LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Örnsköldsvik

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Örnsköldsvik.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

132.405. Bankaktieb. Norra Sverige. Örnsköldsvik. fr. GV. stpl Örnsköldsvik 23.12.1911. K8. Såld 132.406. Örnsköldsvik. Stora torget. fr. stpl Örnsköldsvik 22.5.56. K8. Pris.40.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

132.407. Örnsköldsvik. Cityterassens Golfbana och Konditori. T5. K8. Pris.60.kr 132.408. Esplanaden. Örnsköldsvik. T1. K7. Pris.60.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

132.409. Hotell Focus. Örnsköldsvik. T6. K8. Pris.40.kr 132.410. Örnsköldsvik från Folkets park. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

132.411. Örnsköldsvik. Folkskolan och läroverket samt stadsdelen Mon. fr. stpl. T6. K7. Pris.50.kr 132.412. Folkskolehuset. Örnsköldsvik. fr. OII. stpl Örnsköldsvik 14.5.1902. K7. Pris.60.kr

 

93.679. Örnsköldsvik. Fornminnesmuseet. T4. K8. Pris.50.kr 132.413. Örnsköldsvik. Gamla stan. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.414. Örnsköldsvik. Parti från Hamnen. T1. K7. Pris.60.kr 132.415. Örnsköldsvik. Parti av hamnen med busstationen. fr. stpl Örnsköldsvik 15.10.40. K8. Pris.120.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

99.379. Örnsköldsvik. Parti från hamnen. T5. K8. Pris.40.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

82.822. Örnsköldsvik. Parti av Hamnparken. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 132.416. Örnsköldsvik. Parti av Hamnparken. T5. K8. Pris.40.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

40.078. Örnsköldsvik. H. Allm. Läroverket. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 132.417. Örnsköldsvik. Högre Allm. Läroverket. T6. K8. Pris.40.kr

 

80.296. Järnvägsstationen. Örnsköldsvik. fr. OII. stpl Örnsköldsvik 30.4.1903. K7. Pris.260.kr 132.418. Örnsköldsvik. Järnvägsstationen. fr. OII. stpl Örnsköldsvik 4.4.1902. K7. Pris.240.kr

 

53.779. Örnsköldsvik. Jernvägsstationen. fr. stpl Bjärsta 24.3.1903. K7. Pris.240.kr 132.419. Järnvägsstationen. Örnsköldsvik. fr. OII. stpl PKXP No 60B 28.1.1902. K7. Pris.240.kr

 

89.896. Örnsköldsvik. Jernvägsstationen. fr. OII. stpl PLK 300A 13.6.1907. K7. Pris.320.kr 132.420. Parti av Örnsköldsvik. (Örnsköldsviks Västra station). fr. stpl. T5. K7. Pris.120.kr

 

132.421. Örnsköldsvik. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 132.422. Örnsköldsvik. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.423. Örnsköldsvik. Kyrkan. Interiör. T4. K8. Pris.30.kr 132.424. Interiör. Örnsköldsviks kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.425. Lasarettsgatan. Örnsköldsvik. T1. K8. Såld 132.426. Lasarettsgatan. Örnsköldsvik. T1. K8. Såld

 

40.087. Örnsköldsvik. Länslasarettet. T5. K8. Pris.50.kr 132.427. Örnsköldsvik. Lasarettet. T6. K8. Pris.40.kr

 

39.220. Örnsköldsvik. Plaskdammen med Faraos dotter. fr. stpl Lövånger 19.7.61. K8. Pris.40.kr 132.428. Örnsköldsvik. Rådhuset. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr

 

132.429. Örnsköldsvik. Skidbacken. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.430. Örnsköldsvik. Stadshotellet. T3. K8. Såld 40.090. Örnsköldsvik. Stadshotellet. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.431. Örnsköldsvik. Stadshotellets terass. fr. OII. stpl PLK 300A 15.5.1911. K8. Såld 132.432. Örnsköldsvik. Stadsparken. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.433. "Sörkörare" Örnsköldsvik. Staty av Asmund Arle 1989. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 132.434. Vy från Torgesplanaden med samskolan. Örnsköldsvik. fr. OII. stpl Örnsköldsvik 10.3.1908. K7. Såld

 

132.435. Örnsköldsvik. Parti av Torget. T5. K8. Pris.50.kr 132.436. Örnsköldsvik. Torget. fr. stpl Örnsköldsvik 28.9.57. K7. Pris.40.kr

 

132.437. Örnsköldsvik. Torgparken. fr. stpl Alfredshem 3.6.46 och sencurstpl. K8. Pris.50.kr

 

100.987. Örnsköldsvik. Örnen. T5. K8. Pris.40.kr 132.438. Örnsköldsvik. "Örnen" Torgparken. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.439. Örnsköldsvik. Utsikt från Varvsberget. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

132.440. Örnsköldsvik. Varvsbergsrestaurangen. fr. stpl Örnsköldsvik 16.8.82. K8. Pris.30.kr 132.441. Restaurant Varvsberget. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.442. Viktoriaesplanaden. Örnsköldsvik. T1. K8. Pris.50.kr 132.443. Nya ålderdomshemmet. Örnsköldsvik. Örnsköldsgården. T6. K7. Pris.40.kr

 

132.444. Örnsköldsvik. fr. OII. stpl Mellansel-Örnsköldsv. 11.8.1902. K7. Pris.80.kr 132.445. Örnsköldsvik. fr. GV. stpl. T3. K7. Såld

 

132.446. Parti från Örnsköldsvik. fr stpl Örnsköldsvik 13.3.41. K8. Pris.60.kr 40.064. Hälsning från Örnsköldsvik. Länslasarettet. Nygatan. Torget. Hamnen. Läroverket. Örnen. Torget. pl. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.447. Hälsning från Örnsköldsvik. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 43.468. Hälsning från Örnsköldsvik. Läroverket och Kyrkan. Torget med Stora Hotellet. Torget med Handelsbanken. Länslasarettet. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.448. Helsning från Örnsköldsvik. fr. OII. stpl Örnsköldsvik 13.2.1901 och sidostpl Trelleborg-Sassnitz 141A 16.2.01 och ankomststpl Hamburg 17.2.01. K7. Pris.320.kr 132.449. Örnsköldsvik. fr. stpl Örnsköldsvik 13.6.73. K7. Pris.40.kr

 

73.528. Örnsköldsvik. Hjärtlig Hälsning Från. ofr. T1. K8. Pris.240.kr 73.530. Örnsköldsvik. Hjärtlig Hälsning Från. ofr. T1. K8. Pris.240.kr

 

132.450. Örnsköldsvik. Utsikt från Varvsberget med Idrottsplatsen. T5. K8. Pris.60.kr 132.451. Örnsköldsvik från flygplan. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.452. Örnsköldsvik från flygplan. T5. K8. Såld 132.453. Flygfoto över Örnsköldsvik. T6. K8. Pris.40.kr

Till vykort 

V - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V