LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Sollefteå

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Sollefteå.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

60.179. Hotell Appelberg - Sollefteå. T2. K8. Pris.160.kr 132.455. Borgen. Sollefteå. T1. K8. Pris.50.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

132.456. Från Sollefteå bruk. fr. OII. stpl Sollefteå 5.1.1902. K8. Pris.50.kr 132.457. Carlson & Svenson, Manufaktur-, Herrekipering o. Beklädnadsaffär, Sollefteå. T3. K8. Pris.180.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

132.458. Sollefteå. Cityhuset. T6. K8. Pris.50.kr

 

94.187. Sollefteå. Djupögatan. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.80.kr 132.459. Sollefteå. Djupövägen. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.460. Sollefteå. Grand Hotell. fr. stpl Sollefteå 28.5.71. K8. Pris.40.kr

 

132.461. Sollefteå. Utsikt från Hallstaberget. T5. K8. Pris.40.kr 132.462. Sollefteå. Hallstabergets Sport o Konferenshotell. T6. K8. Pris.40.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

17.781. Sveriges största skidbacke. (Hallstabacken) Sollefteå. T5. K8. Pris.40.kr 17.792. Sveriges största skidbacke. (Hallstabacken) Sollefteå. T5. K8. Pris.40.kr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

132.463. Hallstastugan. Sollefteå. T5. K8. Pris.40.kr 82.746. Sollefteå. Hallstastugan. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.464. Sollefteå. Hallstastugans terrass. T5. K8. Pris.40.kr 132.454. Sollefteå. Järnvägsparken. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.465. Järnvägsstationen. Sollefteå. T3. K8. Pris.60.kr 132.466. Sollefteå. Järnvägsstationen. T6. K8. Pris.60.kr

 

17.813. Sollefteå Kyrka. fr. stpl Sollefteå 7.1.1927. K8. Pris.30.kr 132.467. Sollefteå. Kyrkan. Interiör. T5. K8. Såld

 

132.468. Flygfoto av Kyrkan Sollefteå. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.469. Sollefteå. Lasarettet. T6. K8. Pris.40.kr 132.470. Sollefteå. Nya Länslasarettet. fr. stpl Sollefteå 1 28.10.87. K7. Pris.40.kr

 

132.471. Sollefteå. Samskolan och Folkskolan vid Lillänget. T5. K8. Pris.50.kr 132.472. Sollefteå Läger. T2. K8. Pris.120.kr

 

99.385. H. M. Konungen vid Norrl:s Trängkår. fr. OII. stpl Sollefteå 12.6.1905. K7. Pris.80.kr 93.669. Brödmönstring å Bruksmon. Sollefteå. T1. K7. Pris.80.kr

 

132.473. Kyrkparaden - Sollefteå läger. fr. OII. stpl Sollefteå Läger 7.8.1904. K7. Pris.120.kr 132.474. Sollefteå. Militärsjukhuset. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.475. Kgl. Norrlands Trängregemente I o. II Komp. Kasern. Sollefteå. T5. K8. Pris.50.kr 132.476. Regementsmuseet I21-FO23 Sollefteå. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.477. Nipan från bron. Sollefteå. T2. K8. Pris.50.kr 132.478. Sollefteå. Nipstaden. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.479. Parken i Sollefteå. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.50.kr 132.480. Sollefteå - Pettersborg. fr. stpl Sollefteå 22.6.1926. K8. Pris.50.kr

 

132.481. Storgatan i Sollefteå. pl. T1. K7. Pris.140.kr 132.482. Sollefteå. Storgatan. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.483. Sollefteå. Storgatan. T5. K8. Pris.50.kr 132.484. Sollefteå. Parti av Storgatan. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.485. Sollefteå. Storgatan med Soldathemmet. T5. K8. Pris.50.kr 132.486. (Telegrafinspektionen i Sollefteå). fr. OII. stpl Sollefteå 30.12.1907. K7. Pris.120.kr

 

82.740. Timmerflottare. Sollefteå. Skulptör Fredrik Frisendahl. T5. K8. Pris.30.kr 82.742. Sollefteå. "Timmerflottarna" T6. K8. Pris.30.kr

 

132.487. Tingshuset. Sollefteå. T3. K8. Pris.50.kr 132.488. Sollefteå. Torget. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.489. Utställningen 1952 Sollefteå. fr. stpl Sollefteå utställningen Ådalen ger 7.8.52. K8. Pris.50.kr 132.490. Expo "Ådalen Ger" Sollefteå. Invigningen. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.491. Sollefteå. Ådalsbyn. T5. K8. Pris.40.kr 132.492. Sollefteå. Ådalsbyn. Strinnestugan. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.493. Sollefteå. Vid Önsta. T5. K8. Pris.50.kr 132.494. Sollefteå. T3. K8. Pris.160.kr

 

58.926. Sollefteå. GOD JUL! G.Stoopendaal. fr. GV. stpl Sollefteå 25.12.1915. K8. Pris.120.kr

 

80.287. Vid Sollefteå. T1. K8. Pris.80.kr 94.188. Sollefteå. T4. K8. Pris.60.kr

 

132.495. Flygfoto över Sollefteå. T5. K8. Pris.50.kr 132.496. Flygfoto över Lasarettet. Sollefteå. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.497. Sollefteå från flygplan. T5. K8. Pris.50.kr 132.498. Sollefteå från flygplan. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

77.356. Helsning från Sollefteå. Blank baksida. ofr. T1. K7. Pris.280.kr 72.001. Hälsning från Sollefteå. fr. OII. stpl Sollefteå 2.4.1907. K7. Pris.240.kr

 

132.499. Ånge. Gamla lägret I 28. Sollefteå. T3. K7. Pris.120.kr

 

132.500. Sollefteå. Torget. Hallstastugan. Utsikt från Hallstaberget. T5. K8. Pris.40.kr 82.749. Hälsning från Sollefteå. T5. K8. Pris.40.kr

 

132.501. Sollefteå. T6. K8. Pris.40.kr

Till vykort R - U

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V