LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Sölvesborg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

109.651, Sölvesborg. "Ariel" av Fru Alice Nordin. pl, T5, K7, Pris.40.kr 109.650, "Ariel". Parti från Sölvesborg, pl, T4, K6, Såld

 

105.443, Sölvesborg. Stig Blomberg. Ask och Embla fontänen. T5, K8, Såld 109.652, Sölvesborg. Bredgatan. pl, 1921, K7, Såld

 

109.653, Sölvesborg. Hästtorget. pl, 1925, K7, Pris.60.kr 109.654, Sölvesborg. Hästtorgsparken. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

109.655, Sölvesborg. Parti från Järnvägsgatan. pl, T4, K7, Pris.50.kr 109.656, Sölvesborg. Järnvägsstationen. T3, K8, Pris.180.kr

 

102.329, Sölvesborg. På väg till Kanehall. fr OII stpl Ronneby 16.8.1904, K8, Pris.120.kr 105.440, Kyrkan. Sölvesborg. fr med 20 öre Gustav V 70 år stpl Sölvesborg 1.8.1928, K7, Såld

 

109.658, Sölvesborg. Kyrkan. pl, 1929, K7, Såld 109.657, Sölvesborgs kyrka. Interiör. pl, 1928, K7, Såld

 

109.660, Kyrkan. Sölvesborg. T3, K8, Pris.40.kr 109.659, Sölvesborg. Kyrkan. T5, K8,

 

109.661, Listers härads tingshus. Sölvesborg. pl, T4, K5-6 (veck), Såld 105.446, Sölvesborg. Rådhuset. T5, K8, Såldr

 

109.662, Rådhuset. Sölvesborg. T4, K8, Pris.60.kr 109.663, Sölvesborg. Slottet. pl, 1930, K8, Såld

 

105.444, Sölvesborg. Slottet. T4, K8, Pris.30.kr 105.439, Sölvesborgs slott på 1460-talet. T3, K8, Pris.60.kr

 

94.619, Sölvesborg. Snapphaneeken. T3, K8, Pris.60.kr 109.664, Snapphaneeken i Sölvesborg. T4, K8, Såld

 

109.665, Sölvesborg. Snapphaneeken. pl, T4, K7, Såld 109.666, Sölvesborgs Sparbank fr stpl Sölvesborg 17.8.1927, K7, Såld

 

109.667, Sölvesborg. Sparbanken. T4, K8, Såld 105.448, Sölvesborg. Stadshotellet. fr stpl PKP 196  6.3.39, K7, Såld

 

105.449, Sölvesborg. Södergatan. T6, K8, Pris.20.kr 109.668, Sölvesborg. Torget. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.669, Sölvesborg. Parti av Torget. T3, K8, Såld 109.670, Sölvesborg. Varmbadhuset. pl, 1926, K6, Såld

 

105.442, Sölvesborg. V:a Storgatan. T5, K8, Pris.50.kr 109.671, Sölvesborg. V:a Storgatan. pl, 1929, K7, Såld

 

109.672, Sölvesborg. Östra Storgatan. pl, 1919, K7, Pris.80.kr 109.673, Vy från Sölvesborg. pl, K7, Såld

 

109.674, Sölvesborg sett från Kaninholmen. pl, 1930, K7, Pris.50.kr 109.675, Sölvesborgsviken. T4, K8, Såld

 

109.676, Sölvesborg från flygplan. T5, K8, Såld

Nedanstående vykort är förminskade

 

102.330, Kyrkan. Sölvesborg. fr OII stpl Sölvesborg 19.12.1901, K8, Pris.50.kr 102.332, Sölvesborgs Kyrka. Interiör. T2, K8, Pris.40.kr 102.333, Sölvesborgs Kyrka. Orgeln. T2, K8, Pris.40.kr 94.616, Sölvesborg från nya folkskolan. fr OII stpl PLK 182B 19.3.1905, K7, Pris.120.kr

 

102.339, Sölvesborg. Slottsruinen. T4, K8, Pris.30.kr 96.311, Sölvesborg. Snapphaneeken. fr stpl 26.5.42, K7, Pris.50.kr 102.347, Sölvesborg. Stig Blomberg: Ask och Embla fontänen. T5, K7, Pris.40.kr 102.348, Sölvesborg. Stortorget med Ask och Embla fontänen. fr stpl Sölvesborg 16.8.51, K8, Pris.40.kr

 

92.831, Sölvesborg. Västra Storgatan. fr stpl Sölvesborg 10.11.47, K8, Såld 102.355, Sölvesborg. hörnet af östra Storgatan & ??? fr OII stpl, T1, K7, Såld 94.616, Sölvesborg från nya folkskolan. fr OII stpl PLK 182 B 19.3.1905, K7, Pris.120.kr. 102.363, Sölvesborg. Staden från söder. fr OII stpl PLK 182A 19.1.1901, K7, Såld

 

Till vykort Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, övrigt Blekinge

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order