LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

M. L. Borgh

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

101.409, AE.1104, Lutfisken luktar, imman sig buktar. fr OII stpl PKXP 112, T1. K7, SEK.80 133.442, AE.1105. Kuse och kaka låt oss få smaka. fr OII stpl Göteborg 17.1.04, K7, SEK.80

 

101.410, AE.1106, Låt oss mera dricka få innan harpan börjar gå ! fr OII stpl Karlskrona 22.12.1902, K6, SEK.80 102.724, AE.1107. Flickorna unga dansa och sjunga, fr GV stpl Mariestad 23.12.191?, K7, SEK.80

 

101.411, AE.1108, Nu är eld uti hvar spis, julegröt och julegris. fr OII stpl Venersborg 24.12.1904, K7, SEK.80 101.412, AE.1109, Kära mor i spiseln, gif oss ett stycke af grisen T1, K8, SEK.80

 

101.413, AE.1110, Nu rider Staffan å gåle, han kommer ej igen, förr’n åt åre.  OII stpl PKXP 24A 31.3.1903, K8, SEK.80 101.414, AE.1111, Hustrun ung och röd och varm håller barnet på sin arm. fr OII stpl Kramfors 18.5.1911, K7, SEK.80

 

101.415, AE.1112, Unga bonden, nöjd och glad, dansar polskor tre å rad.  fr OII stpl Sandarne 30.1.1905, K8, SEK.80

 

101.421, fr OII stpl, T2, K8, Såld 101.423, fr OII stpl Lund 1.9.1903, K7, Såld 101.424, fr OII stpl 27.4.1903, K8, Såld

 

101.422, fr OII stpl 1903, K7, Såld 101.427, fr OII stpl Borås 29.6.1904, K6, Pris.50.kr

 

 

101.416, fr OII stpl, T1, K7, Såld 101.417, finsk frankering stpl Björneborg, T1, K7, Pris.60.kr

 

101.418, finsk frankering stpl Helsingfors 4.XII.05, K8, Såld 101.419, fr OII (skadat) stpl, T1, K8, Pris.60.kr

 

102.727, ofr, T1, K8, Pris.60.kr 101.420, fr GV stpl, T2, K6, Pris.40.kr

 

101.426, fr GV + julmärke 1911-1912 stpl Stockholm 24.12.1911, K7, Såld 133.443, T1, K8, Såld

 

101.425, ofr, T1, K8, Pris.60.kr 101.428, fr OII stpl Stockholm 23.6.03, K7, Såld

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order