LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Caramba

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 Carambas Konstförlag, Östersund och Örebro

72.385, Nattövning. fr stpl, T5, K8,  SEK.40

101.463, Krigarlivet suger. T5, K7 (skadad adressida), SEK.40 135.319, Kringsvärmad ! fr stpl PKP 101K 21.4.41, K6, SEK.150

135.304,  S.k. toppraseri. T5, K8, SEK.40

 

72.389, Jag ligger i lumpen. T5, K8, SEK.40 72.388, Jag har....dagar kvar. fr stpl Visby 15.8.44, K8, SEK.40

135.320, Serie "Palten". Hej, här vila inga ledsamheter... fr stpl Stockholm 1.4.43, K8, SEK.60

135.306, Bad är hälsa. fr stpl Hönön 18.7.(50). K8, SEK.40 72.383, Väderleksrapporten. fr stpl Östersund 21.11.(41). K8, SEK.40
135.307, Fjällsport ! T5, K8, SEK.40 135.310, Nattövning. T5, K8, SEK.40

135.308, De går en dag i sänder... fr stpl, T6, K6, SEK.40

135.309, Tapto. fr stpl, T6, K7, SEK.40

72.390, Prima glid. T5,K8, SEK.40

101.462, Slalom. fr stpl Undersåker 16.2.43, K8, SEK.40 135.311, Fjälluften suger ! fr stpl, T5, K8, SEK.40

72.386, Jag ligger i fjällen ! fr stpl, T5, K8, SEK.40

72.387, Jag ligger i fjällen. fr stpl, T5, K8, SEK.40 135.312, Jag ligger i fjällen. T5, K8, Sold

135.313, Efter störtloppet ! T5, K8, SEK.40

135.314, Kramsnö. fr stpl Funäsdalen 19.4.62, K8, SEK.40 135.315, Fjälluften suger. fr stpl Sälen 30.12.39, K7, Sold

72.382, Vi valla. T5,  K8, SEK.40

101.478, Vi valla! T5, K8, SEK.40

72.384, För hennes skull ! fr stpl 5.4.40, K8, SEK.40

135.317, För hennes skull. T5, K8, SEK.40

135.316, Klabb ! fr stpl, T5, K8, SEK.40

135.318, Efter störtloppet. T5, K6, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order