LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Louise Adelborg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Landskapsblommor 1 - 24

Förlag: Sago-konst A.-B. Stockholm (SK)

133.015, SK.1. Hallands Ginst. T5, K8, Såld 133.016, SK.2. Värmlands Duvkulla. T5, K8, Pris.50.kr 133.017, SK.3. Ångermanlands Styvmorsviol. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.893, SK.4.  Upplands Kungsängslilja. ofr, T5, K8, Pris.50.kr 97.894, SK.5. Lapplands Fjällvippa. T5, K8, Pris.50.kr 97.895, SK.6. Norrbottens Åkerbär och Västerbottens Kung Carls Spira. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.896, SK.7. Hälsinglands Lin. T5, K8, Pris.50.kr 133.018, SK.8. Södermanlands Näckros. T5, K8, Pris.50.kr 97.897, SK.9.  Närkes Gullviva. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.898, SK.10. Östergötlands Blåklint. T5, K8, Pris.50.kr 133.019, SK.11. Skånes Margaretablomma. T5, K8, Såld 133.020, SK.12. Gästriklands Liljekonvalj. T5, K8, Pris.50.kr

 

133.021, SK.13. Västmanlands Mistel. T5, K8. Pris.50.kr 97.899, SK.14.  Medelpads Gran. T5, K8, Pris.50.kr 97.900, SK.15.  Blekinges Ek. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.901, SK.16. Jämtlands Brunkulla. T5, K8, Pris.50.kr 97.902, SK.17.  Ölands Storsippa. T5, fr stpl 21.8.60, K8, Pris.50.kr 97.903, SK.18.  Dalslands Förgätmigej. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.904, SK.19. Smålands Linnea. T5, K8, Pris.50.kr 97.905, SK.20.  Dalarnas Blåklocka. T5, K8, Pris.50.kr 97.906, SK.21.  Härjedalens Backsippa. T5, K8, Pris.50.kr

 

133.022, SK.22. Bohusläns Kaprifol. T5, K8, Såld 97.907, SK.23.  Västergötlands Ljung. T5, K8, Pris.50.kr 133.023, SK.24. Gotlands Murgröna. T5, K8, Pris.50.kr

 

Landskapsblommor 1 - 24  Serie 47

Förlag: Sago-konst A.-B. Stockholm (SK)

 

133.024, SK.1, Hallands Ginst. T5, K8, Pris.50.kr 133.025, SK.2. Värmlands Duvkulla. T5, K8, Pris.50.kr 97.908, SK.3. Ångermanlands Styvmorsviol. T5, K8, Pris.50.kr

 

133.026, SK.4.  Upplands Kungsängslilja. T5, K8, Pris.50.kr 97.909, SK.5. Lapplands Fjällvippa. T5, K8, Pris.50.kr 97.910, SK.6. Norrbottens Åkerbär och Västerbottens Kung Carls Spira. T5, K8, Pris.50.kr

 

133.027, SK.7. Hälsinglands Lin. fr stpl, T5, K8, Pris.50.kr 97.911, SK.8. Södermanlands Näckros. T5, K8, Pris.50.kr 97.912, SK.9.  Närkes Gullviva. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.913, SK.10. Östergötlands Blåklint. T5, K8, Pris.50.kr 133.028, SK.11. Skånes Margaretablomma. T5, K8, Pris.50.kr 133.029, SK.12. Gästriklands Liljekonvalj. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.914, SK.13. Västmanlands Mistel. T5, K8. Pris.50.kr 97.915, SK.14.  Medelpads Gran. T5, K8, Pris.50.kr 133.030, SK.15.  Blekinges Ek. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.917, SK.16. Jämtlands Brunkulla. T5, K8, Pris.50.kr 97.918, SK.17.  Ölands Storsippa. T5, K8, Pris.50.kr 133.031, SK.18.  Dalslands Förgätmigej. T5, K8, Pris.50.kr

 

97.919, SK.19. Smålands Linnea. T5, K8, Pris.50.kr 133.032, SK.20.  Dalarnas Blåklocka. T5, K8, Pris.50.kr 97.920, SK.21.  Härjedalens Backsippa. T5, K8, Pris.50.kr

 

133.033, SK.22. Bohusläns Kaprifol. T5, K8, Pris.50.kr 97.921, SK.23.  Västergötlands Ljung. T5, K8, Pris.50.kr 97.922, SK.24. Gotlands Murgröna. T5, K8, Pris.50.kr

 

Landskapsblommor och vapen

Förlag: Eskil Holm. Stockholm (EH)

97.881, EH.6270/1-50. Blåklint. Östergötland. T6, K8, Pris.40.kr 101.316, EH.6270/2-50. Ljung. Västergötland.. T6, K8, Pris.40.kr 97.892, (EH.6270.3-50). Grako 1887-0.  Kungsängslilja. Uppland. T6, K7, Pris.40.kr

 

97.882, EH.6270/4-50.  Linnéa. Småland. fr stpl Tranås 15.8.68, K8, Pris.40.kr 97.883, EH.6270/5-50.  Prästkrage. Skåne. T6, K8, Pris.40.kr 97.884, EH.6270/6-50. Näckros. Sörmland. fr stpl, T6, K8, Pris.40.kr

 

109.492, EH.6270/7-50.   Ängsklocka. Dalarna. T6, K8, Såld 97.885, EH.6270/10-50. Lin. Hälsingland. T6, K8, Pris.40.kr 97.886, EH.6270/11-50. Duvkulla. Värmland. fr stpl, K8, Pris.40.kr

 

133.034, EH.6270/12-50. Ginst. Halland. T6, K8, Pris.40.kr  97.887, EH.6270.13-50 Murgröna. Gotland. T6, K8, Pris.40.kr 97.888, EH.6270/15-50. Gran. Medelpad. T6, K8, Pris.40.kr

 

97.889, EH.6270/18-50. Mistel. Västmanland. fr stpl, T6, K8, Pris.40.kr 133.035, EH.6270/20-50. Ek. Blekinge. T6, K8, Pris.40.kr 97.890, EH.6270/22-50.  Fjällvippa. Lappland. T6, K8, Pris.40.kr

 

97.891, EH.6270/23-50.  Brunkulla. Jämtland. T6, K8, Pris.40.kr

 

Fjärilar  Serie 47

Förlag: Sago-konst A.-B. Stockholm (SK)

34.801, SK.26. Pärlemorfjäril. T5, K8, Pris.50.kr

 

34.805, SK.30.  Citronfjäril. T5, fr stpl 1961, K7, Såld 34.806, SK.31 Amiralen. ofr. T5, K8, Pris.50.kr.

 

34.808, SK.33.  Sorgmantel. T5, K8, Pris.50.kr 34.809, SK.34. Poppelsvärmare. T5, K8, Pris.50.kr 34.810, SK.35.  Machaonfjäril. ofr, T5, K8, Pris.50.kr

 

Sveriges landskapsblommor samlade på antependiet i Riddarholmskyrkan, skänkt av svenska kvinnor till H.M. Konung Gustav V på 80-årsdagen.

Komponerat av Louise Adelborg

133.037, SK.276. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order