LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Ljungskile - Lyckorna

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 4.000 vykort med motiv från Bohuslän.

 

118.114, Motel Backamo. Ljungskile. T6, K8, Pris.30.kr 118.115, Lyckorna år 1906. Rob.  Lindahl foto. Tryckt till Lyckornas  100-årsjubileum 1977. Ljungskileortens Hembygdsförening. fr stpl Ljungskile 22.6.81, K8, Pris.30.kr

 

91.253, Ljungskile. Entrén till Badhusparken. T3, K8, Pris.50.kr 106.054, Ljungskile. Badplatsen vid Berg. T5, K8, Pris.50.kr

 

24.918, Ljungskile. Badstället vid Berg. T4, K7, Pris.40.kr 24.901, Ljungskile. Utsikt med Berg. T5, K8, Pris.40.kr

 

118.116, Badorten Berg vid Ljungskile. T3, K8, Pris.40.kr 118.117, Ljungskile. Båthamnen. fr stpl Ljungskile 22.8.72, K7, Såld

 

118.118, Hälsning från Ljungskile Camping. T6, K8, Pris.30.kr 118.119, Corona m.fl. villor, Lyckorna. fr OII stpl Lyckorna 20.7.1904, K8, Pris.120.kr

 

118.120, Lyckorna. Utsigt från Flaggberget. T2, K8, Såld 118.121, Lyckorna. Utsikt från villa "Forntid". fr OII stpl Lyckorna 25.6.1906, K8, Pris.120.kr

 

118.122, Ljungskile. Utsikt över Fräknefjorden, Folkhögskolan i förgrunden. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 118.123, Ljungskile. Utsikt från Västkustens Ungdomsskola. fr stpl 27.6.61, K7, Pris.40.kr

 

24.922, Ljungskileskolan. T5, K8, Pris.40.kr 24.923, Ljungskileskolan. Kavaljersgården. T5, K8, Pris.40.kr

 

30.067, Ljungskileskolan. Ljungskile. fr stpl Ljungskile 14.11.58, K7, Pris.40.kr 30.066, Ljungskile. Ljungskileskolan. T5, K8, Pris.40.kr

 

106.066, Ljungskile. Västkustens Ungdomsskola. Huvudbyggnaden. fr stpl Ljungskile 9.8.(40), K8, Pris.40.kr 106.067,  Ljungskile. Västkustens Ungdomsskola. Huvudbyggnaden. fr stpl Ulvesund 10.8.64, K8, Pris.40.kr

 

36.828, Västkustens Ungdomsskola. Ljungskile. pl, K7, Pris.40.kr 24.894, Utsikt från Västkustens Ungdomsskola. Ljungskile. fr stpl Ljungskile 14.7.44, K7, Pris.40.kr

 

24.897, Ljungskile. Vägen till Granparken. T3, K8, Såld 118.124, Lyckornas Havsbad. fr stpl Lyckorna 5.8.1921, K6, Såld

 

24.893, Ljungskile Havsbad. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 118.125, Ljungskile med Lyckornas Havsbad. Flygfoto. fr stpl 1936, K7, Pris.40.kr

 

24.895, Ljungskile. Hotell Hemgården. T5, K8, Pris.40.kr 118.126, Utsikt från Hotell Hemgården, Ljungskile. T4, K7, Pris.30.kr

 

118.127, Ljungskile. Järnvägstunneln. T3, K8, Pris.120.kr 118.128, Ljungskile. Konvalescenthemmet. fr stpl Ljungskile 26.5.86, K7, Pris.30.kr

 

39.005, Lyckorna. Ljungs Kyrka. T5, K8, Såld 25.200, Lyckorna med Ljungs kyrka. ofr, T5, K7, Pris.40.kr

 

118.129, Ljungs nya kyrka. fr OII, T1, K7, Såld 118.130, Ljungskile. Ljungs kyrka. T6, K8, Pris.30.kr

 

106.078, Kyrkan. Lyckorna. T5, K8, Pris.40.kr 24.921, Ljungskile. Ljungs kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

118.131, Ljungs gamla kyrka. Ljungskile. fr stpl Ljungskile 14.10.52, K8, Pris.30.kr 118.132, Ljungskile. Ljungs gamla kyrka. T5, K7, Pris.30.kr

 

118.133, Ljungskileviken. T5, K8, Såld 24.910, Ljungskile. Afton vid Ljungskileviken. T5, K8, Pris.30.kr

 

118.134, Lyckorna. Risholmen. fr stpl Lyckorna 18.7.44, K7, Pris.30.kr 118.135, "Vid Skarsjön", Ljungskile. fr OII stpl Nygård 27.8.1904, K8, Pris.40.kr

 

118.136, Ljungskile. Småbåtshamnen. fr stpl Ljungskile 30.8.76, K7, Pris.40.kr 118.137, Ljungskile. Strandbadet. fr stpl 3.7.48, K8, Pris.40.kr

 

118.138, Strandparti av Lyckorna. fr stpl Ljungskile 22.7.1931, K8, Pris.40.kr 118.139, Lyckorna. Strandparti. fr GV stpl Lyckorna 23.8.1912, K7, Såld

 

118.140, Lyckorna och Ljungskile. Strandparti. T2, K8, Pris.40.kr 106.062, Strandpromenaden. Ljungskile. T3, K8, Pris.40.kr

 

41.873, Strandvägen till Lyckorna. fr stpl Lyckorna, T5, K8, Pris.30.kr 118.141, Ljungskile. Utsikt från Strandön. T5, K8, Pris.30.kr

 

118.142, Lyckorna. Utsikt från Treklöverhemmet. fr stpl Ulvesund 1969, K7, Såld 106.079, Ljungskile. Turisthotellet. fr stpl PLK 16.6.1928, K7, Pris.50.kr

 

118.143, Ljungskile sett från Ulvesund. fr stpl Ljungskile 19.7.1943, K7, Pris.30.kr 118.144, Ljungskile. Ulvesund. fr stpl Lyckorna 17.7.1930, K7, Såld

 

118.145, Idyll av Ulvesundsvägen med Ljungskile i bakgrunden. fr stpl Ljungskile 14.7.76, K7, Pris.30.kr 106.080, Ljungskile. Restauranten. Ulvöbaden. fr stpl Uddevalla 24.8, K8, Pris.40.kr

 

106.081, Ljungskile. Solnedgång över Ulvöbaden. fr stpl, fr stpl 194?, K7, Pris.30.kr 118.146, Ljungskile. Uppfartsvägen till det idylliska Valås. T3, K8, Pris.30.kr

 

118.147, Åh Stiftsgård. Ljungskile. T6, K8, Pris.30.kr 118.148, Åh Stiftsgård. T6, K8, Pris.30.kr

 

118.149, Åh Stiftsgård. Ljungskile. Huvudbyggnaden. T6, K7, Pris.30.kr 118.150, Åh Stiftsgård. Huvudbyggnaden. Resteröd. fr stpl Resteröd 25.11.66, K6, Pris.30.kr

 

118.151, Ångbåtsstationen. Lyckorna. ofr, T3, K8, Såld 106.083, Utsikt över Ljungskile. T5, K8, Pris.40.k

 

106.068, Ljungskile. fr stpl Resteröd 29.6.44, K/8, Pris.40.kr 30.068, Ljungskile. T5, K8, Såld

 

118.152, Ljungskile. T3, K8, Pris.60.kr 62.741, Parti av Ljungskile. fr stpl PKP 383C 1.7.51, K7, Pris.40.kr

 

118.153, Ljungskile. pl, T4, K7, Pris.40.kr 118.154, Parti av Ljungskile. fr stpl, T4, K7, Pris.40.kr

 

118.155, Ljungskile. T4, K8, Såld 118.156, Ljungskile. T4, K8, Pris.40.kr

 

24.908, Hälsning från Ljungskile. T5, K8, Pris.30.kr 118.157, Ljungskile. fr stpl 26.6.38, K6, Pris.30.kr

 

118.158, (Ljungskile). fr OII stpl Göteborg 12.VIII.01, K5-6, Såld 118.159, Ljungskile. Från Simmersberg. fr OII stpl Ljungskile 2.9.1901, K6, Pris.120.kr

 

118.160, Hälsning från Ljungskile. Ulvesund. Lyckorna med Ljungs kyrka. Ulvesund. Ljungskile. Ljungskile. ofr, T5, K8, Pris.40.kr 118.161, Vy över Ljungskile. fr stpl Ljungskile 25.9.80, K7, Pris.30.kr

 

118.162, Hälsning från Ljungskile. Gatubild. Båthamnen. Ljungs gamla kyrka. Ljungs kyrka. Utsikt. fr ostpl, T6, K7, Pris.30.kr 118.163, Hälsning från Ljungskile Lyckorna och Ulvesund. Västkustens Ungdomsskola. Ulvesundsvägen. Ljungs kyrka. Lyckornas Badrestaurang. Ljungskile. fr stpl PKP 385A 25.6.65, K7, Pris.30.kr

 

118.164, Parti från Ljungskile. T4, K8, Pris.40.kr 118.165, Hälsning från Ljungskile. pl, stpl 1905, K7, Pris.40.kr

 

118.166, Ljungskile. T3, K8, Pris.50.kr 118.167, Lyckorna. ofr, T3, K7, Pris.50.kr

 

118.168, Villor å Lyckorna. Säter. Breidablick. Sommarro. Forntid. fr OII stpl Lyckorna 20.6.1907, K8, Pris.140.kr 24.-884, Lyckorna. fr stpl Lyckorna 11.7.60, K7, Pris.40.kr

 

118.169, Lyckorna. fr stpl Lyckorna 29.6.50, K8, Pris.40.kr 118.170, Lyckorna. fr stpl Lyckorna 24.6.54, K7, Pris.40.kr

 

118.171, Motiv från Lyckorna. fr stpl 26.7.1928, K7, Pris.40.kr 118.172, Lyckorna. fr stpl Ljungskile 5.7.1929, K7, Pris.40.kr

 

24.900, Lyckorna. Utsikt från Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 118.173, Månskensparti från Lyckorna. T4, K8, Pris.30.kr

 

118.174, Hälsning från Lyckorna. Gotlandsbryggan. Ljungskilefjorden. Ljungs gamla kyrka. Lyckorna. Badrestauranten. T6, K8, Såld 118.175, Lyckorna. Båtbryggor med Ljuns kyrka i bakgrunden. fr stpl 1975, K8, Såld

 

Till vykort Bohuslän I - M

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order