LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Folkets hus teatrar

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order

Teaterprogrammen finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

Pris 60 kr per program om ej annat angives

 

Best.nr År

Folkets hus teatrar

Pris

TP.899 1916

Midsommar. Lustspel av August Strindberg. Folkets hus i Stockholm. Medverkande: Albin Erlandzon, Ellen Olsson, Martin Sterner, Signe Sterner, Gerda Stenberg, Erik Forslund, Carl Nilson, Carl Eriksson, Gustav Råfelt, Gideon Wahlberg, Carl Engdahl, Knut Frankman, Gerda Stenberg, Elvira Kemble, Tor Borong, Lilian Råfelt.

 
TP.1686 1926

Damen från Nattkaféet. Fars av George Feydeau. Folkets hus trädgårds sommarteater i Karlskrona. Medverkande: Harry Ledin, Olof Hillberg, Irma Otterström, Arthur Lindberg, Anna Hillberg, Sven Johnsson, Harry Björklund, Rosa Tillman, G. Johannesson, S. Jonsson, S. Jungberg, H. Björklund.

 
TP.2967 1927

Från Mun till Mun. Regi: Björn Hodell i Folkets hus i Stockholm. Kapellmästare: Curt Ekeroth. Revyskvaller av Svasse Bergquist & co. kupletter av Karl-Ewert. Medverkande: Harry Ahlin, Ellen Karlsson, Thor Modéen, Nita Hårleman, Lillie Gunnarsson, Gustav Lövås, Ragnar Klange, Rut Weijden. Ragna Bro, Margit Wåhlander, Algoth Gunnarsson, Irma Leoni, Eric Magnusson, Rupert Johansson, John Borgman,Inga Gundberg, Lilly Höglund, Maj Eklund, Karin Lindkvist, Margith Kåhrman, Ellen Karlsson.

Såld

TP.900 1928

Sådan är Du. Karl-Ewert revyn 1928. Text och kupletter av Karl Ewert och John Botvid. Regi: Björn Hodell och Calle Hagman. Björn Hodells teater i Folkets hus Stockholm. Medverkande: Lasse Krantz, Hodells Teddyflickor, Algoth Gunnarsson, Harry Ahlin, Gustav Lövås, Karin Ygberg, John Borgman, Calle Hagman, Alice Skoglund, Julia Caesar, John Botvid, Nita Hårleman, Sonja Claeson, Lillie Gunnarsson, Jean de Lande, Irma Leoni, Helan, Inga Gundberg.

Såld

TP.2969 1935

Folkets palett. Ragnar Klange öppnar sin Salong 1935 i Folkets hus i Stockholm. Utställningsorkesten under ledning av Gösta Wallenius. Medverkande: Nils Poppe, Tord Bernheim, Gustav Lövås, Elof Ahrle, Sigge Fürst, Ruth Holm, Alf Östlund, Karin Karlsson, Vera Krüger, Naemi Briese, Carl Ericsson, Leopold Lando, Emy Owandner, Sven Tropps + orkestern Synkopen.

Såld

TP.901 1935

Schlagers. Folket hus teaters revy 1935 i  Folkets hus Malmö med Lasse Krantz.

 
 TP.1687 1937

Melodien som kom bort eller komedien om Larsson. Regi: Per Lindberg. Musik: Bernhard Christensen och Herman Koppel. Folkets hus sommarteater Karlskrona. Medverkande: Nils Ohlin, Åke Stenberg, Ilse-Nore Tromm, Gudrun Brost, Gun Rosén, Willy Peters, Richard Lindström, Mona Mårtenson, Viran Rydkvist, Holger Löwenadler, Charley Paterson, Knut Pehrson.

 
TP.902 1937-38

Här kommer jag. Folklustspel av Axel Frische och Fleming Lynge. Regi: Ragnar Klange. I folkets hus Stockholm. Medverkande: Richard Lindström, Maj-Lis Lüning, Inga-Bodil Vetterlund, Anna Norling, Karl-Magnus Thulstrup, Nils Poppe, Gustav Lövås, Eivor Engelbrektsson, Sven Melin, Käte Schnitzer, Siri Olsson, Ruth Holm, Carl Ericsson, Viktor Hagman, Sigge Fürst, Douglas Håge, Rubert Johansson.

 
TP.2966 1938-39

Herr Husassistenten. Folklustspel av Axel Frische och Flemming Lynge i Folket hus i Stockholm. Regi: Ragnar Klange. Medverkande: Ragnar Klange, Helen Lyth, Inga-Bodil Vetterlund, Lilian Andersson, Sven Melin, Sigge Fürst, Gustav Lövås, Emy Hagman, Axel Isacson, Folke Helleberg, Birgitta André, Anna Norling, Douglas Håge, Anna-Greta Krigström, Siri Olson.

 
TP.903 1940-41

Hatten av för folket av Ragnar Klange. Kapellmästare: Stig Rybrant. På Folket Hus Stockholm. Medverkande: Sigge Fürst, Gustav Lövås, Douglas Håge, Tord Bernheim, Lilian Andersson, Mona Falkner, Berndt Westerberg, Anna-Greta Krigström, Klara Johansson, Emy Hagman, Sigvard Hallgren, Rune Graffo, Harry Iseborg.

 
TP.904 1942-43

Stockholmare. Kapellmästare Stig Rybrant. Regi: Sandro Malmquist och Ragnar Klange. Presenterad av Ragnar Klange i Folkets hus Stockholm. Medverkande: Berndt Westerberg, Nita Hårleman, Douglas Håge, Oscar Åberg, Anna Norling, Gideon Wahlberg, Signe Lundberg-Settergren, Barbro Kindborg, Arthur Fischer, Barbro Kindborg, Lizzy Stein, Gustav Lövås, Sten Meurk, Carin Johansson, Sten Engborg, Tord Bernheim, Axel Isacsson, Rupert Johansson, Bo Lundström, Britt Södergren, Helga Hallén, Birgitta Arman.

Såld

TP.925 1943

Flygrevyn Kontakt 1943. Regi: Törnblom. Folkets hus i Malmö av Bertil Rodhe. Medverkande: Rune Clarin, Britt Holmgren, Lindskog, Lilja, Törnblom, Gun Hege, Margareta Agrell, dansparet Fritzi, Kalle Bolander, Kvartetten No Brothers.

 
TP.905 1943-44

Töser och Pågar presenteras av Carl Hellqvist på Folkets hus i Malmö. Medverkande: Tutta Johannesson, Olga Hellqvist, Marion Twins, Ragnar Thuré, Algot Larsson, Harry Persson, Sven- Otto Lindqvist, Margareta af Gennäs, Sigge Larson, Anna Lans.

 
TP.906 1943-44

Kärlek och ransonering. Regi: Ragnar Klange. Kapellmästare: Gösta Wallenius av Gideon Wahlberg på Folkets hus i Stockholm. Medverkande: Helge Karlsson, Ruth Weijden, Carla Eck, Sten Engborg, Arthur Fischer, Nita Hårleman, Gun Bodin, Gustav Hedberg, Gustav Lövås, Sten Meurk, Berndt Westerberg, Ruth Holm, Gerda Landgren, Helga Brofeldt, Carl Ericsson, Rupert Johansson.

Såld

TP.907 1943-44

Folket i SpegelnMusikledning av Stig Rybrant visas av Ragnar Klange på Folkets hus i Stockholm. Medverkande: Gustav Hedberg, Bullan Weijden, Gustav Lövås, Tord Bernheim, Berndt Westerberg, Hugo Jacobsson, Sten Meurk, Sven Holmberg, Lizzy Stein, Rupert Johansson, Stina-Britta Melander, Gun Bodin, Sten Engborg, Gerda Landgren, Irma Lithander, Sigvard Hallgren, Torsten Hising, Harry Rydberg, Harry Sylvner.

 
TP.924 1944

Vi ockuperar Nyårsrevyn 1944. Regi: H. Herberth som gästspelar från Chat Noirteatret i Oslo. Kapellmästare: Arne Larsson. På Folkets hus i Örebro. Medverkande:  H. Herberth, Elis Elliot, Greta Uhlman, Gösta Careman, Solveig Ballarini, Lilly Hedgren, Inge Lind, Wilma Florice, Carl Erik Andrew, Syd Fox, Sven Tropp.

Såld

TP.908 1944-45

Folkets Husarer. Överbefälhavaren Ragnar Klange. Soldatsånger av Karl-Ewert och Frits-Gustaf. Dirigent: Stig Rybrant. På Folkets hus i Stockholm. Medverkande: Gösta Wallenius, Gustav Hedberg, Gustav Lövås, Sven Holmberg, Birger Lensander, Tord Bernheim, Ruth Holm, Berndt Westerberg, Irene Berglund, Gudrun Johannesson, Sten Meurk, Rupert Johansson, Lizzi Stein, Stina-Britta Melander, Alexandra & Evert Compaen.

 
TP.909 1947-48

På extra kryss med Folket av befälhavare Ragnar Klange. Musik: Stig Rybrant. På Folkets hus i Stockholm. Medverkande: Gösta Wallenius, Lennart Lauberg, Sten Meurk, Sven Holmberg, Emy Hagman, Calle Reinholdz, Berndt Westerberg, Lars Rosén, Kulörten, Birgitta Glanz, Elsie Björnberg, Topsy Håkansson, Lennart Lauber, Irene Berglund, Inge Jansén. 

 
TP.910 1948

På extra kryss med Folket. Kupletter ur Nyårsrevyn 1948.

 
TP.911 1953

Lorden från gränden. Presenterad av komiska teatern. Regi: Nils Poppe. På Folkets hus i Stockholm. Medverkande: Nils Poppe, Tilly Stephan, Mary Lagergren, Tommy eller Sture Malmsten, Sven Bohman, Folke Åström, Edith Oxenstierna, Bo Lindström, Elna Gistedt, Hilding Rolin, Karl Kinch, Rune Ottoson, Anette Otto, Baletter av Albert Gaubier.

 
TP.912 1954-55

Det kunde vara du. Komedi av Karl Ludvig Bugge. Regi: Leo Golowin. På Folkets hus i Göteborg. Medverkande: Leo Golowin, Lili Landre, Marie Hedeholm, Leif Liljeroth.

 
TP.2441 1983

Kommunal-skratt. Curt Petersons Nyårsrevy 1983. Jubileumsrevyn. På Borås folkets husMedverkande: Marion Sigge, Anita Pihlainen, Annika Petzäll, Lena Svensson, Charlie Oscarsson, Gösta Hademo, Henry Augustsson, Göran Sandberg.

 
TP.2442 1984

Spell-Ölja. Curt Petersons Nyårsrevy 1984. Jubileumsfarsen. Regi: Jarl Borssén & Gösta Hademo. Musik: Erik Christensen. På Borås folkets hus. Medverkande: Charlie Oscarsson, Mia Petzäll, Curt Peterson, Henry Augustsson, Mairon Sigge, Anita Pihlainen, Göran Sandberg.

 
TP.2443 1985

Jubel i Klutariket. Curt Petersons Nyårsrevy 1985. Regi: Sten Åke Cederhök, Gösta Hademo. Musik: Erik Christensen. På Borås folkets hus. Medverkande: Marion Sigge, Henry Augustsson, Charlie Oscarsson, Ulla Undenäs, Marie Bremström, Göran Sandberg, Marianne Albin, Katarina Oscarsson, Putte Bäck, Gösta Hademo.

 
TP.2444 1986

Skatteplanering eller engångsskratt. Curt Pettersons Nyårsrevy. 1986 Regi: Sonja Gube. Musik: Erik Christensson. På Glada Folkan Borås. Medverkande: Gunilla Åkesson, Ingvor Wennberg, Birgitta Bäck, Anita Pihlainen, Kleoniki Klev Nilsson, Charlie Oscarsson, Lasse Brandeby, Ola Hägglund, Jörgen Mörnbäck, Curt Peterson. Wounsch-Baletten.

Såld

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order