LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Ingeborg Uddén

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

         
 99.803, Din skål! fr OII Stockholm 10.2.02, K8, Sold 99.804, Stockholms Idrottsparken. T1, K9, Sold 99.805, Stockholm. Idrottsparken. T1, K9, SEK.160 99.806, Stockholm. Skansen. fr OII stpl Östersund 22.3.1902, K7, Sold 99.807, Stockholm. Lilljansskogen. fr stpl Stockholm 18.2.02 , K7, Sold 103.342, (Stockholm. Skeppsholmsbron). T1, K8, SEK.160

 

         
 99.742, T4, K8, SEK.40  96.106, T4, K8, SEK.40  99.743, fr stpl Stockholm 7 28.3.23, K8, SEK.40  99.744, T4, K8, SEK.40  99.745, T4, K8, SEK.40  99.746, fr stpl Eskilstuna 22.12.41, K7, SEK.40 99.747, fr stpl Stockholm 1939, K7, SEK.40  99.748, fr stpl Stockholm 25.12.24, K7, SEK.40

 

         
99.749, fr stpl Karlshamn 23.12.1937, K8, SEK.40  99.750, fr stpl Stockholm 31.3.23, K7, SEK.40   99.751, T4, K8, SEK.40 99.752, fr stpl, T4, K8, SEK.40 99.753, T4, K8, SEK.40 99.754, fr stpl Stockholm 24.12.42, K8, SEK.40 99.755, fr stpl Horred 23.12.1940, K6, SEK.40 99.756, T4, K8, SEK.40

 

       
99.757, T4, K8, SEK.40 99.758, T4, K8, SEK.40 99.759, fr stpl, T5, K7, SEK.40 99.760, ofr, T4, K8, Sold  99.800, T4, K8, SEK.60 99.801, T4, K8, SEK.40 99.802, T4, K8, SEK.40

 

   
 99.798, fr 10 pen.stpl Pitkäniemi, T3, K8, Sold 99.799, fr GV stpl Stockholm 31.12.15, K8, Sold 103.337, fr GV stpl Stockholm,  T3, K7, SEK.80

 

     
 99.761, T4, K7, SEK.40 99.762, T4, K8, SEK.40 99.763, fr stpl Stockholm 22.12.18, K7, SEK.40 99.764, fr GV stpl Linköping 4.4.20, K7, SEK.40 99.765, fr stpl Stockholm 21.12.21, K7, SEK.40

 

     
99.766, fr stpl, T5, K7, Sold  99.767, fr stpl Stockholm 13.4.22, K8, SEK.40 99.768, fr stpl Stockholm 23.12.42, K8, SEK.40 99.769, fr ostpl, T4, K8, SEK.40 99.770, T4, K8, SEK.40

 

     
99.771, fr stpl Stockholm 24.12.27, K7, SEK.40 99.772, fr stpl Stockholm 1934, K8, SEK.40  99.773, fr stpl Etelhem 29.3.45, K7, SEK.40 99.774, T4, 8, SEK.40 99.775, ofr, 1931, K8, SEK.40

 

     
103.338, ofr, T4, K7, Sold 103.339, T4, K7, SEK.40 103.340, T4, K7, SEK.40 103.341, T4, K7, Sold 103.343, T4, K7, SEK.40

 

           
99.776, ofr, T4, K7, SEK.20  99.777, fr stpl Stockholm 23.12.35, K8, SEK.20 99.778, fr ostpl, T4, K8, SEK.20  99.779, fr stpl, T4, K8, SEK.20 99.780, fr stpl, T4, K8, SEK.20 99.781, T4, K8, SEK.20 99.782, ofr, T4, K8, SEK.20 99.783, T4, K8, SEK.20 99.784, ofr, T4, K8, SEK.20 99.785, fr stpl Eskilstuna 24.12.21, K7, SEK.20 103.347, T4, K7, SEK.40

 

           
99.786, fr stpl 24.12.39, K8, SEK.20 99.787, T4, K8, SEK.20  99.788, fr stpl, T4, K8, SEK.20 99.789, PKP.113 26.12.51, K8, SEK.20 99.790, fr stpl, T5, K7, SEK.20 99.791, fr stpl Stockholm 22.12.50, K8, SEK.20 99.792, T4, K8, SEK.20 99.793, T4, K8, SEK.20 103.344, fr stpl Norrköping 26.3.21, K7, SEK.20 103.345, T4, K8, SEK.20 103.346, T4, K7, SEK.40

 

       
 99.794, fr stpl Stockholm 24.12.38, K8, SEK.20 99.795, fr stpl Stockholm 23.12.37, K8, SEK.20 99.796, fr stpl Kättinge 24.12.35, K8, SEK.20 99.797, T4, K8, SEK.20

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order