LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Göteborgs Stadsteater

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order

Teaterprogrammen finns inte i butiken utan måste beställas för att skickas per post eller avhämtas i butiken.

Pris 60/kr per program om ej annat angives

 

Best.nr År

Göteborgs Stadsteater

Pris

TP.942 1942-43

Den värld vi själva bygga. På Stora scenen. Skådespel efter roman av Millen Brand av Sidney Kingsley. Regi: Knut Ström. Medverkande: Ingrid Borthen, Tore Lindwall, Yngve Nordwall, Lisa Lundholm, Benkt-Åke Benktsson, John Precht, Ebba Ringdahl, Ann-Mari Ström, Herman Ahlsell, Kerstin Rabe, Sven Miliander, Rune Thuresson, Karl-Magnus Thulstrup, Gerhard Stiller, Ivan Harlin, Wanda Harlin, Harry Ahlin, Semmy Friedmann, Ingrid Zetterberg, Märta Dorff, Richard Mattsson, Tore Olsson, Sven J. Larsson, Bertil Anderberg, Olle Nilsson, Monica Schildt, Gertrud Fried, Viveca Serlachius, Ulla Börjesson, Märta Wildner, Rune Thuresson, Eva Wikman, Richard Mattsson. + Lista på repertoaren 1942-1943.

 
TP.943 1943-44

Barnet är mitt. På Studion. Komedi av Leck Fischer. Regi: Lars-Levi Laestadius. Medverkande: Elsa Widborg, Gertrud Fridh, Håkan Jahnberg, Elsa Baude, Ebba Ringdahl, Karl-Magnus Thulstrup, Tore Olsson, Ann-Mari Ström, Inger Sundström.

 
TP.944 1943-44

Nära ögat. På Stora scenen. Pjäs av Thornton Wilder. Regi Knut Ström. Medverkande: Bertil Anderberg, Wanda Rothgardt, Lisa Lundholm, Henrik Arnstorp, Folke Sundqvist, Herman Ahlsell, Margareta Bergfeldt, Yngve Nordwall, Tore Lindwall, Harry Ahlin, Maria Schildknecht, Semmy Friedmann, John Precht, Nils Fritz, Benkt-Åke Benktsson.

 
TP.945 1944-45

Det blåser en vind. På Stora scenen. Skådespel av Lilian Hellman. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Martin Ericsson, Gunnar Ekström, Yngve Nordwall, Lisa Lundholm, Berta Hall, Karl-Magnus Thulstrup, Ebba Ringdahl, Toto Brasso, William Linné, Harry Ahlin, John Precht, Tore Olsson, Håkan Jahnberg, John Ekman.

 
TP.946 1944-45

Son av sitt land. På Stora scenen. Skådespel av Paul Green och Richard Wright. Regi: Torsten Hammarén. Medverkande: Bertil Anderberg, Maria Schildknecht, Margareta Bergfelt, Rune Andreasson, Gertrud Fridh, Herman Ahlsell, Arne Nyberg, Håkan Jahnberg, Benkt-Åke Benktsson, Martin Ericsson, Ebba Ringdahl, Ingrid Borthen, Elsa Baude, Yngve Nordwall, Harry Ahlin, Semmy Friedmann, Sven Miliander, John Ekman, Ann-Mari Ström, Kolbjörn Knudsen, Tore Olsson, Carl Werner, Richard Mattsson, Bengt Blomgren, Folke Sundquist, John Precht, Ludvig Gentzel, Ewert Ek.

 
TP.2574 1945-46

Othello. På Stora scenen. Skådespel av William Shakespeare. Regi och dekorationer Knut Ström. Medverkande: Martin Ericsson, John Ekman, Arne Nyberg, John Precht, Kolbjörn Knudsen, Nils Fritz, Sven Miliander, Gunnar Ekström, Bertil Anderberg, Gertrud Fridh, Ann-Mari Ström, Ulla Zetterberg.

 
TP.947 1946-47

Jason. På Studion. Komedi av Samson Raphaelson. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Karl-Magnus Thulstrup, Agneta Prytz, Claes Thelander, Håkan Jahnberg, Semmy Friedmann, Ulla Malmström, Ann-Mari Ström, Arne Nyberg, Bengt Blomgren, Benkt-Åke Benktsson, Lisa Lundholm.

 
TP.948 1946-47

Djävulens general. På Stora scenen. Skådespel av Carl Zuckmayer. Regi: Torsten Hammarén. Medverkande: Kolbjörn Knudsen, Tore Lindwall, Harry Ahlin, Karl-Magnus Thulstrup, John Ekman, Herman Ahlsell, Bengt Blomgren, Benkt-Åke Benktsson, Kerstin Rabe, Ulla Zetterberg, John Precht, Anders Ek, Sven Miliander, Ebba Ringdahl, Gertrud Fridh, Ann-Mari Ström (Nine-Christine Jönsson),  Frithiof Hedvall, Yngve Nordwall, Arne Nyberg, Bertil Anderberg, Richard Mattsson, Folke Sundquist, Albin Lindahl.

 
TP.949 1946-47

Mrs Warrens yrke. På Studion. Komedi av G. Bernhard Shaw. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Hjördis Petterson, Berta Hall, Martin Ericsson, Claes Thelander, Semmy Friedmann, Håkan Jahnberg. Lista på Studions repertoar år 1937-1947. Omslag saknas.

 
TP.331 1947

Markurells i Wadköping. På Stora scenen. Komedi av Hjalmar Bergman. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Anders De Wahl, Berta Hall, Folke Sundquist, Yngve Nordwall, John Precht, Ebba Ringdahl, Håkan Jahnberg, Harry Ahlin, Ludvig Gentzel, Benkt-Åke Benktsson, John Ekman, Richard Mattsson, Lisa Lundholm, Ulla Malmström, Arne Nyberg.

 
TP.332 1947

Lutans sång. På Stora scenen. Skådespel av Kao-Tse-Tcheng. Regi: Knut Ström. Medverkande: Semmy Friedmann, Elsa Baude, Tore Lindwall, Wanda Rothgardt, Benkt-Åke Benktsson, Ebba Ringdahl, Martin Ericsson, Ann-Mari Ström, Bertil Anderberg, Arne Nyberg, Ulla Malmström, John Precht, Yngve Nordwall, Herman Ahlsell, Thore Wallengren, Bror Follin.

 
TP.333 1947

Allt sedan Paradiset. På Studion. Komedi av J.B. Priestley. Regi: Knut Ström. Medverkande: Claes Thelander, Ulla Zetterberg, Tore Lindwall, Berta Hall, Herman Ahlsell, Gertrud Fridh.

 
TP.334 1949

På Manhattan. På Stora scenen. Lustspel av Maxwell Anderson. Regi: Knut Ström. Medverkande: Arne Nyberg, Carl Werner, Lisa Lundholm, Olle Nilsson, Frithiof Hedwall, Richard Mattsson, Yngve Nordwall, Gordon Löwenadler, Lars Barringer, Harry Ahlin, John Precht, Tore Lindwall, Thore Wallengren, Ulla Zetterberg, Ludde Gentzel, Jan von Zweigbergk.

 
 TP.335 1949

Journalist. På Stora scenen. Komedi av Åke Hall. Regi: Knut Ström. Medverkande: Harry Ahlin, Yngve Nordwall, Håkan Jahnberg, Arne Nyberg, Thore Wallengren, Jan von Zweigbergk, Lars Barringer, Bror Follin, Folke Sundquist, Ulla Zetterberg, Martin Ericsson, Sven Miliander, Ulla Malmström, Lisa Lundholm, Elsa Baude, John Precht, Richard Mattson, Ove Tjernberg, Bertil Anderberg.

 
TP.336 1950

Så tuktas en Argbigga. På Stora scenen. Komedi av William Shakespeare. Regi: Josef Halfen. Medverkande: Karl-Magnus Thulstrup, Semmy Friedmann, Ove Tjernberg, Erland Josephson, Bror Follin, Ulf Johanson, Arne Nyberg, Thore Wallengren, Bertil Anderberg, Olle Nilsson, Sven Miliander, Carl Werner, Ulla Zetterberg, Solveig Dahl, Ulla Malmström, Hugo Cederquist.

 
TP.337 1951

Mannen och hans Överman. På Stora scenen. Komedi av G. Bernard Shaw. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Martin Ericsson, Ann-Mari Ström, Elsa Baude, Gerd Hagman, Erland Josephson, Eva Stiberg, Claes Thelander, Herman Ahlsell, Yngve Nordwall, Carl-Hugo Calander, Ulla-Britt Fridh.

 
TP.338 1951

Kvartetten som sprängdes. På Stora scenen. Komedi av Birger Sjöberg. Regi: Josef Halfen. Medverkande: Benkt-Åke Benktsson, Ingrid Zetterberg-Nilsson, Carl-Hugo Calander, Erland Josephson, Bertil Anderberg, Sven Miliander, Lisa Lundholm, Maria Siöstrand, Ulla Jacobsson, Gun-Aino Nyberg, Harry Ahlin, Elsa Baude, Alva Berggren, Karl-Magnus Thulstrup, Aisa Florin, Ludde Gentzel, Martin Ericsson, Olof Huddén, Berth Söderlund, Yngve Nordwall, Arthur Hultling, Hans Dahlberg.

 
TP.339 1951

Chéri. På Stora scenen. Komedi av Colette och Leopold Marchand. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Inga Tidblad, Herman Ahlsell, Berta Hall, Ulla-Britt Fridh, Martin Ericson, Lisa Lundholm, Elsa Widborg, Ann-Mari Ström, Arthur Hultling, Harry Ahlin, Ingrid Zetterberg-Nilsson, Berth Söderlund, Alva Berggren.

 
TP.340 1951

Medan vi lever. På Studion. Pjäs av William Saroyan. Regi: Bengt Ekerot. Medverkande: Kolbjörn Knudsen, Olle Florin, Erland Josephson, Yngve Nordwall, Bertil Anderberg, Sven Miliander, Ludde Gentzel, Karl-Magnus Thulstrup, Olof Huddén, Solveig Dahl, Gertie Löweström.

 
TP.341 1952

Patty. På Studion. Komedi av F. Hugh Herbert. Regi: Knut Ström. Medverkande: Gertrud Fridh, Erland Josephson, Tore Lindwall, Olle Florin.

 
TP.342 1952

En Midsommarnattsdröm. På Stora scenen. Komedi av William Shakespeare. Regi: Knut Ström. Medverkande: Carl-Hugo Calander, Eva Stiberg, Gunnel Lindblom, Gerd Hagman, Herman Ahlsell, Claes Thelander, John Precht, Arthur Hultling, Bertil Anderberg, Ebba Ringdahl, Ulla Jacobsson, Ulla-Britt Fridh, Ludde Gentzel, Olle Florin, Håkan Jahnberg, Ove Tjernberg, Arne Nyberg, Karl-Magnus Thulstrup.

 
TP.343 1953

I sista Minuten. På Studion. Komedi av Aldo de Benedetti. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Annika Tretow, Gertrud Bodlund, Tore Lindwall, Håkan Jahnberg, Ann-Mari Ström,, Göran Graffman, Thore Wallengren, Pia Arnell.

 
TP.393 1953

Änglavakt. På Studion. Komedi av Albert Husson. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Håkan Jahnberg, Barbro Hiort af Ornäs, Gunnel Lindblom, Harry Ahlin, Carl Olof Alm, Lisa Lundholm, Alf Nilsson, Ove Tjernberg, Tore Lindwall, Erland Josephson.

 
TP.344 1955

Tehuset Augustimånen. På Stora scenen. Komedi av John Patrick. Regi: Knut Ström. Medverkande: Tore Lindwall, Harry Ahlin, Karl-Magnus Thulstrup, Herman Ahlsell, Dagmar Bentzen, Bengt Virdestam, Perk-Erik Åström, Dan Sjögren, Thore Wallengren, Richard Mattsson, Sture Ericson, Sven Wollter, Gertrud Bodlund, Sigrid Kaiser, Arne Nyberg.

 
TP.345 1955

Gustav Vasa. På Stora scenen. Skådespel av August Strindberg. Regi: Knut Ström. Medverkande: Kolbjörn Knudsen, Keve Hjelm, Dan Sjögren, Annika Tretow, Gertrud Bodlund, Olle Florin, Ebba Ringdahl, Bo Svedberg, Bertil Anderberg, Göran Graffman, Sture Ericson, Arne Nyberg, Ludde Gentzel, John Precht, Ove Tjernberg, Bengt Virdestam, Berta Hall, Nadja Witzansky, Lena Brogren, Gerd Hegnell, Tom Olsson, Per Jonsson, Ola Svensson, Richard Mattsson.

 
TP.346 1955

Ett Dockhem. På Stora scenen. Pjäs av Henrik Ibsen. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Tore Lindwall, Annika Tretow, Bertil Anderberg, Keve Hjelm, Mona Dan-Bergman, Elsa Baude, Kerstin Wartel, Arne Eriksson.

 
TP.347 1955

Katt på hett plåttak. På Stora scenen. Pjäs av Tennessee Williams. Regi: Åke Falck. Medverkande: Harry Ahlin, Ann-Mari Ström, Karin Kavle, Gunnel Broström, Herman Ahlsell, Else-Marie Brandt, Jan-Olof Strandberg, Nadja Witzansky, Kolbjörn Knudsen, Håkan Jahnberg, Martin Ericsson, Lena Söderblom.

 
TP.348 1956

Alla mot Alla. på Studion. Pjäs av Arthur Adamov. Regi: Bengt Lagerkvist. Medverkande: Per Oscarsson, Keve Hjelm, Dagmar Bentzen, Martin Ericsson, Kerstin Wartel, Ann-Marie Hilton, Göran Graffman, Nadja Witzansky, Harry Ahlin, Ann-Mari Ström, Bengt Virdestam, Dan Sjögren, Sture Ericson, Lars Engström, Arne Eriksson, Olle Florin.

 
TP.349 1956

Familjeprocessen. På Studion. Pjäs av Diego Fabbri. Regi: Herman Ahlsell. Medverkande: Tore Lindwall, Annika Tretow, Douglas Grann, Arne Nyberg, Erland Josephson, Gun Arvidsson, Ann-Mari Ström, Kerstin Wartel.

 
TP.350 1956

Kvinnor på Hotell. På Stora scenen. Pjäs av Dorothy Parker och Arnaud d`Usseau. Regi: Knut Ström. Medverkande: Gertrud Bodlund, Karl-Magnus Thulstrup, Dagmar Bentzen, Ebba Ringdahl, Jan-Olof Strandberg, Jörgen Barwe, Tom Olsson, Berta Hall, Gerd Hagman, Lars Engström, Kerstin Tidelius, Lisskulla Jobs, Lena Brogren, Keve Hjelm, Harry Ahlin, Elsa Baude.

 
TP.351 1956

Anne Franks Dagbok. På Stora scenen. Dramatisering av Frances Goodrich och Albert Hackett. Regi Åke Falck. Medverkande: Tore Lindwall, Dagmar Bentzen, Jane Friedmann, Gun Arvidsson, Sture Ericson, Ebba Ringdahl, Göran Graffman, Björn Berglund, Martin Ericsson, Lena Brogren.

 
TP.352 1956

Mullbärsträdet. På Studion. Pjäs av Angus Wilson. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Jane Friedmann, Keve Hjelm, Berta Hall, Maria Schildknecht, Olle Florin, Jan Malmsjö, Bo Swedberg, Herman Ahlsell, Lisskulla jobs, Harry Ahlin.

 
TP.353 1956

Madame Sans-Géne. På Stora scenen. Komedi av Victorien Sardou och Emile Moreau. Regi: Herman Ahlsell. Medverkande: Gunnel Broström, Gerd Hegnell, Margaretha Wästerstam, Gertie Löweström, Douglas Grann, Björn Berglund, Bertil Anderberg, Jan Malmsjö, Ove Tjernberg, Karl-Magnus Thulstrup, Harry Ahlin, Ludde Gentzel, Bodil Mannheimer, Göran Graffman, Sture Ericson, Dagmar Bentzen, Ann-Marie Ström, Kerstin Wartel, Mona Dan-Bergman, Brigitte Ornstein, Olof Bergström, Sven Wollter, Bo Swedberg, Carl Billquist, Frithiof Hedwall, Tom Olsson, Ulrika Modin, Jörgen Barwe.

 
TP.354 1957

Sista Stationen. På Stora scenen. Pjäs av Erich Maria Remarque. Regi Åke Falck. Medverkande: Gertrud Fridh, Herman Ahlsell, Mona Dan-Bergman, Arne Nyberg, Kolbjörn Knudsen, Göran Graffman, Ola Svensson, Dagmar Bentzen, Lars Engström, Frithiof Hedwall, Tom Olsson, Carl Billquist.

 
TP.355 1957

Äventyret. På Stora scenen. Komedi av G.A de Caillavet och Robert de Flers. Regi: Helge Wahlgren. Medverkande: Björn Berglund, Ebba Ringdahl, Olof Bergström, Jane Friedmann, Maria Schildknecht, Per Aabel, Göran Graffman, Gertrud Bodlund, Kerstin Wartel, Lars Engström, Folke Åström, Dagmar Bentzen, Tom Olsson, Sture Ericson, Harry Ahlin, Bodil Mannheimer, Ann-Marie Hilton.

 
TP.356 1957

Doktor Knock. På Stora scenen. Komedi av Jules Romains. Regi: Knut Ström. Medverkande: Georg Årlin, Folke Walder, Harry Ahlin, Bertil Anderberg, Sture Ericson, Karl-Magnus Thulstrup, Jörgen Barwe, Dan Sjögren, Carl Billquist, Lisskulla Jobs, Mona Dan-Bergman, Gertrud Bodlund, Ebba Ringdahl, Kerstin Tidelius, Margareta Wästerstam.

 
TP.357 1957

Maria Stuart. På Stora scenen. Skådespel av Friedrich von Schiller. Regi: Åke Falck. Medverkande: Gunnel Broström, Karin Kavli, Keve Hjelm, Olle Florin, Tore Lindwall, Martin Ericsson, Göran Graffman, Dagmar Bentzen, Arne Nyberg, Per Oscarsson, Björn Berglund, Håkan Jahnberg, Carl Billquist, Bo Svedberg, Bodil Mannheimer, Thommy Berggren, Ann-Mari Ström.

 
TP.395 1957

Som Ni behagar. På Stora scenen. Lustspel av William Shakespeare. Regi: Hans Dahlin. Medverkande: Inga Tidblad, Kolbjörn Knudsen, Olle Florin, Karl-Magnus Thulstrup, Björn Berglund, Göran Graffman, Carl Billquist, Bertil Anderberg, Lars Engström, Olof Bergström, Sture Ericson, Åke Lundquist, Harrty Ahlin, Per Oscarsson, Håkan Jahnberg, Dan Sjögren, Thommy Berggren, Jane Friedmann, Kerstin Tidelius, Mona Dan-Bergman, Jörgen Barwe, Thomas Birth, Bo Svedberg.

 
TP.2575 1958-59

Trettondagsafton. På Stora scenen. Av William Shakespeare. Musik: Lillebror Söderlund. Danser: Birgit Åkesson. Regi: Alf Sjöberg. Medverkande: Olof Bergström, Thommy Berggren, Olle Florin, Lars Engström, Carl Billquist, Kent Andersson, Sture Ericson, Per Oscarsson, Georg Årlin, Arne Nyberg, Jan-Olof Strandberg, Jane Friedmann, Gun Arvidsson, Ulla Sjöblom.

 
TP.358 1959

Major Barbara. På Stora scenen. Pjäs av Bernhard Shaw. Regi: Keve Hjelm. Medverkande: Kolbjörn Knudsen, Berta Hall, Bo Swedberg, Ulla Smidje, Kerstin Tidelius, Maj-Britt Nilsson, Carl Billquist, Per Oscarsson, Folke Åström,  Dan Sjöberg, Maj-Britt Lindholm, Arne Nyberg, Jörgen Barwe, Gertrud Bodlund.

 
TP.2579 1962

Romeo och Julia. Av Shakespeare. I översättning av Karl Ragnar Gierow. Musik: Wilhelm Stenhammar. Regi: Johan Falck. Medverkande: Thommy Berggren, Jane Friedmann, Berta Hall, Tore Lindvall, Måns Westfelt, Jan Nygren, John Harryson, Björn Berglund. Ebba Ringdahl, Bo Svedberg, Hans Wigren. Bearbetning för skolradio och kommentarer av Ingegerd Aschan. Textsidor c:a 30 st.

 
TP.359 1963

Patrasket. På Stora scenen. Komedi av Hjalmar Bergman. Regi: Mats Johansson. Medverkande: Bertil Anderberg, Margita Ahlin, Björn Berglund, Gertrud Bodlund, Hans Wigren, Folke Walder, Ulla Sjöblom, Måns Westfelt, Arne Nyberg, Nils Nygren.

 
TP.2576 1963-64

Sorgen och ingenting. På Studion. Pjäs av Bengt Bratt. Regi: Staffan Aspelin. Medverkande: Ingvar Hirdwall, Lennart Hjulström, Kent Andersson, Marian Gräns, Pia Rydvall.

 
TP.396 1965

Så tuktas en Argbigga. På Stora scenen. Lustspel av William Shakespeare. Regi: Herman Ahlsell. Medverkande: Harry Ahlin, Mary Pierrou, Gunnar Strååt, Gunnar Uddén, Hans Wigren, Måns Westfelt, Olle Florin, Lena Brogren, Rune Turesson, Dan Sjögren, Ulla Sjöblom, Lennart Lundh, John Harryson, Bertil Anderberg, Alf Nilsson, Kent Andersson, Gunnar Uddén, Betty Tuvén, Karl-Magnus Thulstrup, Olof Buckard, Egon Engström, Rolf Nilsson.

 
TP.2577 1965-66

Happy End. På Stora scenen.Vecko tidnings berättelse av Dorothy Lane. Sångtexter: Bertolt Brecht. Musik: Kurt Weill. Regi: Herman Ahlsell. Medverkande: John Harryson, Björn Berglund, Dan Sjögren, Rune Ottoson, Folke Walder, Harry Ahlin, Marian Gräns, Olle Florin, Lennart Lundh, Alf Nilsson, Lena Brogren, Kerstin Tidelius, Doris Svedlund, Margita Ahlin, Sören Alm, Ebba Ringdahl, Nils Nygren.

 
TP.2578 1966-67

Hela dagarna i träden. På Studion. Pjäs av Marquerite Duras. Regi: Staffan Aspelin. Medverkande: Ebba Ringdahl, Kent Andersson, Birgitta Stahre,  Carl-Ivar Nilsson.

 
TP.2580 1966-67

Å vilken härlig fred. På stora scenen. En revyartad sak i två akter av AB Svenska Ord. (Tage Danielsson-Hasse Alfredson). Musikalisk ledning: Erik Johnsson. Regi: Herman Ahlsell. Medverkande: Margita Ahlin, Berta Hall, Doris Svedlund, Kerstin Tidelius, Bertil Anderberg, Kent Andersson, John Harryson, Ingvar Hirdwall, Torsten Lilliecrona, Lennart Lundh. Dansflickor: Carin Ericson, Rose-Marie Brynnel, Kathy Karlsson.

 
TP.2581 1966-67

Tango. På Studion. Grotesk fars av Slawomir Mrozek. Regi: Yngve Nordwall. Medverkande: Ulla Smidje, Rune Ottoson, Folke Walder, Lennart Hjulström, Lisa Bergström, Nils Nygren, Inger Hayman.

 
TP.2582 1966-67

Mordet på Marat. På Stora scenen. Pjäs av Peter Weiss. Musik: Heikki Aaltoila. Gästregi: Ralf Långbacka. Medverkande: Rune Turesson, Roland Hedlund, Lisskulla Jobs, Margareta Löwler, Måns Westfelt, Arne Nyberg, Sören Alm, Alf Nilsson, John Harryson, Doris Svedlund, Ingvar Hirdwall, Björn Berglund, Gertrud Bodlund, Wiveca Warenfalk, Kersti Zachrisson m.fl.

 
TP.2583 1967-68

Hemmet. På Stora scenen. Ett bygge av Kent Andersson och Bengt Bratt. Musiken komponerad och utförd av Sven-Eric Johansson. Regi: Lennart Hjulström. Medverkande: Marian Gräns, Birgitta Stahre, Maria Hörnelius, Margita Ahlin, Birgitta Palme, Ingvar Hirdwall, Dan Sjögren, Alf Nilsson, Göran Stangertz, Kent Andersson, Måns Westfelt, Arne Nyberg.

 
TP.2584 1967-68

Räddad. På Studion. Av Edvard Bond. Regi: Staffan Aspelin. Medverkande: Lars Green, Anita Ekström, Harry Ahlin, Doris Svedlund, Haakon Svensson, Carl-Ivar Nilsson, Per Zachrisson, Lars-Erik Berenett, Martin Berggren, Lina Lindgren.

 
TP.2585 1967-68

Arkitekten och kejsaren av Assyrien. På Studion. Av Fernando Arrabal. Översättning: Lars Forsell. Regi: Yngve Nordwall. Medverkande: Bertil Anderberg och Rune Turesson.

 
TP.2586 1968-69

Se dig om i vrede. På Studion. Av John Osborne. Regi: Staffan Aspelin. Medverkande: Sven Wollter, Lars Green, Anita Ekström, Evabritt Strandberg, Arne Nyberg.

 
TP.2587 1969-70

Tartuffe. På Stora scenen. Komedi av Molière. Regi: Mats Johansson. Medverkande: Ebba Ringdahl, Rune Turesson, Pia Rydwall, Sven Wollter, Evabritt Strandberg, Lars-Erik Berenett, Måns Westfelt, Kent Andersson, Doris Svedlund, Torsten Lilliecrona.

 
TP.2588 1969-70

Mäster Olof. På Stora scenen. Av August Strindberg. Musik: Sven-Eric Johanson. Regi: Lennart Hjulström. Medverkande: Sören Alm, Martin Berggren, Per Elam, Lars Green, Inger Hayman, Ingvar Hirdwall, Folke Hjort, Olof Huddén, Sven-Eric Johanson, Ola Lindegren, Alf Nilsson, Arne Nyberg, Nils Nygren, Birgitta Palme, Ulla Smidje, Christina Stenius, Eva Stenman, Wiveca Warenfalk, Måns Westfelt, Sven Wollter.

 
TP.2589 1970-71

Tältet. På Studion. Av David Storey. Översättning: Sven Barthel. Regi: Herman Ahlsell. Medverkande: Arne Nyberg, Dan Sjögren, Torsten Lilliecrona, Folke Hjort, Mats Norryd, Christina Stenius, Per Elam, Ola Lindgren, Folke Walder, Björn Melander, Lisskulla Jobs, Doris Svedlund.

 
TP.2590 1970-71

Tillståndet. På Stora scenen. Av Kent Andersson och Bengt Bratt. Musik: Sven-Eric Johanson. Regi: Lennart Hjulström. Medverkande: Lena Brogren, Ola Lindegren, Irma Erixson, Kent Andersson, Kerstin Tidelius, Ingvar Hirdwall, Doris Svedlund, Folke Hjort, Karl-Magnus Thulstrup, Björn Stern, Stig Torstensson, Arne Nyberg, Nils Nygren, Björn Melander, Haakon Svenson.

 
TP.2591 1971-72

Dra-Dra. På Stora scenen. Stort drakdödarspel i 8 akter med musik av Wolf Biermann. Musikalisk ledning: Sven-Eric Johanson. Textbearbetning och regi: Ulf Fredriksson. Medverkande: Arne Nyberg, Sven Wollter, Bertil Anderberg, Alf Nilsson, Torsten Lilliecrona, Gun Jönsson, Viveka Seldahl, Per Elam, Sören Alm, Doris Svedlund, Nils Nygren, Måns Westfelt, Ola Lindegren, Rune Ottoson, Wilgot Larsson, Christel Körner, Christina Stenius, Gösta Hofling, Birgitta Stahre, Kent Andersson, Martin Berggren, Wiveca Warenfalk, Lena Brogren, Dan Sjögren, Eva Stenman, Ingemar Carlehed, Niklas Falk, Micha Gabay.

 
TP.2592 1972-73

Kulor i solnedgången. På Stora scenen. En Western-musical av Klaus Hagerup. Musik: Egil Kapstad. Regi: Bertil Arlmark och Göran Stangertz. Medverkande: Per Elam, Olof Huddén, Vanja Blomkvist, Stig Torstensson, Margita Ahlin, Ingemar Carlehed, Viveca Seldahl, Christina Stenius, Arne Nyberg, Lars-Erik Berenett, Ola Lindegren, Niklas Falk, Jonas Falk, Haakon Svenson, Anne-Marie Holm, Evabritt Strandberg, Christel Körner, Birgitta Palme, Björn Melander, Dan Nerenius, Göran Stangertz.

 
TP.2593 1975-76

Hästen. På stora scenen. Av Peter Shaffer. Översättning: Lars Forsell. Regi: Herman Ahlsell. Medverkande: Lars-Erik Berenett, Micha Gabay, Torsten Lilliecrona, Inger Hayman, Pia Rydwall, Lisa Gustafson, Alf Nilsson, Hans Gustafson, Gunvor Ekström. Jan Eräng, Lawrence Hafwsörn, Kent Lundström, Åke Wendehög, Anders Wällhed, Mille Årén.

 
TP.2594 1976-77

Hamlet. På Stora scenen. Av William Shakespeare. Översättning: Allan Bergstrand. Musik: Sven-Eric Johanson. Regi: Tomas von Brömssen och Ola Lindegren. Medverkande: Tomas von Brömssen, Hans Gustafson, Stig Torstensson, Jonas Falk, Måns Westfelt, Niklas Falk, Micha Gabay, Kerstin Tidelius, Kent Andersson, Bertil Anderberg, Ebon Sorin, Bertil Anderberg, Ola Lindegren, Einar Wall, Björn Ankergård, Dag Malmberg, Stefan Ridder, Petter Westfelt.

 
TP.2595 1977-78

Lång dags färd mot natt. På Stora scenen. Av Eugene O´Neill. Översättning: Sven Barthel. Regi: Björn Melander. Medverkande: Rune Turesson, Lena Brogren, Ingvar Hirdwall, Lars Green, Birgitta Stahre.

 
TP.2596 1977-78

Läget. På Studion. Av Kent Andersson. Musik: Hans O. Ohlsson och Salomon Helperin. Regi: Ola Lindegren. Medverkande: Irma Erixson, Birgitta Palme, Inger Hayman, Barbro Oberg, Ebon Sorin, Tomas von Brömssen. Dessutom Program vid soarén på Studion i samband med avslutningen av Kosumentgruppens Värdinnekurs.

 
TP.2597 1977-78

Tribadernas natt. På Studion. Av Per Olov Enquist. Regi: Carin Mannheimer. Medverkande: Stig Torstensson, Inga Edwards, Birgitta Palme, Dan Sjögren, Gösta Blume.

 
TP.2598 1984

Tuta och Kör. På Studion. En fars av Darie Fo. Regi: Gunilla Berg. Medverkande: Puck Ahlsell, Sören Alm, Irma Erixson, Mariann Rudberg, Arne Strand, Frank Berglind, Anders Carlsson, Li Garpenfeldt, David Eklund.

 
TP.2599 2008

Sista Dansen. På stora scenen. Av Carin Mannheimer. Regi: Carin Mannheimer. Medverkande: Gerd Hegnell, Ann Lundgren, Inger Hayman, Åsa-Lena Hjelm, Peter Harryson, Eivin Dahlgren, Thomas Nystedt, Berit Hallén, Marie Delleskog, Tito Pencheff, Anna Persson, Sven-Åke Gustavsson, Anna Bjelkerud, Setare Alidost, Karin Gillberg, Jonas Karlberg.

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Böcker  Tillbaka till Teaterprogram  Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Books  Back to Theatre  How to order