LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-mail  leopoldsantik@gmail.com

(Fröding)

Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag. Stockholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

136.160, Det var dans uppå vägen i lördagsnatten. ofr, T1, K8, SEK.60 136.161, Och akten er för jäntor och deras falska blig. fr OII stpl Bräkne-Hoby 1.10.1904, K7, SEK.60
136.162, Lelle Karl-Johan han skall ni tro, han brås allt på mej och är from somett lam. fr OII stpl Nyköping 23.6.1905, K8, SEK.60 136.163, Men Maja du, Maja du hvar ska vi ta't ? Jag är för fattig och du är för lat ! fr OII stpl Luleå 18.8.1903, K7, SEK.60
136.164, Se beväringa där i sin krigsmansprakt, hon är grann, hon är gul, hon är blå ! fr OII stpl 1904, K7, SEK.60
136.165, När korperal Storm var i kronans kläder då geck han så stolt med sett stolta geväder. fr OII stpl 25.5.1903, K7, SEK.60 136.166, Det var en unger bonddräng, han gick säj en gång, han gick säj till kyrkann han sjöng säj' en sång, fr OII stpl Kilafors 14.9.1905, K7, SEK.60
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order