LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

G. Bagge

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm   (AE)

John Fröberg, Finspong,  (JFF)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

56.949 K. Första Göta artilleriregemente. AE. fr. OII. stpl Göteborg 13.III.01. K6. SEK.120 92.609. K. Andra Göta artilleriregemente. AE. fr. OII. stpl Stockholm 11.3.02. K7.  SEK.120 131.660. K. Första Göta artilleriregemente. AE. fr. OII. stpl Lennäs 22.9.1902. K7. SEK.120

 

51.230.  H.M. Konungen Generalstaben. AE. fr. OII. stpl Stockholm 4.12.01. K8. SEK.120

 

92.607. K. Svea Lifgarde. AE. fr. OII stpl Göteborg 24.XII.0?. K8. SEK.120 51.229. Kronprinsens husarregemente. AE. fr. OII. stpl Stockholm 24.12.01. K7. SEK.120 92.171, Dragonordonnans. AE. fr. OII. stpl Stockholm 3.12.01. K6. SEK.120

 

54.054. K. Flottan. AE. fr. OII. stpl Malmö 23.12.00. K7. SEK.120 92.169. Kongl. Lifgardet till häst. AE. fr. OII. stpl Gefle 17.4.1901. K8. Sold

 

133.294. Trängen. AE. fr. OII. stpl Landskrona. T1. K7. SEK.120 133.295. "Eld"! Infanteriet. AE. fr. OII. stpl PKXP 22A 8.1.1901. K6. SEK.120

 

133.296. JFF.120. K. Göta Lifgarde. pl. T1. K7. SEK.80 51.232. JFF.123. Tiraljörer. ofr. K7. Sold

 

51.233. JFF.125. K. Skånska Dragonregementet.  K6. Sold 126.820. JFF.128. K. Kustartilleriet. ofr. T1. K7. SEK.80 92.170. JFF.130. Kavalleriet (ny fältdrägt). fr. OII. stpl. T1. K7. SEK.80

 

126.821. K. 1:a Svea Artilleriregemente. JFF.131. fr. OII. stpl Eksjö 19.5.1905. K7. Sold 51.238. JFF.132. pl. K7. SEK.80

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order