LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Signe Aspelin

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm  (AE)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Julkort

93.292, AE.1017, fr GV + julmärke stpl Stockholm 23.12.11, K8, SEK.80 93.321, AE.1832, fr OII stpl Stockholm 24.12.1908, K7, SEK.80

 

133.100, AE.9808, T3, K8, Sold 133.097, AE. fr OII stpl Umeå 22.12.1907, K8, Sold

 

133.098, AE. pl, T2, K7, SEK.60 133.099, AE. T3, K8, SEK.60

 

133.095, AE, pl, T2, K7, SEK.60 133.096, AE. ofr, T2, K8, SEK.80

 

93.340, AE.6302, fr OII stpl Göteborg 22.12.09, K8, SEK.80

 

93.293, AE.1018, fr GV stpl, T3, K7, SEK.60 113.714, AE.1020, fr OII + julmärke stpl Stockholm 24.12.10, K8, SEK.80 93.294, AE.1021, fr OII stpl, T2, SEK.60

 

93.295, AE.1022, fr GV stpl Stockholm 20.12.18, K7, SEK.60 93.296, AE.1023, fr OII stpl Stockholm, T2, K7, SEK.60 113.715, AE.1025, fr OII stpl Stockholm 24.12.1911, K7, SEK.60

 

93.299, AE.1050, fr stpl Stockholm 19.12.20, K7, SEK.60 93.300, AE.1054, fr stpl Rosenholm 23.12.1920, K7, SEK.60 93.301, AE.1136, ofr, T2, K8, Sold

 

113.717, AE.1300, fr + julmärke stpl Stockholm 24.12.22, K7, SEK.60 113.718, AE.1378, K8, SEK.80 93.306, AE.1381, fr GV stpl, T3, K8, SEK.80

 

113.720, AE.1830, pl, K7, SEK.60 93.320, AE.1831, fr OII + julmärke stpl PKXP 73C 22.12.1910, K8, SEK.80 93.323, AE.1834, fr OII stpl Norrköping 22.12.1908, K7, SEK.60

 

133.094, AE.6300, ofr, T3, K8, SEK.80 133.087, AE.6306, fr GV stpl Norrköping 23.12.12, K7, SEK.80 133.093, AE.9250, T3, K8, SEK.80

 

133.090, AE.9495, T3, K8, SEK.80 133.088, AE.9809, T3, K8, SEK.80 133.089, AE.9810, T3, K8, SEK.80

 

133.091, AE.9813, T3, K8, SEK.80 133.092, AE.9926, fr, stpl, T3, K7, SEK.80 113.716, AE.1131, fr OII stpl Motala 23.12.1908, K8, SEK.80

 

133.086, AE. fr OII stpl Karlskrona 24.12.1907, K8, SEK.80

 

Nyårskort

113.712, AE.1520, fr GV stpl Uppsala  31.12.16, K8, SEK.80 93.311, AE.1562, ofr. K8, SEK.80

 

93.317, AE.1637, finsk frankering stpl Rajamäki, T2, K7, SEK.60 113.722, AE.1845, fr OII stpl Stockholm 2.1.1909, K8, SEK.80

 

93.327, AE.1946, strålstämpel Svenska Pressbyrån. fr stpl,  K7, Sold

 

133.120, AE.8648, pl stpl 2.1.16, K7, SEK.60 133.121, AE.8652, fr GV stpl Stockholm 1.1.17, K7, SEK.60

 

133.118, AE. fr OII stpl Enköping 30.12.1908, K7, SEK.80 113.119, AE. fr OII stpl Djursholm, T2, K8, SEK.80

 

133.122, AE. ofr, T2, K8, SEK.80

 

113.711, AE.1518, K8, SEK.80 93.315, AE.1635, fr GV stpl Karlskoga 30.12.1913, K7, SEK.80 113.713, AE.1639, pl, K7, SEK.60

 

93.319, AE.1815, amerikansk fr stpl, T3, K7, SEK.60 93.345, AE.6317, fr OII + julmärke stpl, T2, K7, SEK.60 133.108, AE,7495, T3, K8, SEK.80

 

133.101, AE.7621, fr GV + julmärke stpl Göteborg 1.1.20. K7, SEK.60 133.107, AE.7623, fr GV stpl Katrineholm 1.1.1919. K8, Sold 133.117, AE.7859, fr stpl 4.1.21, K8, SEK.80

 

133.110, AE.7897, T3, K8,  SEK.80 133.114, AE.7899, T3, K8, SEK.80 133.113, AE.7900, fr GV stpl Stockholm 30.12.19, K7, SEK.60

 

133.109, AE.7935, T3, K8, Sold 133.116, AE.7939, fr stpl Stockholm 1.1.22, K8, SEK.80 133.115, AE.7984, fr stpl, T4, K7, SEK.60

 

133.102, AE. fr OII stpl Säfsjö, T2, K8, SEK.80 133.103, AE. finsk fr 5+5 Pen stpl Karleby 11.1.09, K8, SEK.80 133.104, AE. fr OII stpl, T2, K8, SEK.80

 

133.105, AE. fr OII stpl, T2, K8, SEK.80 133.106, AE. pl, T2, K8, SEK.80 133.111, AE. fr OII stpl Stockholm 1.1.1908, K7, SEK.80

 

113.112, AE. fr GV PLK 121, T3, K8, SEK.80

 

Skottårskort

133.145, AE. T2, K8, SEK.80

 

Påskkort

93.314, AE.1581, fr OII stpl Arboga 1908, K7, SEK.60 133.129, AE.5852, fr OII stpl Helsingborg 10.4.1909, K7, SEK.60

 

133.130, AE.5854, fr OII stpl Filipstad 9.4.1909, K8, SEK.80 133.128, AE.5922, pl, T2, K7, SEK.60

 

93.328, AE.6012, fr GV stpl 1914, K7, SEK.60 93.329, AE.6013, finsk frankering stpl Borgå 16.IV.11, K7, SEK.60

 

93.330, AE.6015, fr OII stpl Stockholm 15.4.1911, K8, SEK.80 93.337, AE.6220, fr. stpl. T5, K7, SEK.80

 

133.131, AE.6225, T3, K8, SK.80 93.339, AE.6241, fr GV stpl Norrköping 2.4.15, K8, SEK.80

 

93.348, AE.6440, fr GV stpl 22.4.1916, K8, Såld 93.349, AE.6453, fr GV stpl 1913, K7, SEK.60

 

133.127, AE.6754, fr GV stpl Karlskrona 8.4.1917, K8, SEK.80 93.354, AE.6831, fr GV stpl, T3, K7, SEK.60

 

133.125, AE. pl, T2, K7, SEK.60 133.126, AE. fr 10 Penni stpl Helsingfors 19.IV.08, K7, SEK.60

 

93.313, AE.1580, fr OII stpl Kalmar 23.3.1910, K8, SEK.80 93.335, AE.6218, ofr, T3, K8, Sold 93.336, AE.6219. T3, K8, Sold

 

133.123, AE.6220, fr GV stpl PLK 283C 24.4.1916, K7, SEK.60 93.338, AE.6221, fr GV stpl 26.3.21, K7, SEK.60 93.347, AE.6414, T3, K8, SEK.80

 

93.350, AE.6752, fr OII ostpl, T2, K7, SEK.80

 

Gratulationskort

93.308, AE.1474, fr OII stpl Stockholm 10.3.09, K7, SEK.60 93.309, AE.1511, fr OII stpl Elfsjö 1.8.1908, K7, SEK.60 133.133, AE.8045, fr GV stpl Torsås 10.2.1920, K8, SEK.80

 

Anna och Maria kort

133.134, AE.7556, fr GV stpl Karlstad, T3, K7, SEK.60 133.135, AE.8186, fr GV stpl, T3, K7, SEK.60

 

133.136, AE.8635, T3, K8, SEK.80 133.132, AE. T2, K8, Sold 133.137, AE.8851, T3, K8, SEK.80

 

Mors Dags kort

133.144, AE.11156, fr stpl Säffle 28.5.21, K8, SEK.60

 

133.140, AE.12, fr stpl Stockholm 23.5.31, K8, SEK.60 133.142, AE.127, T4, K8, SEK.60 133.143. AE.130, fr stpl Stockholm 27.5.22, K8, SEK.60

 

133.141, AE.5538, ofr, T5, K8, SEK.60 133.139, AE.10673, fr GV stpl Falun 25.5.21, K8, SEK.60 133.138, AE.10841, ofr, T4, K8, SEK.60

 

Småkort format c:a 7x10,5 cm

133.146. AE.5900/2, fr stpl Uddevalla 30.3.1923, K8, SEK.30 133.147, AE.5900/3, T4, K8, SEK.30 133.148, AE. fr stpl Sveg 2.4.1931, K8, SEK.30

 

133.149, AE. fr stpl, T4, K8, SEK.30 133.150, AE.1667/5, fr stpl Göteborg, T4, K8, Såld 133.151, AE. T4, K8, SEK.30 133.152, AE. fr stpl Stockholm 7.4.23, K8, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order