LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Margit Broberg - (Ekstam)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

  Förlag: Ljunggrens Konstförlag. Stockholm  (LjK)

A. Rönngren & Co. Stockholm  (ARC)

133.818, LjK. 2058/6. T4, K8, Sold 133.819, LjK. 2058/7. T4, K8, SEK.50 133.820, LjK. 2058/10. T4, K8, SEK.50

 

133.821, LjK. 2074/3. T4, K8, SEK.50

 

133.822, LjK. 2079/1. T4, K8, SEK.50 133.823 LjK. 2079/3. T4, K8, SEK.50 133.824, LjK. 2079/5. T4, K8, SEK.50

 

133.825, LjK. 2079/8. T4, K8, SEK.50 133.826, LjK. 2079/10. T4, K8, Sold

 

133.827, LjK. 2089/1. T4, K8, SEK.50 133.828 LjK. 2089/2. T4, K8, SEK.50 133.829, LjK. 2089/3. T4, K8, SEK.50

 

133.830, ARC.93. Ore. Dalarna. T4, K8, SEK.50 133.831, ARC.94. Mora. Dalarna. fr stpl 1932, K7, SEK.50 133.832, ARC.96. Rättvik. T4, K8, SEK.50

 

133.833, ARC.101. Närke. T4, K8, SEK.50 133.834 ARC.103. Vingåker. T4, K8, SEK.50

Påsk hälsning.  Utan förlag

133.835, T4-5, K8, Sold 133.836, T4-5, K8, SEK.50 133.837, T4-5, K8, SEK.50

Hjärtlig Gratulation

133.838, fr stpl 3.5.32, K8, SEK.50 133.839, fr spl 19.2.29, K7, SEK.50 133.840, sign. Margit Ekstam. T5, K8, SEK.50

 

133.841, blank adressida. T4-5, K8, SEK.50 133.842, Excelsior SB.6371. T4-5, K8, SEK.50

 

133.843, Adresserat till Fru Margit Ekstam, Lidingö och poststämplat i Helsingfors 23.XII.28, K7, SEK.120

Litet format.  Sign. Margit Broberg.  Utan förlag

133.844, T4, K8, SEK.30 133.845, T4, K8, SEK.30 133.846, N:o 6795. T4, K8, SEK.30 133.847, LjK.2055/8. ofr, T4, K8, SEK.30

 

133.848, T4, K8, SEK.30 133.849, T4, K8, SEK.30 133.850, T4, K8, Sold 133.851, T4, K8, SEK.30

 

133.852, T4, K8, SEK.30 133.853, T4, K8, SEK.30 133.854, T4, K8, SEK.30 133.855, T4, K8, SEK.30

 

133.856, T4, K8, SEK.30 133.857, T4, K8, SEK.30 133.858, T4, K8, SEK.30 133.859, T4, K8, SEK.30

 

133.860, T4, K8, SEK.30 133.861, T4, K8, Sold 133.862, T4, K8, SEK.30 133.863, T4, K8, Sold

 

133.864, T4, K8, SEK.30 133.865, T4, K8, SEK.30

 

133.866, T4, K8, SEK.30 133.867, T4, K8, SEK.30 133.868, T4, K8, SEK.30 133.869, T4, K8, SEK.30

 

133.870, T4, K8, Sold 133.871, fr, stpl, T4, K8, SEK.30 133.872, T4, K8, SEK.30 133.873, T4, K8, SEK.30

Litet format.  Sign. Margit Broberg-Ekstam.  Utan förlag

133.874, T4-5, K8, SEK.30 133.875, T4-5, K8, SEK.30 133.876, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.877, fr stpl Sköldinge 23.12.33, K8, SEK.30

 

133.878, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.879, fr stpl Stockholm 23.12.30, K7, SEK.30 133.880, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.881, fr stpl, T5, K8, SEK.30

 

133.882, fr stpl 5.4.31, K8, SEK.30 133.883, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.884, T5, K6, SEK.30 133.885, fr stpl Seglora 18.4.1935, K7, SEK.30

 

133.886, T5, K8, SEK.30 133.887, fr stpl Stockholm 15.4.33, K8, SEK.30 133.888, ofr, T5, K8, SEK.30

Litet format.  Sign. Margit Ekstam.  Utan förlag

133.891, T5, K8, Sold 133.892, T5, K8, SEK.30 133.893, T5, K8, SEK.30 133.890, T5, K8, SEK.30

 

133.894, T5, K8, SEK.30 133.895, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.896, T5, K8, SEK.30 133.897, T5, K8, SEK.30

 

133.898, T5, K8, SEK.30 133.899, T5, K8, SEK.30 133.900, T5, K8, SEK.30 133.901, T5, K8, SEK.30

 

133.902, T5, K8, SEK.30 133.903, T5, K8, SEK.30 133.904, fr stpl, T5, K8, Sold 133.905, T5, K8, SEK.30

 

73.584, T5, K8, SEK.30 73.587, T5, K8, SEK.30 73.589 T5, K8, SEK.30 73.591, T5, K8, SEK.30

 

73.593, T5, K8, SEK.30 73.596, T5, K8, SEK.30 73.600, T5, K8, SEK.30 73.601, T5, K8, SEK.30

 

133.906, fr stpl Hedesunda 24.12.1932, K8, SEK.30 73.581, T5, K8, SEK.30 133.907. T5, K8, SEK.30 133.908, T5, K8, SEK.30

 

133.915, fr + julmärke stpl Mariannelund 20.12.43, K8, SEK.30 133.916, fr stpl Limedsfors 24.12.36, K8, SEK.30 133.917, fr, stpl T5, K8, SEK.30 133.918, fr stpl Ljungby 23.12.41, K8, SEK.30

 

133.919, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.920, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.921, fr stpl + julmärke stpl Västervik 23.12.47, K8, SEK.30 133.922, fr stpl, T5, K8, SEK.30

 

133.909, T5, K8, SEK.30 133.910, T5, K8, SEK.30 133.912, ofr, T5, K8, SEK.30 133.911, T5. K8, SEK.30

 

133.913, T5. K8, SEK.30 73.588, T5. K8, SEK.30 73.602, T5. K8, SEK.30 73.595, T5. K8, SEK.30

 

73.597, T5. K8, SEK.30 73.598, T5. K8, SEK.30 73.599, T5. K8, SEK.30 73.585, T5. K8, SEK.30

 

73.586, T5. K8, SEK.30 73.592, T5. K8, SEK.30 73.594, T5. K8, SEK.30 133.914, fr stpl Ödeborg 21.12.50, K7, SEK.30

 

133.923, T5, K8, SEK.30 133.924, T5, K8, SEK.30 133.925, T5, K8, SEK.30 133.926, T5, K8, SEK.30

 

73.579, T5, K8, SEK.30 133.927, T5, K8, SEK.30 133.928, fr stpl Stockholm 30.12.32, K8, SEK.30 133.929, fr stpl, T5, K8, SEK.30

 

133.930, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.931, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.932, fr stpl, T5, K8, SEK.30 133.933, T5, K8, SEK.30

 

73.590, T5, K8, SEK.30 73.580, T5, K8, SEK.30 133.934, fr stpl 1.1.33, K8, SEK.30 133.935, fr stpl 29.12.39,  K8, SEK.30

 

133.936, T5, K8, SEK.30 133.937, T5, K8, SEK.30 133.938, T5, K8, SEK.30 133.939, T5, K8, SEK.30

 

133.940, T5, K8, SEK.30 133.941, T5, K8, SEK.30 133.942, T5, K8, SEK.30 133.943, T5, K8, SEK.30

 

133.944, T5, K8, SEK.30 133.945, T5, K8, SEK.30 133.946, T5, K8, SEK.30 133.947, fr stpl, ,T5, K8, SEK.30

 

133.948, T5, K8, SEK.30 133.949, T5, K8, SEK.30 133.950, ofr, T5, K8, SEK.30

 

73.575, T5, K8, SEK.30 73.574, T5, K8, SEK.30 73.576, T5, K8, SEK.30

 

73.578, T5, K8, SEK.30 73.577 T5, K8, SEK.30

Format cirka 8x14 cm.  Sign. Margit Ekstam.  Utan förlag

133.951, fr stpl Tångelanda 23.12.42, K8, SEK.40 133.952, T5, K8, SEK.40 73.582, T5, K8, SEK.40

 

133.953, fr stpl Sunne 22.12.42, K7, SEK.30 73.583, T5, K8, SEK.40 133.954, fr stpl Stockholm 27.12.49, K8, SEK.40

 

133.955, T5, K8, SEK.40 133.956, T5, K8, SEK.40 133.957, T5, K8, SEK.40

 

133.958, T5, K8, SEK.40 133.959, fr stpl, T5, K7, SEK.30 133.960, T5, K8, SEK.40

 

133.961, T5, K8, SEK.40 133.962, T5, K8, SEK.40 133.963, T5, K8, SEK.40

Påskhälsning.  Sign. Margit Broberg. Trycksaker.  Utan förlag

133.964, T4, K8, SEK.60 133.965, T4, K8, SEK.60

 

133.966, T4, K8, SEK.60 133.967, T4, K8, SEK.60

Födelsedagsgratulation

133.970, T4, K7, SEK.50 133.971, T4, K8, SEK.60

Lyxkort

133.972, fr stpl (Örs)undsbro 29.12.34, K7, SEK.60

 

133.973, fr stpl 23.12.32, K7, SEK.60

 

133.974, fr stpl Stockholm 23.12.27, K7, Sold

 

133.976, fr stpl 24.12.2?, K7, Sold

 

133.975, fr stpl 31.12.3?, K7, Sold

Sign. Margit Ekstam.  Utan förlag

133.968, T5, K7, SEK.50 133.969, T5, K7, SEK.50

Format 5,5 x 11 cm.  Sign. Margit Broberg.  Utan förlag

133.977, T4, K8, SEK.30 133.978, T4, K8, SEK.30 133.979, T4, K8, SEK.30

 

133.980, T4, K8, SEK.30 133.981, T4, K8, SEK.30 133.982, T4, K8, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defec
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order