LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

C W Barber

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

Förlag: The Carlton Publishing Co., London E.C.  (CPL)

133.639, CPL.Series.649. Baby. fr GV stpl Stockholm 26.11.13, K7, SEK.120 133.640, CPL.Series.652. Our Darling. T3, K8, SEK.120 133.641, CPL.Series.664. "Au Revoir". ofr, T3, K8, SEK.120

 

133.642, CPL.Series.708/2. A Little Shy. fr stpl Lahti 2.VI.15, K8, SEK.120 133.643, CPL.Series 709/5. A. Country Beauty. T3, K8, SEK.120 133.644, CPL.Series.712/5. A Merry Christmas. ofr, T3, K7, SEK.120

 

133.645, CPL.Series.713/1. T3, K8, SEK.120 133.646, CPL.Series.739/8. The August Girl. ofr, T3, K8, SEK.120 133.647, Series.2022/3. Lissie. fr 10 på 5 Penni + 20 på 10 Penni stpl Tammerfors 1920, K7, SEK.120

 

133.648, Series 2023/1. Ready for the Ride. fr GV stpl, T3, K7, SEK.120 133.649, Series.2023/5. A Golf Champion. T3, K7, SEK.120 133.650, Series.2024/5. The Temptress. fr GV stpl Slussen 27.1.1919, K7, SEK.120

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order