LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Bonnie

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

  Förlag: Hartmans Kortförlag AB. Uppsala

Colorire B BUKA

133.748, BUKA 8359. fr stpl Uppsala 1952, K8, SEK.50 133.749, BUKA.8360. T5, K8, SEK.50 133.750, BUKA.8362. ofr, T5, K8, SEK.50

 

133.751,  BUKA.8363. T5, K8, SEK.50 133.752, BUKA.8364. T5, K8, SEK.50 133.753, BUKA.8365. T5, K8, SEK.50

 

133.754, BUKA.8367. T5, K8, SEK.50 133.755, BUKA.8368. T5, K8, SEK.50 133.756, BUKA.8369. T5, K8, SEK.50

 

133.757, BUKA.8371. fr stpl Stockholm 4.7.76, K6 (tejplagad), SEK.30

Okänd signatur

133.983, BUKA.8231. fr stpl 1947, K8, SEK.50 133.984, BUKA.8232. T5, K8, SEK.50 133.985, BUKA.8233. T5, K8, SEK.50

 

133.986, BUKA.8234. T5, K8, SEK.50 133.987, BUKA.8235. fr stpl Upsala 4.12.50, K8, SEK.50 133.988, BUKA.8240. T5, K8, SEK.50

 

133.989, BUKA.8244. T5, K8, SEK.50 133.990, BUKA.8245. T5, K8, SEK.50 133.991, BUKA.8247. ofr, T5, K7, SEK.50

 

133.992, BUKA.8249. T5, K8, SEK.50 133.993, BUKA.8250. fr stpl Södertälje 19.7.50, K8, SEK.50 133.994, BUKA.8251. T5, K8, SEK.50

 

133.995, BUKA.8252. T5, K8, SEK.50 133.996, BUKA.8254. fr stpl 1947, K7, SEK.50 133.997, BUKA.8256. T5, K8, SEK.50

 

133.998, BUKA.8259. ofr, T5, K7, SEK.50 133.999, BUKA.8260. T5, K8, SEK.50 135.000, BUKA.8261. T5, K8, SEK.50

 

135.001, BUKA.8263. T5, K8, SEK.50 135.002, BUKA.8264. T5, K8, SEK.50 135.003, BUKA.8266. T5, K8, SEK.50

 

135.004, BUKA.8271. T5, K8, SEK.50 135.005, BUKA.8272. T5, K8, SEK.50 135.006, BUKA.8273. ofr, T5, K8, SEK.50

 

135.007, BUKA.8278. fr stpl 1947, K8, SEK.50 135.008, BUKA.8280. T5, K8, SEK.50 135.009, BUKA.8282. fr stpl Uppsala 12.3.49, K8, SEK.50

 

135.010, BUKA.8283. T5, K8, SEK.50 135.011, BUKA.8284. fr stpl Stockholm 31.7.49, K8, SEK.50 135.012, BUKA.8290. fr stpl Jönköping 3.3.51, K7, SEK.50

 

135.013, BUKA.8295. T5, K8, SEK.50

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order