LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Bo Carlbring

Förlag: A-B Göteborgs Konstförlag  (GKf)

Förlag: Skånska Lith.A-B. Malmö  (SLM)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

101.443, T4, K8, SEK.40 101.444, T4, K8, SEK.40 101.445, T4, K8, SEK.40
101.446, T4, K8, SEK.40 101.447, T4, K8, SEK.40 101.448, T4, K8, SEK.40
101.449, T4, K8, SEK.40 135.391, GKf. fr stpl Kalmar 23.12.2? K8, SEK.40 135.392, fr stpl Lund 29.12.27, K7, SEK.40
135.393, T4, K8, SEK.40 135.394, SLM. fr stpl Stockholm 24.12.27, K7, SEK.40 135.395, fr + julmärke stpl Malåträsk 1.1.1930, K8, SEK.40
101.489, T4, K8, SEK.40 135.396, SLM. T4, K8, SEK.40 101.450, T4, K8, SEK.40
135.397, pl, T4, K8, SEK.40 135.398, fr stpl Göteborg 29.12.22, K8, Sold 135.399, fr stpl, T5, K7, SEK.40
135.400, GKf. T4, K8, SEK.40 101.451, GKf, T4, K8, SEK.40
135.401, SLM. fr stpl Skara, T4, K6, SEK.40 135.402, SLM. T4, K8, SEK.40 135.403, SLM. fr stpl, T4, K7, SEK.40
135.404, fr stpl 1926, K7, SEK.30 135.405, fr stpl, T4, K8, SEK.30 101.458, fr stpl Bofors 23.12.1930, K8, SEK.30 135.406, fr stpl Nyhem 23.12.1926, K8, SEK.30
135.407, fr stpl Norder(åsen) 24.12.2?, K8, SEK.30 135.408, fr stpl Ronneby 25.12.26, K8, SEK.30 135.409, fr stpl Norrköping 31.12.29, K8, SEK.30 135.410, GKf. fr + brevmärke IOGT Godtemplarordens Jubileum 1879-1929, stpl 30.12.29, K7, SEK.40
101.460, GKf. fr GV stpl Växjö 4.4.20, K8, SEK.20 101.461, fr stpl Vingåker 19.4.24, K8, SEK.20 135.411, fr stpl, T4, K8, SEK.30 135.412, GKf. fr GV stpl Växjö 4.4.20, K7, SEK.30
135.413, GKf. fr stpl Björkeberg 30.3.1923, K7, SEK.30 101.452, pl, T4, K8, SEK.40 135.414, fr stpl, T4, K7, Sold 101.331, fr stpl Göteborg 31.12.27, K8, SEK.40
135.415, SLM. fr stpl Kalmar 24.12.24, K7, SEK.40 135.416, GKf. fr stpl, T4, K7, SEK.40
135.417, fr GV + helgfrimärke 1919-20 stpl, T4. K8, SEK.40 135.418, GKf. fr GV stpl Malmö 31.12.21, K8, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order