqvist, Christian Berling, Heinz Hopf, Ernst Günther, Segol Mann, Åke Lagergren, Birgitta Valberg, Margaretha Byström, Kerstin Hänström, Ellika Mann, Britta Blomgren. Fyrsidigt programblad  
TP.1329 1977 Kritcirkeln. Av Bertolt Brecht. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Börje Ahlstedt, Kjell Bergqvist, Christian Berling, Margareta Byström, Axel Düberg, Agneta Ehrensvärd, Jan Jönsson, Michael Kallaanvaara, Tommy Körberg, Irene Lindh, Jan Nyman, Gunilla Olsson, Robert Panzenböck, Urban Sahlin, Tommy Wilhelmsén, Marina Bugarski/John Osser/Stefan Larsson, Hasse Göth, Tanju Sahiner, Peter Strandberg, Abdalla Allafi, Björn Werner. Programblad med rollista

 

TP.2707 1977 Kritcirkeln. Av Bertolt Brecht. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Börje Ahlstedt, Kjell Bergqvist, Christian Berling, Margareta Byström, Axel Düberg, Agneta Ehrensvärd, Michael Kallaanvaara, Tommy Körberg, Irene Lindh, Jan Nyman, Gunilla Olsson, Robert Panzenböck, Urban Sahlin, Björn Strand, Jan Waldekranz, Tommy Wilhelmsén, Marina Bugarski/John Osser/Stefan Larsson, Hasse Göth, Tanju Sahiner, Peter Strandberg, Abdalla Allafi, Björn Werner. Fyrsidigt programblad med rollista

 

TP.2267 1981-1982 Nya Processen. Av Peter Weiss. Regi: Peter Weiss. Medverkande: Stellan Skarsgård, Margareta Byström, Malin Ek, Aino Taube, Anita Wall, Christian Berling, Ulf Johanson, Jan Blomberg, Björn Gustafson, Axel Düberg, Michael Kallaanvaara, Rico Rönnbäck, Kristina Adolphson, Hans Strååt, Segol Mann, Inga-Lill Åhström. Arbetsbok inför premiären.  
TP.1982 1977 Kastrater. En romantisk berättelse av Sven Delblanc. Musik: Daniel Bell. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Hans Strååt, Ulla Sjöblom, Helena Brodin, Göran Graffman, Peder Falk, Jan Nyman, Heinz Hopf, Stellan Skarsgård, Peter Andersson, Agneta Ehrensvärd, Malin Ek, Sture Hovstadius, Johann Neuman, Jan Gunnar Bergsten, Mikael Håkansson, Kaj Nuora, Linda Krüger, Kurt Johansson, Frank Bruzelius, Sven Cederö, Roger Karlsson, Urban Eriksson, Lars Gunnar Persson. Fyrsidigt programblad.  
TP.2704 1977 Kastrater. En romantisk berättelse av Sven Delblanc. Musik: Daniel Bell. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Hans Strååt, Ulla Sjöblom, Helena Brodin, Göran Graffman, Peder Falk, Jan Nyman, Heinz Hopf, Stellan Skarsgård, Peter Andersson, Agneta Ehrensvärd, Malin Ek, Sture Hovstadius, Johann Neuman, Jan Gunnar Bergsten, Mikael Håkansson, Kaj Nuora, Linda Krüger, Kurt Johansson, Frank Bruzelius, Sven Cederö, Roger Karlsson, Ulf Nilsson, Lars Gunnar Persson. Fyrsidigt programblad.  
TP.1983 1977 Erik XVI. Av August Strindberg. Musik Daniel Bell. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Thommy Berggren, Börje Ahlstedt, Georg Årlin, Peter Luckhaus, Jan Jönson, Birger Malmsten, Gunilla Olsson, Pernilla Wennerlind/Lise-Lott Hjelm, Martin Forsén/Helena Oreland, Sif Ruud, Katarina Gustafsson, Towe Lindblom/Åsa Sedelius, Jan Blomberg, Jonas Bergström, Aino Taube, Per Sjöstrand, Rolf Adolfsson, Sture Ericson, Dennis Dahlsten, Oscar Ljung, Segol Mann, Börje Mellvig, Tommy Wilhelmsén, Yvonne Elgstrand. + Borgare, soldater, lakejer m.fl. Fyrsidigt programblad.  
TP.2706 1977 Erik XVI. Av August Strindberg. Musik Daniel Bell. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Thommy Berggren, Börje Ahlstedt, Palle Gradinsky, Peter Luckhaus, Jan Jönson, Birger Malmsten, Gunilla Olsson, Pernilla Wennerlind/Lise-Lott Hjelm, Martin Forsén/Helena Oreland, Ellika mann, Katarina Gustafsson, Towe Lindblom/Åsa Sedelius, Jan Blomberg, Jonas Bergström, Aino Taube, Per Sjöstrand, Rolf Adolfsson, Sture Ericson, Dennis Dahlsten, Oscar Ljung, Segol Mann, Börje Mellvig, Tommy Wilhelmsén, Yvonne Elgstrand. + Borgare, soldater, lakejer m.fl. Fyrsidigt programblad.  
TP.2708 1977 Stiftelsen. En legend av Antonio Buero Vallejo. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Stellan Skarsgård, Ewa Fröling, Allan Edwall, Jan Blomberg, Mathias Henrikson, Lars Amble, Åke Lagergren, Börje Mellvig, Björn Strand, Mats Pontén, Hans Henriksson. Fyrsidigt programblad.  
TP.2709 1977 Pejlingar. Text av William Shakespeare. Urval och scenisk bearbetning och regi: Donya Feuer. Musik: Ole Lützow-Holm. Medverkande Karin Kavli och Anita Molander.  
TP.1984 1978 I väntan på Godot. Av Samuel Beckett. Översättning: Lill-Inger och Göran O. Eriksson. Regi: Jackie Söderman. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Jan-Olof Strandberg, Urban Sahlin, Hans Strååt, Christer Sandqvist/Dick Nystedt/Roger Ljungström. Tvåsidigt programblad. Något sämre kvalité.  
TP.1985 1979 Dramaten våren 1979 program för Stora scenen, Lilla scenen, Målarsalen, Fyran och Nybropaviljongen  
TP.1986 1979 Lika för lika. Av William Shakespeare. Musik: Arne Mellnäs. Regi: Donya Feuer. Medverkande: Ewa Fröling Harriet Andersson, Anita Molander, Barbro Hiort af Ornäs, Per Myrberg, Anders Ahlbom, Frank Sundström, Peter Andersson, Sten Johan Hedman, Rolf Adolphsson, Rico Rönnbäck, Jan Nyman Axel Düberg, Björn Gustafsson, Håkan Bjerking, Bengt Eriksson, Thorsten Laxvik, Ulf Montán. Fyrsidigt programblad.  
TP.1987 1979 Smutsig byk. Av Tom Stoppard. Översättning och mellanspelet Skitsnack av Lars Björkman. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Anita Wall, Christian Berling, Gösta Prüzelius, Birger Malmsten,    Jan-Olof Strandberg, Mona Andersson, Göte Grefbo, Hans Sundberg, Dennis Dahlsten, Hans Strååt.Tvåsidigt program. Veck.  
TP.1988 1979 Kollontaj. Av Agneta Pleijel. Musik: Daniel Bell. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Margareta Krook, Mathias Henrikson, Ingvar Kjellson, Carl-Axel Heiknert, Rolf Skoglund, Jan Blomberg, Peter Andersson, Ulla Sjöblom, Oscar Ljung, Rico Rönnbäck, Lauritz Falk, Per Myrberg, Katarina Gustafsson, Palle Granditsky, Rolf Adolfsson, Vlado Juras, Martin Slaatto, Jan Gunnar Bergsten, Lars Amble, Marie Göranzon, Anders Ahlbom, Anita Molander, Irene Lindh, Anneli Martini, Segol Mann, Olle Hilding, Pierre Wilkner, Gertrud Mariano, Anders Esphagen, Roland Åblad, Hans Åke Ohlson, Bertil Norberg, Johan Kjellgren, Dag Werle. Fyrsidigt program. Veck.  
TP.1989 1979 Vem är rädd för Virginia Woolf ? Av Edward Albee.Översättning: Sven Barthel. Regi: Jan Lewin. Medverkande: Irma Christenson, Sven Lindberg, Lil Terselius, Hans Klinga  
TP.1990 1979 Herrn går på jakt. Av Georges Feydeau. Översättning: Karl Sjunneson. Regi: Palle Granditsky. Medverkande: Ingvar Kjellson, Irene Lindh, Mathias Henrikson, Carl Billquist, Gunn Wållgren, Dora Söderberg, Rico Rönnbäck, Lauritz Falk, Anders Heribertson, Anders Esphagen  
TP.2757 1979 Kärleksköpet. Av Stève Passeur. Bearbetning och regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Anita Björk, Ulf Johansson, Göran Graffman, Georg Årlin, Örjan Ramberg, Barbro Hjort af Ornäs, Agneta Ehrensvärd, Birger Malmsten, Margaretha Byström, Stefan Wernström, Jill Jonsson, Gunnar Rundqvist  
TP.2758 1979 Barnet. Bearbetning för Dramaten av Margareta Garpe. Regi: Barbro Larsson. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Lill Terselius, Jonas Bergström, Tomas Pontén, Barbro Hiort af Ornäs, Oscar Ljung, Agneta Ehrensvärd, Svea Holst Widén, Maria Dahlberg, Helena Jelicic, Jessica Johansson  
TP.2813 1979 Hur kan du Meier. Av Franz Xavir Kroetz. Regi: Staffan Roos. Medverkande: Mona Malm, Jan Blomberg, Jan Waldekranz, Gertrud Mariano                                                                                                                                                     Trettondagsafton. Av William Shakespeare. Musik: Daniel Bell. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Heinz Hopf, Jonas Bergström, Lauritz Falk/Birger Malmsten, Jan Jönsson, Göran Graffman, Ulf Johanson, Sven Lindberg, Jan-Olof Strandberg, Jan Jönsson, Ingvar Kjellson, Birger Malmsten, Olle Hilding, Lil Terselius, Bibi Andersson, Solveig Ternström, Segol Mann, Jan Nyman, Anna von Rosen, Karin Hörberg, Peter Thelin, Jörgen Düberg. Pjäsen hade premiär år 1975.  
TP.2759 1979 Mannen på trottoaren. Av Anders Ehnmark & P. O. Enquist. Regi: Staffan Roos. Musik: Pink Floyd. Medverkande: Pontus Gustafson, Jan Blomberg, Axel Düberg, Mona Malm, Anders Ahlbom, Sten Johan Hedman, Kristina Adolphson, Allan Edwall, Sif Ruud, Marie Göranzon, Frank Bruzelius, Hans Ledel  
TP.2760 1980 Orestes. Av Lars Norén. Regi: Gunnel Lindblom. Musik: György Ligeti. Medverkande: Pontus Gustafson, Ingrid Boström, Tor Isedal, Kristina Adolphson, Christian Berling, Marianne Karlbeck, Björn Strand, Olof Willgren, Björn Jonzon, Gerd Andersson, Yvonne Elgstrand, Anita Molander, Lena Strömdahl, Sture Hovstadius, Tage Severin, Gertrud Mariano, Annika Renström, Eva Strandin  
TP.1991 1980 Hustruskolan. Av Molière. Översättning: Lars Forssell. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Allan Edwall, Lena Nyman, Björn Gustafson/Sten Johan Hedman, Curie Nordwall, Stellan Skarsgård, Carl-Axel Heiknert, Olle Hilding, Oscar Ljung,Nils Eklund, Anders Heribertson, Johnny Rosén  
TP.2761 1980 Hustruskolan. Av Molière. Översättning: Lars Forssell. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Allan Edwall, Lena Nyman, Björn Gustafson/Sten Johan Hedman, Curie Nordwall, Stellan Skarsgård, Carl-Axel Heiknert, Olle Hilding, Oscar Ljung, Stig Ossian Ericson, Anders Heribertson, Johnny Rosén  
TP.2762 1980 Svek. Av Harold Pinter. Regi: Jan-Olof Strandberg. Medverkande: Marie Göranzon, Per Myrberg, Lars Amble, Attila Vajk  
TP.2763 1980 Kära lögnare. Av Jerome Kilty. Regi: Frank Sundström. Medverkande: Ingvar Kjellson, Anita Björk  
TP.2764 1980 Samtalet med Leopardi. Av Anders Ahlbom. Musik: Jean Billgren. Näsan och bilderna i programmet år gjorda av Eleonora Holmström. I rollen som X Anders Ahlbom.  
TP.2765 1980 Lycko-Pers resa. Av August Strindberg. Regi: Anders Ahlbom. Medverkande: Tor Isedal. Johan Gulbrandsen,  Linda Krüger, Rico Rönnbäck, Kristina Adolphson, Agneta Ehrensvärd  
TP.2766 1980 Brott och brott. Av August Strindberg. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Jan Malmsjö, Kerthi Kulle, Sanna Hultman/Renate Bühler, Stellan Skarsgård, Solveig Ternström, Birgitta Valberg, Gösta Prüzelius, Mikael Kallaanvaara, Björn Gustafson, Peter Andersson, Linda Krüger, Jan Gunnar Bergsten, Börje Krüger, Kurt Johansson Ann-Sophie Kyhlin, Gabriella Mariano, Ewa Hedberg, Torbjörn Stockenborn, Nils Wärner Larsson, Roland Åblad  
TP.1992 1980 Fysikerna. Av Friedrich Dürrenmatt. Översättning: Bengt Anderberg. Scenbearbetning och Regi: Per Sjöstrand. Medverkande: Karin Kavli, Aino Taube, Katarina Gustafsson, Gösta Prüzelius, Göthe Grefbo, Fredrik Ohlsson, Ingvar Kjellson, Per Myrberg, Segol Mann, Birgitta Andersson, Torbjörn Skarsgård/ Torkel Skarsgård, Matti Bye/Fredrik Myrberg/ Christer Sandqvist, Mats Ljunglöf/Dick Nystedt/ Ola Strangeways, Jan Nyman, Attila Vajk, Anders Esphagen  
TP.1332 1980 Richard 111. Av William Shakespeare. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Mathias Henrikson, Dennis Dahlsten, Anita Wall, Margareta Byström, Lakke Magnusson, Pontus Gustafson, Axel Düberg, Gösta Prüzelius, Carl Billquist, Ulla Sjöblom, Rolf Skoglund, Peter Andersson, Urban Sahlin, Christian Berling, Aino Taube, Linda Krüger, Rico Rönnbäck, Åke Lagergren, Birger Malmsten, Michael Kallaanvaara, Örjan Ramberg, Segol Mann, Jan Kreigsman, Stefan Wernström, Benny Fehér/Mats Ljunglöf, Ola Strangeways, Stefan Lindberg/ Erik Roxström/Carlo Schmidt, Adam Axelzon/Joakim Bergström/ Andreas Henriksson, Liselott Hjelm/Anna Glennstål.   
TP.2771 1980 Oidipussagan. En samproduktion mellan Dramaten och Marionetteatern. Regi: Michael Meschke. Masker och kostymer: Lennart Mörk. Medverkande: Jonas Bergström, Jan Blomberg, Lilian Dahlgren, Palle Gradinsky, Marie Göranzon, Mathias Henrikson, Irene Lindh, Jan Malmsjö, Robert Panzenböck, Carina Rosén, Ulla Sjöblom, Jan-Olof Strandberg, Frank Sundström, Birgitta Valberg, Sif Ruud  
TP.1334 1980-1981 Sista sommaren. Av Ernest Thompson. Översättning: Per Erik Wahlund.  Regi: Bo Widerberg.  Medverkande: Ingvar Kjellson, Birgitta Valberg, Christina Carlwind, Jonas Bergström, Martin Ostby, Urban Sahlin.   
TP.2767 1980-1981 Sista sommaren. Av Ernest Thompson. Översättning: Per Erik Wahlund.  Regi: Bo Widerberg.  Medverkande: Ingvar Kjellson, Gunn Wållgren, Christina Carlwind, Jonas Bergström, Martin Ostby, Urban Sahlin.   
TP.2772 1980-1981 Moliére. Bearbetning av Michael Lessac och Peter Luckhaus efter Bulgakovs Moliére eller Hycklarnas förbund. Musik: Jean Billgren. Regi: Peter Luckhaus. Medverkande: Linda Krüger, Vlado Juras, Lotta Harryson, Marie Molander, Ulf Johanson, Margaretha Byström, Malin Ek, Åke Lagergren, Christina Carlwind, Urban Sahlin, Anders Ahlbom, Agneta Ehrensvärd, Peter Olsson, Ditte Krestesen, Rolf Skoglund, Johan Gulbrandsen, Rico Rönnbäck, Michael Kallaanvaara, Carl Carlswärd, Dennis Dahlsten, Lars Olsson, Claes Snell  
TP.1868 1980-1981 Påsk. Av August Strindberg. Regi: Donya Feuer. Medverkande: Aino Taube, Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Kristina Adolphson, Stellan Skarsgård, Ernst Günther, Katarina Fridell  
TP.2773 1980-1981 Alkemisten. Av Ben Jonson. Regi och bearbetning: Staffan Roos. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Axel Düberg, Örjan Ramberg, Jan Waldekranz, Mona Malm, Lil Terselius, Lena Olin, Roland Åblad  
TP.2774 1980-1981 Moderskärlek/Leka med elden. Av August Strindberg. Regi: Granditsky. Medverkande: Barbro Hiort af Ornäs, Lena Strömdahl, Anita Molander, Anita Wall, Carl Billquist, Per Mattsson, Hans Klinga  
TP.2775 1980-1981 Mörkläggning. Av Howard Barker. Översättning och regi: Barbro Larsson. Musik: Hans Granström.  Medverkande: Gunilla Olsson, Marika Lindström, Ingvar Hirdwall, Rolf Adolfsson, Bengt Brunskog, Björn Gustafson Monika Edwardsson, Nils Eklund, Sture Hovstadius, Bo Lindström, Georg Årlin, Gerthi Kulle, Gudmar Wivesson, Björn Strand, Göte Grefbo, Juan Casanova, Lennart Forss, Tommy Ringart  
TP.1993 1981 Lejon i övergångsåldern. Av Erland Josephson. Regi: Barbro Larsson. Medverkande: Björn Gustafson, Margareta Byström, Mathias Henrikson, Ingvar Hirdwall, Tomas Pontén, Sten Johan Hedman, Solveig Ternström, Gerthi Kulle  
TP.1994 1981 Påsk. Av August Strindberg. Regi: Donya Feuer. Medverkande: Aino Taube, Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Kristina Adolphson, Stellan Skarsgård, Ernst Günther, Katarina Fridell  
TP.2768 1981 Paradisbarnen. Av Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux och Staffan Roos. Regi: Staffan Roos. Medverkande: Mona Malm, Lil Terselius, Örjan Ramberg, Axel Düberg, Lena Olin, Jan Waldekranz, Björn Jonzon, Bertil Norberg, Jan Blomberg  
TP.2769 1981 Kamraterna. Av August Strindberg. Regi: Lars Göran Carlson. Musik och bearbetning Daniel Bell. Medverkande: Jonas Bergström, Ingrid Boström, Agneta Ehrensvärd, Gudmar Wivesson, Axel Düberg, Marian Gräns, Lena Strömdahl, Monica Edwardsson, Peter Andersson, Christina Carlwind, Michael Riise, Katarina Weidhagen  
TP.2770 1981 Sumphönan eller Drömmen om ett annorlunda liv. Sfärisk tragedi av Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Musik: Daniel Bell. Regi och bearbetning: Katarina Sjöberg. Medverkande: Marika Lindström, Mathias Henrikson, Georg Åhrlin, Rolf Adolfsson, Gurie Nordwall, Bengt Brunskog, Fredrik Ohlsson, Gertrud Mariano, Åke Lagergren, Rico Rönnbäck, Olof Lundström, Hans Göth, Per Janwald, Juan Casanova, Dick Nystedt  
TP.2776 1981 Holländarn. Av August Strindberg. Regi: Lars Göran Carlson. Musik: Daniel Bell. Medverkande: Palle Granditsky, Marika Lindström, Birgitta Valberg, Hans Sundberg, Gertrud Mariano  
TP.2777 1981 Porträtt av en konstnär som ung man. En audiovisuell scenisk aktion byggd på Strindbergs ungdomsbrev av Per Verner-Carlsson. Regi och scenografi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Stellan Skarsgård  
TP.2778 1981 Vi ses i Berlin. Intermezzo på gränsen. Textunderlag: August Strindberg, Margaretha Byström och Solveig Ternström. Iscensättning: Donya Feuer och Lennart Mörk. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Christian Berling, Margaretha Byström, Sten Johan Hedman, Solveig Ternström, Jan Waldekranz  
TP.2779 1981 Amerika. Av Franz Kafka. Regi: Katarina Lahti. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Rolf Adolfsson, Olof Willgren, Per Myrberg, Bengt Brunskog, Frank Sundström, Peter Luckhaus, Ingrid Boström, Suzanne Ernrup, Gerthi Kulle, Marika Lindström, Solveig Ternström, Jean Billgren, Johan Klintberg  
TP.2780 1981 Läkare. Av Rolf Hochhuth. Regi Staffan Roos. Medverkande: Gunnel Lindblom, Irene Lindh, Barbro Hiort af Ornäs Mathias Henrikson, Per Sjöstrand, Bengt Brunskog, Per Myrberg, Anders Ahlbom, Johan Hedenberg, Göran Graffman, Olof Lindström, Palle Granditsky, Åke Lagergren   
TP.2781 1981 3 x Beckman. Av Erik Beckman. Urpremiär på Fyran 17 september 1981. Regi och scenografi: Per Verner-Carlsson. Marockanska statens symfoniorkester. Dirigent: Peter Andersson.                                                                                              Duva på vårt sätt. Medverkande: Gösta Prüzelius, Solveig Ternström, Peter Andersson.                                               Gipshanden eller arvet efter herr Moeck i Europa. Medverkande: Hans Sundberg, Gösta Prüzelius, Solveig Ternström, Peter Andersson, Kurt Johansson, Börje Krüger  
TP.2782 1981 Fåret. Av Stanislav Stratiev. Regi: Barbro Larsson. Medverkande: Ingvar Hirdwall, Johan Hedenberg, Lasse Pöjsti/ Nils Eklund, Sten Johan Hedman, Björn Gustafson, Rolf Adolfsson, Ingvar Kjellson, Sven Lindberg, Anita Wall, Ulf Johanson, Bengt Brunskog, Lil Terselius, Agneta Ehrensvärd, Jan Waldekranz, Mathias Henrikson, Åke Lagergren, Johan Hedenberg, Istvan Lakatos/Daniel Osser/Mattias Krook, Juan Casanova, Jean Chapou, Bertil Lund, Torsten Svensson, Lennart Zacharias  
TP.2783 1981 Tsaren. Av Arne Törnqvist. Regi: Per Sjöstrand. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Axel Düberg, Gerd Hagman, Hans Sundberg, Lauritz Falk, Rico Rönnbäck, Anders Ahlbom, Olof Lundström, Malin Ek, Göthe Grefbo, Dennis Dahlsten, Attila Vajk, Roland Bohlin, Gertrud Mariano, Jeanette Mårtensson, Katarina Weidhagen, Lars Winerdal, Ulf von Zweigbergk  
TP.1333 1981-1982 Från regnormarnas liv. Av Per Olov Enquist. Regi: Ernst Günther. Medverkande: Anita Björk, Georg Årlin, Jan Blomberg, Dora Söderberg                                      
TP.814 1982 Mumintroll i kulisserna. av Tove Jansson. Regi: Vivica Bandler. Medverkande: Peter Andersson. Marie Göranzon, Carl Billquist, Gudmar Wivesson, Gunilla Olsson, Lil Terselius, Ulla Sjöblom, Sven Lindberg, Jan Nyman, Lakke Magnusson, Oscar Ljung, Rolf Skoglund, Erna Tauro  
TP.2785 1982 Juno och påfågeln. Av Sean O´Casey. Regi: Bo Widerberg. Medverkande: Sven Lindberg, Birgitta Valberg, Jan Waldekranz, Lena Olin, Urban Sahlin, Ulla Sjöblom, Nils Eklund, Barbro Hiort af Ornäs, Jonas Bergström, Hans Klinga, Örjan Ramberg, Anita Molander, Johan Widerberg, Birger Malmsten, Michael Kallaanvaara, Johnny Rosén, Agneta Ehrensvärd, Gertrud Mariano, Juan Casanova, Rakel Granditsky, Björn Jonzon, Börje Krüger, Ann-Sofie Kylin, Gabriella Mariano, Maria Johansson  
TP.2786 1982 Klassfiende. Av Nigel Williams. Regi: Håkan Bjerking. Medverkande: Gudmar Wivesson, Rolf Skoglund, Peter Stormare, Johan Hedenberg, Peter Andersson, Lakke Magnusson, Göran Graffman  
TP.2787 1982 Kajakkvinnan. Av Per Verner-Carlsson. Regi och scenografi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Marie Göranzon, Red Mitchell, Nisse Sandström, Rune Carlsson  
TP.1995 1982 Colombine dufvan från Skåne. Av Carl Jonas Love Almqvist. Musik: C. J. L. Almqvist och Daniel Bell. Regi: Katarina Sjöberg. Medverkande: Maria Johansson, Jan Waldekranz, Ulf Johanson, Kristina Adolphson, Gerthi Kulle, Christer Karlsson, Anders Nilsfors. Musiker: John Kongshaug, Sara Wiik, Claes Hellman  
TP.1996 1982 Ambassadören. Av Slawomir Mrozek. Översättning: Magdalena Pietruska och Carl-Edvard Nattsén. Regi: Lars Göran Carlson. Medverkande: Jarl Kulle, Irene Lindh, Kjell Bergqvist, Axel Düberg, Per Sjöstrand, Jean Chapou, Bertil Norberg  
TP.2788 1982 Svinstian. Av Ricardo Spanni. Iscensättning och scenarrangemang: Thommy Berggren. Scenografi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Thommy Berggren  
TP.2789 1982 Stort och smått. Av Botho Strauss. Regi: Barbro Larsson. Medverkande: Solveig Ternström, Marika Lindström,  Christian Berling, Iwa Boman, Aino Taube, Frank Sundström, Rolf Adolfsson, Johan Lindell, Lena Olin, Birger Malmsten, Tuncel Kurtiz, Rakel Granditsky, Sten Johan Hedman, Hans Strååt, Johan Lindell,  
TP.2794 1982 Mästaren och Margarita. Efter Michail Bulgakovs roman. Regi: Peter Luckhaus. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Örjan Ramberg, Rolf Skoglund, Margaretha Byström, Jan Blomberg, Stellan Skarsgård, Vlado Juras, Lisbeth Zachrisson, Carl Carlswärd, Gudmar Wivesson, Johan Hedenberg, Christian Berling, Frank Sundström, Palle Granditsky  
TP.2795 1982 Porträtt. Dansdrama kring födelse och död med Kari & Karin. Scenografi: Lennart Mörk. Inspicient: Ulla Cederlund Musiktekniker: Tryggve Ljungblom. Ljussättning: Klas Möller.                                                                                                                             Den döende svanens Liv. Idé och koreografi: Kari Sylwan. Musik: Julius Jacobsen pianoimprovisationer samt musik av Camille Saint  Saens och Gustav Mahler                                                                                                                                                               Ur gyttret. Ide och koreografi: Karin Thulin. Texter: Samuel Beckett. Musik: Ture Rangström, Mikis Theodorakis, Giacomo Puccini. Vågen av Jean Billgren  
TP.2269 1982-1983 Program nr. 2 1982-1983.                                                                                                                                                    Senecas död. Av Sven Delblanc. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Gösta Prüzelius, Ingvar Kjellson, Gerd Hagman, Peter Andersson, Marie Göranzon, Birgitta Valberg, Göran Graffman, Peter Stormare, Andrea Bodekull, Kaj Nuora, Jonas Bergström, Olof Lundström. På Lilla scenen  
TP.1997 1982-1983 Program nr.5 1982-1983.                                                                                                                                                           Två herrars tjänare. Av Carlo Goldini. Översättning: Eva Alexanderson. Scenbearbetning och regi: Per Sjöstrand. Medverkande: Kjell Bergqvist, Ingrid Boström, Anita Wall, Lauritz Falk, Lena Olin, Carl Billquist, Jan Waldekranz, Nils Eklund, Hans Klinga, Attila Vajk, Christer Karlsson, Anders Nilsfors  
TP.2784 1982 Två herrars tjänare. Av Carlo Goldini. Översättning: Eva Alexanderson. Scenbearbetning och regi: Per Sjöstrand. Medverkande: Kjell Bergqvist, Ingrid Boström, Anita Wall, Lauritz Falk, Lena Olin, Carl Billquist, Jan Waldekranz, Nils Eklund, Hans Klinga, Attila Vajk, Christer Karlsson, Anders Nilsfors  
TP.1998 1982-1983 Måsen. Av Anton Tjechov. Översättning: Astrid Baecklund och Herbert Grevenius. Regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Anita Björk, Stellan Skarsgård, Hans Strååt, Marie Göranzon, Axel Düberg, Kristina Adolphson, Irene Lindh, Ulf Johanson, Jan Malmsjö, Björn Gustafson, Richard Looft, Pia Wigren, Gertrud Mariano  
TP.1335 1982-1983 Natten är dagens mor. Av Lars Norén. Regi: Göran Graffman. Medverkande: Margareta Byström, Ingvar Kjellson, Örjan Ramberg, Per Mattsson  
TP.2268 1982-1983 Program nr. 6 1982-1983.                                                                                                                                                   Stormen. Av William Shakespeare. Musik: Daniel Bell. Regi: Göran Järvefelt. Medverkande: Ingvar Kjellson, Maria Johansson, Mathias Henrikson, Johan Hedenberg, Pierre Wilkner, Gösta Prüzelius, Pontus Gustafson, Jonas Bergström, Oscar Ljung, Birger Malmsten, Mikael Rundqvist, Olof Lundström, Åke Lagergren, Stanislav Brozowski, Jan Nyman, Joan Dahlgren, Anita Molander, Lisbeth Zachrisson/Gerthi Kulle  
TP.2790 1983 Memoarer. En pjäs om Sarah Bernhardt. Av John Murrell. Regi: Palle Granditsky. Medverkande: Karin Kavli, Mathias Henrikson  
TP.2791 1983 En stilla stund. Av Gudmundur Steinsson. Regi: Staffan Roos. Medverkande: Sven Lindberg, Harriet Andersson, Pontus Gustafson, Suzanne Ernrup, Maria Johansson, Frank Sundström, Sif Ruud, Gudmar Wivesson, Pelle Höjer  
TP.2792 1983 Cyrano. Av Edmond Rostand. Musikalisk ledning: Nisse Sandström. Regi: Per Verner-Carlsson. Medverkande: Jarl Kulle, Jan Waldekranz, Olof Lundström, Gösta Prüzelius, Peter Andersson, Johan Lindell, Axel Segerström, Jan Nyman, Sten Johan Hedman, Åke Lagergren, Hans Sundberg, Björn Strand, Lakke Magnusson, Johan Hedenberg, Jan de Laval, Pierre Wilkner, Berndt Taengh, Mikael Rundquist, Rolf Skoglund, Peter Stormare, Kaj Nuora, Göthe Grefbo, Lil Terselius, Aino Taube, Iwa Boman, Gerd Hagman, Jonna Arb, Joan Dahlgren, Kristin Kåge  
TP.2793 1983 Dödsdansen. Av August Strindberg. Regi: Göran Graffman. Medverkande: Keve Hjelm, Margareta Krook, Jan Blomberg, Sissela Kyle  
TP.2796 1983 Lützen. Av Gunnar Ohrlander. Regi: Lars Göran Carlson. Musik: Ketil Hvoslef. Medverkande: Peter Stormare, Pierre Wilkner, Christian Berling, Johan Hedenberg, Johan Dahlgren-Lundin, Ewa Fröling, Gert Fylking, Rolf Skoglund, Frank Sundström, Lakke Magnusson, Jan Nyman, Pontus Gustafson, Göthe Grefbo, Johan Lindell, Christer Karlsson, Anders Nilsfors, Carl Dunér, Lars Söderman  
TP.2797 1983 Chikanen. En pastoral av Edward Bond. Musik: Jean Billgren. Regi: Peter Luckhaus. Medverkande: Per Myrberg, Irma Christenson, Irene Lindh, Birgitta Valberg, Hans Klinga, Lena Olin, Peter Andersson, Olof Widgren, Sten Johan Hedman, Oscar Ljung, Dora Söderberg, Berndt Taengh, Rabbe Söderberg, Jean Chapeau, Harald Berndtson, Kenth Rönnlund   
TP.2799 1983 Klas Klättermus. Och de andra djuren i Hackebackeskogen av Thorbjörn Egner. Musi:kalisk ledning Daniel Bell. Regi: Jackie Söderman. Medverkande: Johan Lindell, Lil Terselius, Lasse Pöysti, Betty Tuvén, Fredrik Ohlsson, Pierre Wilkner, Axel Segerström, Magnus Ehrner, Pelle Höjer, Mathias Boström, Susanna Bremberg, Gabriella Bergström, Josefine Ryde, Linda Boström, Johanna Kulle-Nygren, Ingrid Boström, Sigge Fürst, Aino Taube, Jakob Stefansson, Andreas Henrikson, Maja Jalamo, Katarina Gustafsson, István Lakatos, Jonas Qviström, Jenny Qviström, Mathias Krook, Andreas Bergström, Moa Luckhaus, Linus Målefors-Öberg, Thomas Orre, Josefin Kulle-Nygren, Martin Qviström, Marcus Fröjd, Marja Lindkvist, Pelle Nordberg, Elin Nordberg, Emilie Henrikson, Love Nordberg-Söderström, David Mariano, Josef Wärmländer, Mathias Bergström, Anniela Sundström, Niklas Bandobranski, Malin Nyberg, Christoffer Sundström, Bim Sjunneson, Rolf Adolfsson, Gerthi Kulle, Björn Strand, Joan Dahlgren-Lundin  
TP.2800 1983 Top Girls. Av Caryl Churchill. Regi: Gun Jönsson. Medverkande: Anita Wall, Ingrid Boström, Margaretha Byström, Gerthi Kulle, Kristina Adolphson, Katarina Gustafsson, Anita Molander,  
TP.2270 1983-1984 Program nr. 5 1983-1984.                                                                                                                                                        Hans Nåds Testamente. Av Hjalmar Bergman. Musik: Ralph Lundsten. Scenografi och Kostym: Yngve Gamlin. Regi: Palle Granditsky. Medverkande: Ulf Johansson, Karin Kavli, Olof Lundström, Gerd Hagman, Mathias Henrikson, Hans Strååt, Magnus Ehrner, Gudmar Wivesson, Maria Johansson, Birger Malmsten, Hans Sundberg, Axel Düberg  
TP.2798 1983-1984 Program nr. 5 1983-1984.                                                                                                                                                        Hans Nåds Testamente. Av Hjalmar Bergman. Musik: Ralph Lundsten. Scenografi och Kostym: Yngve Gamlin. Regi: Palle Granditsky. Medverkande: Ulf Johansson, Karin Kavli, Olof Lundström, Marie Göranzon, Mathias Henrikson, Hans Strååt, Magnus Ehrner, Gudmar Wivesson, Maria Johansson, Birger Malmsten, Hans Sundberg, Axel Düberg  
TP.2271 1983-1984 Program nr. 10 1983-1984.                                                                                                                                                          En sommardag. Av Slawomir Mrozek. Regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Lars Amble, Jan Malmsjö, Marie Göranzon. Inklistrad biljett.  
TP.585 1984 The shool for scandal. Av Richard Brinsley Sheridan. Gästspel. Dramaten i samarbete med The British Council. Regi: John Barton och Peter Stevenson. Medverkande: Donald Sinden, Philomena Mc Donagh, Julia Josephs, John McCallum, David Yelland, Mark Sinden, Googie Withers, Dulcie Gray, Ken Wynne, Richard Kane, Bill Fraser, Stephen Jacobs, Arnold Yarrow, John Tordoff, John Cunningham, Robert Aldous, James Curran, Barrie Wilmore, Annee Blott, Maralyn Heathcock,  
TP.1336 1984 Kung Lear. Av William Shakespeare. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande:Jarl Kulle, Margaretha Byström, Ewa Fröling, Lena Olin, Jan-Olof Strandberg, Börje Ahlstedt, Per Myrberg, Mathias Henrikson, Tomas Pontén, Per Mattsson, Peter Stormare, Olof Lundström, Lakke Magnusson, Johan Lindell, Oscar Ljung, Hans Strååt, Birger Malmsten, Rolf Skoglund, Frank Sundström, Pierre Wilkner, Jan Nyman, Dennis Dahlsten + svensk översättning av hela pjäsen 150 sidor.

    80

TP.1999 1984 Kung Lear. Av William Shakespeare. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande:Jarl Kulle, Margaretha Byström, Ewa Fröling, Lena Olin, Jan-Olof Strandberg, Börje Ahlstedt, Per Myrberg, Mathias Henrikson, Tomas Pontén, Per Mattsson, Peter Stormare, Olof Lundström, Lakke Magnusson, Peter Andersson, Oscar Ljung, Hans Strååt, Birger Malmsten, Rolf Skoglund, Frank Sundström, Gudmar Wivesson, Jan Nyman, Dennis Dahlsten, Pierre Wilkner. Fyrsidigt programblad.  
TP.2801 1984 Kung Lear. Av William Shakespeare. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Jarl Kulle, Margaretha Byström, Lena Olin, Ewa Fröling, Börje Ahlstedt, Jan Olof Strandberg, Per Myrberg, Tomas Pontén, Peter Stormare, Olof Lundström, Mathias Henrikson, Per Mattsson, Rolf Skoglund,  
TP.2000 1984 The School for Scandal. A comedy by Richard Sheridan. Dramatiska teatern i samarbete med The British Council. Gästspel på Stora scenen 16-18/5 1984. Regi: John Barton och Peter Stevenson.  Medverkande: Donald Sinden, Philomena Mc Donagh, Julia Josephs, John McCallum, David Yelland, Mark Sinden, Googie Withers, Dulcie Gray, Ken Wynne, Richard Kane, Bill Fraser, Stephen Jacobs, Arnold Yarrow John Tordoff, John Cunningham, Robert Aldous, James Curran, Barrie Wilmore, Annee Blott, Maralyn Heathcock  
TP.2806 1984 Tryggare kan ingen vara. Av Raymond Briggs. Regi: Peter Luckhaus. Medverkande: Ingvar Kjellson, Irma Christenson, Anders Nilsfors  
TP.2802 1984 Master Harold. Av Athol Fugard. Regi: Hans Klinga. Medverkande: Björn Gustafson, Anders Nyström, Pontus Gustafson  
TP.2803 1984 Höga berg och låga kullar. Av Werner Aspenström. Scenografi och regi: Staffan Westerberg. Musik: Daniel Bell. Medverkande: Ulf Johanson, Birgitta Valberg, Jan Blomberg, Inger Jalmert-Moritz  
TP.2804 1984 En talande tystnad. Av Erland Josephson. Regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Irene Lindh, Marie Göranzon, Irma Christenson, Gerd Hagman, Lil Terselius, Helena Brodin, Göran Graffman, Sten Johan Hedman, Jan Blomberg Musik: Nisse Sandström, JS Bach, H. Purcell   
TP.2805 1984 Det egendomliga trollet. Ett teateräventyr av Staffan Westerberg efter en saga av Hjalmar Bergman.                   Regi, scenografi och kostym Staffan Westerberg. Musik: Daniel Bell. Medverkande: Ulf Johanson, Katarina Fridell, Inger Jalmert-Moritz, Catharina Alinder, Lars Bergström, Hans Ledel, Daniel Bell  
TP.2808 1984 Fruktan - Hopp. Av Franz Xaver Kroetz. Regi: Börje Ahlstedt. Medverkande: Kristina Adolphson, Agneta Ehrensvärd, Katarina Gustafsson, Christian Berling, Magnus Ehrner, Hans Sundberg, Mikael Säflund, Gabriella Mariano, Gertrud Mariano  
TP.1330 1984-1985 Frun från havet. Av Henrik Ibsen. Bearbetning och regi: Gunnel Lindblom. Medverkande: Ulf Johanson, Solveig Ternström, Lil Terselius, Katarina Gustafsson, Stellan Skarsgård, Leif Ahrle, Åke Lagergren, Lars Väringer, Annika Bengtsson, Ingeborg Danielsson, Katarina Hahr, Gertrud Mariano, Ralph Bengtsson, Fredrik Dolk, Mats Fogelberg. Stort format  
TP.815 1984-1985 Solens barn. av Maxim Gorkij. Regi: Ernst Günther. Medverkande: Sven Lindberg, Anita Björk, Solveig Ternström, Rolf Skoglund, Per Myrberg, Mona Malm, Oscar Ljung, Johan Lindell, Johan Rabaeus, Unnur Gudjónsdóttir, Jan Waldekranz, Karin Kavli, Maria Johansson, Carin Andersson, Hans Strååt  
TP.2001 1985 Julius Caesar. Av William Shakespeare. Regi: Staffan Roos. Medverkande: Per Myrberg, Pierre Wilkner, Tomas Pontén, Dennis Dahlsten, Frank Sundström, Göthe Grefbo, Dennis Dahlsten, Börje Ahlstedt, Jan Blomberg, Rolf Skoglund, Lars Väringer, Johan Lindell, Johan Rabaéus, Sten Johan Hedman, Lakke Magnusson, Carl-Ivar Nilsson, Jacob Stefansson, Jonas Qviström, Pontus Gustafson, Mikael Säflund, Lil Terselius, Margaretha Byström  
TP.2272 1985 Trollkarlen från Oz. Av L. Frank Baum. Dramatisering av Barbro Lindgren. Musik Janne Schaffer. Scenografi och kostym: Yngve Gamlin. Bearbetning och regi: Palle Granditsky. Medverkande: Astrid Assefa, Kicki Bramberg, Gunilla Olsson, Pelle Höjer/Jan Nyman, Birgitta Valberg, Axel Segerström, Magnus Ehrner, Per Holmberg, Rolf Adolfsson, Hans Sundberg, Barbro Hiort af Ornäs, Dag Werle, Irene Lindh, Tomas Börjesson/Peter Nystedt, Benny Eriksson, Eva Hedberg,  
TP.2710 1985 Kristina. Av August Strindberg. Musik: Jean Billgren. Regi: Ernst Günther. Medverkande: Anita Wall, Ulf Johanson, Per Mattsson, Börje Ahlstedt/Per Myrberg, Jan Waldekranz, Leif Arle, Karin Kavli, Nils Eklund, Rolf Adolfsson, Claes Månsson, Stefan Westerlund, Petter Reich, Bogdan Szyber, Carina Reich, Lena Malmestad, Pontus Raud, Lars Söderman Anette Zyberszac, Ann Kalmering, Angela Ljungblad   
TP.2711 1985 Gudomliga ord. Av Don Ramón Maria del Valle-Inclán. Bearbetning och regi: Gun Jönsson. Medverkande: Ingvar Kjellson, Mona Malm, Inga-Lill Andersson, Gerthi Kulle, Ingrid Boström, Pierre Wilkner, Johan Rabaeus, Magnus Ehrner, Kristina Adolphson, Katarina Gustafsson, Claes Thelander, Lars Väringer, Olof Willgren, Oscar Ljung, Johan Lindell, Anna von Rosen, Katarina Weidhagen, Kicki Bramberg, Gertrud Mariano, Gun Fors, Mait Angberg, Johan Nordbeck, Larza Gringo, Erik Winquist, Ivan Ossoinak, Hugo Rusk/Olle Strömdahl, Mauritz Wahlquist/ Fredrik Berselius, Schäbo´s Atcha, Maria Ekdahl  
TP.2712 1985 Don Juan. Av Molière. Kompositör: Jean Billgren. Regi: Peter Luckhaus. Medverkande: Rolf Skoglund, Per Sjöstrand, Tomas Pontén, Gunnel Lindblom, Lil Terselius, Marie Richardson, Lakke Magnusson, Sten Johan Hedman, Frank Sundström, Pelle Höjer, Carl-Ivar Nilsson, Jan Nyman, Astrid Assefa, Vlado Juras, Peter Nystedt, Malte Forssell, Jill Jonsson, Katarina Hahr. Dansare: Kari Sylwan, Vlado Juras. + musiker.  
TP.2713 1985 Gertrude Stein Gertrude Stein Gertrude Stein. Av Marty Martin. Översättning och regi: Brigitte Ornstein. Medverkande i rollen Margaretha Krook.  
TP.2807 1985 Den svältande klassens förbannelse. Av Sam Shepard. Regi: Göran Graffman. Medverkande: Peter Stormare, Inga-Lill Andersson, Jan-Olof Strandberg, Solveig Ternström, Stellan Skarsgård. Peter Luckhaus, Birger Malmsten, Gustav Kling, Hans Klinga  
TP.2809 1985 Kassandra. Av Christa Wolf. Regi: Leif Sundberg. Musik och ljudmontage: Lars-Eric Brossner. Regi: Leif Sundberg Medverkande: Anita Björk, Kristina Adolphson, Agneta Ehrensvärd, Margareta Hallin  
TP.2810 1985 Nattvarden. Av Lars Norén. Regi: Christian Tomner. Medverkande: Erland Josephson, Lena Olin, Mathias Henrikson, Helena Brodin, Linda Anderson/EmilieGjers, Kristina Lund, Sofie Lönnmar/Julia Zyto  
TP.2811 1985 Broder Eichmann. Av Heinar Kipphardt. Regi: Erland Josephson. Medverkande: Sven Lindberg. Ingvar Kjellson, Palle Granditsky, Kristina Adolphson, Claes Thelander, Agneta Ehrensvärd, Sten Johan Hedman, Irene Lindh, Gerthi Kulle, Örjan Ramberg, Kenneth Söderström, Per Graffman, Peter Nystedt, Pontus Raud, Ingemar Österberg  
TP.2812 1985 Kärleksbrev på blått papper. Av Arnold Wesker. Regi: Palle Granditsky. Medverkande: Jan Blomberg, Mona Malm, Jan Waldekranz, Mikael Strandberg  
TP.586 1985-1986 Fröken Julie. Av August Strindberg, Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Marie Göranzon, Peter Stormare, Gerthi Kulle, Eva Callenbo, Anna von Rosen, Paula Ternström, Peter Blomberg, Måns Edwall, Lars-Erik Johansson  
TP.587 1985-1986 Riksrevisorn. Av Nikolaj Gogol. Regi: Göran Graffman. Medverkande: Jan-Olof Strandberg, Gerd Hagman, Agneta Ehrensvärd, Hans Strååt, Gun Robertson, Palle Granditsky, Carl Billquist, Hans Klinga, Pontus Gustafson, Sven Lindberg, Mathias Henrikson, Ernst-Hugo Järegård, Hans Sundberg, Nils Eklund, Fredrik Ohlsson, Gösta Prüzelius, Anita Wall, Claes Månsson, Per Holmberg, Börje Ahlstedt, Ulf Johanson, Per Myrberg, Helena Brodin, Harriet Andersson, Rolf Adolfsson, Kicki Bramberg, Axel Segerström, Peter Andersson, Birgitta Brink, Karl-Erik Brink, Sven Cederö, Jan Kruse, Börje Krüger, Sven Larsson, Ingrid Littorin, Knut Rekdahl, Anders Rittwall, Raymond Öjercrantz  
TP.1337 1985-1986 Macbeth. Av William Shakespeare. Bearbetning och regi: Christian Tomner. Medverkande: Tord Petterson, Peter Andersson, Rolf Adolfsson, Börje Ahlstedt, Jonas Falk, Pontus Gustafson, Johan Rabaeus, Anders Näslund, Lakke Magnusson, Rolf Skoglund, Christer Banck, Claes Månsson, Nils Eklund, John Zacharias, Magnus Ehrner, Tord Peterson, Hans Klinga, Lil Terselius, Helena Brodin, Katarina Weidhagen, Bergljót Árnadóttir, Wallis Grahn, Lena Liljegren, Inger Liljefors, Agneta Ehrensvärd, Katarina Gustafsson, Astrid Assefa  
TP.2714 1985-1986 Som i Alaska. Av Harold Pinter. Regi Peter Luckhaus. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Irene Lindh, Kristina Adolphson, Ingvar Kjellson  
TP.2715 1985-1986 Sommar. Av Edward Bond. Regi: Björn Melander. Musik: Daniel Bell. Medverkande: Birgitta Valberg, Irma Christenson, Lena Olin, Jan Waldekranz, Lauritz Falk  
TP.2716 1985-1986 Medea. Av Euripides. Översättning: Hjalmar Gullberg. Regi och bearbetning: Tomas Pontén. Musik: Berndt Egerblad. Meverkande: Lena Nyman, Per Mattsson, Marie Richardson, Mona Malm, Carl-Ivar Nilsson, Claes Thelander, Sten Johan Hedman, Ingvar Kjellson, Två barn: Linda Andersson, Natalie Nordqvist/Sofie Lönnmar, Fredrik Berzelius. Soldater: Malte Forssell. Ivan Ossoniak + kör  
TP.2717 1985-1986 Slavarnas Ö. Av Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Regi: Göran Graffman. Medverkande: Magnus Ehrner, Claes Månsson, Astrid Assefa, Kicki Bramberg, Lars Väringer  
TP.2718 1985-1986 Några sommarkvällar på jorden. Av Agneta Pleijel. Regi: Gunnel Lindblom. Musik: Björn J:son Lindh. Medverkande: Sif Ruud, Mona Malm, Harriet Andersson, Margaretha Byström, Inga-Lill Andersson, Ulf Johanson, Leif Ahrle, Per Mattsson  
TP.2719 1985-1986 Ett drömspel. Av August Strindberg. Regi: Ingmar Bergman. Musik: Daniel Bell. Medverkande: Mathias Henrikson, Ellen Lamm/Linn Oke, Lena Olin, Birgitta Valberg, Stellan Skarsgård, Irene Lindh, Gösta Prüzelius, Ingrid Boström, Kristina Adolphson, Hans Strååt, Kicki Bramberg, Marie Richardson, Lars Väringer, Dennis Dahlsten, Carl Billquist. Per Myrberg, Gerd Hagman, Ingvar Kjellson, Johan Lindell, Dora Söderberg, Pierre Wilkner, Pernilla Östergren, Oscar Ljung, Marianne Karlbeck, Mikael Säflund, Louise Amble, Gertrud Mariano, Frank Sundström, Åke Lagergren, Olof Willgren, Jan Waldekranz, Claes Thelander, Per Sjöstrand, Maria Bergström, Maria Ekdahl, Staffan Fridman, Lena Nilssson, Ivan Ossionak, Ralf Tjernlund, Niklas Bandobransky, Fredrik Ruben, Mauritz Wahlquist, Adam Almquist, Johan Hjertqvist, Daniel Klatzkow  
TP.2726 1986 Två pjäser med premiär den 19/8 1986 på Drottningholms slottteater.                                                                                           De löjliga preciöserna och Läkare mot sin vilja. Av Molière. Bearbetning och regi: Per Sjöstrand. Musik: Ilja Cmiral. Medverkande: Dennis Dahlsten, Anita Wall, Katarina Gustafsson, Jörgen Düberg, Mikael Säflund, Jonas Bergström, Claes Månsson, Kicki Bramberg, Sven Larsson, Nina Nelson, Mari Molander, Fredrik Ohlsson, Juan Casanova, Kjell Olsson  
TP.2720 1986-1987 Program nr. 1 1986-1987.                                                                                                                                                        Jeppe på berget. Av Ludvid Holberg. Översättning: Hans Alfredson. Musik: Jean Billgren. Regi: Peter Langdal. Medvedrkande: Börje Ahlstedt, Lena Nyman, Hans Klinga, Johan Lindell, Per Holmberg, Pierre Wilkner, Pontus Gustafson, Jonny Richardson/Mauritz Wahlqvist, Claes Thelander, Jan Nyman, Lena Nyman, Jonas Falk, Peter Blomberg, Staffan Fridman, Benoit Malmberg  
TP.2273 1986-1987 Program nr. 2 1986-1987.                                                                                                                                              Markurells i Wadköping. Av Hjalmar Bergman. Bearbetning och regi: Bernt Callenbo. Dekor: Lennart Jirlow. Medverkande: Jarl Kulle, Mona Malm, Magnus Ehrner, Lars-Erik Berenett, Irene Lindh, Sven Lindberg Gösta Prüzelius, Ulf Johanson, Hans Strååt, Carl Billquist, Frank Sundström, Åke Lagergren, Gerd Hagman, Oscar Ljung, Karin Kavli, Susanna Bremberg, Christian Arin, Micael Berglund, Maria Bergström, Sven Cederö, Eva Hedberg, Jill Jonsson, Gertrud Mariano, Lena Nilsson, Jan Ohlsson, Thomas Strand, Jan Unestam, Magdalena Wiklund  
TP.2274 1986-1987 Program nr. 3 1986-1987                                                                                                                                              Damorkestern. Av Jean Anouilh. Musik: Berndt Egerbladh. Regi: Ingvar Kjellson. Medverkande: Claire Wikholm, Anita Björk, Kristina Adolphson, Agneta Ehrensvärd, Marie Richardson, Ingvar Kjellson, Sten Johan Hedman, Börje Krüger  
TP.2721 1986-1987 Program nr. 4 1986-1987                                                                                                                                               Penthesilea. Av Heinrich von Kleist. Översättning: Horace Engdahl. Regi och bearbetning: Hilda Hellwig. Medverkande: Inga-Lill Andersson, Margareta Byström, Astrid Assefa, Katarina Weidhagen, Karin Enberg, Ingrid Boström, Elisabeth Öhman, Lisbeht Tammeleht, Maria Dehnisch, Ellen Lamm/Linn Oké, Peter Andersson, Rolf Skoglund, Tord Peterson, Olof Willgren, Mikael Rundquist, John Zacharias, Carl-Ivar Nilsson, Stefan Larsson, Thomas Wrisemo  
TP.2275 1986-1987 Program nr. 5 1986-1987                                                                                                                                                            Ett gästabud i pestens tid. Av Aleksandr Pusjkin. Regi: Jurij Ljubimov. Medverkande: Jan-Olof Strandberg, Per Myrberg, Johan Rabaeus, Per Mattsson, Lakke Magnusson, Bibi Andersson, Lil Terselius, Pernilla Östergren, Ingeborg Danielsson/Lotta Eriksson, Tobias Lindström/Patrik Roberts  
TP.2722 1986-1987 Program nr. 6 1986-1987                                                                                                                                                     Gertrud. Av Hjalmar Söderberg. Regi och bearbetning: Christian Tomner. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Mathias Henrikson, Margaretha Byström,Thorsten Flinck, Erland Josephson, Birgitta Valberg  
TP.2723 1986-1987 Program nr. 7 1986-1987                                                                                                                                                    Negerns och hundarnas kamp. Av Bernard-Marie Koltés. Översättning: Katarina Frostenson oc Jean-Claude Arnault. Regi: Göran Graffman. Medverkande: Ingvar Kjellson, Solveig Ternström, Rolf Skoglund, Lamine Dieng, Pa Jagne, Abdoulie N´Diaye, Samba Nyass, Adamo Secka. Premiär på Mälarsalen.  
TP.2276 1986-1987 Program nr. 8 1986-1987                                                                                                                                                     Hamlet. Av William Shakespeare. Musik: Jean Billgren. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Börje Ahlstedt, Peter Stormare, Per Myrberg, Gunnel Lindblom, Ulf Johansson, Pierre Wilkner, Pernilla Östergren, Jan Waldekranz, Johan Lindell, Johan Rabaeus, Joakim Westerberg, Dennis Dahlsten, Marie Richardson, Oscar Ljung, Ivan Ossinak, Michael Vinsa + figuranter och statister  
TP.2724 1986-1987 Program nr. 9 1986-1987                                                                                                                                                             En liten ö i havet. Av Hans Alfredson. Översättning: Peter Hallberg. Regi: Hans Alfredson. Musik: Jazz Doctors. Medverkande: Lena Nyman, Sven Lindberg, Harriet Andersson, Sif Ruud, Helena Bergström, Måns Ekman, Mauritz Wahlqvist/Martin Lindström, Per Mattsson, Rolf Adolfsson, Jonas Bergström, John Zacharias  
TP.2725 1986-1987 Program nr. 10 1986-1987                                                                                                                                               Hurlyburly. Av David Rabe. Regi: Tomas Pontén. Medverkande: Per Mattsson, Hans Klinga, Claes Månsson, Peter Andersson, Lena Nyman, Inga Lill Andersson, Helena Bergström  
TP.2738 1987 En underbar utsikt. Av Christina Herrström. Regi: Göran Grafman. Musik: Jean Billgren.  Medverkande: Olof Lundström-Orloff, Helena Brodin, Pontus Gustafson, Agneta Ehrensvärd, Tord Peterson, Dennis Dahlsten. Urpremiär på Lejonkulan. Utvikningsblad.   
TP.1338 1987-1988 Mäster Olof. Av August Strindberg. Bearbetning och regi: Lennart Hjulström. Medverkande: Stellan Skarsgård, Max von Sydow, Björn Granath, Jan Blomberg, Carl Billquist, Ingvar Kjellson, Tomas Pontén, Magnus Ehrner, Mats Bergman, Sten Johan Hedman, Johan Rabaeus, Carl Billquist, Lakke Magnusson, Nils Eklund, Ingvar Kjellson, Björn Granath, Tord Peterson, Helena Bergström, Margareta Krook, Pernilla Östergren, Anita Wall, Staffan Fridman, Benoit Malmberg, Erik Winqvist  
TP.1339 1987-1988 Drottningens juvelsmycke. Av Carl Jonas Love Almqvist. Regi: Peter Oskarson. Medverkande: Mats Bergman, Anita Björk, Stina Ekblad, Björn Granath, Ulf Johanson, Ingvar Kjellson, Marie Richardson, Sif Ruud, Stellan Skarsgård, Pernilla Östergren, Jan-Olof Östergren. Elever: Hannu Böök, Fredrik Dolk, Malin Edwall, Staffan Eek, Jon Lars Johansson, Victoria Johansson, Dan Kandell, Sven Knoch, Anette Lindbäck, Maria Niemi, Dan Pettersson, Katarina Persdotter, Aja Rodas, Anna-Karin Sersam, Stina von Sydow, Jeanette Vinthagen    
TP.2277 1987-1988 Program nr. 1 1987-1988                                                                                                                                                            Till Julia. Av Margareta Garpe. Premiär på Mälarsalen. Regi: Margareta Garpe. Medverkande: Bibi Andersson, Inga-Lill Andersson, Örjan Ramberg  
TP.2727 1987-1988 Program nr. 2 1987-1988                                                                                                                                                           VD. Av Stig Larsson. Regi: Stig Larsson.Medverkande: Ernst-Hugo Järegård, Johan Lindell, Helena Bergström, Johan Rabaeus, Kicki Bramberg  
TP.2278 1987-1988 Program nr. 3 1987-1988                                                                                                                                                           Den inbillade sjuke. Av J. B. Molíére. Översättning: Hjalmar Gullberg. Regi: Bengt Callenbo. Medverkande: Sven Lindberg, Mona Malm, Kristina Törnqvist, Ellen Lamm/Linn Oké, Jan Blomberg, Anita Wall, Magnus Ehrner, Axel Düberg, Claes Månsson, Gösta Prüzelius, Pierre Wilkner, Sture Hovstadius  
TP.2728 1987-1988 Program nr. 3 1987-1988                                                                                                                                                          Den inbillade sjuke. Av J. B. Molíére. Översättning: Hjalmar Gullberg. Regi: Bengt Callenbo. Medverkande: Sven Lindberg, Mona Malm, Maria Lundqvist, Ellen Lamm/Linn Oké, Jan Blomberg, Anita Wall, Magnus Ehrner, Axel Düberg, Claes Månsson, Gösta Prüzelius, Jan Waldekranz, Sture Hovstadius  
TP.2729 1987-1988 Program nr. 4 1987-1988                                                                                                                                                           Den dödsdömde. Av Stig Dagerman. Regi: Peter Wahlqvist. Musik: Pekka Lunde. Medverkande: Nils Ekund, Birgitta Valberg, Kristina Adolphson, Olof Willgren, Ingrid Boström, Jonas Bergström, Per Holmberg, Hans Henriksson, Jan Nyman Lakke Magnusson, Gerthi Kulle, Helena Gisslén, Staffan Fridman, Benoit Malmberg, Thomas Strand, Åsa Wassberg, Ulf von Zweigbergk  
TP.2730 1987-1988 Program nr. 5 1987-1988                                                                                                                                             Drottningens juvelsmycke. Av Carl Jonas Love Almqvist. Regi: Peter Oskarson. Medverkande: Mats Bergman, Anita Björk, Stina Ekblad, Björn Granath, Ulf Johanson, Ingvar Kjellson, Marie Richardson, Sif Ruud, Stellan Skarsgård, Jan-Olof Strandberg, Pernilla Östergren. Elever: Hannu Böök, Fredrik Dolk, Malin Edwall, Staffan Eek, Jon Lars Johansson, Viktoria Johansson, Dan Kandell, Sven Knock, Anette Lindbäck, Maria Niemi, Dan Pettersson, Katarina Persdotter, Aja Rodas, Anna-Karin Sersam, Stina von Sydow, Jeanette Vinthagen  
TP.2731 1987-1988 Program nr. 6 1987-1988                                                                                                                                                          Titta det blöder! Av Kristina Lugn. Regi: Staffan Roos. Musikarrangemang Christopher Bell. Medverkande: Margaretha Krook, Börje Ahlstedt, Johan Rabaeus, Irene Lindh, Solveig Ternström, Sten Johan Hedman  
TP.3732 1987-1988 Program nr. 7 1987-1988                                                                                                                                             Kronbruden. Av August Strindberg. Regissör och bearbetning: Peter Stormare. Musik: Harald Pettersson. Medverkande: Ewa Fröling, Kristina Adolphson, Åke Lagergren, Hans Strååt. Claes Månsson, Per Sjöstrand, Monica Nielsen, Oscar Ljung, Barbro Hiort af Ornäs, Kicki Bramberg, Lovisa Kihlberg/Emma Kihlberg, Mikael Solén/David Andersson, Gerd Hagman, Mathias Henriksson, Gösta Prüzelius, Hans Sandquist, Maria Borgh/Robin Carlsson, Harald Pettersson,  Håkan Dahlgren/Mats Lindgren  
TP.2733 1987-1988 Program nr. 8 1987-1988                                                                                                                                                           Mot ljuset. Av Lolo Amble. Regi: Gunnel Lindblom. Musik: Johan Lindell. Medverkande: Inga-Lill Andersson,  Johan Lindell, Agneta Ehrensvärd, Jan Waldekranz.  Premiär på Lejonkulan 1988.                                                                                         Sanna kvinnor. Av Anne Charlotte Leffler. Regi: Gunnel Lindblom. Musik: Robert Schuman. Medverkande: Axel Düberg, Margaretha Byström, Agneta Ehrensvärd, Inga-Lill Andersson, Jan Waldekranz, Johan Lindell  
TP.2734 1987-1988 Program nr.9 1987-1988                                                                                                                                                        Svarta Handsken. Av August Strindberg. Regi: Wilhelm Carlsson. Musik: Thomas Jennefelt. Medverkande: Per Myrberg, Per H. Morberg, Lil Terselius, Christian Berling, Katarina Gustafsson, Marie Richardson, Lena Endre  
TP.2735 1987-1988 Program nr.10 1987-1988                                                                                                                                                     Mäster Olof. Av August Strindberg. Regi och bearbetning: Lennart Hjulström. Musik: Lars-Erik Brossner. Medverkande: Stellan Skarsgård, Max von Sydow, Björn Granath, Jan Blomberg, Carl Billquist, Ingvar Kjellson, Tomas Pontén, Magnus Ehrner, Mats Bergman, Sten Johan Hedman, Johan Rabaeus, Lakke Magnusson, Nils Eklund, Tord Peterson, Helena Bergström, Margareta Krook, Pernilla Östergren, Anita Wall, Staffan Fridman och Benoit Malmberg, Erik Winqvist  
TP.2736 1987-1988 Program nr.11 1987-1988                                                                                                                                                               I lodjurets timma. Av Per Olov Enquist. Regi: Göran Graffman. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Pontus Gustafson, Lil Terselius, Anita Björk, Fredrik Myrberg. Urpremiär på Sibyllan 1988  
TP.2279 1987-1988 Program nr. 12 1987-1988                                                                                                                                                        Lång dags färd mot natt. Av Eugene O´Neill. Musik: Daniel Bell. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Jarl Kulle, Bibi Andersson, Thommy Berggren, Peter Stormare, Kicki Bramberg.  
TP.2737 1987-1988 Program nr 13 1987-1988                                                                                                                                      Motströmsleken. Av Johan Sundelius. Regi: Eva Bergman. Medverkande: Per Mattson, Tomas Pontén, Anna von Rosen, Marie Richardson, Jan Nyman, Johan Ulveson, Steve Kratz. Premiär på Mälarsalen 1988.  
TP.2739 1987-1988 Marknadsafton. Av Wilhelm Moberg. Regi: Jan-Olof Strandberg. Medverkande: Börje Ahlstedt, Solveig Ternström, Ingrid Boström, Sten Johan Hedman, Lars Zackrisson (Dragspels-Lasse). Premiär på Sibyllan.      Utvikningsblad  
TP.2740 1988 På håret. Kapellmästare och arrangör Ingvar Svensson. Medverkande: Hans Dahlman, Görel Crona, Claes Vogel, Stefan Grudin. Ingvar Svensson, Lennie Sjögren, Charlie Elvegård, Lena Klefelt  
TP.1331 1988 Dramaten 90 år. Skrift. Stort format.

    80

TP.2280 1988-1989 Program nr. 1 1988-1989                                                                                                                                                 Stillheten. Av Lars Norén. Bearbetning och regi: Christian Tomner. På lilla scenen. Medverkande: Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Rolf Skoglund, Pontus Gustafsson, Gerthi Kulle  
TP.2741 1988-1989 Program nr. 2 1988-1989                                                                                                                                                        Emilia Galotti. Av Gotthold Ephraim  Lessing. Regi: Wilhelm Carlsson. Musik: Twice A Man. Medverkande: Örjan Ramberg, Lena Endre, Per Myrberg, Harriet Andersson, Jan Blomberg, Jonas Bergström, Margaretha Byström, Tord Peterson, Carl Magnus Dellow  
TP.2742 1988-1989 Program nr.3 1988-1989                                                                                                                                  Tolvskillingsoperan. Av Bertolt Brecht. Regi: Peter Langdal. Musik: Kurt Weill.  Kapellmästare: Jean Billgren. Medverkande: Johan Rabaeus, Björn Granath, Kristina Adolphson, Inga-Lill Andersson, Mats Bergman, Kicki Bramberg/Agneta Ehrensvärd, Ewa Fröling, Per Holmberg, Claes Månsson, Pierre Wilkner, Nils Eklund, Benny Haag, Claes Ehrner, Lakke Magnusson, Jan Nyman, Per Holmberg, Sif Ruud, Marit Falk, Margareta Rylander, Lisbeth Zackrisson  
TP.1877 1988-1989 Program nr. 4 1988-1989                                                                                                                                                            Jag är inte Rappaport. Av Herb Gardner. Bearbetning och regi: Lars Amble. Medverkande: Ingvar Kjellson, Axel Düberg, Christian Berling, Irene Lindh, Katarina Ewerlöf, Jacob Eklund, Johan Ulveson. På lilla scenen  
TP.2281 1988-1989 Program nr. 6 1988-1989                                                                                                                                                      Farliga förbindelser. Av Christopher Hampton efter en roman av Choderlos Laclos. Regi: Brigitte Ornstein. Medverkande: Christina Schollin, Anita Wall, Kristina Törnquist, Tomas Pontén,  Karin Kavli, Lena Endre, Thomas Hanzon, Kim Wesén, Charlotta Larsson, Per Svensson. På lilla scenen  
TP.2743 1988-1989 Farliga förbindelser. Av Christopher Hampton efter en roman av Choderlos Laclos. Regi: Brigitta Ornstein. Medverkande: Stina Ekblad, Helena Brodin, Kristina Törnquist, Tomas Pontén, Karin Kavle, Marie Richardson, Per H. Morberg, Carl Carlswärd, Paula Ternström, Stefan Larsson. Premiär på Lejonkulan. Program nr. 6    
TP.2744 1988-1989 Program nr.7 1988-1989                                                                                                                               Mästaren och Margarita. Av Michail Bulgakov.Bearbetning och regi: Jurij Ljubimov. Musik: Edison Denisov. Medverkande: Örjan Ramberg, Mathias Henrikson, Per Myrberg, Per Mattsson, Lena Olin, Jan Blomberg, Johan Lindell, Mats Bergman, Inga-Lill Andersson, Björn Granath, Claes Månsson, Maria Ericson, Jan Nyman, Hans Strååt Lakke Magnusson, Tord Peterson, Pierre Wilkner, Kristina Adolphson, Katarina Gustafsson, Per Graffman.   Mimare och dansare: Bengt Andersson, Jyrgen Andersson, Anna Eklund, Ingegerd Franzén, Anne Kalmering, Sara Larsson, Lena Lundholm, Pia Stenberg, Arkadijus Vinokur, Thomas Wrisemo  
TP.2283 1988-1989 Program nr. 9 1988-1989                                                                                                                                                Markisinnan de Sade. Av Yukio Mishima. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Stina Ekblad, Anita Björk, Marie Richardson, Margareta Byström, Agneta Ekmanner, Helena Brodin

Såld

TP.588 1988-1989 Program nr 10 1988-1989                                                                                                                                                       Maria Stuart. Av Friedrich von Schiller. Regi: Wilhelm Carlsson. Medverkande: Bibi Andersson, Gunnel Lindblom, Birgitta Valberg, Johan Rabéus, Mats Bergman, Gösta Prüzelius Carl Magnus Dellow, Tord Peterson, Magnus Ehrner, Jan Blomberg Lena Nilsson  
TP.2745 1988-1989 Program nr. 11 1988-1989                                                                                                                                        Bergsprängaren och hans dotter Eivor. Av Lars Forsell. Regi: Jurek Sawka. Medverkande: Ulf Johanson, Harriet Andersson, Thérèse Brunnander, Reuben Sallmander. Gårdsmusikanter: Thomas Frykberg, Rolf Ekelund, Pia Olby  
TP.1869 1989-1990 Den girige. Av Molière. Regi: Wilhelm Carlsson. Medverkande: Jan-Olof Strandberg, Claes Månsson, Katarina Ewerlöf, Jan Waldekranz, Denize Karabuda, Gösta Prüzelius, Gerthi Kulle, Björn Granath, Rolf Skoglund, Per Eggers, Jan Norrman, Stefan Westerlund  
TP.2282 1989-1990 Program nr. 9 1989-1990                                                                                                                                                             Ett dockhem. Av Henrik Ibsen. Musikarrangemang: Daniel Bell och dans Donya Feuer. Regi: Ingmar Bergman Medverkande: Per Mattsson, Pernilla Österggren, Erland Josephson, Marie Richardson, Björn Granath,  Mirja Modén/Elin Ekman, Hanna Ahlström/Erika Harrysson  
TP.2288 1990 Vox Humana. Opera i en akt av Francis Poulenc. Text: Jean Cocteau. Kungliga hovkapellet i en bandad stereoinspelning. Dirigent: Björn Hallman. Medverkande: Elisabeth Söderström. Fyrsidigt programblad.  
TP.2289 1990 Höst och Vinter. Av Lars Norén. På lilla scenen. Medverkande: Anita Björk, Sven Lindberg, Irene Lindh, Lil Terselius  
TP.1340 1990-1991 En skugga. Av Hjalmar Bergman. Regi: Staffan Roos. Medverkande: Allan Edwall, Lena Nilsson, Kristina Adolphson, Thorsten Flink, Margareta Hjern, Eva Claar, Maria Langhammer  
TP.1870 1990-1991 Swedenhielms. Av Hjalmar Bergman. Regi: Göran Graffman. Medverkande: Max von Sydow, Johan Lindell, Gunnel Fred, Jan Waldekranz, Helena Bergström, Mona Malm, Pontus Gustafson, Jan-Olof Strandberg, Ebba Beckman, Maj Macklin Towe Lindblom  
TP.2290 1990-1991 I väntan på Godot. Av Samuel Beckett. På lilla scenen. Medverkande: Thommy Berggren, Rikard Wolff,   Claes Månsson, Rolf Skoglund, Johan Forslund/Kalle Frid/Jens Tomner  
TP.2291 1990-1991 Lille Målljääär ställer till besvääär. Av Staffan Westerberg. På Lejonkulan. Regi, kläder, skärmar och dockor av Staffan Westerberg. Musik: Göran Martling.  Medverkande: Staffan Westerberg, Maria Blom, Ingrid Görling, Eva Rosén  
TP.1871 1991-1992 Romeo och Julia. av William Shakespeare. Regi: Peter Langdal. Medverkande: Thorsten Flinck, Fredrik Ohlsson, Katarina Gustafsson, Örjan Ramberg, Benny Haag, Camaron Silverek/Kalle Stridbäck, Lena Endre, Axel Düberg, Gunnel Fred, Thomas Hanzon, Monica Nielsen, Mats Bergman, Johan Rabaeus, Jacob Eklund, Björn Granath, Mats Bergman, Örjan Ramberg, Henrik Smith/Kalle Hagås, Benoit Malmberg, Jonas Burman, Bengt Eriksson, Ulf Lundin  
TP.2746 1991-1992 Alla dagar alla nätter. Av Margareta Garpe. Regi: Margareta Garpe. Musikdesign.: Jean Billgren. Medverkande: Sif Ruud, Agneta Ekmanner, Lil Terselius, Per Myrberg, Tomas Pontén, Lena Lundholm. Premiär på Lejonkulan  
TP.1872 1992-1993 Tiden är vårt hem. Av Lars Norén. Regi: Björn Melander. Medverkande: Lil Terselius, Peter Andersson, Lennart Hjulström, Katarina Bothén, Gerthi Kulle, Sten Johan Hedman, Anna Björk, Björn Granath, Ingrid Boström, Johan Rabaeus, Stig Attermark  
TP.1873 1992-1993 Figaros bröllop. Av P.A.C. de Beaumarchais. Regi: Wilhelm Carlsson. Medverkande: Örjan Ramberg, Christina Schollin, Mats Bergman, Görel Crona, Anita Wall, Lakke Magnusson, Helena Collert, Thomas Hanzon, Per Sjöstrand, Tommy Nilson, Benoit Malmberg, Jonas Malmsjö  
TP.1341 1993 Lika för lika. Av William Shakespeare. Bearbetning och Regi: Lennart Hjulström. Medverkande: Jan Blomberg, Johan Rabaeus, Ingvar Kjellson, Anders Ekborg, Reine Brynolfsson, Sten Johan Hedman, Rolf Skoglund, Olof Willgren, Örjan Ramberg, Peter Luckhaus, Roland Jansson, Stina Ekblad, Thérèse Brunnander,     Anna Björk, Helena Collert, Irene Lindh, Malin Edwall, Peter Gardemar, Gunnel Fred  
TP.1342 1993-1994 Tiden är vårt hem. Av Lars Norén. Regi: Björn Melander. Medverkande: Lil Terselius, Peter Andersson, Lennart Hjulström, Kristina Törnqvist, Gerthi Kulle, Sten Johan Hedman, Anna Björk, Björn Granath, Ingrid Boström, Johan Rabaeus, Stig Attermark  
TP.1343 1993-1994 Spöksonaten. Av August Strindberg. Regi och bearbetning: Andrzej Wajda. Medverkande: Max von Sydow, Benny Haag, Margareta Krook, Per Myrberg, Stina Ekblad, Jan-Olof Strandberg, Tommy Nilson, Fransesca Quartey, Christian Berling, Charlotte Dahlström/Anna Francke/Tove Hjelmquist/Sara Larsson, Sylvia Kuumba Williams, Kerstin Rabe, Karl Gustav Lutteman  
TP.1344 1993-1994 Goldberg-variationer. Av George Tabori. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Johan Rabaeus, Erland Josephson, Basia Frydman, Inga-Lill Andersson, Bibi Andersson, Björn Granath, Hans Klinga, Mats Bergman, Johan Linell, Pierre Wilkner, Fredrik Hammar, Virpi Pahkinen, Anna von Rosen Sundelius, Fanny Josephson, Malin Edwall, Daniel Carter, Henri Hanus-Haim, Themba Tainton  
TP.1874 1993-1994 Idlaflickorna. Av Kristina Lugn. Regi: Hans Klinga. Medverkande: Sif Ruud, Birgitta Valberg  
TP.2292 1993-1994 Hemkomsten. Av Harold Pinter. Översättning: Olov Jonason. På lilla scenen  Medverkande: Allan Edwall, Krister Henriksson, Jan-Olof Strandberg, Thomas Hanzon, Per Mattsson, Marie Richardson  
TP.2293 1993-1994 Vintersagan. Av William Shakespeare. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Irene Lindh, Pierre Wilkner, Börje Ahlstedt, Pernilla August, Anna Björk, Kristina Törnqvist, Krister Henriksson, Jakob Eklund, Gösta Prüzelius, Ingvar Kjellson, Jan Blomberg, Bibi Andersson, Monica Nielsen, Thérése Brunnander, Oscar Ljung, John Zacharias, Gerd Hagman, Tord Peterson, Per Mattsson, Reine Brynolfsson, Jan Nyman, Kristina Adolphson  
TP.1345 1994-1995 Misantropen. Av J.B.P. Molière. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Thorsten Flinck, Lena Endre, Thomas Hanzon, Jarl Kulle, Nadja Weiss, Agneta Ekmanner, Mats Bergman, Claes Månsson, Sven Lindberg, Benny Haag, Ingar Sigvardsdotter, Fredrik Hammar, Lars Andersson, Rickard Gustavsson  
TP.2294 1994-1995 Tre långa kvinnor. Av Edward Albee. På lilla scenen. Regi: Björn Melander. Medverkande: Margaretha Krook, Lil Terselius, Marie Richardson, Mikael Reuterberg, Ann Lee, Jeanette Grimborg, Per Larsén, Anders Landberg  
TP.2748 1994-1995 Tre långa kvinnor. Av Edward Albee. På lilla scenen. Regi: Björn Melander. Medverkande: Margaretha Krook, Lil Terselius, Lena Nilsson, Mikael Reuterberg, Ann Lee, Jeanette Grimborg, Per Larsén, Anders Landberg  
TP.1346 1995 Vigseln. Av Witold Gombrowicz. Regi: Karl Dunér. Medverkande: Helena Brodin, Carl-Magnus Dellow, Jakob Eklund, Björn Granath, Staffan Göthe, Sten Johan Hedman, Krister Henriksson, Gerthi Kulle, Sten Ljunggren, Per Myrberg, Tommy Nilson, Johan Björk, Maud-Louise Hultman, Maj Macklin, Bengt Nygren, Erik Ylönen, Ulf von Zweigbergk  
TP.2749 1995 Bländverk. Av Pierre Corneille. Översättning: Lars Forsell. Regi: Peter Oskarson. Musik: Jean Billgren. Medverkande: Börje Ahlstedt, Kent Andersson, Claes Månsson, Thorsten Flinck, Mats Bergman, Elin Klinga, Tanja Svedjeström  
TP.1875 1995-1996 Franska fönster. De löjliga Preciöserna av Jean Baptiste Molière. Regi: Thommy Berggren. Medverkande: Jan Olof Strandberg, Lena Endre, Gunilla Röör, Margareta Krook, Steve Kratz, Staffan Göthe, Johan Rabaeus, Kent Andersson, Fredrik Hammar, Daniel Epstein, Romeo & Julia kören.                                                                                                                                          Fint folk av Kent Andersson. Medverkande: Margareta Krook, Jan-Olof Strandberg, Gunilla Röör, Steve Kraz, Johan Rabaeus, Kent Andersson, Lena Endre, Sif Ruud, Birgitta Valberg, Romeo & Julia kören  
TP.2295 1995-1996 Yvonne, prinsessa av Burgund. Av Witold Gombrowicz. Regi: Ingmar Bergman. På lilla scenen. Medverkande: Nadja Weiss, Erland Josephson, Kristina Adolphson, Pontus Gustafsson, Ingvar Kjellson,  Gunnel Fred, Benny Haag, Pierre Wilkner, Gerd Hagman, Monica Nielsen, Johan Lindell, Sven Lindberg,   Olof Willgren, Sten Johan Hedman, Sten Ljunggren, Magnus Ehrner, Johan Björck,  Ingrid Boström, Kristina Törnqvist, Maria Bonnevie, Kicki Bramberg, Ingar Sigvardsdotter, Lars Andersson, Richard Gustafsson, Timjan  
TP.2287 1996-1997 Masterclass. Av Terrence McNally. Översättning: Kristina Lugn. Regi och bearbetning: Björn Melander. Medverkande: Margaretha Krook, Eric Skarby, Cecilia Nanneson, Barbro Netin Olofson, Mario Diaz, Adam Fietz  
TP. 2750 1996-1997 Puntila. Av Bertolt Brecht och Hella Woulijoki. Regi: Thorsten Flinck. Musik: Ulf Dageby. Medverkande: Börje Ahlstedt, Mikael Persbrandt, Stina Rautelin, Staffan Göthe, Inger Holmstrand, Magnus Ehrner, Pierre Wilkner, Ingar Sigvardsdotter, Fredrik Hammar, Tanja Svedjeström, Franciska Löfgren, Eva Röse, Stig Vig, Thorsten Flinck. Lotta Amneby, Helena Bäckström, Leila Hammouda, Py Huss-Wallin, Annika Cyreus-Jansson, Martine Näsman, Lisa Raeder, Michael Hällqvist, Niklas Kuoppa, Oskar Torberger, Tony Wessman, Pia Wiik m.fl.

Såld

TP.2752 1996-1997 Änkeman Jarl. Av Vilhelm Moberg. Regi: Staffan Roos. Musik: Bruno Årfors. Medverkande: Börje Ahlstedt, Solveig Ternström, Gerthi Kulle, Kicki Bramberg, Carl-Magnus Dellow, Rolf Skoglund, Polki Nordström, Jonas Bergström, Bruno Årfors. Män och kvinnor, Unga och Gamla: Lotta Amneby, Helena Bäckström, Joel Lundgren, Johan Björck, Lillemor Silfverhielm  
TP.2753 1997 Körsbärsträdgården. Av Anton Tjeckov. Musik: Peter Gardemar. Regi: Peter Langdal. Medverkande: Agneta Ekmanner, Melinda Kinnaman, Elin Klinga, Björn Granath, Börje Ahlstedt, Reine Brynolfsson, Tomas Pontén, Marie Richardsson, Pontus Gustafsson, Nadja Weiss, Erland Josephson, Örjan Ramberg, Sven Lindberg, Charles Ek-Brandt, Sven Söderberg, Helena Bäckström, Monica Domini, Andreas Jönsson, Johan Wessel  
TP.2754 1997 Krymplingen på Inishmaan. Komedi av Martin McDonagh. Regi: Peter Dalle. Medverkande: Monica Nielsen, Helena Brodin, Rolf Skoglund, Polki Nordström, Mats Helin, Anna Björk, Magnus Roosmann, Jonas Bergström, Sif Ruud  
TP.1347 1997-1998 Lång dags färd mot natt. Av Eugene O´Neill. Regi: Thorsten Flinck. Medverkande: Keve Hjelm, Marie Göranzon, Dan Ekborg, Mikael Persbrandt, Eva Röse

Såld

TP.1876 1998 Leva loppan. Av Georges Feydeau. Bearbetning o regi: Terje Maerli. Medverkande: Tomas Pontén, Stina Ekblad, Peter Dalle, Reine Brynolfsson, Johan Lindell, Staffan Göthe, Inga-Lill Andersson, Gerhard Hoberstorfer, Per Mattsson, Baura Lyngdal Magnusdottir, Monica Nielsen, Ingvar Kjellson, Magnus Roosmann, Fanny Risberg  
TP.2755 1998 Leva loppan. Av Georges Feydeau. Bearbetning o regi: Terje Maerli. Medverkande: Tomas Pontén, Stina Ekblad, Peter Dalle, Reine Brynolfsson, Johan Lindell, Staffan Göthe, Inga-Lill Andersson, Gerhard Hoberstorfer, Per Mattsson, Baura Lyngdal Magnusdottir, Monica Nielsen, Ingvar Kjellson, Magnus Roosmann, Fanny Risberg, Tomas Pontén  
TP.1348 1998-1999 Lek ej med kärleken. Av Alfred de Musset. Regi: Staffan Valdemar Holm. Medverkande: Örjan Ramberg, Jonas Malmsjö, Rolf Skoglund, Per Myrberg, Eva Röse, Anita Wall, Tanja Svedjeström, Tommy Nilson, Bertil Norström Olof Thunberg  
TP. 2284 1998-1999 Lyckliga dagar. Av Samuel Beckett. På Mälarsalen. Översättning Magnus Hedlund. Regi: Karl Dunér. Medverkande: Margareta Krook, Willie Nils Eklund. Märke efter inklistrad biljett.  
TP.2751 1998-1999 Närmanden. Av Patrick Marber. Översättning: Einar Heckscher. Regi: Stefan Larsson. Musik: Gustave Lund. Medverkande: Melinda Kinnaman, Jacob Eklund, Dan Ekborg, Gunnel Fred  
TP.2285 1998-1999 Den goda människan i Sezuan. Av Bertolt Brecht. Regi och koreografi: Thorsten Flink. Medverkande: Lena Endre, Meta Velander, Tord Peterson, Ingvar Kjellson, Börje Ahlstedt, Mikael Persbrandt, Anneli Martini, Mats Bergman, Jan Waldekranz, Anders Beckman, My Holmsten, Gerthi Kulle, Axel Düberg, Inger Holmstrand Gawell, Ulph Bergman

Såld

TP.1349 1999-2000 3 systrar. Av Anton Tjechov. Regi: Staffan Valdemar Holm. Medverkande: Dan Ekborg, Stina Ekblad, Gunnel Fred, Maria Bonnevie, Kristina Törnqvist, Hans Klinga, Claes Månsson, Jonas Karlsson, Magnus Roosmann, Keve Hjelm, Axel Aubert, Pierre Tafvelin, Bertil Norström, Margareta Hallin  
TP.1350 1999-2000 Don Juan. Komedi av Moliére. Regi & koreografi Mats Ek. Medverkande: Josef Tran, Niklas Ek, Yvan Auzely, Mikael Persbrandt, Nina Togner Fex, Lena Nilsson, Carl-Magnus Dellow, Nadja Weiss, Jan Waldekranz, Bertil Norström, Bo Raeder/ Alexander Gylemo, Tobias Norenstedt

Såld

TP.1351 1999-2000 Spöksonaten. Av August Strindberg. Regi: Ingmar Bergman. Medverkande: Jan Malmsjö, Jonas Malmsjö, Virpi Pahkinen, Gertrud Mariano, Nils Eklund, Gerthi Kulle, Per Myrberg, Gunnel Lindblom, Elin Klinga, Anders Beckman, Örjan Ramberg, Erland Josephson, Margreth Weivers-Norström, Gerd Hagman  
TP.2286 1999-2000 Scheherzad. Text och regi: Jonas Gardell. Medverkande: Börje Ahlstedt  
TP.2296 1999-2000 Köpenhamn. Av Michael Frayn. På Fyran. Regi: Åsa Melldahl. Medverkande: Anita Björk, Jan-Olof Strandberg, Hans Klinga  
TP.1352 2000 En midsommarnattsdröm. Av William Shakespeare. Regi: John Caird. Medverkande: Örjan Ramberg, Stina Ekblad, Jonas Karlsson, Lars Amble, Jonas Malmsjö, Erik Ehn, Anna Björk, Maria Bonnevie, Rolf Skoglund, Mats Bergman, Robert Fransson, Peter Luckhaus, Magnus Ehrner, Per Svensson, Johanna Skobe, Richard Ahlman, Mads Buer, David Hagman, Martin Hasselgren, Julia Alenius Navlet, Lydia Flores Garcia, Tove Sahlin, Malin Wetterqvist, Nina Åkerlund,  Yestiak Bhuiyan , Sanjay Kumer, Göran Martling, Niklas Brommare, Jonas Lindeborg, Johan Ahlin, Tina Ahlin, Vanja Holm/Nino Keller, Linda Arvisson, Neta Norén  
TP.1353 2000 Standard Selection. Av Agneta Pleijel. Regi: Lennart Hjulström. Medverkande: Göran Ragnerstam, Gunilla Nyroos, Thérèse Brunnander, Anja Lundqvist, Lil Terselius, Carl-Magnus Dellow, Mattias Silvell  
TP.1354 2001 Livet i 3 versioner. Komedi av Yasmina Reza. Regi: Kia Berglund. Medverkande: Thomas Hanzon, Nina Togner-Fex, Anna Pettersson, Peter Andersson, Rufus Bladh  
TP.1355 2002 En natt i den svenska sommaren. Av Erland Josephson. Regi: Eva Bergman. Medverkande: Michael Nyqvist, Lennart Hjulström, Lil Terselius, Staffan Göthe, Mona Malm, Alexandra Zetterberg, Wladimir Tschernich, Eva Ekman  
TP.1356 2002 Lisalouise. Av Majgull Axelsson. Regi: Christian Tomner. Medverkande: Gunnel Fred, Charlotta Jonsson, Jan Waldekrantz, My Holmsten, Tomas Pontén, Kicki Bramberg, Pontus Gustafsson, Fillie Lyckow, Monica Nielsen, John Gavla  
TP.2297 2002 Gengångare. Familjedrama av Henrik Ibsen. Översättning och bearbetning av Ingmar Bergman. Medverkande: Pernilla August, Jonas Malmsjö, Jan Malmsjö, Örjan Ramberg, Angela Kovács  
TP.1357 2003 Kung Lear. Av William Shakespeare. Regi och bearbetning: Stefan Larsson. Medverkande: Börje Ahlstedt, Lena Nilsson, Julia Dufvenius, Lisa Werlinder, Alexandra Rapaport, Björn Granath, Simon Norrthon, Jonas Malmsjö, Johan Lindell Christian Fex, Ulf Friberg, Jimmy Endeley, Fredrik Hammar, Douglas Johansson, Johannes Alfvén, Anders Landberg  
TP.2298 2003 Den inbillade sjuke. Av Moliére. Regi: Terje Maerli. Musik: Henning Sommerro. Medverkande: Örjan Ramberg, Alexandra Rapaport, Gunnel Fred, Julia Dufvenius, Sofia Ledarp, Per Mattsson, Erik Ehn, Mats Bergman, Jakob Stefansson, Johan Lindell, Erland Josephson, Magnus Ehrner, Daniel Målefors, Joseph Garcia  
TP.2299 2003 I väntan på Godot. Av Samuel Beckett. Regi: Birgitta Englin. Översättning: Magnus Hedlund.   Medverkande: Jonas Karlsson, Krister Henriksson, Daniel Boyacioglu, Olle Jansson, Betal Yigit/Naramsin Poli  
TP.1358 2004 Köpmannen i Venedig. Av William Shakespeare. Regissör Mats Ek. Medverkande: Hans Klinga, Bernard Cauchard, Yvan Auzely, Gustaf Skarsgård, Jonas Malmsjö, Jonas Bergström, Malin Ek, Melinda Kinnaman, Kicki Bramberg, Stina Ekblad, Inga-Lill Andersson, Pontus Gustafsson, Morgan Alling, Bertil Norström. Stort format.  

TP.1359
2004-2005 Midvinter. På Elverket. Pjäs av Zinnie Harris. Regi: Stefan Larsson. Medverkande: Kristina Törnqvist, Jan Malmsjö, Jacob Lahovary-Olsson/Matttias Wallenius, Jonas Malmsjö, Magnus Westling. Långt format.   
TP.1360 2005 Platonov. Av Anton Tjeckov. Regi: Karl Dunér. Medverkande: Lena Endre, Michael Nyqvist, Nina Fex, Gustaf Skarsgård, Tomas Pontén, Johan Holmberg, Marie Richardson, Rebecka Hemse, Per Mattsson, Erik Ehn, Jonas Bergström, Ingvar Kjellson, Rolf Skoglund, Jacob Nordenson, Tommy Nilson, Christer Sundgren, Carl Wandén/Sven-Erik Eriksson  
TP.2301 2005 Nationalteatern från Belgrad gästspelar på dramaten den 2-4 juni 2005. Häfte med svensk text medföljer.                                     Fru Ministern. Komedi i 4 akter av Branislav Nusic. Regi: Jagos Markovic. Medverkande: Radmila Zivkovic, Milos Djordjevic, Olga Odanovic, Marko Janjic, Aleksandar Sreckovic, Pedrag Tasovac, Milka Lukic, Ksenija Jovanovic/Andjelka Tadic, Radovan Miljanic, Mihajlo Ladjevac, Dusanka Stojanovic Glid/Bojana Bambic, Branko Jerinic, Darko Tomovic, Rade Markovic, Branko Vidakovic, Dejana Miladinovic, Aleksandra Nicolic, Dusko Premovic, Maiga Hamadahamane, Mladen Obradovic, Ivan Nicolic  
TP.2302   2005 Lika för lika. Av William Shakespeare. Regi: Yannis Houvardas. Översättning: Göran O. Eriksson. Medverkande: Staffan Göthe, Jonas Malmsjö, Lars Amble, Gustaf Skarsgård, Torkel Petersson, Per Mattsson, Rolf Skoglund, Pontus Gustafsson, Christian Wennberg, Rikard Svensson, Johannes Alfvén, Livia Millhagen, Nadja Weiss, Nanny Nilsson, Gerthi Kulle. Statister: Stephane Bertola, Cornelia Dahlberg, Anders Landberg, Jesper Malmberg, Daniel Mohlén, Anders Pettersson, Jonas Olof Rosin, David Skogman, Daniel Svensson, Nathalie Söderqvist  
TP.2303 2005 Min fru går igen. Av Noël Coward. Regi: Jan Maagaard. Medverkande: Örjan Ramberg, Katarina Ewerlöf, Elin Klinga, Kicki Bramberg, Lil Terselius, Rolf Skoglund, Therese Brunnander  
TP.2300 2005-2006 Petter och Lotta och Stora Landsvägen. Av Lucas Svensson fritt efter Elsa Beskow. Kompositör: Göran Martling. Regi: Carolina Frände. Medverkande: Julia Dufvenius, Hugo Emretsson, Thérése Brunnander, Camilla Larsson, Suzanna Dilber, Peter Engman, Kicki Bramberg, Pierre Wilkner, Filip Alexanderson, Mathias Lithner, Christopher Wollter, Josephine Alhanko  
TP.2756 2005-2006 Brandbomber mot demokratin. Av Tawfiq al Hakim. Regi och bearbetning: Eva Bergman. Kapellmästare: Bo Stenholm. Medverkande: Fares Fares, Melinda Kinnaman, Erland Josephson, Gunnel Lindblom, Mats Bergman, Ingvar Kjellson, Björn Granath, Morgan Alling, Özz Nüjen, Sten Johan Hedman, Hassan Jafari, Åsa Danielsson, Sheraye Esfandyari  
TP.1878 2006 John Gabriel Borkman. Av Henrik Ibsen. Regi: Hilda Hellwig. Medverkande: Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Jon Karlsson, Agneta Ekmanner, Elin Klinga, Magnus Ehrner, Suzanna Dilber, Hilda Lind Jóhannsdóttir, Sofia Moberg, Ellen Moberg, Ella Calais, Andrea Calais  
TP.2304 2006 Macbeth. Av William Shakespeare.Översättning: Ulf Peter Hallberg. Regi: Staffan Valdemar Holm. Medverkande: Reine Brynolfsson, Lena Endre, Per Mattsson, Börje Ahlstedt, Magnus Roosmann, Karl Magnus Dellow, Hans Klinga, Jonas Bergström, Erik Ehn, Pierre Wilkner, Mattias Silvell, Jon Karlsson, Christina Högman. Övriga medverkande: Michael Mansson, Magnus Westling/Anders Landberg, Kola Krauze, Fredrik Ljungestig, Carl Andersson, John Wassberg, Fredrik Möller, Joel Lallerstedt, Torsten Malmgård/Charlie Linus      
TP.2305 2006 Lång dags färd mot natt. Av Eugene O´neill. Översättning: Klas Östergren, Bearbetning och regi: Stefan Larsson. Medverkande: Börje Ahlstedt, Lena Endre, Jonas Malmsjö, Jonas Karlsson  
TP.2307 2006 De sju städerskorna. Av Jörgen Hjerdt. Regi: Åsa Kalmér. Musik: Daniel Hjorth. Medverkande: Kicki Bramberg, Tomas Neumann, Tanja Lorentzon, Sunil Munshi, Joaquin NaBi Olsson, Mellika Melani, Jelena Ivanisevic-Paunovic, Nina Fex, Kajsa Reingardt  
TP.2308 2006 John Gabriel Borkman. Av Henrik Ibsen. Översättning: Klas Östergren. Regi: Hilda Hellwig. Medverkande: Jan Malmsjö, Marie Göranzon, Jon Karlsson, Agneta Ekhammer, Elin Klinga, Magnus Ehrner, Susanna Dilber, Hulda Lind Jóhannsdóttir, Sofia Moberg, Ellen Moberg, Ella Calais, Andrea Calais  
TP.1361 2006-2007 Dödsdansen I-II. Av August Strindberg. Regi: John Caird. Medverkande: Örjan Ramberg, Stina Ekblad, Björn Granath, Christoffer Svensson, Sofia Pekkari, Erik Magnussoon, Johanna Skobe, Gunnel Lindblom  
TP.1362 2006-2007 Blomsterplockarna. Av Erland Josephson. Regi: Lars Amble. Medverkande: Kristina Adolphson, Lottie Ejebrant, Inga Landgré, Jan-Olof Strandberg, Ingvar Kjellson, Nils Eklund  
TP.1879 2007 Ett drömspel. Av August Strindberg. Regi och koreografi Mats Ek. Medverkande: Rebecka Hemse, Pierre Wilkner, Hans Klinga, Malin Ek, Per Mattsson, Kicki Bramberg, Lamine Dieng, Yvan Auzely, Stalle Ahrreman, Mats Sandelius, Maja Frydén, Cecilia Olsen, Nathalie Ruiz, Irene Lindh, Pontus Gustafsson, Joaquin Munoz, Johan Holmberg, Jonas Malmsjö

Såld

TP.2309 2007-2008 Blanche och Marie. Av P.O.Enquist. Regi och bearbetning: Hilda Hellwig. Medverkande: Elin Klinga, Gunnel Lindblom, Tomas Pontén, Danilo Bejarano, Morgan Alling, Julia Dufvenius, Göran Martling, Alexandra Büchel, Jakob Höglund, Ana Gil De Melo Naschimento, Emma Mehonic  
TP.1363 2008 Drottningens juvelsmycke. Av Carl Jonas Almqvist. Regi: Staffan Roos. Medverkande: Johan Rabaeus, Elin Klinga, Gunnel Lindblom, Rolf Skoglund, Anja Lundqvist, Thérèse Brunnander, Pontus Gustafsson, Peter Engman, Gunnel Fred, Johan Holmberg, Mattias Silvell, Jon Karlsson, Michael Strix, Malin Arvidsson, Methinee Wongtrakoon  
TP.2311 2008-2009 Onkel Vanja. Av Anton Tjeckov. Översättning: Lars Kleberg. Regi: Hilda Hellwig. Medverkande: Per Myrberg, Elin Klinga, Julia Dufvenius, Kristina Adolphson, Tomas Pontén, Örjan Ramberg, Rolf Skoglund, Gunnel Lindblom, Göran Martling, Michael Strix, Hulda Lind Jóhannsdóttir, Anna Karin Schäfer, Silvia Luca och Siw-Marie Andersson, Methinee Wongtrakoon, David Emt/Gustav Thuresson  
TP.2312 2008-2009 Kasimir och Karoline. Av Ödön von Horváth. Översättning Herbert Grevenius. Musik: Bert Wrede. Regi: Michael Thalheimer. Medverkande: Magnus Roosmann, Rebecka Hemse, Carl-Magnus Dellow, Jonas Bergström, Johan Holmberg, Erik Ehn, Nadja Weiss, Sofia Pekkari, Jennie Silvferhjelm, Maja Rydén 

Såld

TP.2313 2008-2009 Mörkrets makt. Av Leo Tolstoj. Regi: Michaela Granit. Medverkande: Samuel Fröler, Filip Alexanderson, Tanja Lorentzon, Hulda Lind Jóhannsdóttir, Methinee Wongtrakoon, Simon Norrthon, Roberto Gonzalez, Lil Terselius, Sylvia Rauan, Anita Agnas  
TP.2314 2008-2009 Don Carlos-Kronprins av Spanien. Av Friedrich Schiller. Översättning: Ulf Peter Hallberg. Regi och bearbetning: Staffan Valdemar Holm. Musik: Klas Åhlund. Medverkande: Örjan Ramberg, Nina Fex, Andreas Rothlin Svensson, Malin Ek, Gunnel Fred, Johan Holmberg, Christopher Wagelin, Mattias Silvell, Per Mattsson, Jan Waldekranz, Rolf Skoglund, Hervor Sjöstrand, Alpha Blad/Alva Ehn    

Såld

TP.2315 2008-2009 Muntra fruarna i Windsor. Av William Shakespeare. Översättning: Ulf Peter Hallberg. Regi: John Caird. Musikarrangemang: Göran Martling. Medverkande: Börje Ahlstedt, Rolf Skoglund, Jonas Bergström, Per Mattsson, Felix Sandman/Oliver Stenbom, Magnus Ehrner, Björn Granath, Stina Ekblad, Sofia Pekkari, Jacob Hesselberg/Nick Kankaanpää, Pontus Gustafsson, Thérése Brunnander, Marcus Ovnell, Joakim Thelin,    Ingvar Kjellson, Jon Karlsson, Christopher Wagelin, Mats Bergman, Jonas Bergström, Kicki Bramberg,    Dennis Hansson, Christoffer Svensson. Barn: Alexander Borozanov, Camilla Cardell, Annie Dahlin, Nellie Dalqvist, Kajsa Falk, Max Falk, Fanny Folchi, Minna Hummel, Sara Månberg, Elias Olsson, Teodor Runsjö, Smilla Ubbe  
TP.2316 2009 Gäckanden. Av Marie-Louise Ekman. Musik: Benny Andersson. Regi: Marie-Louise Ekman och Gösta Ekman. Medverkande: Marie Göranzon, Inga-Lill Andersson, Jennie Silfverhjelm, Gunilla Nyroos  
TP.2317 2009-2010 Höstsonaten. Av Ingmar Bergman. Regi: Stefan Larsson. Medverkande: Marie Göranzon, Maria Bonnevie, Livia Millhagen, Johan Holmberg

Såld

TP.2318 2009-2010 Scener ur ett äktenskap. Regi och bearbetning Stefan Larsson. På lilla scenen. Medverkande: Livia Millhagen, Jonas Karlsson, Kristina Törnqvist  
TP.2319 2011 Under hallonbusken. Av Maria Blom. Musik: Anders Nygårds. Regi: Maria Blom. På lilla scenen. Medverkande: Tanja Lorentzon, Julia Dufvenius, Andreas Rothlin Svensson, Johan Holmberg, Eva Millberg, Johan Persson, Jerker Odelholm, Emma Reid

Såld

TP.2320 2011 Idlaflickorna. Av Kristina Lugn. Regi: Vibeke Bjelke. På Mälarsalen. Medverkande: Stina Ekblad, Ylva Ekblad  

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order