LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Henån

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 4.000 vykort med motiv från Bohuslän.

 

24.938, Henån. Parti av Bårholmen. T5, K8, Pris.40.kr 117.490, Parti av Bårholmen. Henån. fr stpl Henån 15.7.35, K7, Såld

 

105.882, Henån. Parti av Bårholmen. fr stpl Henån, K7, Pris.40.kr 24.940, Henån. Båsarna. T5, K8, Pris.40.kr

 

117.491, Henån. Kolsjöfjorden. fr stpl Henån 28.8.63, K8, Såld 117.492, Henån. Kolsjöfjorden. T6, K7, Pris.40.kr

 

24.939, Henån. Rödberget. T5, K8, Pris.40.kr 117.493, Henån med Sjöbokullen. T5, fr stpl 1968, K8, Pris.40.kr

 

105.883, Henån. Parti av Snarvik. fr stpl Lysekil 18.8.40, K6, Såld 117.494, Parti av Snarvik. Henån. fr stpl Henån 26.6.31, K7, Såld

 

105.884, Henån. Strandpensionatet. T5, K8, Pris.50.kr 117.495, Turisthotellet. Henån. T5, K6, Pris.40.kr

 

117.496, Äng. Henån. T4, K8, Pris.40.kr 117.497, Äng. Henån. T5, fr stpl 23.6.60, K7, Pris.40.kr

 

24.937, Ängsnäs. Henån. fr stpl Henån 20.7.60, K7, Pris.40.kr 105.886, Motiv från Henån. T4, K7, Såld

 

117.498, Henån. T4, K8, Pris.40.kr 117.499, Motiv från Henån. T5, K8, Såld

 

117.500, Parti av Henån. T4, K8, Pris.40.kr 117.501, Henån. fr stpl PKP 383D 27.7.42, K7, Pris.40.kr

 

117.502, Henån. T5, K8, Såld 117.503, Motiv från Henån. fr stpl Henån 8.8.37, K7, Pris.40.kr

 

117.504, Motiv från Henån. T5, K6, Pris.40.kr 117.505, Motiv från Henån. T5, K8, Pris.40.kr

 

24.933, Henån. fr GV stpl Henån 7.8.1913, K6, Pris.60.kr 117.506, Vy från Henån. T2, K8, Pris.50.kr

 

24.943, Henån. T5, K8, Pris.40.kr 117.507, Henån. T4-5, K7, Pris.50.kr

 

24.935, Motiv från Henån. T5, K8, Pris.40.kr 24.942, Henån. T5, K8, Pris.40.kr

 

117.508, Henån. fr stpl Hjälteby 27.11.89, K7, Pris.40.kr 117.509, Henån. Parti av inre hamnen. T6, K8, Pris.30.kr

 

117.510, Hälsning från Henån. Röra kyrka. Nötesunds bron. Henån. Henån. fr stpl Henån 30.12.81, K7, Pris.30.kr 117.511, Hälsning från Henån. fr stpl Henån 29.5.75, K8, Pris.30.kr

 

117.512, Hälsning från Henån. 1990, K8, Pris.30.kr

 

Till vykort G - H

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order