LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

V. Castelli

Förlag: degami

Dell'Anna & Gasparini. Milano  (DAGM)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

135.330, degami.552. fr 25 lire stpl Torino 21.XII.32. K7, SEK.80 135.331, degami.3541. fr 6 pfennig stpl 19.4.35, K8, SEK.80
135.332, DAGM.537-3. fr 10 öre stpl Gäfle 22.6.3?, K8, SEK.80
135.333, DAGM.417M-1. T5, K8, SEK.60 135.334, DAGM.417M-2. T5, K8, SEK.60 135.335, DAGM.417M-3. T5, K8, SEK.60
135.336, DAGM.417M-4. T5, K8, SEK.60 135.337, DAGM.417M-5. T5, K8, SEK.60 135.338, DAGM.417M-6. T5, K8, SEK.60
135.339, DAGM.432M-1. T5, K8, SEK.60 135.340, DAGM.432M-2. T5, K8, SEK.60 135.341, DAGM.432M-3. T5, K8, SEK.60
135.342, DAGM.432M-4. T5, K8, SEK.60
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order