LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

G(ertrud) Caspari  1873 - 1948

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

135.321, fr OII stpl 10.4.1909, K7, SEK.120

135.322, fr OII stpl Falun 25.2.07, K7, SEK.120 135.323, fr OII stpl 12.5.1908, K8, SEK160

Serien "Erika"

135.324, Erika Nr.1341, fr OII stpl Stockholm 31.3.1907, K7, SEK.120

135.325, Erika Nr.1407, fr OII stpl Odensviholm 13.7.1904, K8, SEK.140 135.326, Erika Nr.1698, fr OII stpl Göteborg 3.XII.03, K8, SEK.140

135.327, Erika Nr.1573, fr OII stpl Norrköping 3.10.1903, K8, SEK.140

135.328, Erika Nr.1573, fr OII stpl PLK 278A 23.12.1905, K8, SEK.140

135.329, Erika Nr.1696, fr 1+4 öre stpl Sölvesborg 30.12.1903, K8, SEK.140

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order