LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Carl Brandt  1871 - 1930

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm   (AE)

Eskil Holm. Stockholm   (EH)

Le Moine & Malmeström Konstförlag. Göteborg   (M&M)

 

133.466, AE. lyxbrevkort. T4, K8, SEK.40 133.467, AE. lyxbrevkort. T4, K8, SEK.40

 

133.468, AE.1333. fr OII stpl Vexiö 28.12.1909, K8, SEK.40 73.129, AE.1341, med vers. T2, K8, SEK.50

 

73.109, AE.1339, fr OII stpl, T2. K8, SEK.40 73.110, AE.1340, med vers. T2, K8, SEK.50

 

73.128, AE.1342, T2, K8, SEK.40 101.433, AE.1345, med vers. fr OII stpl, T2, K7, SEK.40

 

133.469, AE.1349, med vers. T2, K8, SEK.50 133.470, AE.1351, med vers. T2, K8, SEK.50

 

73.138, AE.1353. med vers. T2, K8, SEK.50 73.136, AE.1355, med vers. T2, K8, SEK.50

 

73.137, AE.1356, med vers. T2, K8, SEK.50 73.139, AE.1357, med vers. T2, K8, SEK.50

 

73.132, AE.1358, med vers. T2, K8, SEK.50 73.140, AE.1359, med vers. T2, K8, SEK.50

 

73.131, AE.1360, med vers. T2, K8, SEK.50 101.430, AE.1361, med vers. T2, K8, SEK.50

 

73.133, EH, fr OII stpl Norrtelje 23.7.1907. K8, SEK.40 73.115, EH, T2, K8, SEK.40

 

73.130, EH, T2, K8, SEK.40 73.135, EH, fr OII stpl Stockholm 17.3.07, K8, SEK.40

 

73.134, EH, fr OII stpl Stockholm 23.XII.05, K8, SEK.40 73.112, EH, T2, K7, SEK.40

 

73.114, EH, fr OII stpl Stockholm 07, K8, SEK.40 73.113, EH, T2, K8, SEK.40

 

73.116, EH, fr OII stpl Sundsvall 24.12.1906, K8, SEK.40 73.111, EH, fr OII stpl Stockholm 11.1.1906, K8, SEK.40

 

73.121, EH, fr OII stpl Stockholm 4.1.(1907), K7, SEK.40 73.119, EH, T2, K7, SEK.40

 

73.117, EH, T2, K8, SEK.40 73.118, EH, T2, K8, SEK.40

 

73.120, EH, T2, K8, SEK.40 73.124, EH, T2, K8, SEK.40

 

101.434, EH, fr OII stpl Nyköping (1907), K8, SEK.40 133.471, EH. fr OII stpl Ångbåts PXP 38 21.8.1908, K7, SEK.40

 

73.107, EH, T2, K8, SEK.40 73.108, EH, fr OII stpl Norrköping 30.11.06, K8, SEK.40 73.122, EH, fr OII stpl Stockholm 11.1.07, K8, SEK.40

 

73.123, EH, T2, K8, SEK.40 73.106, EH, T2, K8, SEK.40

 

133.472. M&M, pl, 1910. K6, SEK.40 133.473. M&M, ofr, T2. K6, SEK.40

Övriga förlag

133.474, Paul Heckscher. fr OII stpl Stockholm, T2, K7, SEK.40 133.475, GKA 3832, T3, K7, SEK.40

 

133.476, ryskt förlag. Nr 3839, T3, K7, SEK.40 133.477, GM. Ser. 108. N:o 3, T3, K8, SEK.40

 

133.478, GM. Ser. 108. N:o 5, ofr, T3, K8, SEK.40 133.479, GM. Ser. 108. N:o 6 fr GV stpl Säffle 3.6.14, K8, SEK.40

Miniatyrkort

73.104, EH, T2-3, K8, SEK.40 73.105, EH, T2-3, K8, SEK.40 101.438, EH, T2-3, K8, SEK.40

Format A7 utan adressida

133.480, EH, T2, K8, SEK.40 133.481, EH, ofr, T2, K8, SEK.40 133.482, EH, ofr, T2, K8, SEK.40

Prinsess-kort

73.125, fr OII stpl Stockholm 6.3.1905, K7, SEK60 73.126, ofr, T1, K8, SEK.80 73.127, T1, K8, SEK.80 101.435, fr OII + tuberkuloamärke stpl Stockholm 30.1.1905, K8, SEK.80

 

101.436, ofr, T1, K8, SEK.80 133.483, fr OII stpl Stockholm 31.12.04, K7, SEK.60 133.484, fr OII stpl Stockholm 1.1.1905, K7, SEK.60 133.485, fr 2 öre stpl 1.1.1905, K8, SEK.80

Nya Prinsess-kort

101.437, fr 2 öre + tuberkulosmärke stpl, T1, K8, SEK.80 133.486, T1. K7, SEK.60 133.487, T1. K7, SEK.60 133.488, fr 2 öre stpl Stockholm, T1. K7, SEK.60

 

133.490, Favorit-kort. AE. fr stpl, T4, K7, Sold 133.489, Brandt's Pastellkort. EH. ofr. T1, K6, Sold

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order