LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Hilda Borg  H. Borg   H. B.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag:  A. V. Kbh

133.406,  fr OII stpl Eskilstuna 31.12, K7, SEK.60 133.685, ofr, T1, K8, Sold 133.686, fr OII stpl, T1, K7, SEK.60

 

133.687, fr OII stpl, T1, K7, Sold 133.688, fr OII stpl, T1, K8, Sold 133.689, utan förlag. fr OII stpl Stockholm 25.12.1904, K7, SEK.60

 

133.690, fr OII stpl Gefle, T1, K7, Sold 133.691, fr OII stpl Stockholm 24.12.03, K7, Sold

 

133.696, fr OII stpl 1.1.1904, K7, SEK.60

 

133.692, fr OII stpl Stockholm 2.1.04, K7, SEK.60 133.693, fr OII streckmackulerad, T1, K7, Sold

 

133.694, ofr, T1, K6, Sold 133.695, fr OII stpl Stockholm 30.3.07, K7, Sold

 

Förlag: Le Moine & Malmström Konstförlag. Göteborg  (M&M)

133.697, M&M. fr OII + tuberkulosmärke stpl Stockholm 23.12.1905, K6, SEK.60 133.698, M&M. ofr, T1, K8, SEK.60

 

133.699, M&M. fr OII stpl Eksjö 22.12.1905, K8, SEK.60 133.700, M&M. fr OII stpl Stockholm 1905, K8, SEK.60

 

133.701, M&M.144. fr OII stpl Stockholm 11.7.04, K8, Sold 133.702, Konstförlaget Kärnan. Helsingborg. ofr, T1, K8, Sold

 

Övriga förlag

101.420, EGS.6056. fr GV stpl Långsele, T3, K6, Sold 133.703, J.O.Ö&S.1038. fr OII stpl Köping, T1, K7, Sold

 

133.704, G.L.A. fr OII stpl Göteborg 1901, K6, Sold 133.705, Stenders Konstförlag. fr OII stpl Hernösand 4.1.1910, K8, Sold

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order