LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Elsa Beskow   1874 - 1953

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm   (AE)

 
133.494, AE.9150. fr GV stpl Karlskrona 23.12.1912, K6, Såld 133.495, Ungdomens Röda Kors. Sverige .URK. T4, K7, Såld

 

101.407, Sof du lilla vide ung, fr OII stpl Sundsvall 27.12.1909, K6, Pris.40.kr 109.002, Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar, ofr, T3, K5, (övre högra hörn saknas), Pris.30 kr 133.496, En sockerbagare här bor i staden. T2, K5, Pris.30.kr

 

133.497, Jesusbarnets föelsedag. finsk frankering 50 penni stpl Turko Åbo 21.XII.37, K7, Sold

Birkagårdens förlag. Stockholm

Esa-Beskow-Kort Nr 1 - 35

133.498, Nr.1. Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 133.499, Nr.2. Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

133.538, Nr.3. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.500, Nr.4. Solägget. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 133.501, Nr.5. Blåsippsfamiljen. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.539, Nr.6. Tomtebobarnen. T5, K8, Pris.40.kr 133.502, Nr.7.Tomtebobarnen . T5, K8, Pris.40.kr

 

73.174, Nr.8. Vart ska du gå , du lilla flicka?. T5, K8, Pris.40.kr 133.540, Nr.9. Jesubarnets födelsedag. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.503, Nr.10. Stjärngossarna. fr stpl, T5, K8, Sold 73.177, Nr.11. Sov du lilla vide ung. än så är det vinter. T5, K8, Pris.40.kr 133.504, Nr.12. Världen är så stor. så stor. Lasse. Lasse Liten. T5, K8, Pris.40.kr

 

73.179, Nr.13. Tomtebobarnen. T5, K8, Pris.40.kr 73.180, Nr.14. Tomtebobarnen. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.505, Nr.15. Tomtebobarnen. T5, K8, Pris.40.kr 133.506, Nr.17. Resan till landet Längesenn. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.507, Nr.18. Årets saga. T5, K8, Pris.40.kr 133.508, Nr.19. Annika och Skryt-Olle. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.509, Nr.20. Pelle och Farmor. T5, K8, Pris.40.kr 133.522, Nr.21. Jordgubbsfamiljen. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.510, Nr.22. Lingonmors kalas. T5, K8, Pris.40.kr 133.523, Nr.23. Farbror Blås Båt. T5, K8, Pris.40.kr

 

73.189, Nr.25. Födelsedagen. T5, K8, Pris.40.kr 133.525, Nr.27. Gåsa. Gåsa Klinga. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

133.542, Nr.26. I gröngräset. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.511, Nr.29. Midsommarfeen. T5, K8, Såld 133.512, Nr.30. Bubbelimuck. fr stpl Sundsvall 16.10.67, K8, Pris.40.kr

 

133.526, Nr.31. Petters och Lottas jul. T5, K8, Pris.40.kr 133.527, Nr.32. Skidåkningen. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.513, Nr.33. Rönnbärsträdet. T5, K8, Pris.40.kr 133.514, Nr.34. Blomsterboda. T5, K8, Pris.40.kr

 

133.515, Nr.35. Herr Peters stuga. ofr 1956, K8, Pris.40.kr

 

Förlag: N.W, Damm & Sön, Oslo.  Elsa-Beskow-kort

133.528, Damm nr.1085. Fra "Onkel Blås nye båt". fr 20+20 öre stpl Hälsingborg 28.2.61, K7, Pris.60.kr

 

Av Elsa-Beskow-Kort Serien Nr 1 - 35 finns de flesta även i nytryck under 1970-talet utgivna av Stiftelsen Birkagården, Stockholm. Pris 20 kr/st

 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order