LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Kungälv

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 4.000 vykort med motiv från Bohuslän.

 

117.698, Kongelf. Banken. T3, K8, Pris.60.kr 22.914, Bron över Nordre älv vid Kungälv. T4, K8, Pris.40.kr

 

118.762, Hotell Fars Hatt. Kungälv. Poolen. Matsalen. Exteriör. Fontinhallen. Terrassen. T6, K8, Pris.30.kr 118.763, Kungälv. Hotell Fars Hatt med Bohus Fästning i bakgrunden. fr stpl Mölnlycke 1.8.78, K8, Pris.30.kr

 

118.764, Flygfoto över Kungälv. Bohus Fästning med Hotell Fars Hatt och kyrkan i bakgrunden. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr 118.765, Flygvy över Kungälv. Kyrkan och Fars Hatt. fr stpl Göteborg 18.7.77, K8, Pris.30.kr

 

 
105.664, Kungälv från flygplan. T4, K8, Pris.50.kr 105.665, Flygfoto över Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.766, Kungälv från flygplan. T4, K8, Pris.40.kr 118.767, Kungälv. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.768, Flygfoto över Kungälv. Motorvägen över Nordre älv. T6, K8, Pris.30.kr 105.672, Flygvy över Kungälv. T6, K8, Pris.30.kr

 

118.769, Kungälv. Utsikt från Fontinskogen med nya bron i bakgrunden. T6, K8, Pris.30.kr 118.770, Hälsning från Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr

 

30.038, Kungelf. Utsikt från Fontinsbergen. fr GV stpl Kungälf 7.10.14, K7, Pris.50.kr 36.559, Kungelf. Utsikt från Fontinsbergen. fr GV stpl Kungälf, T3, K8, Pris.50.kr

 

22.961, Kungälv. Utsikt från Fontin-berget. fr stpl PLK 385A 16.2.1950, K8, Såld 36.572, Hälsning från Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.792, Bohus ruiner. fr OII stpl Kungelf 12.7.1902, K6, Pris.60.kr 118.793, Bohus fästnings ruin från berget nedom Röda Kon. fr GV stpl Stillingsön 11.8.1913, K7, Pris.40.kr

 

 
22.954, Kungälv. Bohus fästning med nya bron. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
105.669, Flygfoto över Bohus fästning. Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr 105.668, Flygfoto över Bohus fästning. Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr

 

30.033, Droppstensvalvet i Bohus Fästning. Kungälv. fr stpl Göteborg 21.6.36. K7, Pris.40.kr 100.250, Kungälv. Utsikt från Bohus Fästning. fr stpl 28.5.41, K8, Pris.50.kr

 

 
98.124, Kungelf. Gatuparti. (Kungälvs Smidesfabrik Brogren & Rafael och Kongahällabazaren). T4, K8, Pris.80.kr 22.971, Kungälv. Gatuparti (Uppgång till Kungelfs Fotografi Atelier). T4, K8, Pris.60.kr

 

118.771, Färjorna över Nordre älv. Kungälv. T4, K8, Såld 36.568, Infartsleden till Kungälv. T4, K8, Pris.40.kr

 

22.945, Inloppet till Kungälv. (ångbåten Kungälf).T4, K8, Pris.60.kr 118.772, Kungälvs Buss. T6, K8, Pris.30.kr

 

62.600, Kungälv. Kungälvskvarnen. T5, K8, Pris.40.kr 22.950, Kungälv. Kvarnen. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.775, Kvarnstallet Kungsör, Interiör. ofr, T5, K8, Pris.40.kr 118.773, Kungälvs Kyrka. Kungälv. T4, K8, Pris.40.kr

 

118.774, Kungälv. Kyrkan. T2, K8, Pris.40.kr 36.573, Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr

 

105.666, Kungälv. Kyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 22.937, Kungelf. Kyrkan o. Fästningen. T4. K8, Pris.30.kr

 

36.566, Kungelv. Interiör av kyrkan, uppförd på 1600-talet. T3, K8, Pris.40.kr 36.564, Kungälv. Interiör av Kyrkan, uppförd på 1600-talet. T5, K8, Pris.30.kr

 

118.776, Kungälv. Lasarettet. T5, K8, Pris.40.kr 22.958, Kungälv. Lasarettet. Fästningsparken. fr stpl 17.7.(44). K8, Pris.40.kr

 

103.405, Nordiska Folkhögskolan. Kungälv. T4, K8, Pris.40.kr 118.777, Nordiska Folkhögskolan. Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.778, Kungälv. Nordiska Folkhögskolan. ofr, T5, K8, Pris.40.kr 118.779, Nya Elfsborg. M/S Snäckeskär. T6, K7, Pris.30.kr

 

118.780, Kungälv. Nytorget. fr stpl FKMB UDD-GBG 7.2.60, K7, Pris.60.kr 103.403, Kungälv. Nytorget. Centrumhuset med Tre Konungars statyn. fr stpl Kungälv 15.5.64, K7, Såld

 

 
103.406, Kungelf. Stadshotellet. T3, K8, Pris.50.kr  98.126, Stadskällaren. Kungälv. T4, K8, Pris.40.kr

 

 
22.933, Stadskällaren. Kungelf. fr stpl, Stenungsund 31.7.(44),  K8, Pris.50.kr 103.407, Kungälv. Stadskällaren. Fästningen i bakgrunden. T5, K8, Pris.50.kr

 

 
30.035, Stadskällaren. Kungälv. (ångbåten Kungälf). T4, K8, Pris.80.kr 22.942, Hälsning från Kungälv. (ångbåten Kungälf). T5, K8, Pris.60.kr

 

43.972, Kungälv. Stadskällaren. T5, K8, Pris.40.kr 62.601, Kungelf. Svarte Mosse i vinterskrud. fr stpl, T4, K6, Pris.40.kr

 

22.935, Kongelf. Tjufholmen. T4, K8, Pris.30.kr 43.971, Torget. Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr

 

105.663, Hälsning från Kungälv. T5, K8, Pris.30.kr 118.789, Kungälv. Tre Kungar. fr stpl Kungälv 13.10.78, K7, Pris.30.kr

 

118.790, Kungälv. Arvid Källströms staty över trekungamötet, som ägde rum omkr. 1100 mellan de tre nordiska kungarna Magnus Barfot i Norge, Eric Ejegod i Danmark och Inge den äldre i Sverige. T6, K8, Såld 118.791, Kungälv. Monumentet Tre Konungar. T6, K8, Pris.30.kr

 

 
98.127, Östra delen av Kungälv. fr stpl Kungälv 20.12.27, K7, Pris.50.kr 98.128, Parti av Kungälv. fr stpl Kungälf 25.8.23, K7, Pris.60.kr

 

36.578, Hälsning från Kungälv. T5, K8, Pris.40.kr 62.598, Kungelf. T3, K8, Pris.50.kr

 

118.781, Kungälv. Del av staden med Bohus Fästning. fr stpl Ytterby 18.9.56, K7, Pris.40.kr 118.782, Motiv från Kungelf. T2, K8, Pris.50.kr

 

 
62.599, Kongälf. ofr, T2, K7, Pris.50.kr 118.783, Parti från Kongelf. T2, K8, Pris.50.kr

 

 
98.129, Motiv från Kungelf. T2, K8, Pris.50.kr 118.784, Hälsning från Kungälv. Stadskällaren. Kyrkan. Bohus Fästning. Nordiska Folkhögskolan. Kungälvskvarnen. fr stpl Ytterby 15.7.57, K7, Pris.40.kr

 

118.785, Kongelf. fr OII stpl Kungelf 16.10.1902, K7, Pris.60.kr 22.972, Fotohälsningar från Kungälv. Bohus fästning med nya bron. Bohus fästning. Borggården. Stadskällaren. Kyrkan. Nordiska Folkhögskolan. Kungälvskvarnen. Gatuparti. Aftonstämning över Nodre älv. fr stpl Kungälv 15.7.60, K7, Pris.40.kr

 

118.786, Kungelf. fr GV stpl Linköping  30.7.191?, T1, K7, Pris.60.kr 36.556, Kungelf år 1713. T1, K7, Pris.50.kr

 

118.787, Kungälv. Panorama. fr stpl Hindås 29.6.59, K7, Pris.30.kr 118.788, Vy över Kungälv med Bohus Fästning i bakgrunden. T6, K8, Pris.30.kr

Till vykort Bohuslän I -M

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order