LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Maj Broberg

    Förlag: Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm  (AE)

Förlag: Granbergs Aktiebolag. Stockholm   (GKA)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

133.447, AE.1326. fr stpl Stockholm 23.12.22, K7, SEK.50 133.448, AE.1327. fr stpl Hörby 22.12.8, K8, SEK.50 133.449, AE.1576. fr + julmärke stpl Stockholm 1.1.26, K8, SEK.50

format A7

133.450, AE.6505. fr stpl 23.12.22, K7, SEK.30 133.451, GKA. fr stpl Hällefors, T4, K7, SEK.30 133.452, GKA. fr stpl Knifsta 30.12.2? K6, SEK.30

Utan förlag

133.453, nr 06276, T4, K8, SEK.30 133.454, nr 06276, fr stpl Vänersborg 30.12.24, K7, SEK.30 133.455, N:o 6795. fr stpl Gisselås 24.12.33, K7, SEK.30

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order