LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Käringön

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 4.000 vykort med motiv från Bohuslän.

 

45.748, Käringön. Badklippor. fr stpl Käringön 9.7.50, K7, Såld 118.084, Käringön. Båthamnen. T5, K6, Såld

 

118.085, Bulls Pensionat. Käringön. T5, K8, Såld 118.086, Käringö Folkskola. fr OII stpl Käringö 4.9.1907, K6, Såld

 

24.984, Käringön. friluftsbadet. fr stpl Käringön 6.7.48, K7, Pris.40.kr 118.087, Käringön. Friluftsbadet. fr stpl 30.6.41, K7, Pris.40.kr

 

118.088, Gamla Prästgården. Käringön. fr stpl Fiskebäckskil 8.8.28, K7, Såld 118.089, Käringön. hamnen. fr stpl Göteborg 24.9.44, K6, Såld

 

98.142, Käringön. Hamnparti. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr 118.090, Käringön. Hamnen. fr stpl Gåsö 10.8.67, K7, Såld

 

118.091, Kyrkan. Käringön. fr GV stpl Käringön 12.7.15, K7, Såld 118.092, Käringön. Kyrkan, interiör. T5, K8, Pris.30.kr

 

118.093, Käringön. Sjöbodar. fr stpl Käringön 27.5.58, K7, Såld 118.094, Parti av Käringön. T3, K8, Såld

 

48.852, Parti av Käringön. fr stpl Käringön 29.7.45, K7, Pris.50.kr 118.095, Parti av Käringön. ofr, T4, K8, Såld

 

118.096, Parti av Käringön. T4, (senare frankering). K8, Såld 24.968, Motiv från Käringön. fr stpl Käringön 22.7.25, K7, Såld

 

118.097, Motiv från Käringön. fr stpl, T4, K6, Pris.40.kr 24.979, Käringön. Utsikt öfver hafvet. fr OII stpl Käringö 9.7.1903, K7, Pris.50.kr

 

118.098, Parti av Käringön. fr stpl Stenungsund 18.8.49, K7, Pris.40.kr 118.099, Parti av Käringö. fr GV stpl Käringön 27.7.13, K6, Pris.40.kr

 

30.023, Käringön. fr stpl Käringön 3.8.48, K6, Pris.40.kr 118.100, Parti af Käringö. T3, K8, Såld

 

30.025, Parti av Käringön. T4, K8, Såld 118.101, Motiv från Käringön. fr stpl, T4, K7, Såld

 

24.971, Käringön. fr stpl Käringön 20.7.33, T4, K7, Pris.40.kr 41.863, Käringön. T4, K8, Pris.40.kr

 

24.988, Parti av Käringön. T5, K8, Såld 45.747, Käringön. pl T4, K7, Såld

 

36.227, Motiv från Käringön. fr stpl 12.8.52, K8, Pris.40.kr 118.102, Motiv från Käringön. fr stpl Käringön 24.8.45, K7, Såld

 

105.972, Käringön. T5, K8, Såld 105.973, Motiv från Käringön. fr stpl Käringön 25.7.44, K7, Såld

 

118.103, Parti av Käringön. fr stpl Käringön 8.7.38, K7, Såld 118.104, Käringön. fr stpl PKP 385B 18.8.46, K7, Såld

 

118.105, Käringön. fr stpl PKP 383 18.8.46, K7, Såld 118.106, Käringön. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

36.226, Motiv från Käringön. T5, K8, Såld 118.107, Käringön. T5, K8, Såld

 

35.813, Motiv från Käringön. fr stpl Käringön 14.8.36, K7, Såld 98.143, Käringön. T4, K8, Såld

 

105.975, Käringön. fr stpl Käringön 4.7.37, K8, Såld 48.851, Motiv från Käringön. fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr

 

118.108, Käringön. T4, K8, Såld 118.109, Motiv från Käringön, ofr, T6, K8, Såld

 

118.110, Hälsning från Käringön. fr stpl Käringön 27.4.88, K7, Pris.30.kr 118.111, Flygfoto över Käringön. fr stpl Ellos 18.7.74. K7, Såld

 

118.112, Hälsning från Käringön. fr stpl Stenungsund 01.7.86, K7, Pris.30.kr 118.113, Flygfoto över Käringön med Måseskärs fyr i bakgrunden. T6, K8, Pris.30.kr

Till vykort Bohuslän I - M

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V