LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Corbella Tito  1885 - 1966

Förlag: degami

Förlag: Dell'Anna & Gasparini. Milano  (DAGM) 

Uff. Rev. Stampa. Milano  (URSM)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

135.343, URSM. 130-3. T4, K8, SEK.120 135.344, URSM. 160-6. fr 40 centesimi stpl 14.X.21, K8, SEK.120 135.345, URSM. 195-2. T4, K8, SEK.120
135.346, DAGM. 250-6. T4, K8, SEK.120
135.347, URSM. 334-6. T4, K8, SEK.120 135.348, DAGM. 357-2. T4, K8, SEK.120
135.350, degami.576. fr stpl Örebro 29.3.27, K6, SEK.40 135.349, degami.694. T4, K8, SEK.120
135.351, degami.743. T4, K8, SEK.120 135.352, degami.797. T4, K8, SEK.120 135.353, degami.1019. ofr. T4, K8, SEK.120
135.354, degami.836. fr stpl Linköping 15.7.27, K8, SEK.120 135.355, degami.836. T4, K8, SEK.120 135.356, degami.2071. fr stpl Stockholm, T5, K8, SEK.120
135.357, degami.2248. T5, K8, SEK.120 135.358, degami.2248. fr 2 senti Tallinn 15.II.32, K8, SEK.120
135.359, degami.2252. T5, K8, SEK.120 135.360, degami.2252. fr stpl Stockholm, T5, K6, SEK.60
135.361, degami.3027. fr 5 senti stpl Lelle 28.XI.32, K8, SEK.120
135.362, degami.3547. ofr Kentiapostia 1943, K8, SEK.120 135.363, degami.3547. T5, K8, SEK.120 135.364, degami.3547. T5, K8, SEK.120
135.365, 763/3. T4-5, K8, SEK.120 135.366, Stampato Italia 237, T4-5, K8, SEK.120
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order